Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a práce ve veřejné službě

Nezaměstnanost a práce ve veřejné službě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dostálová
Šetření:04. 11. 2012 - 04. 12. 2012
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

v rámci své diplomové práce se zabývám možnostmi využití nezaměstnaných a jejich zainteresování na veřejně prospěšných činnostech. Cílem práce je získat představu o možnostech uplatnění nezaměstnaných a ostatních občanů pobírajících sociální a jiné dávky v hmotné nouzi.

 

 

 

Díky datům z dotazníku bych ráda získala obecné povědomí o současném stavu nezaměstnanosti a o práci ve veřejné službě.

 

Budu velmi ráda, když mi pomůžete se sběrem potřebných informací a to vyplněním tohoto krátkého dotazníku.

 

Dotazník je určen všem občanům bez rozdílu.

 

Děkuji za pomoc a přeji příjemný den.

 

Kateřina Dostálová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je vhodné aby nezaměstnaní pracovali ve veřejné službě (práce na veřejně prospěšných činnostech)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12575,3 %75,3 %  
Ne4124,7 %24,7 %  

Graf

2. Měli by nezaměstnaní za práci ve veřejné službě pobírat mzdu, případně jinou formu odměny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10382,4 %62,05 %  
Ne118,8 %6,63 %  
ano, ale menší než zaměstnaní10,8 %0,6 %  
mzdu ne, ale nějaké zvýhodnění v dávkách10,8 %0,6 %  
Ano, ale jen malou částku nebo např. nějaké poukazy na jídlo apod.10,8 %0,6 %  
stravenky + "kupony" na důležité zboží (hygiena apod.)10,8 %0,6 %  
podporu v nezaměstnanosti i po době kdy ji jinak dostávají ti co nepracují pro stát10,8 %0,6 %  
ano místo dávek nebo s kombinovaně10,8 %0,6 %  
Ano, pracuji s veřejnou službou. Vykonavatelé neodvádějí výkon, jsou nespolehliví. Vykonavatelé mají pocit, že pracují zadarmo. Určitě by bylo vhodné je nějakou formou motivovat.10,8 %0,6 %  
Ano ale pokud jí odvedou pořádně:Př:V zimě napadne sníh nezaměstnaný uklidí svůj úsek a pokud to bude OK má nárok na odměnu jako bonus k soc. dávkám. Nezaměstnaných a neuklizených chodníků je dost. 10,8 %0,6 %  
Ano, měla by to být zásadní složka podpory v nezaměstnoanosti. TZN:. Automaticky pouze životní minimum, cokoliv navíc, za práci ve prospěch obce, příp. neziskové organizace.10,8 %0,6 %  
ano, jako přivýdělek a neměla by se jim rušit ani krátit podpora10,8 %0,6 %  
podporu v nezaměstnanosti10,8 %0,6 %  

Graf

3. Domníváte se, že je práce ve veřejné službě všeobecně prospěšná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12379,35 %74,1 %  
Ne2012,9 %12,05 %  
to ano,ale vzhledem k narůstu kvalifikovaných uchazečů,je to ohledně jejich perpektivy do budoucna degradující!10,65 %0,6 %  
ano, pokud neni povinna/vynucena10,65 %0,6 %  
Pokud nedostávají dávky, apod. tak ano10,65 %0,6 %  
Někdy!10,65 %0,6 %  
nelze říct obecně10,65 %0,6 %  
nevím10,65 %0,6 %  
pro romské příslušníky ano10,65 %0,6 %  
někdy10,65 %0,6 %  
Veřejná služba je především demotivující a ponižující pro osoby, které jsou k ní nuceny10,65 %0,6 %  
V současnosti ne, ale má potenciál.10,65 %0,6 %  
je výhodná pro organizace/obce, které by si za tyto práce museli někoho zaplatit - nabídnout místo na trhu práce, prptože zneužívají tyto lidi, podporují zvyšující se nezaměstnaností10,65 %0,6 %  
byla by veřejně prospěšná, pokud by odměna za ní nebyla pod úrovní minimální mzdy, což je protiústavní.. chápou to snad všichni kromě MPSV (Drábek, Mullerová), jejichž asociálnost je až neuvěřitelná a ostudná10,65 %0,6 %  
pokud umožní nezaměstnaným přivýdělek k podpoře10,65 %0,6 %  
je prospěšná jen těm, kteří aktivně nehledají ráci10,65 %0,6 %  
Je to jedno, ale může to filtrovat příživníky10,65 %0,6 %  

Graf

4. Které z uvedených činností si myslíte, že se snaží práce ve veřejné služně úspěšně řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšování čistoty obcí, měst a jejich okolí12977,71 %77,71 %  
Starost o zeleň a její vysazování8853,01 %53,01 %  
Snižování nákladů na chod obcí6840,96 %40,96 %  
Drobné opravy a drobné stavební práce4527,11 %27,11 %  
Snižování nákladů na chod státu2716,27 %16,27 %  
Zvyšování kultury bydlení2012,05 %12,05 %  
Žádnou z uvedených106,02 %6,02 %  
člověk si uchová návyk chodit do práce10,6 %0,6 %  
Především by měla řešit to, aby nezaměstnaný nevypadl z určitého řádu pracovního dne, "nezlenivěl", nepropadl depresi10,6 %0,6 %  
nevím10,6 %0,6 %  
je to kombinace všeho10,6 %0,6 %  
Budování návyku zaměstnání10,6 %0,6 %  
Mám ČID a vytvořili pro mě práci, která nikdy nebyla. jednalo se o vrátného na základní škole.10,6 %0,6 %  
můžou pomáhat seniorům 10,6 %0,6 %  
podle mě nic, jedná se pouze o buzerování lidí místo toho, aby jim byl stát nápomocný v jejich těžké životní situaci.. rozumné řešení je výhodné pro všechny strany.. tímto způsobem se z demotivovaného člověka bez práce stane člověk již zcela rezignovaným10,6 %0,6 %  

Graf

5. Byl/byla jste již někdy nezaměstnaný/á?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8051,61 %48,19 %  
ne7548,39 %45,18 %  

Graf

6. Pracují ve vaší obci (městě) pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní pracující na veřejně prospěšných činnostech)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9456,63 %56,63 %  
nevím5734,34 %34,34 %  
ne159,04 %9,04 %  

Graf

7. Myslíte si, že mají nezaměstnaní dostatečné morálně-volní schopnosti, aby pracovali ve veřejné službě svědomitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bohužel ne všíchni, ale většina ano7142,77 %42,77 %  
Bohužel ne všichni, většina ne4828,92 %28,92 %  
Ne2414,46 %14,46 %  
Ano137,83 %7,83 %  
nevím31,81 %1,81 %  
Bohužel ne všichni, ale netroufám si odhadovat zda většina10,6 %0,6 %  
Ne, je to nucená práce, divil bych se jim.10,6 %0,6 %  
Tento problém je stejný, jako v případě všech ostatních zaměstnanců firem. Je to otázkou motivace.10,6 %0,6 %  
asi jak kdo, ale ti co za těchto podmínek dostatečné morálně-volní vlastnosti mají, tak ty by asi zasloužily svatozář10,6 %0,6 %  
Proč by to měli dělat, zadarmo?10,6 %0,6 %  
?10,6 %0,6 %  
zadarmo určitě ne10,6 %0,6 %  

Graf

8. V případě Vaší dočasné nezaměstnanosti: byl/a byste ochoten/ochotna pracovat ve veřejné službě? (Pozn.: Do "Vlastní odpověď" můžete zadat vlastní podmínky práce ve veřejné službě - finanční, časové, ...)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6141,22 %36,75 %  
Ne5839,19 %34,94 %  
Ano, jedalo-li by se o službu která by byla kvalifikovaná úměrně mému vzdělání.10,68 %0,6 %  
Nevím, podle druhu práce a výše ohodnocení.10,68 %0,6 %  
Ano, ale alespoň za nějaký finanční příspěvek. Rozhodně ne zdarma!10,68 %0,6 %  
nepředpokládám, že budu nezaměstnaný10,68 %0,6 %  
pouze pokud bych byla dlouhodobe bez prace10,68 %0,6 %  
Raději bych se tomu vyhla, kdyby to bylo možné...10,68 %0,6 %  
vykonávala jsem VS, díky tomu jsem získala zaměstnání, vykonávala jsem VS - administrativní činnost10,68 %0,6 %  
Pokud bych za to byla placena. Od státu jsem nic nedostávala.10,68 %0,6 %  
ano, dle vzdělání - ne aby vysokoškolák, který může pomoci na úřadě musel zametat10,68 %0,6 %  
Ano, pouze však např. dopoledne, a mělo by být vykompenzovány náklady s prací spojené (např. dopravné), plus přidat např. stravenky10,68 %0,6 %  
Ano, ale ne za daných podmínech pro získání podpory a její výše10,68 %0,6 %  
pokud by to byla práce v mém oboru a za finanční odměnu10,68 %0,6 %  
ano jen prospěšnou10,68 %0,6 %  
ano, pokud to nebude venku či fyzická činnost (mám zdravotní postižení)10,68 %0,6 %  
Jelikož pracují s veřejnou službou, tak vím, jak je možné veřejnou službu nevykonávat. 10,68 %0,6 %  
Jako možnost vylepšení fin. situace bez krácení soc. dávek Je třeba lidi motivovat k práci . 10,68 %0,6 %  
nestudovala jsem abych zametala chodníky10,68 %0,6 %  
ano od 6 měsíce nezaměstnanosti10,68 %0,6 %  
Pokud by se bral ohled na můj zdrav.stav a byla za to nějaká odměna,proč ne?10,68 %0,6 %  
Záleželo by zejména na oboru činnosti a finančním ohodnocení10,68 %0,6 %  
na vlastní náklady jezdit do uměle vytvořené práce a být tam 4 hodiny a zadarmo, ne!!!!10,68 %0,6 %  
pokud by bylo možné si vybírat, tak spíš ne (jen určité pozice), ale už jsem formou VS pracoval10,68 %0,6 %  
Ano, pokud bych popíral nějaké dávky. Ale pokud je někdo v evidenci a nepobírá žádné dávky (např. podporu) tak je to hloupost.10,68 %0,6 %  
Myslím si, že je to ponižující, pobíhat někde v oranžové vestě by se mi rozhodně nelíbilo.10,68 %0,6 %  
ne, v dočasné krátkodobé nazaměstnanosti ne, myslím že tyto práce by měli být pouze pro dlouhodobě nezaměstnané a lidi kteří nikdy pořádně nepracovali10,68 %0,6 %  
Pouze tehdy, zvýhodní li mne to finančně před flákači...10,68 %0,6 %  
za odměnu ano10,68 %0,6 %  
je potřeba uvážit vzděláníXprac.zařazení10,68 %0,6 %  
v případě nezaměstnanosti delší jak 5 měsíců10,68 %0,6 %  
za podmínek, které by nebyly pod hranicí lidské důstojnosti, klidně ano10,68 %0,6 %  
ne nikdy, je to ubohé a uráží mě to10,68 %0,6 %  
V případě nezaměstnanosti bych byla ochotna pracovat ve veřejné službě pouze tehdy, pokud bych nemusela nosit oranžovou vestu, ktrou nosí i ti, co si odpykávají trest veřejně prospěšných prací za nějaký přečin (např. krádež) 10,68 %0,6 %  
Ne, připadá mi neadekvátní dělat takový typ práce s vysokoškolským vzděláním10,68 %0,6 %  
za peníze10,68 %0,6 %  
pouze za podmínky více než dostačujícího platového ohodnocení10,68 %0,6 %  
Pokud bych práci neměl déle jak 3 měsíce a dostával dále podporu tak ano10,68 %0,6 %  

Graf

9. Do jaké kategorie spadáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena ve věku 18-30 roků6339,87 %37,95 %  
Muž ve věku 18-30 roků3824,05 %22,89 %  
Žena ve věku 31-50 roků2817,72 %16,87 %  
Muž ve věku 31-50 roků138,23 %7,83 %  
Žena mladší 18ti let53,16 %3,01 %  
Muž starší 50ti let53,16 %3,01 %  
Žena starší 50ti let42,53 %2,41 %  
Muž mladší 18ti let21,27 %1,2 %  

Graf

10. Jste v současnosti zaměstnaný/á, či nikoli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnaný/á8454,55 %50,6 %  
Nejsem zaměstnaný/á3019,48 %18,07 %  
student1610,39 %9,64 %  
jsem student42,6 %2,41 %  
Studentka31,95 %1,81 %  
student VŠ21,3 %1,2 %  
pracuji brigádně při studiu10,65 %0,6 %  
jsem na rodičovské dovolené10,65 %0,6 %  
studuji10,65 %0,6 %  
student a rodičovská dovolená10,65 %0,6 %  
jsem studentka10,65 %0,6 %  
studuji a mám brigádu10,65 %0,6 %  
nezaměstnaná, invalidní dúchodkyně10,65 %0,6 %  
Jsem zaměstnaná a zároveň studuji VŠ.10,65 %0,6 %  
pobírám rodičovský příspěvek10,65 %0,6 %  
Student a zároveň zaměstnaný10,65 %0,6 %  
dělám na dohodu o pp10,65 %0,6 %  
Jsem student, v současnosti nepracuji při studiu10,65 %0,6 %  
částečně zaměstnaný, částečně student postgraduálního studia10,65 %0,6 %  
jsem zaměstnanec na mateřské10,65 %0,6 %  
studuji a mám dlouhodobou brigádu10,65 %0,6 %  

Graf

11. Jaké je vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7043,75 %42,17 %  
Středoškolské s maturitou7043,75 %42,17 %  
Základní116,88 %6,63 %  
Středoškolské bez maturity74,38 %4,22 %  
studuji10,63 %0,6 %  
Studuji v bakalářském programu10,63 %0,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jste v současnosti zaměstnaný/á, či nikoli?

  • odpověď Jsem zaměstnaný/á:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž ve věku 31-50 roků na otázku 9. Do jaké kategorie spadáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je vhodné aby nezaměstnaní pracovali ve veřejné službě (práce na veřejně prospěšných činnostech)?

2. Měli by nezaměstnaní za práci ve veřejné službě pobírat mzdu, případně jinou formu odměny?

3. Domníváte se, že je práce ve veřejné službě všeobecně prospěšná?

4. Které z uvedených činností si myslíte, že se snaží práce ve veřejné služně úspěšně řešit?

5. Byl/byla jste již někdy nezaměstnaný/á?

6. Pracují ve vaší obci (městě) pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní pracující na veřejně prospěšných činnostech)?

7. Myslíte si, že mají nezaměstnaní dostatečné morálně-volní schopnosti, aby pracovali ve veřejné službě svědomitě?

8. V případě Vaší dočasné nezaměstnanosti: byl/a byste ochoten/ochotna pracovat ve veřejné službě? (Pozn.: Do "Vlastní odpověď" můžete zadat vlastní podmínky práce ve veřejné službě - finanční, časové, ...)

9. Do jaké kategorie spadáte?

10. Jste v současnosti zaměstnaný/á, či nikoli?

11. Jaké je vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je vhodné aby nezaměstnaní pracovali ve veřejné službě (práce na veřejně prospěšných činnostech)?

2. Měli by nezaměstnaní za práci ve veřejné službě pobírat mzdu, případně jinou formu odměny?

3. Domníváte se, že je práce ve veřejné službě všeobecně prospěšná?

4. Které z uvedených činností si myslíte, že se snaží práce ve veřejné služně úspěšně řešit?

5. Byl/byla jste již někdy nezaměstnaný/á?

6. Pracují ve vaší obci (městě) pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní pracující na veřejně prospěšných činnostech)?

7. Myslíte si, že mají nezaměstnaní dostatečné morálně-volní schopnosti, aby pracovali ve veřejné službě svědomitě?

8. V případě Vaší dočasné nezaměstnanosti: byl/a byste ochoten/ochotna pracovat ve veřejné službě? (Pozn.: Do "Vlastní odpověď" můžete zadat vlastní podmínky práce ve veřejné službě - finanční, časové, ...)

9. Do jaké kategorie spadáte?

10. Jste v současnosti zaměstnaný/á, či nikoli?

11. Jaké je vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostálová, K.Nezaměstnanost a práce ve veřejné službě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nezamestnanost-a-prace-ve-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.