Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a rekvalifikace

Nezaměstnanost a rekvalifikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Vymazalová
Šetření:29. 01. 2015 - 10. 02. 2015
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požadala o vyplnění krátkého dotazníku k bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere víc jak 5 minut. Dotazník je určen pro respondenty žijící v Olomouckém kraji. Děkuji za zodpovědný přístup při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14176,63 %76,63 %  
muž4323,37 %23,37 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let7239,13 %39,13 %  
20 - 30 let7138,59 %38,59 %  
41 - 50 let2312,5 %12,5 %  
51- 60 let189,78 %9,78 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ - maturita8144,02 %44,02 %  
vysokoškolské6032,61 %32,61 %  
SOU - výuční list2614,13 %14,13 %  
VOŠ - absolutorium137,07 %7,07 %  
základní42,17 %2,17 %  

Graf

4. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný(á)10657,61 %57,61 %  
nezaměstnaný(á)2815,22 %15,22 %  
OSVČ - podnikající osoba179,24 %9,24 %  
student158,15 %8,15 %  
rodičovská dovolená73,8 %3,8 %  
brigádnice10,54 %0,54 %  
invalida10,54 %0,54 %  
materska dovolena10,54 %0,54 %  
RD10,54 %0,54 %  
pečuji o osobu blízkou10,54 %0,54 %  
důchodce10,54 %0,54 %  
na mateřské dovolené10,54 %0,54 %  
mateřská dovolená10,54 %0,54 %  
nemocenská10,54 %0,54 %  
rodičovská10,54 %0,54 %  
Student Ph.D.10,54 %0,54 %  
navazující studium10,54 %0,54 %  
DPP10,54 %0,54 %  
sudent10,54 %0,54 %  
MD10,54 %0,54 %  
student vš10,54 %0,54 %  

Graf

5. Znáte někoho ve svém okolí, kdo je nezaměstnaný a hledá práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám 1 - 2 lidi bez práce7842,39 %42,39 %  
znám 3 - 4 lidi bez práce4423,91 %23,91 %  
znám 5 a více lidí bez práce4021,74 %21,74 %  
nikoho neznám2211,96 %11,96 %  

Graf

6. Vnímáte rekvalifikaci jako způsob řešení nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12366,85 %66,85 %  
ne4524,46 %24,46 %  
nevím, nezajímám se168,7 %8,7 %  

Graf

7. Znáte někoho ve svém okolí, komu rekvalifikace pomohla najít zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9451,09 %51,09 %  
ano9048,91 %48,91 %  

Graf

8. Byl(a) jste někdy v evidenci Úřadu práce?

Pokud jste na otázku č.8 odpověděl(a) NE, ukončete, prosím, vyplňování. Pokud ANO, prosím, pokračujte dále. Děkuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12869,57 %69,57 %  
ne5630,43 %30,43 %  

Graf

9. Jak dlouho jste byl(a) v evidenci Úřadu práce? (vaše nejdelší nepřerušené období)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více měsíců4428,03 %23,91 %  
4 - 6 měsíců3321,02 %17,93 %  
1 - 3 měsíce3220,38 %17,39 %  
nikdy3119,75 %16,85 %  
7 - 9 měsíců1710,83 %9,24 %  

Graf

10. Absolvoval(a) jste někdy rekvalifikační kurz(y)?

Pokud je Vaše odpověď na otázku č. 10 NE, prosím, ukončete vyplňování. Pokud ANO, prosím, pokračujte dále. Děkuji.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11772,22 %63,59 %  
12817,28 %15,22 %  
2106,17 %5,43 %  
jeden21,23 %1,09 %  
321,23 %1,09 %  
dva10,62 %0,54 %  
jede10,62 %0,54 %  
v současné době navštěvuji rekvalifikační kurz10,62 %0,54 %  
510,62 %0,54 %  

Graf

11. Rekvalifikační kurz:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vám nabídl Úřad práce3150 %16,85 %  
museli jste si o něj sami požádat3150 %16,85 %  

Graf

12. Pomohla Vám rekvalifikace (alespoň jedna z absolvovaných) při hledání nového zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale uplatnil jsem se v jiném oboru2338,98 %12,5 %  
ano, získal jsem nové zaměstnání v daném oboru2135,59 %11,41 %  
ne, stále jsem bez práce1525,42 %8,15 %  

Graf

13. Byla pro Vás rekvalifikace přínosem z hlediska obsahu vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, získal(a) jsem několik nových informací, poznatků a zkušeností3561,4 %19,02 %  
získala(a) jsem jen minimum informací a zkušeností1424,56 %7,61 %  
ne, nedozvěděl(a) jsem se nic nového814,04 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

  • odpověď 20 - 30 let:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. V současné době jsem:

7. Znáte někoho ve svém okolí, komu rekvalifikace pomohla najít zaměstnání?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, získal jsem nové zaměstnání v daném oboru na otázku 12. Pomohla Vám rekvalifikace (alespoň jedna z absolvovaných) při hledání nového zaměstnání?

8. Byl(a) jste někdy v evidenci Úřadu práce?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 9. Jak dlouho jste byl(a) v evidenci Úřadu práce? (vaše nejdelší nepřerušené období)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V současné době jsem:

5. Znáte někoho ve svém okolí, kdo je nezaměstnaný a hledá práci?

6. Vnímáte rekvalifikaci jako způsob řešení nezaměstnanosti?

7. Znáte někoho ve svém okolí, komu rekvalifikace pomohla najít zaměstnání?

8. Byl(a) jste někdy v evidenci Úřadu práce?

9. Jak dlouho jste byl(a) v evidenci Úřadu práce? (vaše nejdelší nepřerušené období)

10. Absolvoval(a) jste někdy rekvalifikační kurz(y)?

11. Rekvalifikační kurz:

12. Pomohla Vám rekvalifikace (alespoň jedna z absolvovaných) při hledání nového zaměstnání?

13. Byla pro Vás rekvalifikace přínosem z hlediska obsahu vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V současné době jsem:

5. Znáte někoho ve svém okolí, kdo je nezaměstnaný a hledá práci?

6. Vnímáte rekvalifikaci jako způsob řešení nezaměstnanosti?

7. Znáte někoho ve svém okolí, komu rekvalifikace pomohla najít zaměstnání?

8. Byl(a) jste někdy v evidenci Úřadu práce?

9. Jak dlouho jste byl(a) v evidenci Úřadu práce? (vaše nejdelší nepřerušené období)

10. Absolvoval(a) jste někdy rekvalifikační kurz(y)?

11. Rekvalifikační kurz:

12. Pomohla Vám rekvalifikace (alespoň jedna z absolvovaných) při hledání nového zaměstnání?

13. Byla pro Vás rekvalifikace přínosem z hlediska obsahu vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vymazalová, E.Nezaměstnanost a rekvalifikace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nezamestnanost-a-rekvalifika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.