Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku

Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Johnová
Šetření:27. 09. 2010 - 04. 10. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zjišťuje potřeby lidí ve vztahu k službám zaměstnanosti na Šumpersku. Výsledky poslouží jako odrazový můstek k projektu, který má za cíl zvýšit šance cílových skupin nalézt a udržet si zaměstnání.
Dotazník je určen k vyplnění těmto cílovým skupinám:
Nezaměstnané osoby s dětmi do 15 let
Nezaměstnané osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené
Nezaměstnané osoby pečující o osobu blízkou

 

Odpovědi respondentů

1. Máte problém najít si vhodné zaměstnání kvůli zastávání Vaší „rodinné role”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, důsledkem mé nezaměstnanosti je zastávání rodinné roleotázka č. 2, ne, má nezaměstnanost nemá nic společného se starostí o mou rodinouotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, má nezaměstnanost nemá nic společného se starostí o mou rodinou1100 %100 %  

Graf

2. Co je pro vás hlavní překážkou zabraňující nalezení vhodného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zisk ze zaměstnání je podobný jako sociální dávky, které pobírám1100 %100 %  
Chybí mi dostatečné vzdělání (rekvalifikace) 1100 %100 %  

Graf

3. Jakou formu pomoci vedoucí k nalezení zaměstnání byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrušení minimální mzdy1100 %100 %  

Graf

4. Pomohlo by vám skloubit Váš rodinný a pracovní život více institucionálních služeb ve vašem okolí, zejména péče o předškolní děti (školka, dětský koutek, hlídací služba, dětské centrum)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

5. Pociťujete dostatek služeb určených dětem v místě bydliště a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

6. Rozhodně bych využil/a těchto doplňujících služeb výše uvedených zařízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost vyzvednutí dětí i po 16 hodině1100 %100 %  

Graf

7. Jakou částkou byste byli ochotni zaplatit za dětské zařízení, které bude poskytovat výše uvedené služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3000 Kč měsíčně1100 %100 %  

Graf

8. Máte zájem o podnikání (založení živnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postavit se na vlastní nohy zní lákavě, ale nemám odvahu1100 %100 %  

Graf

9. Myslíte si, že by podnikání (založení vlastní živnosti, firmy) přispělo ke sladění Vašeho rodinného a profesního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

10. Patřím mezi tuto cílovou skupinu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nezaměstnané osoby s dětmi do 15 letotázka č. 11, nezaměstnané osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolenéotázka č. 11, nezaměstnané osoby pečující o osobu blízkouotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnané osoby s dětmi do 15 let1100 %100 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1100 %100 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 451100 %100 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní1100 %100 %  

Graf

14. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím v okolní vesnici okresu Šumperk1100 %100 %  

Graf

15. Já a rodina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O dítě se starám s přítelem/kyní (manželem/kou) 1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Johnová, E.Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nezamestnanost-a-sladeni-rodinneho-a-pracovniho-zivota-na-su.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.