Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku

Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Johnová
Šetření:27. 09. 2010 - 04. 10. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zjišťuje potřeby lidí ve vztahu k službám zaměstnanosti na Šumpersku. Výsledky poslouží jako odrazový můstek k projektu, který má za cíl zvýšit šance cílových skupin nalézt a udržet si zaměstnání.
Dotazník je určen k vyplnění těmto cílovým skupinám:
Nezaměstnané osoby s dětmi do 15 let
Nezaměstnané osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené
Nezaměstnané osoby pečující o osobu blízkou

 

Odpovědi respondentů

1. Máte problém najít si vhodné zaměstnání kvůli zastávání Vaší „rodinné role”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, důsledkem mé nezaměstnanosti je zastávání rodinné roleotázka č. 2, ne, má nezaměstnanost nemá nic společného se starostí o mou rodinouotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, má nezaměstnanost nemá nic společného se starostí o mou rodinou1100 %100 %  

Graf

2. Co je pro vás hlavní překážkou zabraňující nalezení vhodného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zisk ze zaměstnání je podobný jako sociální dávky, které pobírám1100 %100 %  
Chybí mi dostatečné vzdělání (rekvalifikace) 1100 %100 %  

Graf

3. Jakou formu pomoci vedoucí k nalezení zaměstnání byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrušení minimální mzdy1100 %100 %  

Graf

4. Pomohlo by vám skloubit Váš rodinný a pracovní život více institucionálních služeb ve vašem okolí, zejména péče o předškolní děti (školka, dětský koutek, hlídací služba, dětské centrum)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

5. Pociťujete dostatek služeb určených dětem v místě bydliště a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

6. Rozhodně bych využil/a těchto doplňujících služeb výše uvedených zařízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost vyzvednutí dětí i po 16 hodině1100 %100 %  

Graf

7. Jakou částkou byste byli ochotni zaplatit za dětské zařízení, které bude poskytovat výše uvedené služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3000 Kč měsíčně1100 %100 %  

Graf

8. Máte zájem o podnikání (založení živnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postavit se na vlastní nohy zní lákavě, ale nemám odvahu1100 %100 %  

Graf

9. Myslíte si, že by podnikání (založení vlastní živnosti, firmy) přispělo ke sladění Vašeho rodinného a profesního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

10. Patřím mezi tuto cílovou skupinu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nezaměstnané osoby s dětmi do 15 letotázka č. 11, nezaměstnané osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolenéotázka č. 11, nezaměstnané osoby pečující o osobu blízkouotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnané osoby s dětmi do 15 let1100 %100 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1100 %100 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 451100 %100 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní1100 %100 %  

Graf

14. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím v okolní vesnici okresu Šumperk1100 %100 %  

Graf

15. Já a rodina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O dítě se starám s přítelem/kyní (manželem/kou) 1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Johnová, E.Nezaměstnanost a sladění rodinného a pracovního života na Šumpersku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nezamestnanost-a-sladeni-rodinneho-a-pracovniho-zivota-na-su.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.