Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl

Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:peter gramblicka
Šetření:06. 05. 2009 - 07. 05. 2009
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Som študentom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 3. ročník. Touto cestou sa obraciam na Vás, vážení respondenti/respondentky, so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka.
Čestne prehlasujem, že všetky informácie a výsledky dotazníka budú použité len ako podklady k bakalárskej práci. Všetky odpovede zostanú anonymné a budú považované za dôverné.
Ďakujem za jeho pravdivé vyplnenie.
 

Odpovědi respondentů

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 mesiacov 6690,41 %90,41 %  
3 - 6 mesiavov 45,48 %5,48 %  
viac ako rok 22,74 %2,74 %  
9 - 12 mesiacov11,37 %1,37 %  

Graf

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno6284,93 %84,93 %  
nie 1115,07 %15,07 %  

Graf

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno6791,78 %91,78 %  
neviem45,48 %5,48 %  
nie 22,74 %2,74 %  

Graf

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem 3041,1 %41,1 %  
záporne2432,88 %32,88 %  
kladne 1926,03 %26,03 %  

Graf

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové znalosti6386,3 %86,3 %  
odborné vedomosti4967,12 %67,12 %  
práca s PC4663,01 %63,01 %  
získané vzdelanie 4156,16 %56,16 %  
celkový prehľad 3041,1 %41,1 %  
inteligencia2736,99 %36,99 %  
práca s IT1723,29 %23,29 %  
práca s internetom56,85 %6,85 %  

Graf

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno 5778,08 %78,08 %  
neviem1013,7 %13,7 %  
nie 68,22 %8,22 %  

Graf

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium2736,99 %36,99 %  
vysokoškolské I. stupeň1824,66 %24,66 %  
učňovské s maturitou1419,18 %19,18 %  
vysokoškolské II. stupeň1013,7 %13,7 %  
základné34,11 %4,11 %  
učňovské11,37 %1,37 %  

Graf

8. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22- 254764,38 %64,38 %  
19 - 211824,66 %24,66 %  
15 - 18810,96 %10,96 %  

Graf

9. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4054,79 %54,79 %  
muž3345,21 %45,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vek

  • odpověď 22- 25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské I. stupeň na otázku 7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

8. Vek

9. Pohlavie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

8. Vek

9. Pohlavie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

gramblicka, p.Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nezamestnanost-absolventov-strednych-a-vysokych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.