Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl

Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:peter gramblicka
Šetření:06. 05. 2009 - 07. 05. 2009
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Som študentom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 3. ročník. Touto cestou sa obraciam na Vás, vážení respondenti/respondentky, so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka.
Čestne prehlasujem, že všetky informácie a výsledky dotazníka budú použité len ako podklady k bakalárskej práci. Všetky odpovede zostanú anonymné a budú považované za dôverné.
Ďakujem za jeho pravdivé vyplnenie.
 

Odpovědi respondentů

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 mesiacov 6690,41 %90,41 %  
3 - 6 mesiavov 45,48 %5,48 %  
viac ako rok 22,74 %2,74 %  
9 - 12 mesiacov11,37 %1,37 %  

Graf

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno6284,93 %84,93 %  
nie 1115,07 %15,07 %  

Graf

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno6791,78 %91,78 %  
neviem45,48 %5,48 %  
nie 22,74 %2,74 %  

Graf

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem 3041,1 %41,1 %  
záporne2432,88 %32,88 %  
kladne 1926,03 %26,03 %  

Graf

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové znalosti6386,3 %86,3 %  
odborné vedomosti4967,12 %67,12 %  
práca s PC4663,01 %63,01 %  
získané vzdelanie 4156,16 %56,16 %  
celkový prehľad 3041,1 %41,1 %  
inteligencia2736,99 %36,99 %  
práca s IT1723,29 %23,29 %  
práca s internetom56,85 %6,85 %  

Graf

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno 5778,08 %78,08 %  
neviem1013,7 %13,7 %  
nie 68,22 %8,22 %  

Graf

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium2736,99 %36,99 %  
vysokoškolské I. stupeň1824,66 %24,66 %  
učňovské s maturitou1419,18 %19,18 %  
vysokoškolské II. stupeň1013,7 %13,7 %  
základné34,11 %4,11 %  
učňovské11,37 %1,37 %  

Graf

8. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22- 254764,38 %64,38 %  
19 - 211824,66 %24,66 %  
15 - 18810,96 %10,96 %  

Graf

9. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4054,79 %54,79 %  
muž3345,21 %45,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vek

  • odpověď 22- 25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské I. stupeň na otázku 7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

8. Vek

9. Pohlavie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ako dlho ste evidovaný/á na úrade práce?

2. Máte už nejaké pracovné skúsenosti?

3. Máte záujem o zvýšenie Vašej odbornej kvalifikácie ak by to zaistilo získanie zamestnania?

4. Ako by ste hodnotili prístup zamestnávateľov prijímaniu absolventov škôl?

5. Aké zručnosti a vedomosti podľa Vás rozhodujú na prijatí zamestnancov?(Vyberte 4 možnosti)

6. Ak by ste nenašli vhodné zamestnanie na území SR, ste ochotný/á vycestovať za prácou do zahraničia?

7. Aké je vaše dosiahnuté vzdelanie ?

8. Vek

9. Pohlavie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

gramblicka, p.Nezamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nezamestnanost-absolventov-strednych-a-vysokych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.