Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost absolventů na Písecku

Nezaměstnanost absolventů na Písecku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hlaváčková
Šetření:04. 03. 2011 - 15. 03. 2011
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Veronika Hlaváčková a jsem studentkou pátého ročníku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tématem mé diplomové práce je Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti okresu Písek, konkrétně problematika nezaměstnanosti absolventů.

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro zpracování praktické části diplomové práce. Dotazník je určen výhradně absolventům z okresu Písek.

Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho Vám trvalo po ukončení studia, než jste si našel/a své první zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ihnedotázka č. 3, 1- 3 měsíceotázka č. 2, 4 - 6 měsícůotázka č. 2, více než 6 měsícůotázka č. 2, po studiu jsem nastoupil/a na mateřskou/rodičovskou dovolenou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 3 měsíce266,67 %66,67 %  
4 - 6 měsíců133,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolik pracovních nabídek Vám bylo nabídnuto na Úřadu práce v Písku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3266,67 %66,67 %  
žádná133,33 %33,33 %  

Graf

3. Jaké máte zkušenosti s přístupem zaměstnavatelů k přijímání absolventů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné266,67 %66,67 %  
dobré133,33 %33,33 %  

Graf

4. Jaká je Vaše nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola266,67 %66,67 %  
Střední odborná škola133,33 %33,33 %  

Graf

5. Nakolik podle Vás příprava ve Vámi absolvované škole odpovídá požadavkům praxe?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
teoretické odborné znalosti2.6670.222
praktické odborné znalosti20.667
komunikační dovednosti2.3331.556
manažerské dovednosti2.3333.556
jazyková příprava32.667
ovládání ICT32

Graf

6. Máte nějaké pracovní zkušenosti, které jste získal/a v průběhu studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

7. Jste ochoten/a pracovat i v jiném oboru než jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
již pracuji v jiném oboru133,33 %33,33 %  

Graf

8. Jakým způsobem jste získal/a Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka na internetu266,67 %66,67 %  
nabídka z úřadu práce133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké základní priority při výběru zaměstnání máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní prostředí/podmínky133,33 %33,33 %  
mzda/plat133,33 %33,33 %  
zajímavost práce133,33 %33,33 %  

Graf

10. Je Vaše současné zaměstnání v místě Vašeho bydliště (okres Písek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

11. Pokud ne, pak kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1100 %33,33 %  

Graf

12. Jaká je Vaše spokojenost v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a266,67 %66,67 %  
nespokojen/a133,33 %33,33 %  

Graf

13. Seřaďte vzestupně Vaše priority při výběru zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zajímavost práce40.667
pracovní prostředí/podmínky32.667
mzda/plat3.3332.889
možnost dalšího profesního růstu20
uplatnění kvalifikace (vystudovaného oboru)2.6671.556

Graf

14. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny špatného uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek práxe266,67 %66,67 %  
nedostatek volných pracovních míst266,67 %66,67 %  
věk133,33 %33,33 %  
špatná volba oboru133,33 %33,33 %  
jazykové bariéry133,33 %33,33 %  
nízké vzdělání133,33 %33,33 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž266,67 %66,67 %  
žena133,33 %33,33 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26133,33 %33,33 %  
24133,33 %33,33 %  
25133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25
Minimum:24
Maximum:26
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:25
Modus:26

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváčková, V.Nezaměstnanost absolventů na Písecku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezamestnanost-absolventu-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.