Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost absolventů středních a vysokých škol

Nezaměstnanost absolventů středních a vysokých škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Křížová
Šetření:25. 10. 2013 - 03. 11. 2013
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se zabývá “Nezaměstnaností absolventů středních a vysokých škol”. Tato tématika je v současné době velmi diskutovaná a rádi bychom touto formou získali Váš názor. Pokud byste měli zájem znát výsledky našeho výzkumu, rádi Vám vyhovíme. Dotazník je anonymní.

Děkujeme za Vaši spolupráci, studenti 3. ročníku Ekonomické fakulty v Ostravě - Tereza Mrůzková, Ilona Křížová, Lukáš Podpinka, Lucie Jarošová, Jan Kudělka, Ondrej Šavel.

Odpovědi respondentů

1. Jste studen nebo absolvent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ12483,78 %83,78 %  
absolvent VŠ128,11 %8,11 %  
absolvent SŠ85,41 %5,41 %  
student SŠ42,7 %2,7 %  

Graf

2. V následující sérii tvrzení vyberte u každého, zda souhlasíte s trzením nebo ne podle této škály: 1 -zcela souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - nemám názor, 4 - nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Škola mi dává/dala veškeré teoretické znalosti, které v práci využívám/ využiji.3.1551.05
Škola mi dala praktické znalosti, které pak v práci využiji/využil.3.6081.049
Škola mě naučila dovednosti, které v práci využívám/využiji. (např. psaní všemi 10)2.7161.271

3. Jak myslíte, že by škola mohla přispět ke zlepšení pozcii studentů na trhu práce?

Můžete vybrat více odpovědí, maximálně však 3.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozšířit spolupráci s firmami10872,97 %72,97 %  
Zavést alespoň 1 povinnou praxi8758,78 %58,78 %  
Zaměřit výuku spíše na učivo potřebné v samotné praxi8658,11 %58,11 %  
Rozšířit výuku jazyků, které jsou v dnešní době tak potřebné5637,84 %37,84 %  
Omezovat množství studentů na školách4127,7 %27,7 %  
praxe přímo při studiu - v hodinách10,68 %0,68 %  
vše výše zmíněné v kombinaci10,68 %0,68 %  
zavadet programy a predmety podle ponuky pracovneho trhu, vice praxe nez teorie10,68 %0,68 %  

Graf

4. Měli jste/máte ve škole povinnou praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8054,05 %54,05 %  
Ano, musel/a jsem si ji najít sam/a.4329,05 %29,05 %  
Ano, škola mi ji zařídila.2013,51 %13,51 %  
Ano, škola mi ji chtěla zařídit, ale já jsem si j zařídil/a sám/a.53,38 %3,38 %  

Graf

5. Myslíte, že v budoucnu (5-10 let) budou mít studenti obtížnější najít si práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5939,86 %39,86 %  
Ano5637,84 %37,84 %  
Nevím2315,54 %15,54 %  
Spíše ne85,41 %5,41 %  
Ne21,35 %1,35 %  

Graf

6. V jaké oblasti je podle Vás nejvyšší nezaměstnanost?

Seřaďte od 1 - 6, 1 -nejvyšší, 6 - nejmenší

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Veřejná správa a sociální zabezpečení3.1553.185
Velkoobchod a maloobchod3.4392.638
Stavebnictví3.8452.374
Ubytovací a stravovací služby3.4261.88
Polnohospodářství a lesnictví3.1622.474
Průmysl3.6963.198

7. Do jaké doby očekáváte, že si najdete práci po absolvování školy?

Odpovídají jen současní studenti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do půl roku4734,31 %31,76 %  
do 3 měsíců4331,39 %29,05 %  
do 1 roku2618,98 %17,57 %  
do 1 měsíce139,49 %8,78 %  
nad 1 rok64,38 %4,05 %  
nebudu si hledat práci21,46 %1,35 %  

Graf

8. Co je/bylo pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání?

Každou položku obodujte na stupnici 1-5 jako ve škole: 1 - nejvíc důležité, 5 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Výše platu2.0340.762
Osobní rozvoj2.0540.902
Kariérní růst2.0881.04
Vyhovující pracovní doba2.2360.856
Dobrý kolektiv2.2160.913
Jistota pracovní pozice1.9861.081
Prestiž společnosti2.9320.982

Graf

9. Jak vysoký očekáváte svůj nástupní plat

Odpovídají jen současní studenti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 - 20 000 KČ5539,86 %37,16 %  
10 001 - 15 000 KČ4935,51 %33,11 %  
20 001 - 25 000 KČ2215,94 %14,86 %  
25 001 a více96,52 %6,08 %  
do 10 000 KČ32,17 %2,03 %  

Graf

10. Chtěli jste / byste si najít v práci ve Vámi vystudovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale spokojila jsem / spokojím se s prací v jiném oboru.7450 %50 %  
Ano, byl / je to pro mě důležitý aspekt při hledání práce.5335,81 %35,81 %  
Je mi to jedno.117,43 %7,43 %  
Ne, jiné obory byly / jsou zajímavější.106,76 %6,76 %  

Graf

11. Pokud (by) Vám byla nabídnuta pracovní pozice mimo Vámi vy/studovaný obor, ale s lepším finančním ohodnocením, přijali byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale záleželo by na okolnostech (jiné bydliště, kariérní růst, ...)9664,86 %64,86 %  
Ano, neváhal/a bych4329,05 %29,05 %  
Ne, nepřijal/a bych.64,05 %4,05 %  
Nevím, nepřemýšlel/a jsem nad tím.32,03 %2,03 %  

Graf

12. Kdyby Vám byla nabídnuta práce v zahraničí, přijali byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by byla lépe finančně ohodnocena4027,03 %27,03 %  
nevím4027,03 %27,03 %  
ano, při první příležitosti2919,59 %19,59 %  
ne2315,54 %15,54 %  
ano, pokud by byla ve mnou vystudovaném oboru1610,81 %10,81 %  

Graf

13. Jak si myslíte, že je největší pravděpodobnost najít práci? (

ohodnoťte čísly 1 – 5; 1 - největší pravděpodobnost, 5 - nejmenší pravděpodobnost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přes známého1.3990.402
skrze úřad práce3.9320.941
kontaktováním konkrétních firem2.4260.853
přes internet2.7430.65
prostřednictvím inzerátů3.0810.858

Graf

14. K jakému odbornému zaměření máte nejbližší vztah?

ohodnoťte čísly 1 – 5; 1 - nejbližší, 5 - nejvzdálenější

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strojírenství4.3041.468
Zdravotnictví4.3991.078
Ekonomické1.7971.486
Právní3.5071.466
Stavebnictví4.2641.248
Přírodovědecké4.1551.32
Pedagogické3.6491.66
Zdraví a krása3.6151.575

Graf

15. S jakým odborným zaměřením si myslíte, že byste měli největší uplatnění na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strojírenství2.3381.845
Zdravotnictví2.5411.613
Ekonomické2.9461.416
Právní2.6011.267
Stavebnictví2.731.373
Přírodovědecké3.6421.095
Pedagogické3.2431.157
Zdraví a krása3.4461.274

Graf

16. Jakou školu studujete?

POUZE STUDENTI –pak přejděte na ot.č. 18

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola12596,15 %84,46 %  
gymnázium21,54 %1,35 %  
střední škola s maturitou21,54 %1,35 %  
střední škola bez maturity / učiliště10,77 %0,68 %  

Graf

17. Jakou školu jste absolvovali?

POUZE ABSOLVENTI

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou5456,84 %36,49 %  
vysoká škola2324,21 %15,54 %  
gymnázium1616,84 %10,81 %  
vyšší odborná škola11,05 %0,68 %  
střední škola bez maturity / učiliště11,05 %0,68 %  

Graf

18. Jaký obor studujete nebo jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický11376,35 %76,35 %  
technický96,08 %6,08 %  
pedagogický64,05 %4,05 %  
přírodovědecký42,7 %2,7 %  
humanitní42,7 %2,7 %  
zdravotnictví a farmaceutika21,35 %1,35 %  
Ekonomika + informatika10,68 %0,68 %  
Ekonomiký & Informatický10,68 %0,68 %  
VŠB EKF - management, všeobecné gymnázium, elektrikář s výučním listem10,68 %0,68 %  
prdagogika+přírodověda10,68 %0,68 %  
práva10,68 %0,68 %  
právní10,68 %0,68 %  
vseobecne10,68 %0,68 %  
umělecký10,68 %0,68 %  
gastronomicky10,68 %0,68 %  
marketingové komunikace10,68 %0,68 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11175 %75 %  
Muž3725 %25 %  

Graf

20. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 21 let7148,97 %47,97 %  
22 - 26 let6645,52 %44,59 %  
31 a více42,76 %2,7 %  
27 - 30 let42,76 %2,7 %  

Graf

21. V jakém okrese MS kraje bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostrava - město5644,8 %37,84 %  
Nový Jičín1915,2 %12,84 %  
Opava1612,8 %10,81 %  
Frýdek - Místek118,8 %7,43 %  
Karviná118,8 %7,43 %  
Bruntál97,2 %6,08 %  
Jeseník32,4 %2,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak myslíte, že by škola mohla přispět ke zlepšení pozcii studentů na trhu práce?

 • odpověď Zavést alespoň 1 povinnou praxi:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strojírenství=4 na otázku 15. S jakým odborným zaměřením si myslíte, že byste měli největší uplatnění na pracovním trhu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karviná na otázku 21. V jakém okrese MS kraje bydlíte?

13. Jak si myslíte, že je největší pravděpodobnost najít práci? (

 • odpověď skrze úřad práce=5:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvent VŠ na otázku 1. Jste studen nebo absolvent?

14. K jakému odbornému zaměření máte nejbližší vztah?

 • odpověď Ekonomické=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prestiž společnosti=1 na otázku 8. Co je/bylo pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání?
 • odpověď Stavebnictví=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavebnictví=5 na otázku 15. S jakým odborným zaměřením si myslíte, že byste měli největší uplatnění na pracovním trhu?

20. Věk:

 • odpověď 18 - 21 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frýdek - Místek na otázku 21. V jakém okrese MS kraje bydlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studen nebo absolvent?

2. V následující sérii tvrzení vyberte u každého, zda souhlasíte s trzením nebo ne podle této škály: 1 -zcela souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - nemám názor, 4 - nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím

3. Jak myslíte, že by škola mohla přispět ke zlepšení pozcii studentů na trhu práce?

4. Měli jste/máte ve škole povinnou praxi?

5. Myslíte, že v budoucnu (5-10 let) budou mít studenti obtížnější najít si práci?

6. V jaké oblasti je podle Vás nejvyšší nezaměstnanost?

7. Do jaké doby očekáváte, že si najdete práci po absolvování školy?

8. Co je/bylo pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání?

9. Jak vysoký očekáváte svůj nástupní plat

10. Chtěli jste / byste si najít v práci ve Vámi vystudovaném oboru?

11. Pokud (by) Vám byla nabídnuta pracovní pozice mimo Vámi vy/studovaný obor, ale s lepším finančním ohodnocením, přijali byste ji?

12. Kdyby Vám byla nabídnuta práce v zahraničí, přijali byste ji?

13. Jak si myslíte, že je největší pravděpodobnost najít práci? (

14. K jakému odbornému zaměření máte nejbližší vztah?

15. S jakým odborným zaměřením si myslíte, že byste měli největší uplatnění na pracovním trhu?

16. Jakou školu studujete?

17. Jakou školu jste absolvovali?

18. Jaký obor studujete nebo jste studovali?

19. Jste:

20. Věk:

21. V jakém okrese MS kraje bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studen nebo absolvent?

2. V následující sérii tvrzení vyberte u každého, zda souhlasíte s trzením nebo ne podle této škály: 1 -zcela souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - nemám názor, 4 - nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím

3. Jak myslíte, že by škola mohla přispět ke zlepšení pozcii studentů na trhu práce?

4. Měli jste/máte ve škole povinnou praxi?

5. Myslíte, že v budoucnu (5-10 let) budou mít studenti obtížnější najít si práci?

6. V jaké oblasti je podle Vás nejvyšší nezaměstnanost?

7. Do jaké doby očekáváte, že si najdete práci po absolvování školy?

8. Co je/bylo pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání?

9. Jak vysoký očekáváte svůj nástupní plat

10. Chtěli jste / byste si najít v práci ve Vámi vystudovaném oboru?

11. Pokud (by) Vám byla nabídnuta pracovní pozice mimo Vámi vy/studovaný obor, ale s lepším finančním ohodnocením, přijali byste ji?

12. Kdyby Vám byla nabídnuta práce v zahraničí, přijali byste ji?

13. Jak si myslíte, že je největší pravděpodobnost najít práci? (

14. K jakému odbornému zaměření máte nejbližší vztah?

15. S jakým odborným zaměřením si myslíte, že byste měli největší uplatnění na pracovním trhu?

16. Jakou školu studujete?

17. Jakou školu jste absolvovali?

18. Jaký obor studujete nebo jste studovali?

19. Jste:

20. Věk:

21. V jakém okrese MS kraje bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížová, I.Nezaměstnanost absolventů středních a vysokých škol (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nezamestnanost-absolventu-st.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.