Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost absolventů VŠ

Nezaměstnanost absolventů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Rybová
Šetření:24. 02. 2012 - 23. 03. 2012
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):22 / 10.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím absolventy vysokých škol s ukončeným vzděláním o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká mého marketingového výzkumu. Pojem "první práce" v dotazníku, je myšlen jako Vaše první zaměstnání do kterého jste nastoupil/a po ukončení VŠ.

 

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11974,38 %74,38 %  
muž4125,63 %25,63 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252616,25 %16,25 %  
262616,25 %16,25 %  
232415 %15 %  
242314,38 %14,38 %  
221911,88 %11,88 %  
27106,25 %6,25 %  
2185 %5 %  
2853,13 %3,13 %  
2942,5 %2,5 %  
3042,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 46
36
32
44
15
58
17
51
33
116,88 %6,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.78
Minimum:21
Maximum:32
Variační rozpětí:11
Rozptyl:4.47
Směrodatná odchylka:2.11
Medián:25
Modus:25

Graf

3. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3521,88 %21,88 %  
Pardubický kraj3119,38 %19,38 %  
Královéhradecký kraj3018,75 %18,75 %  
Jihomoravský kraj1811,25 %11,25 %  
Středočeský kraj148,75 %8,75 %  
Moravskoslezský kraj116,88 %6,88 %  
Zlínský kraj53,13 %3,13 %  
Olomoucký kraj53,13 %3,13 %  
Jihočeský kraj42,5 %2,5 %  
Kraj Vysočina31,88 %1,88 %  
Ústecký kraj21,25 %1,25 %  
Liberecký kraj21,25 %1,25 %  

Graf

4. Jakou VŠ jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Akademie Sting

Bankovní institut VŠ

CZU

czu v Praze

ČVUT FEL

ČZU

ČZU

čzu

ČZU

čzu

ČZU Provozně ekonomická fakulta

Ekonomickou

ekonomickou

ekonomicku

FF UK

FF UP, FF OU, PŘFOU

FFUK

FHS UK

Filosofická fakutlta UK

FIM UHK

FSS MU

FTVS

hotelnictvi

Hotelova

Jihoceskou univerzity v Ceskych Budejovicich, Pedagogickou fakultu

Karlova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykovu univerzitu

Masná, praha 1

Mendelova univerzita v Brně

MFF UK

MU

MU

MU-přirodověda

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

pedagogicka

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

PF UK

práva

Právnickou fakultu univerzity Karlovy v Praze

RAVYŠ

Slezská univerzita

Slezská univerzita Opava

strojní

studuji UTB Zlín

Technická univerzita

technická univerzita Liberec

technickou univerzitu v liberci

Technickou univerzitu v Liberci

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK + VŠE

UHK Hradec Králové

UHK PDF

UHK Pedagogická fakulta

UHK-FIM

UJAK

UJAK

UJAK

UK

University of Plymouth, UK (MA), UHK-FIM (Bakalar)

Univerzita Hradec Králové

univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec KRÁLOVÉ

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Kralove

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita HRadec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci, FF

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitu Hradec Králové

UP Olomouc

UPCE

upce

UPCE

UPCE

UTB

UTB

UTB

UTB FMK

VOŠ ekonomicko-právní

VŠ - TU Ostrava

VŠ hotelova

VŠ hotelovou, posléze ČZU

VŠB - TU Ostrava

VŠB-TUO

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE Praha

VŠE, FTVS-UK

VŠE, VŠEM

VŠEM

VŠEM

VŠFS

Všo

VŠPJ

VŠPJ

VŠTE

VŠZ

VUT

VUT Brno

VUT v Brně, Stavební fakulta

vysoká škola báňská

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vyšší podnikatelská škola

žádnou

5. Jaký obor jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Analytická chemie

Andragogika a personální řízení

antropologie

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná informatika

bankovní management

Bioanalytika

bohemistika

bohemistika, geografie, žurnalistika

Cestovní ruch

cestovní ruch

cestovní ruch

cestovní ruch

cestovní ruch + HR

Cestovní ruch a management

Dopravní management, marketing a alogistika

Dopravní stroje a zařízení

Ekon. veř. správy a soc. služeb

Ekonometrie

Ekonomicko-správní

Ekonomicko-správní

ekonomický

ekonomický

ekonomie

ekonomie

ekonomie

ekonomie

Ekonomie a management

Ekonomika a management

ekonomika a management

ekonomika a management

Ekonomika a provoz podniku

Ekonomika a provoz podniku

Ekonomika cestovního ruchu Marketing a management

ekonomika podniku

Elektrotechnika

Eurospráva

farmacie

Farmakochemie a medicinální materiály

FES - Ekonomika a management podniku

FIM

FIM

Finance

Finance

finance a řízení

Financni management

Finanční a pojistná matematika

finanční management

Finanční management

finanční management

Finanční management

Finanční management

Finanční management

Finanční management

firemní management

Fylozofie

Hodnocení a analýza potravin

hotelnicti

Hotelnictvi

HR Management

chemie a technická chemie, později analytická chemie

CHOV KONÍ

IM

IM

IM

Informační management

informační management

Informační studia a knihovnictví

IT

jazyky

Knihovnictví, Nová média

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

krizový management

Logistika a management

makroekonomie

Management

management

management

Management

management a marketing

management cestovního ruchu

management CR

Management podniku

Management podniku- Bc. Dopravní management, marketing a logistika- Ing.

Management v neziskovém sektoru

marketing a management

Marketingové komunikace

marketingové komunikace

masová a socialni komunikace

Materiálově-stavební inženýrství

Mediální studia a žurnalistika

Mezinárodní obchod

MLP

nejdříve Management destinace cestovního ruchu a potom Provoz a ekonomika

Německý jazyk a literatura, základy společenských věd

obor sociální práce a politika

OPT

Pedagogika

Podnikání a administrativa

Podnikání a právo

podniková ekonomika

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika a management

Porodní asistentka

práva

právo

právo a právní věda

právo a právní věda

produktovy management

provoz a ekonomika

Regionální rozvoj

rizeni a ekonomika podniku

Řízení a ekonomika podniku

řízení výroby

Sociální a mediální komunikace

Sociální patologie a prevence

sociální pedagogika

Sociální práce

sociální práce

Sociologie

sociologie

Sociologie - Andragogika

specializace v pedagogice

Speciální pedagogika

Sportovní Management

Studium humanitní vzdělanosti

Teorie a technologie výbušnin

Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů

TVS

Ucitelstvi pro 2.stuen ZS, anglicky a nemecky jazyk

Účetnictví a finanční řízení podniku, Management tělesné výchovy a sportu

učitel pro sš dě tv

učitelství

Učitelství praktického vyučování

Učitelství pro 1. stupeň

Učitelství pro 2 stupeň ZŠ

učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie, informatika

Učitelství pro II. stupeň základní školy - chemie, tělesná výchova

Učitelství pro II.stupeň ZŠ - chemie, biologie

Učitelství pro mateřské školy

Učitelství pro SŠ

učitelství pro SŠ - biologie/chemie

učitelství pro SŠ - ZSV, RJ

Učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy

učitelství pro střední školy

učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy

učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy (TV+DE)

učitelství pro základní školy

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná správa

Veřejná správa a regionální rozvoj

vsrr

Všeobecná sestra

Vzdělávání dospělých

ZT/TV

žádný

6. V jakém městě jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4125,63 %25,63 %  
Hradec Králové3521,88 %21,88 %  
Pardubice1811,25 %11,25 %  
Brno1811,25 %11,25 %  
HK95,63 %5,63 %  
Ostrava74,38 %4,38 %  
Zlín53,13 %3,13 %  
jihlava42,5 %2,5 %  
liberec42,5 %2,5 %  
Olomouc21,25 %1,25 %  
ostatní odpovědi Jindřichův Hradec
Karviná
Ceske Budejovice
Uherské Hradiště
České Budějovice
ústí n.L
znojmo
v Hradci Králové
HUMPOLEC
Ostrava, Olomouc
Ujerské hradiště
Opava
Plymouth, UK; Hradec Kralove
v žádném
Hradec Králové + Praha
1710,63 %10,63 % 

Graf

7. Rok ukončení studia VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20116540,63 %40,63 %  
20124025 %25 %  
20102012,5 %12,5 %  
2009148,75 %8,75 %  
200863,75 %3,75 %  
200221,25 %1,25 %  
200421,25 %1,25 %  
2008.201110,63 %0,63 %  
200610,63 %0,63 %  
201310,63 %0,63 %  
ostatní odpovědi 2000
212
2005
5
2007
1978
2003
000
85 %5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2010.55
Minimum:2004
Maximum:2012
Variační rozpětí:8
Rozptyl:2.21
Směrodatná odchylka:1.49
Medián:2011
Modus:2011

Graf

8. Jaký je Váš dosažený titul?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.4528,13 %28,13 %  
Mgr.2616,25 %16,25 %  
BC2616,25 %16,25 %  
Ing.2314,38 %14,38 %  
Mgr127,5 %7,5 %  
Ing74,38 %4,38 %  
zatím žádný42,5 %2,5 %  
bakalář31,88 %1,88 %  
DiS21,25 %1,25 %  
žádný21,25 %1,25 %  
ostatní odpovědi RNDr
Ing. et Ing.
bude Bc.
zatím BC
skoro Ing
DiS.
Master of Arts (MA)
maturant
ještě žádný
judr.
106,25 %6,25 % 

Graf

9. Jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10364,38 %64,38 %  
Ne5735,63 %35,63 %  

Graf

10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4985,96 %30,63 %  
ano814,04 %5 %  

Graf

11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce a více2142,86 %13,13 %  
Do 1 měsíce1530,61 %9,38 %  
1 až 3 měsíce1326,53 %8,13 %  

Graf

12. Z jakých zdrojů práci sháníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4897,96 %30 %  
Známí3061,22 %18,75 %  
Úřad práce2755,1 %16,88 %  
Tisk1734,69 %10,63 %  
Jiné918,37 %5,63 %  

Graf

13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-31734,69 %10,63 %  
3-více1734,69 %10,63 %  
žádný1122,45 %6,88 %  
148,16 %2,5 %  

Graf

14. Jak dlouho Vám trvalo sehnat práci po ukončení VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce a více330 %1,88 %  
1-3 měsíce330 %1,88 %  
Do 1 měsíce220 %1,25 %  
Ihned jsem sehnal/a220 %1,25 %  

Graf

15. Kolik pracovních pohovorů jste absolvoval/a, než jste práci sehnal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4440 %2,5 %  
4 a více330 %1,88 %  
1220 %1,25 %  
Žádný (známí, doporučení,praxe,...)110 %0,63 %  

Graf

16. Z jakých zdrojů jste se o Vaši první práci dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet770 %4,38 %  
Známí440 %2,5 %  
Úřad práce220 %1,25 %  
Jiné110 %0,63 %  
Tisk110 %0,63 %  

Graf

17. Byla Vaše první práce v oboru, který jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne550 %3,13 %  
Ano330 %1,88 %  
Téměř220 %1,25 %  

Graf

18. Jak daleko se nachází/nacházela Vaše první práce od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 až 20 km440 %2,5 %  
Do 10 km220 %1,25 %  
20 až 40 km220 %1,25 %  
40 a více110 %0,63 %  
40 km a více110 %0,63 %  

Graf

19. Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 3 měsícůotázka č. 20, 3 až 6 měsícůotázka č. 20, 6 měsíců až 1 rokotázka č. 20, 1 rok a více → konec dotazníku, Jsem tam zaměstnán/a stále.otázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 měsíců440 %2,5 %  
6 měsíců až 1 rok330 %1,88 %  
3 až 6 měsíců220 %1,25 %  
Jsem tam zaměstnán/a stále.110 %0,63 %  

Graf

20. Jaký byl důvod ukončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojenost s prací27,41 %1,25 %  
dohoda27,41 %1,25 %  
lepší práce27,41 %1,25 %  
Nespokojenost s danou pozici13,7 %0,63 %  
jiná pracovní příležitost13,7 %0,63 %  
nízký plat a sehnání lepší práce13,7 %0,63 %  
pracovala jsem tam 2roky a 3 měsíce - žádná volba na toto nebyla možná v předchozí otázce. Ukončení - nemožnost růstu.13,7 %0,63 %  
jiná práce13,7 %0,63 %  
Konec smlouvy na dobu určitou13,7 %0,63 %  
změna zaměstnavatele13,7 %0,63 %  
ostatní odpovědi šéf nás všecky vyhodil
Smlouva na dobu určitou
nevím
ukončení pracovního poměru ve zkušební době bez udání důvodu
nízký plat, špatné vztahy na pracovišti
odjezd do ciziny
poznat jine pracoviste
not defined
neoficiálně: po prodloužení smlouvy na dobu neurčitou bych pro ně byla drahá. oficiálně: omezování stavů, byla jsem tam nejkratší dobu.
Nebylo to to, co bych chtěla
zrušení pracovních míst
Nové zaměstnání
Nadbytečnost
Ukončení ve zkušební době
1451,85 %8,75 % 

Graf

21. Kolik zaměstnání jste vystřídal/a od ukončení studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3666,67 %3,75 %  
1333,33 %1,88 %  

Graf

22. Jste spokojen/a s Vaší současnou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne550 %3,13 %  
Nevím330 %1,88 %  
Ano220 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. V jakém městě jste studoval/a?

 • odpověď Pardubice:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Pardubice na otázku 4. Jakou VŠ jste studoval/a?

9. Jste zaměstnán/a?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Jste spokojen/a s Vaší současnou prací?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 rok a více na otázku 19. Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem tam zaměstnán/a stále. na otázku 19. Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci?
 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 až 3 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 měsíce a více na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tisk na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřad práce na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známí na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-více na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?

10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?

 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 až 3 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 měsíce a více na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tisk na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřad práce na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známí na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-více na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?

12. Z jakých zdrojů práci sháníte?

 • odpověď Internet:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 až 3 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 měsíce na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tisk na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známí na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřad práce na otázku 12. Z jakých zdrojů práci sháníte?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 měsíce a více na otázku 11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-více na otázku 13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?

14. Jak dlouho Vám trvalo sehnat práci po ukončení VŠ?

 • odpověď Ihned jsem sehnal/a:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný (známí, doporučení,praxe,...) na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste absolvoval/a, než jste práci sehnal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jakou VŠ jste studoval/a?

6. V jakém městě jste studoval/a?

7. Rok ukončení studia VŠ?

8. Jaký je Váš dosažený titul?

9. Jste zaměstnán/a?

10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?

11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?

12. Z jakých zdrojů práci sháníte?

13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?

14. Jak dlouho Vám trvalo sehnat práci po ukončení VŠ?

15. Kolik pracovních pohovorů jste absolvoval/a, než jste práci sehnal/a?

16. Z jakých zdrojů jste se o Vaši první práci dozvěděli?

17. Byla Vaše první práce v oboru, který jste vystudoval/a?

18. Jak daleko se nachází/nacházela Vaše první práce od Vašeho bydliště?

19. Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci?

21. Kolik zaměstnání jste vystřídal/a od ukončení studia?

22. Jste spokojen/a s Vaší současnou prací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jakou VŠ jste studoval/a?

6. V jakém městě jste studoval/a?

7. Rok ukončení studia VŠ?

8. Jaký je Váš dosažený titul?

9. Jste zaměstnán/a?

10. Byl jste zaměstnán/a od ukončení studia na VŠ?

11. Jak dlouho sháníte práci od ukončení studia?

12. Z jakých zdrojů práci sháníte?

13. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a?

14. Jak dlouho Vám trvalo sehnat práci po ukončení VŠ?

15. Kolik pracovních pohovorů jste absolvoval/a, než jste práci sehnal/a?

16. Z jakých zdrojů jste se o Vaši první práci dozvěděli?

17. Byla Vaše první práce v oboru, který jste vystudoval/a?

18. Jak daleko se nachází/nacházela Vaše první práce od Vašeho bydliště?

19. Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci?

21. Kolik zaměstnání jste vystřídal/a od ukončení studia?

22. Jste spokojen/a s Vaší současnou prací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rybová, K.Nezaměstnanost absolventů VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nezamestnanost-absolventu-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.