Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost jako příčina soc. napětí a antisystémového naladění

Nezaměstnanost jako příčina soc. napětí a antisystémového naladění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Kyslová
Šetření:18. 12. 2011 - 27. 12. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dobrý den,

 

děkujeme za vyplnění tohoto krátkého dotazníku na téma nezaměstnanosti jako příčiny sociálního napětí a antisystémového naladění.

Odpovědi respondentů

1. Jaký systém vlády dle Vašeho názoru upřednostňují dobrovolně nezaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokracie (vláda lidu)3151,67 %51,67 %  
anarchie (bezvládí)2338,33 %38,33 %  
diktatura (autoritativní forma vlády)46,67 %6,67 %  
teokracie (vláda boha)11,67 %1,67 %  
monarchie (vláda panovníka)11,67 %1,67 %  

Graf

2. Souhlasíte s tím, že pohlaví ovlivňuje druh trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2643,33 %43,33 %  
souhlasím1220 %20 %  
spíše nesouhlasím1016,67 %16,67 %  
nevím813,33 %13,33 %  
nesouhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že mají ženy menší sklon ke xenofobii (strach z cizinců)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1728,33 %28,33 %  
spíše nesouhlasím1626,67 %26,67 %  
nesouhlasím1626,67 %26,67 %  
spíše souhlasím1118,33 %18,33 %  

Graf

4. Souhlasíte s tím, že vysoký věk zaměstnance zhoršuje nabídku dobrých pracovních příležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3355 %55 %  
spíše souhlasím1931,67 %31,67 %  
nesouhlasím46,67 %6,67 %  
nevím35 %5 %  
spíše nesouhlasím11,67 %1,67 %  

Graf

5. Co podle Vás vyvolá dlouhodobá vysoká míra nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální napětí2135 %35 %  
nespokojenost občanů1830 %30 %  
demonstrace610 %10 %  
pád vlády35 %5 %  
stávky35 %5 %  
pouze se o tom bude hodně mluvit v médiích35 %5 %  
vše předchozí11,67 %1,67 %  
větší zadlužování státu11,67 %1,67 %  
bod 3,5,611,67 %1,67 %  
vše shora uvedené11,67 %1,67 %  
nic11,67 %1,67 %  
destabilizaci systému11,67 %1,67 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že politici dobře zvládají řešit problematiku nezaměstnanosti v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2541,67 %41,67 %  
nesouhlasím1931,67 %31,67 %  
nevím915 %15 %  
spíše souhlasím711,67 %11,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že finanční stav osoby ovlivňuje její trestnou činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3151,67 %51,67 %  
souhlasím1321,67 %21,67 %  
nevím711,67 %11,67 %  
spíše nesouhlasím58,33 %8,33 %  
nesouhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

8. Má podle Vás pracovní neschopnost vliv na finanční stav lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5896,67 %96,67 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, více propadají závislosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2745 %45 %  
souhlasím2033,33 %33,33 %  
nevím58,33 %8,33 %  
spíše nesouhlasím58,33 %8,33 %  
nesouhlasím35 %5 %  

Graf

10. Pro které pohlaví je podle Vás typičtější aktivní postoj k nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3151,67 %51,67 %  
muž2948,33 %48,33 %  

Graf

11. Souhlasíte s tím, že druh nezaměstnanosti ovlivňuje politické preference občanů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2440 %40 %  
souhlasím1728,33 %28,33 %  
nevím1321,67 %21,67 %  
spíše nesouhlasím58,33 %8,33 %  
nesouhlasím11,67 %1,67 %  

Graf

12. Má nezaměstnanost v zemi vliv na ekonomickou situaci v zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5896,67 %96,67 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4778,33 %78,33 %  
muž1321,67 %21,67 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 - 295388,33 %88,33 %  
30 - 4558,33 %8,33 %  
61 a více11,67 %1,67 %  
46 - 6011,67 %1,67 %  

Graf

15. Pracujete při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3253,33 %53,33 %  
ne2846,67 %46,67 %  

Graf

16. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa618,75 %10 %  
Cestovní ruch a ubytování412,5 %6,67 %  
Marketing, média, reklama39,38 %5 %  
Služby26,25 %3,33 %  
Státní zaměstnanci26,25 %3,33 %  
Gastronomie a pohostinství26,25 %3,33 %  
Kultura, umění a tvůrčí práce26,25 %3,33 %  
Prodej a obchod26,25 %3,33 %  
Zdravotnictví, farmacie a sociální péče13,13 %1,67 %  
Zákaznický servis13,13 %1,67 %  
Tisk, vydavatelství a polygrafie13,13 %1,67 %  
Výroba, průmysl a provoz13,13 %1,67 %  
Finance a ekonomika13,13 %1,67 %  
Informatika13,13 %1,67 %  
Personalistika a vzdělávání13,13 %1,67 %  
Doprava a zásobování13,13 %1,67 %  
školství13,13 %1,67 %  

Graf

17. Do jaké kategorie z hlediska pracovní schopnosti se zařazujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práceschopný3196,88 %51,67 %  
Plně invalidní13,13 %1,67 %  

Graf

18. Jak často býváte nemocný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok nemocný1856,25 %30 %  
Nebývám nemocný928,13 %15 %  
Častěji než jednou515,63 %8,33 %  

Graf

19. Jaký byl Váš poslední pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DPČ1650 %26,67 %  
DPP928,13 %15 %  
Částečný úvazek412,5 %6,67 %  
Plný39,38 %5 %  

Graf

20. Podle čeho vyhledáváte pracovní příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle platu1237,5 %20 %  
Podle lokality928,13 %15 %  
Podle zaměstnavatele825 %13,33 %  
Podle sezónnosti39,38 %5 %  

Graf

21. Jaký postoj zaujímáte ke své případné nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní (pravidelně vyhledávám nabídky práce)2475 %40 %  
Neutrální (nabídku práce prohlížím nepravidelně)825 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Pracujete při studiu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práceschopný na otázku 17. Do jaké kategorie z hlediska pracovní schopnosti se zařazujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za rok nemocný na otázku 18. Jak často býváte nemocný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi DPČ na otázku 19. Jaký byl Váš poslední pracovní poměr?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podle platu na otázku 20. Podle čeho vyhledáváte pracovní příležitosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní (pravidelně vyhledávám nabídky práce) na otázku 21. Jaký postoj zaujímáte ke své případné nezaměstnanosti?

17. Do jaké kategorie z hlediska pracovní schopnosti se zařazujete?

 • odpověď Práceschopný:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podle platu na otázku 20. Podle čeho vyhledáváte pracovní příležitosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pracujete při studiu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní (pravidelně vyhledávám nabídky práce) na otázku 21. Jaký postoj zaujímáte ke své případné nezaměstnanosti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za rok nemocný na otázku 18. Jak často býváte nemocný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi DPČ na otázku 19. Jaký byl Váš poslední pracovní poměr?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký systém vlády dle Vašeho názoru upřednostňují dobrovolně nezaměstnaní?

2. Souhlasíte s tím, že pohlaví ovlivňuje druh trestné činnosti?

3. Souhlasíte s tím, že mají ženy menší sklon ke xenofobii (strach z cizinců)?

4. Souhlasíte s tím, že vysoký věk zaměstnance zhoršuje nabídku dobrých pracovních příležitostí?

5. Co podle Vás vyvolá dlouhodobá vysoká míra nezaměstnanosti?

6. Souhlasíte s tím, že politici dobře zvládají řešit problematiku nezaměstnanosti v ČR?

7. Myslíte si, že finanční stav osoby ovlivňuje její trestnou činnost?

8. Má podle Vás pracovní neschopnost vliv na finanční stav lidí?

9. Souhlasíte s tím, že lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, více propadají závislosti?

10. Pro které pohlaví je podle Vás typičtější aktivní postoj k nezaměstnanosti?

11. Souhlasíte s tím, že druh nezaměstnanosti ovlivňuje politické preference občanů?

12. Má nezaměstnanost v zemi vliv na ekonomickou situaci v zemi?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Kolik je Vám let?

15. Pracujete při studiu?

17. Do jaké kategorie z hlediska pracovní schopnosti se zařazujete?

18. Jak často býváte nemocný?

19. Jaký byl Váš poslední pracovní poměr?

20. Podle čeho vyhledáváte pracovní příležitosti?

21. Jaký postoj zaujímáte ke své případné nezaměstnanosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký systém vlády dle Vašeho názoru upřednostňují dobrovolně nezaměstnaní?

2. Souhlasíte s tím, že pohlaví ovlivňuje druh trestné činnosti?

3. Souhlasíte s tím, že mají ženy menší sklon ke xenofobii (strach z cizinců)?

4. Souhlasíte s tím, že vysoký věk zaměstnance zhoršuje nabídku dobrých pracovních příležitostí?

5. Co podle Vás vyvolá dlouhodobá vysoká míra nezaměstnanosti?

6. Souhlasíte s tím, že politici dobře zvládají řešit problematiku nezaměstnanosti v ČR?

7. Myslíte si, že finanční stav osoby ovlivňuje její trestnou činnost?

8. Má podle Vás pracovní neschopnost vliv na finanční stav lidí?

9. Souhlasíte s tím, že lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, více propadají závislosti?

10. Pro které pohlaví je podle Vás typičtější aktivní postoj k nezaměstnanosti?

11. Souhlasíte s tím, že druh nezaměstnanosti ovlivňuje politické preference občanů?

12. Má nezaměstnanost v zemi vliv na ekonomickou situaci v zemi?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Kolik je Vám let?

15. Pracujete při studiu?

17. Do jaké kategorie z hlediska pracovní schopnosti se zařazujete?

18. Jak často býváte nemocný?

19. Jaký byl Váš poslední pracovní poměr?

20. Podle čeho vyhledáváte pracovní příležitosti?

21. Jaký postoj zaujímáte ke své případné nezaměstnanosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kyslová, S.Nezaměstnanost jako příčina soc. napětí a antisystémového naladění (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezamestnanost-jako-pricina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.