Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost mládeže

Nezaměstnanost mládeže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dayana Khaninova
Šetření:01. 03. 2023 - 15. 06. 2023
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro lidi ve věku od 18 do 35 let, žijící v České republice. Pokud nepatříte k této demografické skupině, prosím nevyplňovat tento dotazník, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13171,98 %71,58 %  
muž5128,02 %27,87 %  

Graf

2. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-35 let7038,46 %38,25 %  
24-29 let6234,07 %33,88 %  
18-23 let5027,47 %27,32 %  

Graf

3. Váš typ bydlení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt v pronájmu5832,4 %31,69 %  
Bydlení ve vlastním bytě5832,4 %31,69 %  
Bydlení v bytě partnera/partnerky179,5 %9,29 %  
u rodičů105,59 %5,46 %  
Studentské kolej52,79 %2,73 %  
bydlení u rodičů42,23 %2,19 %  
S rodiči31,68 %1,64 %  
Bydlení ve vlastním domě31,68 %1,64 %  
Bydlení s rodiči21,12 %1,09 %  
VLASTNÍ CHATA10,56 %0,55 %  
studentský byt10,56 %0,55 %  
bydlíme ve svém domě10,56 %0,55 %  
Dům s rodiči 10,56 %0,55 %  
S rodiči v jejich vlastním domě 10,56 %0,55 %  
Bydlím s manželem a jeho rodiči v jejich rodinném domě 10,56 %0,55 %  
Zděděný vlastní dům po rodičích10,56 %0,55 %  
hypotéka10,56 %0,55 %  
Bydlení v bytě s rodiči a sourozenci10,56 %0,55 %  
U rodičů nebo v chatě na zahradě10,56 %0,55 %  
u rodičů ???10,56 %0,55 %  
bydlení v domě partnera10,56 %0,55 %  
vlastní dům10,56 %0,55 %  
u širší rodiny10,56 %0,55 %  
U matky 10,56 %0,55 %  
dům10,56 %0,55 %  
Rodiče 10,56 %0,55 %  
na ulici10,56 %0,55 %  
Bydlení v bytě na hypotéku10,56 %0,55 %  

Graf

4. Vaší hlavní činnost v současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studiumotázka č. 8, zaměstnáníotázka č. 8, podnikáníotázka č. 8, mateřská / rodičovská dovolenáotázka č. 8, nezaměstnanýotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání9451,37 %51,37 %  
studium4323,5 %23,5 %  
nezaměstnaný2915,85 %15,85 %  
podnikání105,46 %5,46 %  
mateřská / rodičovská dovolená73,83 %3,83 %  

Graf

5. Pokud jste uvedl(a), že jste v současné době nezaměstnaný(á), jak dlouho trvá nezaměstnanost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 12 měsíců1758,62 %9,29 %  
méně než půlroku1137,93 %6,01 %  
6-12 měsíců13,45 %0,55 %  

Graf

6. Pokud jste uvedl(a), že jste nezaměstnaný(á), hledáte v současné době práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1862,07 %9,84 %  
ne1137,93 %6,01 %  

Graf

7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?

Prosím použit následující stupnici: (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální postoj, (4) souhlasím, (5) rozhodně souhlasím. V případě, že problém není pro Vás relevantní (např. odložení svatby – pro již vdané respondenty), nevyplňujte odpověď.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zhoršení vztahů s rodinou2.4832.801
Zhoršení vztahů s kamarády1.7591.769
Pocit, že nejste uvítán(a) ve společnosti2.7932.233
Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách2.4142.312
Odložení svatby a narození dětí kvůli absenci práce1.7592.114
Získání špatných společenských návyků jako agrese, krádež, návykové látky1.6211.615
Dělat nelegální práci, abyste získali finanční prostředky2.2072.716
Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce2.8282.694

Graf

8. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům můžete s velkou pravděpodobností čelit v důsledku nezaměstnanosti? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

Prosím použit následující stupnici: (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální postoj, (4) souhlasím, (5) rozhodně souhlasím. V případě, že problém není pro Vás relevantní (např. odložení svatby – pro již vdané respondenty), nevyplňujte odpověď.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zhoršení vztahů s rodinou2.9721.751
Zhoršení vztahů s kamarády2.311.304
Pocit, že nejste uvítán(a) ve společnosti3.2211.62
Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách3.5971.588
Odložení svatby a narození dětí kvůli absenci práce3.4892.077
Získání špatných společenských návyků jako agrese, krádež, návykové látky2.3751.707
Dělat nelegální práci, abyste získali finanční prostředky2.911.985
Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce2.9031.825

Graf

9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

Prosím použit následující stupnici: (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální postoj, (4) souhlasím, (5) rozhodně souhlasím. V případě, že problém není pro Vás relevantní (např. odložení svatby – pro již vdané respondenty), nevyplňujte odpověď.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nuda2.4142.794
Zhoršení sebehodnocení2.9662.723
Pocit zbytečnosti, deprivace, odcizení3.1382.809
Plachost2.9312.547
Agrese1.8621.705
Pocit úzkosti2.9662.93
Frustrace3.0342.93
Deprese2.9662.861
Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka2.1722.143
Snížení životní spokojenosti2.7932.716

Graf

10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

Prosím použit následující stupnici: (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální postoj, (4) souhlasím, (5) rozhodně souhlasím. V případě, že problém není pro Vás relevantní (např. odložení svatby – pro již vdané respondenty), nevyplňujte odpověď.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nuda3.2812.133
Zhoršení sebehodnocení3.8621.54
Pocit zbytečnosti, deprivace, odcizení3.7261.774
Plachost2.6851.408
Agrese2.0891.245
Pocit úzkosti3.51.866
Frustrace3.5681.547
Deprese3.2531.847
Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka2.1441.274
Snížení životní spokojenosti4.0821.117

Graf

11. Které z následujících důvodů mohou nejvíce brzdit a komplikovat proces hledání práce u Vás?

Prosím použit následující stupnici: (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální postoj, (4) souhlasím, (5) rozhodně souhlasím.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Absence psychologické podpory rodiny2.432.175
Absence psychologické podpory přátel2.3311.768
Absence / nedostatek informací o možných způsobech organizace procesu hledání práce2.7662.132
Strach z perspektivy změny obvyklého prostředí3.4131.754
Strach z potřeby kontaktovat neznámé lidi a firmy3.3841.981
Obavy z možného neúspěchu u přijímacího pohovoru3.2971.802
Nezkušenosti s komunikací s úřadem práce2.9591.9

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vaší hlavní činnost v současné době:

 • odpověď nezaměstnaný:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než půlroku na otázku 5. Pokud jste uvedl(a), že jste v současné době nezaměstnaný(á), jak dlouho trvá nezaměstnanost?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 12 měsíců na otázku 5. Pokud jste uvedl(a), že jste v současné době nezaměstnaný(á), jak dlouho trvá nezaměstnanost?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pokud jste uvedl(a), že jste nezaměstnaný(á), hledáte v současné době práci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Pokud jste uvedl(a), že jste nezaměstnaný(á), hledáte v současné době práci?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dělat nelegální práci, abyste získali finanční prostředky=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odložení svatby a narození dětí kvůli absenci práce=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení vztahů s kamarády=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení vztahů s rodinou=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získání špatných společenských návyků jako agrese, krádež, návykové látky=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agrese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frustrace=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frustrace=5 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nuda=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit úzkosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit zbytečnosti, deprivace, odcizení=5 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení sebehodnocení=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?

 • odpověď Dělat nelegální práci, abyste získali finanční prostředky=1:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
 • odpověď Odložení svatby a narození dětí kvůli absenci práce=1:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dělat nelegální práci, abyste získali finanční prostředky=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení vztahů s rodinou=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
 • odpověď Zhoršení vztahů s kamarády=1:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
 • odpověď Zhoršení vztahů s rodinou=1:
  • 11.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
 • odpověď Získání špatných společenských návyků jako agrese, krádež, návykové látky=1:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agrese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frustrace=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení vztahů s rodinou=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení účasti na společenských a kulturních aktivitách=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?

9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

 • odpověď Agrese=1:
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
 • odpověď Nuda=1:
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
 • odpověď Získání psychologických návyků jako licoměrnost a přetvářka=1:
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokles důvěry vůči vládě / státu kvůli nedostatečné podpoře při hledání práce=1 na otázku 7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

 • odpověď Nuda=1:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení sebehodnocení=1 na otázku 10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
 • odpověď Pocit zbytečnosti, deprivace, odcizení=1:
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoršení sebehodnocení=1 na otázku 10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

11. Které z následujících důvodů mohou nejvíce brzdit a komplikovat proces hledání práce u Vás?

 • odpověď Absence psychologické podpory přátel=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
 • odpověď Absence psychologické podpory rodiny=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frustrace=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení životní spokojenosti=1 na otázku 9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk

3. Váš typ bydlení:

4. Vaší hlavní činnost v současné době:

5. Pokud jste uvedl(a), že jste v současné době nezaměstnaný(á), jak dlouho trvá nezaměstnanost?

6. Pokud jste uvedl(a), že jste nezaměstnaný(á), hledáte v současné době práci?

7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?

8. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům můžete s velkou pravděpodobností čelit v důsledku nezaměstnanosti? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

11. Které z následujících důvodů mohou nejvíce brzdit a komplikovat proces hledání práce u Vás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk

3. Váš typ bydlení:

4. Vaší hlavní činnost v současné době:

5. Pokud jste uvedl(a), že jste v současné době nezaměstnaný(á), jak dlouho trvá nezaměstnanost?

6. Pokud jste uvedl(a), že jste nezaměstnaný(á), hledáte v současné době práci?

7. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům čelíte důsledku nezaměstnanosti?

8. Prosím ohodnotit jakým sociálním problémům můžete s velkou pravděpodobností čelit v důsledku nezaměstnanosti? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

9. Prosím ohodnotit jakým psychologickým problémům čelíte, pokud jste v současné době nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit i své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

10. Jakým psychologickým problémům byste s velkou pravděpodobnosti čelil(a), pokud byste byl(a) nezaměstnaný(á)? Můžete zde ohodnotit své minulé zkušenosti s nezaměstnanosti, pokud je máte.

11. Které z následujících důvodů mohou nejvíce brzdit a komplikovat proces hledání práce u Vás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Khaninova, D.Nezaměstnanost mládeže (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://nezamestnanost-mladeze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.