Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza nezaměstnanosti v Královehradeckém kraji

Analýza nezaměstnanosti v Královehradeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Indrová
Šetření:04. 10. 2012 - 02. 11. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):30 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se analýzy nezaměstnanosti v regionu. Dotazník je anonymní.

Vámi poskytnuté údaje budou použity pro účely diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 44 let342,86 %42,86 %  
25 - 34 let228,57 %28,57 %  
55 a více let114,29 %14,29 %  
15 - 24 let114,29 %14,29 %  

Graf

3. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druh/družka228,57 %28,57 %  
svobodný/á228,57 %28,57 %  
rozvedený/á228,57 %28,57 %  
ženatý/vdaná114,29 %14,29 %  

Graf

4. Vyživované děti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

5. Stupeň dosaženého vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s výučním listem342,86 %42,86 %  
vysokoškolské vzdělání - magisterské114,29 %14,29 %  
základní vzdělání114,29 %14,29 %  
střední vzdělání s maturitou114,29 %14,29 %  
vysokoškolské vzdělání - doktorské114,29 %14,29 %  

Graf

6. Předchozí zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující v administrativě342,86 %42,86 %  
dělnické228,57 %28,57 %  
pedagogičtí pracovníci114,29 %14,29 %  
THP114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jak dlouho jste v evidenci úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 12 měsíců342,86 %42,86 %  
3 - 6 měsíců228,57 %28,57 %  
více než jeden rok114,29 %14,29 %  
méně než 3 mesíce114,29 %14,29 %  

Graf

8. Kolikrát jste byl/a registrována na úřadě práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát571,43 %71,43 %  
3 - 5 krát228,57 %28,57 %  

Graf

9. Z jakých finančních zdrojů hradíte své životní náklady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora v nezaměstnanosti457,14 %57,14 %  
pomoc příbuzných (přátel)457,14 %57,14 %  
sociální dávky342,86 %42,86 %  
práce "na černo"228,57 %28,57 %  

Graf

10. U kolika zaměstnavatelů jste se ucházel/a o práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10342,86 %42,86 %  
11 - 20228,57 %28,57 %  
méně jak 5114,29 %14,29 %  
21 - 50114,29 %14,29 %  

Graf

11. Byl/a byste ochoten/a dojíždět do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

12. Pokud ANO, tak jak daleko?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 50 km457,14 %57,14 %  
do 10 km228,57 %28,57 %  
50 - 100 km114,29 %14,29 %  

Graf

13. Byl/a byste ochoten/ pracovat za minimální mzdu (8000,- Kč hrubého měsíčně)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

14. Pokud NE, tak za jakou minimální mzdu byste byl/a ochoten/a pracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12000125 %14,29 %  
10000125 %14,29 %  
15000125 %14,29 %  
8896125 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:11474
Minimum:8896
Maximum:15000
Variační rozpětí:6104
Rozptyl:7176037.33
Směrodatná odchylka:2678.81
Medián:11000
Modus:12000

Graf

15. Uvítal/a byste možnost nastoupit na veřejně prospěšné práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

16. Jaký je důvod ztráty Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrušení společnosti228,57 %28,57 %  
organizační změny228,57 %28,57 %  
pro nadbytečnost114,29 %14,29 %  
donucen zaměstnav. k dohodě.jinak zkratka vykopnutej114,29 %14,29 %  
Smlouva na dobu urcitou114,29 %14,29 %  

Graf

17. Jakou formou si zaměstnání hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých571,43 %71,43 %  
pomocí internetu457,14 %57,14 %  
nabídky úřadu práce457,14 %57,14 %  
sám obcházím zaměstnavatele342,86 %42,86 %  
tištěná inzerce228,57 %28,57 %  

Graf

18. Jaké největší bariéry při hledání zaměstnání vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek praxe457,14 %57,14 %  
pohlaví228,57 %28,57 %  
věk228,57 %28,57 %  
nezájem zaměstnavatelů228,57 %28,57 %  
nedostatečná kvalifikace228,57 %28,57 %  
nízké platové ohodnocení228,57 %28,57 %  
vzdělání228,57 %28,57 %  
neosobní přístup114,29 %14,29 %  
neznalost jazyků114,29 %14,29 %  
zdraví114,29 %14,29 %  

Graf

19. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

20. Pociťujete ztrátu zaměstnání jako Vaše osobní selhání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

21. Domníváte se, že jste v souvislosti se ztrátou zaměstnání přišli o přátele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

22. Ukončil/a jste úspěšně rekvalifikační kurz, a tím získal/a osvědčení o absolvování kurzu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %42,86 %  
ano350 %42,86 %  

Graf

23. Splnil kurz Vaše očekávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano360 %42,86 %  
spíše ne120 %14,29 %  
rozhodně ano120 %14,29 %  

Graf

24. Pomohl Vám rekvalifikační kurz ke zlepšení Vašeho uplatnění na trhu práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %42,86 %  
spíše ne125 %14,29 %  

Graf

25. Nabídl Vám úřad práce nějaké zaměstnání, které by bylo v souladu s rekvalifikačním kurzem, který jste absolvoval/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %42,86 %  
ano240 %28,57 %  

Graf

26. Byl/a byste ochoten/a se finančně podílet na nákladech spojených s rekvalifikací?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %42,86 %  
ano240 %28,57 %  

Graf

27. Jaký kurz z aktuální nabídky by Vás nejvíce zajímal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základy podnikání360 %42,86 %  
motivace, komunikace240 %28,57 %  
pracovník sociální péče - přímá obslužná činnost120 %14,29 %  

Graf

28. Postrádáte v současné nabídce kurzů nějaké?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %42,86 %  
ne240 %28,57 %  

Graf

29. Pokud ANO, tak které?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vvbbh

30. Jste spokojeni e službami úřadu práce? Prostor pro Vaše připomínky k činnosti a službám na Úřadě práce v Trutnově:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ghbb

nne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Indrová, P.Analýza nezaměstnanosti v Královehradeckém kraji (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nezamestnanost-na-trutnovsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.