Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost u absolventů škol ve Zlínském kraji

Nezaměstnanost u absolventů škol ve Zlínském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Dobrá
Šetření:05. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy ekonomické, obor Národní hospodářství. Momentálně píši bakalářskou práci na téma: "Nezaměstnanost absolventů škol ve Zlínském kraji." Touto formou Vás chci požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je určený pro absolventy škol do 30 let. Dotazník nezabere více jak 10 minut. Veškeré údaje, které poskytnete, zůstanou anonymní. Předem děkuji za vyplnění.

 

S pozdravem

                           Simona Dobrá.

Odpovědi respondentů

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola4360,56 %60,56 %  
SOŠ s maturitní zkouškou1014,08 %14,08 %  
gymnázium912,68 %12,68 %  
vyučení s maturitní zkouškou45,63 %5,63 %  
vyučení34,23 %4,23 %  
vyšší odborná škola22,82 %2,82 %  

Graf

2. Jste zaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jsemotázka č. 3, momentálně nejsem, ale už jsem byl zaměstnanýotázka č. 3, ne, nejsem a nebyl jsemotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem4461,97 %61,97 %  
ne, nejsem a nebyl jsem1825,35 %25,35 %  
momentálně nejsem, ale už jsem byl zaměstnaný912,68 %12,68 %  

Graf

3. Jak dlouho Vám trvalo naleznutí první práce po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 týdnů2852,83 %39,44 %  
do 5 měsíců1018,87 %14,08 %  
do 2 měsíců1018,87 %14,08 %  
do 1 roku59,43 %7,04 %  

Graf

4. Z kolika nabídek na zaměstnání jste si mohl/a vybírat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12345,1 %32,39 %  
21427,45 %19,72 %  
3815,69 %11,27 %  
5 a více611,76 %8,45 %  

Graf

5. Považujete nalezení Vaší první práce za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše snadné1833,96 %25,35 %  
spíše obtížné1426,42 %19,72 %  
snadné1222,64 %16,9 %  
obtížné916,98 %12,68 %  

Graf

6. V jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomika a obchod1325 %18,31 %  
průmysl a výroba 713,46 %9,86 %  
chemie a potravinářství59,62 %7,04 %  
zdravotnictví a sociální péče 59,62 %7,04 %  
bankovnictví, pojišťovnictví47,69 %5,63 %  
administrativa35,77 %4,23 %  
vzdělávání a školství 35,77 %4,23 %  
státní a veřejná správa23,85 %2,82 %  
technika a elektrotechnika 23,85 %2,82 %  
informační technologie 23,85 %2,82 %  
nic11,92 %1,41 %  
stavebnictví11,92 %1,41 %  
Barmanství11,92 %1,41 %  
obchod-technika-chemie11,92 %1,41 %  
doprava a logistika 11,92 %1,41 %  
cestovní ruch11,92 %1,41 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste nalezl/a Vaše první zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé, rodina2037,74 %28,17 %  
internet1426,42 %19,72 %  
praxe v této firmě již dříve916,98 %12,68 %  
osobní kontaktování firmy916,98 %12,68 %  
agentura práce11,89 %1,41 %  

Graf

8. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2241,51 %30,99 %  
ne, kvůli nenaleznutí práce v oboru1528,3 %21,13 %  
ne, protože jsem neměl/a zájem815,09 %11,27 %  
ne, kvůli nízkým platům47,55 %5,63 %  
Jsem student11,89 %1,41 %  
na gymnáziu jsem neměla žádný obor11,89 %1,41 %  
těžko říct11,89 %1,41 %  
na gymnázium jsme neměli žádně obory11,89 %1,41 %  

Graf

9. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000-20 000 Kč2037,74 %28,17 %  
10 000-15 000 Kč1324,53 %18,31 %  
25 000 Kč a více916,98 %12,68 %  
20 000-25 000 Kč713,21 %9,86 %  
méně než 10 000 Kč47,55 %5,63 %  

Graf

10. Jaké vzdělání je dostatečné pro Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
shodné s Vaším vzděláním2649,06 %36,62 %  
pozice vyžaduje nižší vzdělání, než jaké máte1935,85 %26,76 %  
pozice vyžaduje vyšší vzdělání, než jaké máte815,09 %11,27 %  

Graf

11. Byl/a byste ochoten/a pro zvýšení platu zvyšovat si svoji kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7098,59 %98,59 %  
ne11,41 %1,41 %  

Graf

12. Jste ochoten/a dojíždět za prací do jiného kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze do 50 km4157,75 %57,75 %  
ne1521,13 %21,13 %  
ano, na vzdálenosti by nezáleželo811,27 %11,27 %  
ano, ale pouze do 100 km45,63 %5,63 %  
ano, ale pouze do 300 km34,23 %4,23 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotil/a přípravu na práci, která Vám poskytla absolvovaná škola?(1 nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
teoretické znalosti2.4231.343
komunikační dovednosti2.7181.611
praktické znalosti3.2681.604
jazyková příprava3.2112.054
informační technologie2.5921.678

Graf

14. Jak posuzujete vstřícnost zaměstnavatelů k nabírání absolventů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný2433,8 %33,8 %  
dobrý1723,94 %23,94 %  
chvalitebný1419,72 %19,72 %  
dostatečný1216,9 %16,9 %  
výborný45,63 %5,63 %  

Graf

15. Byla praxe součástí Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4157,75 %57,75 %  
ne3042,25 %42,25 %  

Graf

16. Pokud jste na škole neměli praxi, měl/a jste nějaké značné pracovní zkušenosti během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nemělo to vliv při přijímání do práce2535,21 %35,21 %  
ne2433,8 %33,8 %  
ano, díky kterým mě vzali do práce2230,99 %30,99 %  

Graf

17. Seřaďte následující možnosti od nejlepší po nejhorší, které jsou pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
mzda1.9580.998
pracovní prostředí31.493
dopravní dostupnost3.8591.642
zajímavost práce2.7041.673
perspektiva firmy3.4792.052

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4157,75 %57,75 %  
muž3042,25 %42,25 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241723,94 %23,94 %  
251723,94 %23,94 %  
231014,08 %14,08 %  
261014,08 %14,08 %  
2279,86 %9,86 %  
2757,04 %7,04 %  
2122,82 %2,82 %  
2011,41 %1,41 %  
3611,41 %1,41 %  
2811,41 %1,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.38
Minimum:22
Maximum:27
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:24
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

2. Jste zaměstnaný/á?

3. Jak dlouho Vám trvalo naleznutí první práce po ukončení studia?

4. Z kolika nabídek na zaměstnání jste si mohl/a vybírat?

5. Považujete nalezení Vaší první práce za

6. V jakém oboru pracujete?

7. Jakým způsobem jste nalezl/a Vaše první zaměstnání?

8. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

9. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

10. Jaké vzdělání je dostatečné pro Vaše zaměstnání?

11. Byl/a byste ochoten/a pro zvýšení platu zvyšovat si svoji kvalifikaci?

12. Jste ochoten/a dojíždět za prací do jiného kraje?

13. Jak byste ohodnotil/a přípravu na práci, která Vám poskytla absolvovaná škola?(1 nejlepší, 5 nejhorší)

14. Jak posuzujete vstřícnost zaměstnavatelů k nabírání absolventů?

15. Byla praxe součástí Vašeho studia?

16. Pokud jste na škole neměli praxi, měl/a jste nějaké značné pracovní zkušenosti během studia?

17. Seřaďte následující možnosti od nejlepší po nejhorší, které jsou pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání (1 nejlepší, 5 nejhorší)

18. Pohlaví

19. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

2. Jste zaměstnaný/á?

3. Jak dlouho Vám trvalo naleznutí první práce po ukončení studia?

4. Z kolika nabídek na zaměstnání jste si mohl/a vybírat?

5. Považujete nalezení Vaší první práce za

6. V jakém oboru pracujete?

7. Jakým způsobem jste nalezl/a Vaše první zaměstnání?

8. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

9. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

10. Jaké vzdělání je dostatečné pro Vaše zaměstnání?

11. Byl/a byste ochoten/a pro zvýšení platu zvyšovat si svoji kvalifikaci?

12. Jste ochoten/a dojíždět za prací do jiného kraje?

13. Jak byste ohodnotil/a přípravu na práci, která Vám poskytla absolvovaná škola?(1 nejlepší, 5 nejhorší)

14. Jak posuzujete vstřícnost zaměstnavatelů k nabírání absolventů?

15. Byla praxe součástí Vašeho studia?

16. Pokud jste na škole neměli praxi, měl/a jste nějaké značné pracovní zkušenosti během studia?

17. Seřaďte následující možnosti od nejlepší po nejhorší, které jsou pro Vás nejdůležitější při výběru zaměstnání (1 nejlepší, 5 nejhorší)

18. Pohlaví

19. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dobrá, S.Nezaměstnanost u absolventů škol ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezamestnanost-u-absolventu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.