Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost uchazečů registrovaných na Úřadech práce

Nezaměstnanost uchazečů registrovaných na Úřadech práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Bozděchová
Šetření:20. 03. 2011 - 27. 03. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc s vytvářením praktické části mé absolventské práce na téma. Dotazník je zcela anonymní.

Jedná se o otázky zaměřené na uchazeče, kteří jsou registrovaní na Úřadu práce, či zájemce o zaměstnání.

 

Předem děkuji za Vaší spolupráci.

 

 

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru hledáte zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

administrativa

administrativa - kancelářská práce

elektro

Chemie, administrativa, umění, manuální práce.

informativní technologie

IT

lidské zdroje

Obchod, kultura, administrativa

sociální, pedagogický

sport

2. Jakým způsobem hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1280 %80 %  
Úřad práce960 %60 %  
Inzerce v tisku853,33 %53,33 %  
Přátele a rodina746,67 %46,67 %  
Jinak533,33 %33,33 %  
Personální agentury533,33 %33,33 %  
Aktivně nehledám16,67 %6,67 %  

Graf

3. Jste ochotný(á) do zaměstnání dojíždět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1173,33 %73,33 %  
Ne426,67 %26,67 %  

Graf

4. Jak daleko jste ochotný(á) dojíždět do zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 KM218,18 %13,33 %  
20218,18 %13,33 %  
40 km19,09 %6,67 %  
hodinu cesty19,09 %6,67 %  
60min19,09 %6,67 %  
dvacet kilometrů19,09 %6,67 %  
20km19,09 %6,67 %  
50 km19,09 %6,67 %  
je mi to jedno19,09 %6,67 %  

Graf

5. Jste ochotný(á) se za prací odstěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %80 %  
ano320 %20 %  

Graf

6. Do které z následujících skupin patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absolvent školy, mladiství 640 %40 %  
Jiná odpověď320 %20 %  
Osoba pečující o dítě do 15 let320 %20 %  
Osoba s nedostatečnou kvalifikací213,33 %13,33 %  
Nezaměstnaný déle než 6 měsíců16,67 %6,67 %  

Graf

7. Jste uchazeč nebo zájemce o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Uchazeč (nezaměstaný, v evidenci na úřadu práce)otázka č. 9, Zájemce (zaměstnaný, hledající jiné lépe vyhovující zaměstnání)otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uchazeč (nezaměstaný, v evidenci na úřadu práce)1173,33 %73,33 %  
Zájemce (zaměstnaný, hledající jiné lépe vyhovující zaměstnání)426,67 %26,67 %  

Graf

8. Z jakého důvodu jste se rozhodl(a) pro změnu současného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Neuspokojení z práce

Plat

víc peněž za nulovou práci

změna lidí, prostředí

9. Pokolikáté jste v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1327,27 %20 %  
2327,27 %20 %  
poprvé218,18 %13,33 %  
519,09 %6,67 %  
potřetí19,09 %6,67 %  
po druhé19,09 %6,67 %  

Graf

10. Jak dlouho jste v evidenci nezaměstnaných úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 měsíců327,27 %20 %  
3 - 6 měsíců327,27 %20 %  
9 - 12 měsíců327,27 %20 %  
12 - 24 měsíců19,09 %6,67 %  
6 - 9 měsíců19,09 %6,67 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vám úřad práce poskytuje dostatek informací o pracovních příležitostech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11100 %73,33 %  

Graf

12. Pokud byste dostal(a) možnost doplňujících kurzů nebo rekvalifikace, zúčastnil(a) byste se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %60 %  
ne218,18 %13,33 %  

Graf

13. Jak jste celkově spokojený(á) s činností úřadu práce z pohledu uchazeče/zájemce o zaměstnání (oznámkujte jako ve škole s tím, že 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3436,36 %26,67 %  
5436,36 %26,67 %  
4327,27 %20 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:4
Modus:3

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let533,33 %33,33 %  
25 - 29 let426,67 %26,67 %  
30 - 34 let320 %20 %  
40 - 44 let213,33 %13,33 %  
45 - 49 let16,67 %6,67 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena960 %60 %  
Muž640 %40 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou853,33 %53,33 %  
Vysoká škola 320 %20 %  
Základní vzdělání213,33 %13,33 %  
Střední odborné vzdělání s výučním listem16,67 %6,67 %  
Vyšší odborná škola16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bozděchová, M.Nezaměstnanost uchazečů registrovaných na Úřadech práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezamestnanost-uchazecu-regi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.