Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost v ČR

Nezaměstnanost v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tamara Danácová
Šetření:03. 03. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen lidem libovolného věku, vyplnění je zcela anonymní a dotazník Vám zabere pouze cca 3 minuty.

Dotazník se týka nezaměstnanosti v ČR, proto pokud jste v součastné době ZAMĚSTNANÝ/Á, dotazník mi prosím taky vyplňte, s tím, že si vzpomeňte jak jste na tom byl/a tenkrát, když jste práci ještě neměl/a.

 

Děkuji Vám za Váš čas :-)

Odpovědi respondentů

1. V součastné době jsem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný3060 %60 %  
nezaměstnaný2040 %40 %  

Graf

2. Při hledání práce je pro mě prioritní :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plat1734 %34 %  
práce samotná , vezmu víceméně cokoliv1428 %28 %  
dobrá pozice, uklízet apod. prostě nebudu1020 %20 %  
dostupnost - dojíždění ( max. 30 minut od mého bydliště )918 %18 %  

Graf

3. Když jsem pozvaný/á na pohovor ...... ( dokončete větu )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
... pečlivě se připravím, najdu si veškeré informace o firmě, která danou pozici nabízí...apod.2856 %56 %  
... jsem nervózní, zvolím vhodné oblečení, ale nijak zvlášť se nepřipravuji.1836 %36 %  
... nic moc neřeším. Buď mě vezmou nebo ne.36 %6 %  
... většinou na něj dojdu pozdě, protože jsem si nedal časovou rezervu na to, kdybych firmu náhodou nemohl najít.12 %2 %  

Graf

4. Moji největší slabinou při hledání práce je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyk ( vetšinou anglický jazyk na komunikativní úrovni)2448 %48 %  
to, že nejsem dostatečně flexibilní ( studuji... apod. )1326 %26 %  
to, že nejsem příliš sympatický či komunikativní člověk, tudíž u pohovoru dobrý první dojem neudělám612 %12 %  
práce na PC36 %6 %  
to, že už jsem starý/á24 %4 %  
to, že mám svůj extravagantní styl, a tudíž nemám příliš reprezentativní vzhled24 %4 %  

Graf

5. První dojem na pohovoru je VELICE důležitý. Souhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4998 %98 %  
ne12 %2 %  

Graf

6. Jak moc si hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se podívám na internet (Prace.cz..apod.), jestli tam není něco zajímavého2754 %54 %  
Skoro pořád. Rozesílám životopisy, ptám se přátel, jestli o něčem neví...apod.1428 %28 %  
Chce to čas, ono se něco najde...časem.918 %18 %  

Graf

7. Doposud dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2856 %56 %  
vysokoškolské1734 %34 %  
středoškolské (bez maturity)36 %6 %  
základní24 %4 %  

Graf

8. Bydlíte s rodiči?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne2448 %48 %  

Graf

9. Jsem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3468 %68 %  
muž1632 %32 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25let2652 %52 %  
36-45let816 %16 %  
26-35let714 %14 %  
18-20let510 %10 %  
46let a více48 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V součastné době jsem :

2. Při hledání práce je pro mě prioritní :

3. Když jsem pozvaný/á na pohovor ...... ( dokončete větu )

4. Moji největší slabinou při hledání práce je:

5. První dojem na pohovoru je VELICE důležitý. Souhlasíte?

6. Jak moc si hledáte práci?

7. Doposud dosažené vzdělání :

8. Bydlíte s rodiči?

9. Jsem :

10. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V součastné době jsem :

2. Při hledání práce je pro mě prioritní :

3. Když jsem pozvaný/á na pohovor ...... ( dokončete větu )

4. Moji největší slabinou při hledání práce je:

5. První dojem na pohovoru je VELICE důležitý. Souhlasíte?

6. Jak moc si hledáte práci?

7. Doposud dosažené vzdělání :

8. Bydlíte s rodiči?

9. Jsem :

10. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Danácová, T.Nezaměstnanost v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nezamestnanost-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.