Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost v důsledku krize

Nezaměstnanost v důsledku krize

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Maria Shatova
Šetření:20. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka druhého ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze a v souvislosti s výukou v předmětu psychologie a sociologie řízení zpracováváme seminární práci, která se týká „nezaměstnanosti v důsledku krize“.
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku, který je v příloze. Věříme, že právě Vy jste nejpovolanějšími lidmi, kteří by nám mohli pomoci se získáním potřebných informací. Setkáváte se totiž každý den s těmi, kteří o práci přišli, znáte jejich pocity, myšlenky,…
Prosíme Vás tedy o předání dotazníku zprostředkovatelům práce a po jeho vyplnění o odeslání zpět na emailovou adresu, ze které Vám byl dotazník zaslán.
Informace, které v dotazníku vyplníte, budou sloužit výhradně pro zpracování naší školní práce.
Mnohokrát Vám děkujeme za Váš drahocenný čas a těšíme se na Vaše odpovědi!
S pozdravem, Maria Shatova
 

Odpovědi respondentů

1. Pociťujete jakožto pracovník úřadu práce v poslední době zvýšený počet uchazečů o zaměstnání a snížení nabídek práce od zaměstnavatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

2. Pokud jste zaznamenali zvýšení nezaměstnanosti, které věkové skupiny se to dotklo nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50550 %50 %  
50-60330 %30 %  
20-30220 %20 %  

Graf

3. S jakým vzděláním lidé nejvíce ztrácí práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní550 %50 %  
Vyučení bez maturity550 %50 %  

Graf

4. Myslíte si, že finanční krize má v současnosti výrazný vliv na nezaměstnanost ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

5. Byla-li Vaše odpověď na předešlou otázku ano, týká se to významněji nějakého specifického odvětví. Pokud ano, prosím vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- výroba komponentů pro automobilový průmysl - zpracování plastických hmot - problém se začínat projevovat ve všech odvětvích a činnostech

automobilový průmysl - montážní práce

Automobilový průmysl – navazující provozy a výrobci

sklářství

strojírenství

strojírenství - zámečníci apod.

6. Změnilo se chování a očekávání uchazečů o zaměstnání v souvislosti se zhoršenou situací na trhu práce z důvodu finanční krize? Prosím blíže popište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- pro Ty jenž chtějí pracovat a práci si intenzivně shánějí = určitě ANO, neboť mnohem komplikovaněji práci shání, = snížila se mnohdy až několikrát nabídka volných pracovních míst

Ano. Zvýšená obava z nenalezení vhodného zaměstnání, beznaděj, pesimismus, obava ze zvládání osobní a finanční situace.

Lidé jsou pesimističtější, mají větší obavy o to, zda-li a kdy vůbec krize pomine - týká se možnosti nového zaměstnání

psychické problémy, nervozita u skupiny lidí, kteří se octli v této situaci poprvé

rezignují

7. Domníváte se, že současná mediální a politická atmosféra v souvislosti s krizí je adekvátní situaci na trhu práce ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne440 %40 %  
nevím440 %40 %  
ano220 %20 %  

Graf

8. Pociťujete Vy sám/sama při osobním jednání s uchazeči o zaměstnání, kteří o práci přišli během období finanční krize, zvýšenou nervozitu a strach o svoji budoucnost

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

částečně ANO, neboť žádný pracující nemá ve své stávající pracovní činnosti jistotu, že dosavadní práci bude moci vykonávat případně až do dosažení věku pro odchod do starobního důchodu (pracující by měl mít takovou schopnost, aby se, pokud to situace dovolí, přizpůsobil trhu práce v regionu, kde bydlí, případně dojížděl a stěhoval se do míst, kde si svoji optimální práci, která jej bude uspokojovat, našel

jistě, je to logické a pochopitelné

ne

9. 9. Vyskytuje se pojem „finanční krize“ často při rozhovorech s uchazeči o zaměstnání? Mají tendenci svádět vinu na vedení společnosti, stát či podobně? Prosím vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- je to individuální, záleží na situaci, pochopení, atd. pozn.: finanční krize již přerostla do (celosvětové) hospodářské krize

ano - politická scéna

ano, na vládu

Nemám pocit, že by pojem „Finanční krize“ byl uchazeči příliš uváděn, nebo někdo obviňován z toho, že se dostali do obtížné situace. Je těžké někoho obviňovat, když dost dobře není pojmenována příčina tohoto stavu. Lidé jsou zaskočeni tím, že to postihlo právě je.

O krizi se v médiích stále častěji mluví, proto i uchazeči chápou význam tohoto slova. Vina nebývá uchazeči uváděna.

10. Jsou uchazeči, kteří v poslední době přišli o zaměstnání spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odevzdaní situaci770 %70 %  
motivováni si aktivně hledat nové zaměstnání330 %30 %  

Graf

11. Jak podle Vás může současná situace na trhu práce ovlivnit chování uchazečů (např. zhoršená motivace k hledání práce…)? Prosím vypište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

někteří uchazeči při nedostatku volných pracovních míst na trhu práce a při opakovaném odmítnutí ze strany možných zaměstnavatelů, tedy marné snnaze si najít odekvátní nové pracovní místo bohužel rezignují či uzavírají se do sebe, a pod.

uchazeči nehledají zaměstnání tak intenzivně jako dříve

Viz výše, lidé jsou nešťastní, mnoho z nich stále věří že bude brzy lépe, že zaměstnání seženou, jsou ochotni jít pracovat za méně penež než by byli dříve ochotni.

Zkusí si zjistit a oslovit všechna možná pracovní místa ve své dosahu, pokud bude nezaměstnanost trvat dlouho, budou pesimističtí a mohou se stát pasivními. Těžko říci. Každý je jinak založený. Někoho situace pobídne přijmout i řešení, která by dříve neudělal. Jiní budou třeba rezignovat na svoji situaci.

12. Domníváte se, že jsou uchazeči v poslední době, tedy v době finanční krize, spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochotni snížit své platové očekávání660 %60 %  
jejich platové očekávání zůstává ve stejné výš440 %40 %  

Graf

13. Domníváte se, že jsou uchazeči v poslední době, tedy v době finanční krize, spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochotni snížit jiná svá očekávání (různé benefity, možnost povýšení)990 %90 %  
očekávání benefitů, povýšení zůstávají stejné110 %10 %  

Graf

14. Je možné podle Vás vypozorovat rozdílné chování mezi krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnanými? Případně jaké? Prosím vypište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhodobě evidovaní uchazeči jsou většinou se svojí situací sžití – trvá dlouho, někdy o řešení pouze hovoří, ale nedělají nutné kroky k nalezení zaměstnání. Nějaké metody vyzkoušeli, nebyli úspěšní. Jsou si vědomí toho, že dlouhodobá evidence jim situaci zhoršuje a aktivitu nepřidává. Snadněji přijímají postoj, že vlastně nemohou dělat nic, nejsou místa, zaměstnavatelé je nechtějí ……. Krátkodobě evidovaní uchazeči jsou ve většině aktivnější se snahou svoji situaci řešit. Mají ještě okruh známých, kontaktů, které využijí – nesmí ale evidence trvat dlouho. Jsou zvyklí na nějaký stálý denní režim a nečinnost je pro ně nepřijatelná. Zvláště muži tuto situaci zvládají tuto situaci obtížněji, ženy si většinou nějakou činnost nacházejí a čas využijí na zvládnutí domácnosti……

dlouhodobě nezaměstnání již práci spíše nehledají

Jak u koho, nelze definovat u všech stejně. Je možnost výkonu nekolidujícího zaměstnání - t.j. zaměstnání při evidenci na úřadu práce, max. do 4000,- Kč hruhého měsíčně. Někdo možnost má, někdo by toto také chtěl, ale nesežene.

krátkodobě nezaměstnaní - práci si shání intenzivněji a sami dlouhodobě nezaměstnaní - někteří tzv. rezignovali a práci si shání méně a pomoc požadují od úřadu práce a především starší osoby se mnohdy se situací smiřují

15. Hledají si uchazeči o zaměstnání práci spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně sami770 %70 %  
spoléhají na úřad práce330 %30 %  

Graf

16. Na pracovním úřadě hledají uchazeči spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
evidenci berou pouze jako „nutné zlo“, respektive nutný administrativní krok k získání podpory v nezaměstnanosti660 %60 %  
pomoc s hledáním práce440 %40 %  

Graf

17. Domníváte se, že současná sociální politika je dostatečně motivující pro uchazeče o zaměstnání hledat si co nejdříve nové zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %80 %  
ano220 %20 %  

Graf

18. Jsou lidé spokojeni s výší podpory v nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %80 %  
ano220 %20 %  

Graf

19. Je ze strany uchazečů zvýšený zájem o rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

20. Pokud uchazeč rekvalifikaci úspěšně dokončil, pomohlo mu to při nalezení práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Shatova, M.Nezaměstnanost v důsledku krize (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nezamestnanost-v-dusledku-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.