Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Kubíček
Šetření:30. 06. 2014 - 09. 07. 2014
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zpracování diplomové práce zabývající se problematikou nezaměstnanosti v okrese Jeseník. Dotazník i jeho hodnocení jsou součástí mé práce na téma: „Hledání efektivních způsobů zvyšování zaměstnanosti“. Vámi poskytnuté informace budou zcela anonymní. Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1963,33 %63,33 %  
muž1136,67 %36,67 %  

Graf

2. Do jaké rizikové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladší věkové skupiny do 30 let1653,33 %53,33 %  
nepatřím do rizikové skupiny516,67 %16,67 %  
ženy413,33 %13,33 %  
starší lidé310 %10 %  
zdravotně postižení lidé13,33 %3,33 %  
romské etnikum13,33 %3,33 %  

Graf

3. Jak dlouho jste již v evidenci ÚP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 6 měsíců2480 %80 %  
3 – 5 let310 %10 %  
1 – 2 roky26,67 %6,67 %  
6 a více let13,33 %3,33 %  

Graf

4. Pobíráte nějakou z těchto dávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepobírám žádnou z těchto dávek2480 %80 %  
podpora v nezaměstnanosti413,33 %13,33 %  
příspěvek na péči13,33 %3,33 %  
rodičovský příspěvek13,33 %3,33 %  

Graf

5. Jaký je váš čistý měsíční příjem včetně všech dávek a příspěvků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3 000,- Kč1446,67 %46,67 %  
9 001 a více1033,33 %33,33 %  
3 000 – 5 000,- Kč413,33 %13,33 %  
5 001 – 9 000,- Kč26,67 %6,67 %  

Graf

6. Absolvoval/a jste během Vaší evidence na ÚP nějaký rekvalifikační kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2583,33 %83,33 %  
ano516,67 %16,67 %  

Graf

7. Víte o možnosti získání dotací pro zaměstnavatele na nově zřízené pracovní místo při přijetí do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání evidovaného na úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1756,67 %56,67 %  
ne1343,33 %43,33 %  

Graf

8. Máte zkušenosti s čerpáním evropských dotací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2583,33 %83,33 %  
ano516,67 %16,67 %  

Graf

9. Jaké bylo Vaše převládající ekonomické postavení, než jste se stal/a nezaměstnaným/nou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á na plný/částečný úvazek1446,67 %46,67 %  
Student/ka930 %30 %  
Podnikatel/ka, OSVČ310 %10 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené26,67 %6,67 %  
Jiné13,33 %3,33 %  
Zaměstnaný/á na dohodu o pracovní činnosti, na dohodu o provedení práce apod.13,33 %3,33 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 301860 %60 %  
31 – 50826,67 %26,67 %  
15 – 2026,67 %6,67 %  
51 - 6026,67 %6,67 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1446,67 %46,67 %  
vysokoškolské1240 %40 %  
základní310 %10 %  
vyučen13,33 %3,33 %  

Graf

12. Kolikrát jste byl/a již evidován/a na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x1963,33 %63,33 %  
vícekrát516,67 %16,67 %  
2x413,33 %13,33 %  
3x26,67 %6,67 %  

Graf

13. Jaké je Vaše hodnocení zaměstnanců ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré1033,33 %33,33 %  
špatné1033,33 %33,33 %  
velmi špatné516,67 %16,67 %  
velmi dobré516,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíček, R.Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nezamestnanost-v-moravskosle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.