Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost ve svitavském regionu

Nezaměstnanost ve svitavském regionu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Veselá
Šetření:21. 03. 2012 - 28. 03. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

prosím NEZAMĚSTNANÉ obyvatele svitavského regionu o vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží mé závěrečné práci do sociologie.

Děkuji :o)

Odpovědi respondentů

1. Pocházíte z okresu Svitavy??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-24 let685,71 %85,71 %  
25-29 let114,29 %14,29 %  

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž571,43 %71,43 %  
žena228,57 %28,57 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á7100 %100 %  

Graf

5. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdětný/á685,71 %85,71 %  
2114,29 %14,29 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s výučním listem228,57 %28,57 %  
vyšší odborné vzdělání228,57 %28,57 %  
střední vzdělání s maturitou228,57 %28,57 %  
základní114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jste držitelem ZTP nebo ZTP/P?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

8. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců228,57 %28,57 %  
6-12 měsíců228,57 %28,57 %  
3-6 měsíců228,57 %28,57 %  
více jak 12 měsíců114,29 %14,29 %  

Graf

9. V jakém oboru hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa342,86 %42,86 %  
státní správa342,86 %42,86 %  
obchodní činnost228,57 %28,57 %  
management228,57 %28,57 %  
manuální práce114,29 %14,29 %  
jiné114,29 %14,29 %  
nehledám114,29 %14,29 %  
služby114,29 %14,29 %  
v jakémkoliv114,29 %14,29 %  

Graf

10. Máte v praxi v oboru, ve kterém hledáte práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
ne342,86 %42,86 %  

Graf

11. Jaké zaměstnání jste vykonával/a před evidencí na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní činnost342,86 %42,86 %  
absolvent228,57 %28,57 %  
manuální114,29 %14,29 %  
služby114,29 %14,29 %  

Graf

12. Jakými způsoby hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7100 %100 %  
přátelé a příbuzní457,14 %57,14 %  
Úřad práce342,86 %42,86 %  
inzerce v tisku228,57 %28,57 %  

Graf

13. Jste ochotný/á do zaměstnání dojíždět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

14. Kolik km?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 km350 %42,86 %  
10-20 km233,33 %28,57 %  
20-30 km116,67 %14,29 %  

Graf

15. Jaké kritéria rozhodují při výběru vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obor685,71 %85,71 %  
plat342,86 %42,86 %  
lokalita114,29 %14,29 %  
pracovní doba114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, P.Nezaměstnanost ve svitavském regionu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nezamestnanost-ve-svitavskem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.