Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost žen s malými dětmi

Nezaměstnanost žen s malými dětmi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hejsková
Šetření:16. 02. 2013 - 23. 02. 2013
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):20 / 9.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o pomoc a vyplnění následujícího dotazníku na téma: Nezaměstnanost žen s malými dětmi. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Proto Vás prosím, o co nejupřímnější odpovědi. Pomůžete mi tím získat přesnější výsledky pro mou bakalářskou práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jste žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8489,36 %89,36 %  
ne1010,64 %10,64 %  

Graf

2. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6071,43 %63,83 %  
ne2428,57 %25,53 %  

Graf

3. Máte dítě mladší 16-ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5996,72 %62,77 %  
ne23,28 %2,13 %  

Graf

4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 měsíců - 2 roky1831,03 %19,15 %  
7 - 15 let1525,86 %15,96 %  
3 -4 roky1017,24 %10,64 %  
5 - 6 let813,79 %8,51 %  
0 - 6 měsíců712,07 %7,45 %  

Graf

5. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 403560,34 %37,23 %  
21 - 301424,14 %14,89 %  
41 a více813,79 %8,51 %  
do 20-ti let11,72 %1,06 %  

Graf

6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3153,45 %32,98 %  
vysokoškolské1627,59 %17,02 %  
vyšší odborné712,07 %7,45 %  
jsem vyučená35,17 %3,19 %  
základní11,72 %1,06 %  

Graf

7. Pracujete či podnikáte v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3865,52 %40,43 %  
ano2034,48 %21,28 %  

Graf

8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám děti3078,95 %31,91 %  
nedostatečné jazykové znalosti1436,84 %14,89 %  
nedostatečná praxe1436,84 %14,89 %  
jiný důvod1026,32 %10,64 %  
jsem žena923,68 %9,57 %  
věk718,42 %7,45 %  
nedostatečné vzdělání513,16 %5,32 %  
nedostatečné PC znalosti513,16 %5,32 %  

Graf

9. Momentálně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na rodičovské dovolené (RD)1642,11 %17,02 %  
v evidenci úřadu práce (ÚP)923,68 %9,57 %  
na mateřské dovolené (MD)718,42 %7,45 %  
nejste v evidenci ÚP, ale zaměstnání si aktivně hledáte410,53 %4,26 %  
nezaměstnaná z jiného důvodu25,26 %2,13 %  

Graf

10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, před MD či RD jsem nebyla zaměstnanáotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2052,63 %21,28 %  
ne1539,47 %15,96 %  
před MD či RD jsem nebyla zaměstnaná37,89 %3,19 %  

Graf

11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne35100 %37,23 %  

Graf

12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2052,63 %21,28 %  
ne1847,37 %19,15 %  

Graf

13. Pokud ano, v jaké oblasti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC, AJ15,26 %1,06 %  
fyzikální chemie - plánuji sepsat dizertační prací a ukončit doktorské studium. Kurzy němčiny.15,26 %1,06 %  
cizí jazyk15,26 %1,06 %  
ekonomika15,26 %1,06 %  
personalistika, aj15,26 %1,06 %  
Mendelova univerzita - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií15,26 %1,06 %  
PC, AJ, personalistika, andragogika, numerologie15,26 %1,06 %  
v sociální pedagogice15,26 %1,06 %  
personalistika15,26 %1,06 %  
účetnictví15,26 %1,06 %  
ostatní odpovědi AJ, personalistika, PC, numerologie
studium na VŠ, personalistika, osobní rozvoj
studium na VŠ, PC, AJ
studium angličtiny
jazyky
irisdiagnostika, autopatie, metoda EFT
jazykový kurz
studium VŠ
Vzdělávání dospělých
947,37 %9,57 % 

Graf

14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po skončení RD (tj. po dovršení 3 let věku dítěte)1847,37 %19,15 %  
po dovršení 4 let věku dítěte1231,58 %12,77 %  
jiná možnost513,16 %5,32 %  
po dovršení 2 let věku dítěte37,89 %3,19 %  

Graf

15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám /neměla jsem/ o to zájem1744,74 %18,09 %  
ne1334,21 %13,83 %  
ano821,05 %8,51 %  

Graf

16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2463,16 %25,53 %  
nebudu žádat /nepožádala jsem/ o úpravu pracovní doby821,05 %8,51 %  
ano615,79 %6,38 %  

Graf

17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne - skončil jindy (a nebylo to v důsledku návratu z MD či RD) → konec dotazníku, moje MD či RD stále trvá → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moje MD či RD stále trvá1950 %20,21 %  
ano1231,58 %12,77 %  
ne - skončil jindy (a nebylo to v důsledku návratu z MD či RD)718,42 %7,45 %  

Graf

18. Jestliže Váš pracovní poměr skončil po návratu z MD či RD, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ze strany zaměstnavatele - pro nadbytečnostotázka č. 20, z mojí stranyotázka č. 19, z jiného důvoduotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze strany zaměstnavatele - pro nadbytečnost861,54 %8,51 %  
z jiného důvodu323,08 %3,19 %  
z mojí strany215,38 %2,13 %  

Graf

19. Pokud jste ukončila pracovní poměr po návratu z MD či RD Vy sama, co bylo toho příčinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodařilo se mi umístit dítě do mateřské školy (MŠ)1100 %1,06 %  

Graf

20. Jak dlouho trvá /trvala/ Vaše nezaměstnanost po ukončení RD, popřípadě MD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 1 rok650 %6,38 %  
méně než 1/2 roku433,33 %4,26 %  
1/2 - 1 rok216,67 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po dovršení 4 let věku dítěte na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po skončení RD (tj. po dovršení 3 let věku dítěte) na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám /neměla jsem/ o to zájem na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám děti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečná praxe na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné jazykové znalosti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené (RD) na otázku 9. Momentálně jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi moje MD či RD stále trvá na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 5. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 5. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pracujete či podnikáte v současné době?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pracujete či podnikáte v současné době?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 -4 roky na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - 15 let na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 měsíců - 2 roky na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Máte dítě mladší 16-ti let?

3. Máte dítě mladší 16-ti let?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po dovršení 4 let věku dítěte na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po skončení RD (tj. po dovršení 3 let věku dítěte) na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám /neměla jsem/ o to zájem na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám děti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečná praxe na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné jazykové znalosti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené (RD) na otázku 9. Momentálně jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi moje MD či RD stále trvá na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 5. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 5. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pracujete či podnikáte v současné době?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pracujete či podnikáte v současné době?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 -4 roky na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - 15 let na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 měsíců - 2 roky na otázku 4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Máte děti?

5. Kolik je Vám let?

 • odpověď 31 - 40:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?

7. Pracujete či podnikáte v současné době?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po dovršení 4 let věku dítěte na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po skončení RD (tj. po dovršení 3 let věku dítěte) na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám /neměla jsem/ o to zájem na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám děti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečná praxe na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné jazykové znalosti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené (RD) na otázku 9. Momentálně jste:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi moje MD či RD stále trvá na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?

8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)

 • odpověď mám děti:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?

11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi po dovršení 4 let věku dítěte na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po skončení RD (tj. po dovršení 3 let věku dítěte) na otázku 14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené (RD) na otázku 9. Momentálně jste:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám děti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné jazykové znalosti na otázku 8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pracujete či podnikáte v současné době?

16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?

 • odpověď ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena?

2. Máte děti?

3. Máte dítě mladší 16-ti let?

4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):

5. Kolik je Vám let?

6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Pracujete či podnikáte v současné době?

8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)

9. Momentálně jste:

10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?

11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?

12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?

14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?

15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?

16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?

17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena?

2. Máte děti?

3. Máte dítě mladší 16-ti let?

4. Staráte se alespoň o jedno dítě ve věku (pokud máte dětí více, označte věk nejmladšího):

5. Kolik je Vám let?

6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Pracujete či podnikáte v současné době?

8. Co si myslíte, že je důvodem nezaměstnanosti žen? (Můžete označit až tři odpovědi.)

9. Momentálně jste:

10. Máte /měla/ jste v úmyslu vrátit se (po MD či RD) na Vámi dříve zastávanou pozici?

11. Nabídl Vám zaměstnavatel během MD či RD rekvalifikaci nebo jinou možnost zvýšení kvalifikace?

12. Vzděláváte /vzdělávala jste/ se během MD či RD?

14. Kdy se chcete/jste se chtěla/ vrátit /či vrátila/ do zaměstnání po porodu?

15. Jestliže chcete /jste chtěla/ zůstat na RD do 4 let věku dítěte, umožní /umožnil/ Vám to zaměstnavatel nebo se domníváte, že Vám to umožní?

16. V případě, že jste požádala /hodláte požádat/ o úpravu pracovní doby, vyhověl Vám zaměstnavatel /domníváte se, že Vám vyhoví?

17. Skončil Váš pracovní poměr po návratu z MD či RD?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejsková, P.Nezaměstnanost žen s malými dětmi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nezamestnanost-zen-s-malymi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.