Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezávislost církví

Nezávislost církví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Tesařová
Šetření:12. 04. 2016 - 17. 04. 2016
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si vás požádat o vyplnění mého krátkého dotazníku pro mou diplomovou práci na téma Autonomie církví.

Odpovědi respondentů

1. Věkové rozpětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let (střední věk)2143,75 %43,75 %  
30 -50 let ( vyšší střední věk)1939,58 %39,58 %  
15-18 let (škola)510,42 %10,42 %  
50 a více (nižší starší věk)36,25 %6,25 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2756,25 %56,25 %  
Muž2143,75 %43,75 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání2347,92 %47,92 %  
Středoškolské s maturitou1939,58 %39,58 %  
Základní vzdělání48,33 %8,33 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity12,08 %2,08 %  
Výuční list12,08 %2,08 %  

Graf

4. Zařaďte se do skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateisté2552,08 %52,08 %  
Praktikující věřící1225 %25 %  
Nepraktikující věřící918,75 %18,75 %  
Věřím v něco jiného než je náboženství (bílá magie, karty, astrologie…)24,17 %4,17 %  

Graf

5. Myslíte si, že by církev měla mít právo vyučovat náboženství i na státních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2960,42 %60,42 %  
ANO1225 %25 %  
Jen v některých předmětech (občanská výuka, vlastivěda….)714,58 %14,58 %  

Graf

6. Myslíte si, že církevní sňatek má stejnou hodnotu jako sňatek civilní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2960,42 %60,42 %  
NE1327,08 %27,08 %  
NEVÍM612,5 %12,5 %  

Graf

7. Má stát právo zasahovat do vnitřních záležitostí církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, církev by měla být od státu oddělena2450 %50 %  
ANO, do některých ano1429,17 %29,17 %  
ANO , do všech neboť je církvi nadřazen1020,83 %20,83 %  

Graf

8. Měli by duchovní zachovávat zpovědní mlčenlivost i v případě závažných trestných činů jako je vražda, znásilnění, pedofilie apod. či by to měli oznamovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, ale měli by dotyčné přesvědčit, aby to řekl sám1735,42 %35,42 %  
ANO, neboť je to oznamovací povinnost daná zákonem1327,08 %27,08 %  
ANO, anonymně918,75 %18,75 %  
NE, zpověď je intimní záležitost918,75 %18,75 %  

Graf

9. Měla by církev určovat sama státní svátky a oslavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, svátky by měla určovat církev a oslavy by měly probíhat soukromě1837,5 %37,5 %  
NE, jsem ateista a svátky a oslavy nechci1735,42 %35,42 %  
NE, zastávám jiný náboženský směr918,75 %18,75 %  
ANO, svátky by měla určovat církev a oslavovat by je měli všichni48,33 %8,33 %  

Graf

10. Měli by být v ČR zahrnuty i jiné svátky než křesťanské? (můžete až 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, žádný další si nepřeji3470,83 %70,83 %  
Pokud byste navrhovali vlastní svátek, který byste chtěli, přejděte k další otázce.714,58 %14,58 %  
Den smíření – židovský svátek510,42 %10,42 %  
Novoroční svátek stromů – židovský svátek48,33 %8,33 %  
Svátek Buddhy36,25 %6,25 %  
Zesnutí Panny Marie – řecký ortodoxní svátek12,08 %2,08 %  
Hinduistický svátek Holi12,08 %2,08 %  

Graf

11. Napište vlastní svátek, který byste chtěli slavit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

2. března, den narození M. N. Rothbarda

Inspirovat se zeměmi s větší křestanskou religiziotou a oslavovat každý svátek který slaví

N7 Day

Narozeniny - nejdůležitější svátek pro osobu (v ten den by pro danou osobu měl být svátek, osobní volno od všeho - škola, práce...) (vychází ze Satanismu).

Silvestr

Slnovraty, rovnodennosti; Ostara, Litha, Mabon, Yule, Imbolc, Beltain, Lughnasadh, Samhain

svátek zdravého rozumu a používání mozku k tomu, k čemu je určený svátek absence náboženství a dalších nesmyslů svátek skeptického myšlení svátek odhalování podvodů a manipulace svátek boje proti nábožensky motivovanému potlačování lidských práv

Svatodušní pondělí

svůj

Valpuržina noc a Beltane, svátek čarodějnic.

začátek a konec školního roku

zadny

Zavedení pravostranného provozu — jakožto svátek by tuto skutečnost třeba přestali pěší lidé ignorovat

12. Mají ateisté nebo jinověřící právo navštěvovat církevní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2450 %50 %  
NEVÍM2245,83 %45,83 %  
NE24,17 %4,17 %  

Graf

13. Je správné, že duchovní jsou placeni ze státních peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, církev má dost peněz z restitucí, sbírek a darů2654,17 %54,17 %  
ANO, ale jen ti, co pracují ve státní sféře, např. jeptišky1020,83 %20,83 %  
NEVÍM, nemám jednoznačný názor.918,75 %18,75 %  
ANO36,25 %6,25 %  

Graf

14. Víte, kolik je u nás registrovaných církví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3062,5 %62,5 %  
31-401020,83 %20,83 %  
21-30612,5 %12,5 %  
10-2024,17 %4,17 %  

Graf

15. Víte, co je to autonomie církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO (význam doplňte v další otázce)2756,25 %56,25 %  
NE2143,75 %43,75 %  

Graf

16. Doplňte, jak chápete význam slov "autonomie církve":

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

částečná nezávislost na státu

jistá samostatnost a právní svéprávnost v rámci daného státu

Nezasahování státu do vnitřních záležitostí církve (církevního práva, hospodaření církví s majetkem, jejich vnitřní rozhodovací pravomoci).

nezávislost

nezávislost církve

Nezávislost církve na státě

Nezávislost církve na státu

Nezávislost církve na státu apod.

nezávislost na státu

nezávislost na státu

nezávislost na státu

nezávislost na veřejné moci

o svých vnitřních záležitostech si církev rozhoduje sama

Očekávám, že se jedná o nezávislost církve na státu v otázkách samosprávy a komunikace se společností

Oddělení církve od státu.

Pousloucháme jenom Pána a jeho zátupce na Zemi

Prosím Vás, udávaný počet církví v otázce č.14 se mi zdá poněkud nízký. Předpokládám, že výrazem "jeptiška" míníte řeholnice. Pokud ano, tak nevím nic o tom, že by pracovaly ve státních sférách. Pokud vím, restituce slouží mimo jiné právě kvůli tomu, aby duchovní nebyli placeni státem.

řídit si své záležitosti sama

samostatnost

vlastní nezávislý chod

Že není podřízena vyšší (pozemské) autoritě (vyjma podřízení se platným zákonům).

Že není závislá na státu. Má vlastní zdroj peněz. Např. z majetku apod.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zařaďte se do skupiny:

  • odpověď Ateisté:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO , do všech neboť je církvi nadřazen na otázku 7. Má stát právo zasahovat do vnitřních záležitostí církve?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE, jsem ateista a svátky a oslavy nechci na otázku 9. Měla by církev určovat sama státní svátky a oslavy?

13. Je správné, že duchovní jsou placeni ze státních peněz?

  • odpověď NE, církev má dost peněz z restitucí, sbírek a darů:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO , do všech neboť je církvi nadřazen na otázku 7. Má stát právo zasahovat do vnitřních záležitostí církve?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věkové rozpětí:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Zařaďte se do skupiny:

5. Myslíte si, že by církev měla mít právo vyučovat náboženství i na státních školách?

6. Myslíte si, že církevní sňatek má stejnou hodnotu jako sňatek civilní?

7. Má stát právo zasahovat do vnitřních záležitostí církve?

8. Měli by duchovní zachovávat zpovědní mlčenlivost i v případě závažných trestných činů jako je vražda, znásilnění, pedofilie apod. či by to měli oznamovat?

9. Měla by církev určovat sama státní svátky a oslavy?

10. Měli by být v ČR zahrnuty i jiné svátky než křesťanské? (můžete až 3 možnosti)

12. Mají ateisté nebo jinověřící právo navštěvovat církevní školy?

13. Je správné, že duchovní jsou placeni ze státních peněz?

14. Víte, kolik je u nás registrovaných církví?

15. Víte, co je to autonomie církve?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věkové rozpětí:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Zařaďte se do skupiny:

5. Myslíte si, že by církev měla mít právo vyučovat náboženství i na státních školách?

6. Myslíte si, že církevní sňatek má stejnou hodnotu jako sňatek civilní?

7. Má stát právo zasahovat do vnitřních záležitostí církve?

8. Měli by duchovní zachovávat zpovědní mlčenlivost i v případě závažných trestných činů jako je vražda, znásilnění, pedofilie apod. či by to měli oznamovat?

9. Měla by církev určovat sama státní svátky a oslavy?

10. Měli by být v ČR zahrnuty i jiné svátky než křesťanské? (můžete až 3 možnosti)

12. Mají ateisté nebo jinověřící právo navštěvovat církevní školy?

13. Je správné, že duchovní jsou placeni ze státních peněz?

14. Víte, kolik je u nás registrovaných církví?

15. Víte, co je to autonomie církve?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tesařová, M.Nezávislost církví (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nezavislost-cirkvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.