Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace - dotazník

Neziskové organizace - dotazník

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Hrdinová
Šetření:15. 07. 2009 - 22. 07. 2009
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento dotazník slouží jako podklad pro vypracování praktické části bakalářské práce s tématem "Externí komunikace neziskových organizací". Jeho primárním cílem je poskytnout zpracovateli informace o formách prezentace a PR aktivitách neziskových organizací na území České republiky.

Dotazník je anonymní a výsledky budou zpracovány pouze pro tuto bakalářskou práci a nebudou nikde jinde zveřejněny.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Dana Hrdinová

Odpovědi respondentů

1. Jaká je právní forma Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občanské sdružení1150 %50 %  
Jiná právní forma313,64 %13,64 %  
Nadace313,64 %13,64 %  
Obecně prospěšná společnost313,64 %13,64 %  
Nadační fond29,09 %9,09 %  

Graf

2. Jakou pozici zastáváte v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec1045,45 %45,45 %  
Ředitel940,91 %40,91 %  
Člen správní rady29,09 %9,09 %  
Jiná funkce14,55 %4,55 %  

Graf

3. Kolik osob je ve stálém pracovním poměru s Vaší organizací?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8313,64 %13,64 %  
1029,09 %9,09 %  
529,09 %9,09 %  
1929,09 %9,09 %  
629,09 %9,09 %  
3514,55 %4,55 %  
014,55 %4,55 %  
1514,55 %4,55 %  
17014,55 %4,55 %  
32314,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 27
4
300
30
24
60
627,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:38.45
Minimum:4
Maximum:300
Variační rozpětí:296
Rozptyl:5149.42
Směrodatná odchylka:71.76
Medián:12.5
Modus:8

Graf

4. Jakým způsobem zajišťujete ve Vaší organizaci PR aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interně1986,36 %86,36 %  
Externě522,73 %22,73 %  
Nezajišťujeme14,55 %4,55 %  

Graf

5. Kdo ve Vaší organizaci má na starosti PR aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedení organizace836,36 %36,36 %  
Je pracovní náplní zaměstnance731,82 %31,82 %  
Je částí pracovní náplně zaměstnance731,82 %31,82 %  
Externí dodavatel313,64 %13,64 %  
Nikdo14,55 %4,55 %  
Každý v organizaci14,55 %4,55 %  

Graf

6. Které komunikační kanály používáte pro prezentaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky organizace22100 %100 %  
Propagační a informační materiály2195,45 %95,45 %  
Výroční zpráva1777,27 %77,27 %  
Regionální tisk1777,27 %77,27 %  
Regionální televize1672,73 %72,73 %  
Regionální rádio1672,73 %72,73 %  
Internetové stránky partnera / partnerů organizace1568,18 %68,18 %  
Jiné komunikační kanály1359,09 %59,09 %  
Odborná publikace1254,55 %54,55 %  
Celostátní televize1254,55 %54,55 %  
Dárkové předměty1150 %50 %  
Celostátní rádio1150 %50 %  
Celostátní tisk1150 %50 %  
Reklamní kampaň - outdoor1045,45 %45,45 %  

Graf

7. Ohodnoťte dle důležitosti komunikační kanály, které používáte. (stupnice 1 – 5, 1 = nejvíce důležitá)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celostátní televize2.9093.083
Celostátní rádio3.0452.771
Celostátní tisk2.8642.481
Regionální televize3.0911.446
Regionální rádio2.9091.992
Regionální tisk2.6821.944
Reklamní kampaň - outdoor3.1822.149
Internetové stránky organizace1.7730.994
Internetové stránky partnera / partnerů organizace2.9091.446
Propagační a informační materiály20.909
Výroční zpráva2.5911.514
Odborná publikace3.2731.653
Dárkové předměty3.2731.471
Jiné komunikační kanály3.50.977

Graf

8. V případě, že jste organizací s celostátní působností, zaměřujete se na Vaši prezentaci v regionech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
ne731,82 %31,82 %  

Graf

9. Spolupracujete na prezentaci s mediálními partnery Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1777,27 %77,27 %  
ne522,73 %22,73 %  

Graf

10. Definujte prosím jakým způsobem s mediálními partnery spolupracujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
články, rozhovory, veřejné poděkování,...17,14 %4,55 %  
bartery17,14 %4,55 %  
zasílání tisk.zpráv, pozvání na akce Spolku17,14 %4,55 %  
forma, načasování, typ propagace, vzájemná reklama17,14 %4,55 %  
konzultace, poradenství atd.17,14 %4,55 %  
rozhlasové spoty, rozhovory, články 17,14 %4,55 %  
prezentace akcí v televizi, upoutávky v rozhlase, 17,14 %4,55 %  
vytvoření reklamní kampaně, slevy na plochy,tisk17,14 %4,55 %  
osobní kontakt, přes partnera-reklamní agenturu17,14 %4,55 %  
zvláštní tiskové přílohy, inzertní kampaně,spoty..17,14 %4,55 %  
ostatní odpovědi zasíláme tiskové zprávy, pozvánky ..
Rozhovory, pořady, reportáže o naší činnosti
rozhovory, tiskové zprávy, upoutávky
dlouhodobě spolupracujeme s agenturou Ogilvy
428,57 %18,18 % 

Graf

11. Je pro prezentaci Vaší organizace důležitá významná osobnost / patron organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1463,64 %63,64 %  
ne836,36 %36,36 %  

Graf

12. Jaké akce pro veřejnost organizujete v průběhu roku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

benefice, workshopy

benefiční koncerty soutěž Šikovné ruce pro hospic Svatoannenské slavnosti atd.

Benefiční koncerty, dobročinný bazar, mobilní kavárnu.....

bezpečné prázdniny, dny sociálních služeb, veletrhy škol, atd.

Den Země, Den dětí, Pohádkové eurosafari, Den zvířat, Den adoptivních rodičů

hudební a divadelní festival galakoncert charitativní aukce letní piknik výstavy workshopy účast na veletrzích a festivalech kulturní akce v kavárně

charitativní koncerty, sportovní akce, aukce, výstavy

info a prodejni stanky

koncert, sázení stromů, akce pro děti, Den Země...

na jaře např. Slet čerodějnic s programem v zimě Možná přijde i Mikuláš, s výrobou vánočních dekorací,advent.věnců apod kulturní program na podporu veřejné sbírky Zasukované tkaničky - zpravodla v květnu

Např. vydáváme tradiční pohlednice Konta BARIÉRY a organizujeme autogramiády při jejich uvedení do prodeje, organizujeme aukční salony výtvarníků, prodáváme prostřednictvím několika internetových obchodů klaunské nosy Konta BARIÉRY, pořádáme benefiční akce a divadelní představení, účastníme se golfových turnajů ve prospěch Konta BARIÉRY, pořádáme televizní večer Konta BARIÉRY

pouliční informační a fundraisingové kampaně, výstavy, přednášky, tematické happeningy, promítání, festivaly, školení, semináře...

Prezentace činnosti pro odbornou i laickou veřejnost, vlastní aktivity, aktivity ve spolupráci s partnery

Prezentace, Den pro NNO atd.

pro seniory - májovky

Prodejni stanek s reklamnimi predmety, modni prehlidky, jejichz vytezek jde na nasi organizaci.

Provozujeme veřejnou dopravu, nostalgické historické linky, koncerty a kulturní akce apod.

sbírka, slet čarodejnicúčast navýstavě

V současné době naše organizace pracuje na novém fundraisingovém a PR strategickém plánu. V průběhu roku máme různé kampaně, happeningy, články atd. Prozatím jsme nebyli velice "úspěšní", a proto se na tuto oblast zaměřujeme právě v této době.

veřejná sbírka, ve spolupráci se sponzory divadelní představení, muzikáll

viz výroční zpráva na www.nasedite.cz

Výstavy, osvětové akce, promítání filmů, akce pro veřejnost, trhy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hrdinová, D.Neziskové organizace - dotazník (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://neziskove-organizace-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.