Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace - prezentace a financování

Neziskové organizace - prezentace a financování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kohoutova
Šetření:25. 03. 2013 - 06. 04. 2013
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem student marketingové komunikace a následující dotazník-anketa je součástí mé bakalářské práce, která se zabývá způsoby prezentace a možnostmi financování nestátních neziskových organizací. Cílem práce je nalézt efektivní způsoby prezentace a financování neziskových organizací.

Dotazník je určen veřejnosti, příspěvek každého z Vás je pro mě cenný.

Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Jaké z níže uvedených neziskových organizací znáte? Zaškrtněte prosím ty, které znáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sbírka Světluška14085,89 %85,89 %  
Centrum Paraple13079,75 %79,75 %  
Sbírka Pomozte dětem11771,78 %71,78 %  
Konto Bariéry 7711671,17 %71,17 %  
Nadační fond Dobrý anděl5030,67 %30,67 %  
Nadační fond Kolečko3320,25 %20,25 %  
Nadační fond Krtek2213,5 %13,5 %  
Žádnou21,23 %1,23 %  
SOS vesničky10,61 %0,61 %  
Rozkoš bez rizika10,61 %0,61 %  
Arcidiecezní charita10,61 %0,61 %  
Člověk v tísni10,61 %0,61 %  
Naše dítě10,61 %0,61 %  
UNICEF10,61 %0,61 %  
plamínek10,61 %0,61 %  
FOD, Holubí dům, Lékaři bez hranic10,61 %0,61 %  
Toulavá tlapka, Mathilda10,61 %0,61 %  
nadace Chantal P. (zda-li je ještě aktuální)10,61 %0,61 %  
spoustu dalších10,61 %0,61 %  
a mnoho dalších10,61 %0,61 %  
SOS Dětské vesničky10,61 %0,61 %  
Výbor dobré vůle, VIA, Světlo pro svět10,61 %0,61 %  
RUBIKON Centrum10,61 %0,61 %  
Kapka naděje, Švagr10,61 %0,61 %  

Graf

Otázky 2-3 odpovídají pouze respondenti, kteří znají sbírku Světluška

2. Sbírka Světluška se zaměřuje na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Vyznačte prosím, která z následujících akcí Světlušky Vás nejvíce zaujala:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Projekt Kavárna potmě10668,39 %65,03 %  
Koncert Světlo pro Světlušku7950,97 %48,47 %  
Žádná/neznám je1811,61 %11,04 %  
Den kdy září Světlušky85,16 %4,91 %  
Noční běh pro Světlušku85,16 %4,91 %  

Graf

3. Který z níže uvedených symbolů a marketingových aktivit spojených se sbírkou Světluška upoutaly Vaši pozornost, ohodnoťte jednotlivé symboly, jak na Vás zapůsobily? (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole) Pokud žádné z nich neznáte, přejděte prosím k další otázce:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Logo Světlušky2.9292.034
Patronka Aneta Langerová2.1461.763
Speciální akce (benefiční koncerty, jiné akce)2.4661.452
Video či radio spoty se známými osobnostmi v médiích3.0741.606
Billboardy, venkovní reklama3.5631.759
Zveřejněné příběhy těch, kterým je pomoc určena2.8331.956

Graf

4. Nadační fond Dobrý anděl existuje od září roku 2011, jedná se o charitativní projekt pomáhající rodinám s onkologickým onemocněním. Znáte nadační fond Dobrý anděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7, Slyšel(a) jsem o němotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9256,44 %56,44 %  
Slyšel(a) jsem o něm3923,93 %23,93 %  
Ano3219,63 %19,63 %  

Graf

Otázku odpovídají pouze respondenti, kteří znají nadační fond Dobrý anděl.

5. Jak jste se o nadačním fondu Dobrý anděl dozvěděl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu, emailu1626,23 %9,82 %  
Z billboardů na ulici1626,23 %9,82 %  
Přes přátelé, kolegy914,75 %5,52 %  
Z inzerce v časopise813,11 %4,91 %  
Medailon na CT2411,64 %0,61 %  
z televize11,64 %0,61 %  
z TV11,64 %0,61 %  
televizni reklama11,64 %0,61 %  
Televizní zpravodajství11,64 %0,61 %  
rádio11,64 %0,61 %  
z televize, z rádia11,64 %0,61 %  
TV spotu v televizi11,64 %0,61 %  
reklama v televizi11,64 %0,61 %  
rozhlas11,64 %0,61 %  
spoty v TV11,64 %0,61 %  
už si nepamatuji11,64 %0,61 %  

Graf

Otázku odpovídají pouze respondenti, kteří znají nadační fond Dobrý Anděl.

6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Logo s andělem2.2711.418
Billboardy, venkovní reklama32.069
Seznam dobrých andělů3.5381.902
Zakladatelé nadace (původní majitelé společnosti Papirius)3.4622.325
Zveřejněné příběhy těch, kterým je pomoc určena2.752.33
Heslo nadačního fondu, že příspěvky odevzdají nemocným do posledního haléře2.5182.321

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením, že nestátní neziskové organizace jsou ve společnosti potřebné, aby mohly poskytovat pomoc v těch oblastech života společnosti, kde státní podpora rozhodně nestačí (například péče o opuštěné děti, nemocné a staré občany, ochrana životního prostředí a podob.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13381,6 %81,6 %  
Nevím127,36 %7,36 %  
Ne84,91 %4,91 %  
částečně21,23 %1,23 %  
souhlasím, když se nedokáže postarat stat jsou nutné a je to smutné10,61 %0,61 %  
VELMI SI CENÍM LIDÍ, KTEŘÍ JE DĚLAJÍ10,61 %0,61 %  
ano, ale měl by to být jen doplněk10,61 %0,61 %  
Ano, ale je jich moc, už je téměř přehlížím10,61 %0,61 %  
lepčí je si potřebné služby zaplatit ze svého10,61 %0,61 %  
ano, ale určitě jsou zbytečné různé parazitické multikulti a gender neziskovky10,61 %0,61 %  
ano, ale je to smutné, že to stát nedokáže 10,61 %0,61 %  
S tvrzením souhlasím, avšak důvěryhodnost, prezentace a způsoby chování některých NNO výrazně poškozují image všech NNO a tím klesá u obyvatelstva pocit důležitosti NNO.10,61 %0,61 %  

Graf

8. Znáte pojem společenská odpovědnost firem, která spočívá v podpoře některé z následujících oblastí: ekonomické, sociální, environmentální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11369,33 %69,33 %  
ne5030,67 %30,67 %  

Graf

Otázku odpovídají pouze respondenti, kteří se znají s pojem společenská odpovědnsot firmy.

9. V současné době se diskutuje o rostoucím významu společenské odpovědnosti firem. Jak může podle Vás ovlivnit firmy to, že se společenskou odpovědností zabývají? Prosím ohodnoťte dopad v následujících oblastech (1velmi ovlivní, 5 vůbec neovlivní):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Posílit dobré jméno u veřejnosti a zákazníků1.851.03
Odradit veřejnost a zákazníky4.0441.458
Zpomalit ekonomické cíle firmy3.4251.43
Přilákat nové zákazníky2.3890.91
Posílit konkurenceschopnost firmy2.7521.195
Firmu to zásadně neovlivní3.3361.144

Graf

10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Speciální akce (benefiční sbírky, účast na veletrzích, přednášky a prezentace pro veřejnost)2.3311.142
Propagace a prezentace konkrétních výsledků, kde a jak pomohli, zveřejnění těch, kterým je pomoc určena2.0551.39
Přes osobnost2.541.586
Výrazný slogan vystihující hlavní úkol a cíl organizace2.541.353
Reklamní spoty v médiích2.5711.313
Výrazná grafika, logo vystihující činnost a záměr organizace2.5151.268
Přehlednost internetových stránek (např. uvedení důležitých informací ohledně financování, pravidelné informování dárců a podob)2.381.475

Graf

11. Pomohli/přispěli jste někdy některé z níže uvedených neziskových organizací? Můžete vybrat více možností, případně uvést i další organizaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sbírka Světluška8451,53 %51,53 %  
Sbírka Pomozte dětem6238,04 %38,04 %  
Konto Bariéry 773622,09 %22,09 %  
Centrum Paraple3119,02 %19,02 %  
Žádné3018,4 %18,4 %  
Nadační fond Dobrý anděl84,91 %4,91 %  
Nadační fond Kolečko74,29 %4,29 %  
Nadační fond Krtek31,84 %1,84 %  
UNICEF, Lékaři bez hranic21,23 %1,23 %  
Unicef21,23 %1,23 %  
Pravidelně přispívám na zvířecí útulky10,61 %0,61 %  
Amnesty International10,61 %0,61 %  
SOS vesničky10,61 %0,61 %  
Kapka naděje10,61 %0,61 %  
Liga proti rakovině10,61 %0,61 %  
ráda bych, ovsem sami se ocitame na hrane kdy bychom potrebovali na chleba...jednou se situace urcite zlepsi a pak budu prispivat rada 10,61 %0,61 %  
duha10,61 %0,61 %  
Naše dítě, FOD, Člověk v tísni, Adra, Charita10,61 %0,61 %  
Naše dítě10,61 %0,61 %  
UMÚN, Projekt šance, časopis Prostor10,61 %0,61 %  
pravidelně posílám příspěvek Vesničkám SOS10,61 %0,61 %  
kruh bezpečí, uniceft, 10,61 %0,61 %  
Liga proti rakovině Praha10,61 %0,61 %  
přispívám na Kytičkový den10,61 %0,61 %  
už jsem přispívala, ale již nevím jméno organizace10,61 %0,61 %  
mama help10,61 %0,61 %  
Slunečnice10,61 %0,61 %  
Unesco, Adra10,61 %0,61 %  
jiné10,61 %0,61 %  
FOD, Lékaři bez hranic10,61 %0,61 %  
ano, ale už nevím10,61 %0,61 %  
Toulavá tlapka10,61 %0,61 %  
Sue Ryder10,61 %0,61 %  
na daních a dotacích už tak platím moc10,61 %0,61 %  
cesta domů (?hospic..)10,61 %0,61 %  
Cesta domů, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat10,61 %0,61 %  
obč. sdružení M.O.S.T., Přátelé přírody, Amnesty International, Greenpeace10,61 %0,61 %  
SOS Dětské vesničky10,61 %0,61 %  
přímo konkrétním dětským domovům 10,61 %0,61 %  
Lékořice10,61 %0,61 %  
Hnutí Duha, Greenpeace, RC Studánka10,61 %0,61 %  
Percipio Příběhy (studentský projekt)10,61 %0,61 %  
postavme školu v africe, útulky10,61 %0,61 %  

Graf

12. Jaký způsob podpory neziskové organizace Vám připadá jako nejefektivnější forma podpory a současně byste byli ochotni touto formou některou nadaci podpořit? Kterou byste preferovali? Prosím ohodnoťte u každé možnosti (1 nejvíce, 5 nejméně):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Formou DMS (dárcovská SMS)2.2881.862
Pravidelným převodem z účtu3.3012.075
Jednorázovou finanční částkou2.3991.553
Zakoupením výrobku/služby2.3311.792
Materiálním darem2.7361.887
Službou zdarma/dobrovolnictví2.651.749

Graf

13. Byli byste ochotni přispívat neziskové organizaci, která by Vás zaujala, měsíčně pravidelnou částkou převodem z účtu? Prosím zaškrtněte jakou částkou byste byli ochotni přispět? Případně vepište svou vlastní částku či jinou odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl bych ochoten/nebyla bych ochotna5936,2 %36,2 %  
250 Kč4628,22 %28,22 %  
500 Kč137,98 %7,98 %  
100116,75 %6,75 %  
1000 Kč42,45 %2,45 %  
2000 Kč i více21,23 %1,23 %  
pravidleně ne10,61 %0,61 %  
100 Kč10,61 %0,61 %  
částkou nižší než je uvedená nejnižší10,61 %0,61 %  
jen pokud bych znala členy organizace a jejich práci osobně10,61 %0,61 %  
v současné době nemám dostatečný příjem10,61 %0,61 %  
jsem důchodkyně, pravidelně přispívat nemohu10,61 %0,61 %  
v budoucnu ano, v současnosti živím 2 děti10,61 %0,61 %  
již přispívám10,61 %0,61 %  
zatím nevím, podle financí10,61 %0,61 %  
ASI NE.10,61 %0,61 %  
jednorázovou částkou10,61 %0,61 %  
Kdybych měla dobré zaměstnání a dost peněz pro svou rodinu, pak bych přispívala i dalším lidem10,61 %0,61 %  
5010,61 %0,61 %  
až budu mít jiný příjem tak ano10,61 %0,61 %  
100-200 Kč10,61 %0,61 %  
100 - 150 Kč10,61 %0,61 %  
na daních a dotacích už tak platím moc10,61 %0,61 %  
částkou max 100 kč10,61 %0,61 %  
sam potrebuji pomoct10,61 %0,61 %  
bohužel nemám žádný účet, ale pokud bych mohla jinak, tak jako invalidní důchodkyně jsem schopná dávat do 1000kč. ale raději bych pomohla materiálně, nebo konkrétnímu případu. a ještě jako dobrovolnice, mám vystudovanou zdravotně-sociální obor10,61 %0,61 %  
jsem student, v případě, že bych byla pracující tak ano do 500 Kč 10,61 %0,61 %  
20 Kč10,61 %0,61 %  
50kč10,61 %0,61 %  
kdybych na to měla tak ano10,61 %0,61 %  
max. 100,-10,61 %0,61 %  
spíš bych nebyla ochotná10,61 %0,61 %  
50 Kč10,61 %0,61 %  
1500 Kč10,61 %0,61 %  

Graf

14. Pohlaví dotazovaného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12274,85 %74,85 %  
Muž4125,15 %25,15 %  

Graf

15. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7847,85 %47,85 %  
středoškolské7747,24 %47,24 %  
vyučen/a s maturitou74,29 %4,29 %  
vyučen/a bez maturity10,61 %0,61 %  

Graf

16. V jakém pracovním poměru jste v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7948,47 %48,47 %  
Student4225,77 %25,77 %  
Rodičovská dovolená148,59 %8,59 %  
V důchodu95,52 %5,52 %  
OSVČ74,29 %4,29 %  
Podnikatel53,07 %3,07 %  
Nezaměstnaný53,07 %3,07 %  
Pracující student.10,61 %0,61 %  
invalidní důchodkyně 10,61 %0,61 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24-356137,42 %37,42 %  
23 a méně3320,25 %20,25 %  
36-453119,02 %19,02 %  
46-551811,04 %11,04 %  
56-65159,2 %9,2 %  
75 a více31,84 %1,84 %  
66-7521,23 %1,23 %  

Graf

18. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště, prosím vyplňte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha6539,88 %39,88 %  
plzen31,84 %1,84 %  
středočeský31,84 %1,84 %  
Náchod, Královéhradecký kraj21,23 %1,23 %  
Praha 621,23 %1,23 %  
Praha 921,23 %1,23 %  
moravskoslezský21,23 %1,23 %  
Karviná, Moravskoslezský21,23 %1,23 %  
Zlín, Zlínský21,23 %1,23 %  
Teplice, Ústecký kraj 21,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi Benešov, Stredočesky kraj
Náchod, Královéhradecký
Praha 4
Praha, Středočeský kraj
Praha.
Náchod
hl.m.Praha
plzensky
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
bRNO - MĚSTO, KRAJ jIHOMORAVSKÝ
Kladno, okr. Kladno
Praha9
Šumperk, Olomoucký
Praha 13
Karlovy Vary
Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Rychnov nad Kněžnou
Strakonice , kraj Jihočeský
Strakonice, Jihočeský
liberecký, Semily
Děčín,ústecký kraj
16000
Prachatice, Jihočeský kraj
Praha 7, Holešovice
středočeský kraj
středočeský, Praha západ
Praha Východ
Kraj Středočeský, okres Benešov
Praha 9
Praha - východ, Středočeský kraj
Teplice, kraj Ústecký
jm
Praha 8, Praha
Mělník, Středočeský kraj
Karviná,Moravskoslezský kraj
Kolín
Děčín, Ústecký kraj
Praha 8
Ostrava - Moravskoslezský kraj
Brno-město, Jihomoravský
Královéhradecký
České Budějovice, Jihočeský
Nový Jičín, Moravskoslezský
Tábor, Jihočeský
Beroun, Středočeský kraj
Praha, Praha
Olomouc, Olomoucký
Trutnov, Královéhradecký
Most, Ústecký kraj
liberecký
Chomutov, Ústecký kraj
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov
Pardubice
moravskoslezský kraj
Hradec Králové
Střední Čechy
Žďár nad Sázavou, Vysočina
Pelhřimov, Vysočina
Frýdek-Místek, moravskoslezský kraj
Litoměřice, Ústecký kraj
Kroměříž, Zlínský
poprad
Břeclav, Jihomoravský
Jicin
Královehradecký kraj, okres Jičín
Jičín královéhradecký
Semily, Liberecký
Trvale bydliste Jihlava, ovsem tam nebydlim. Takze bydliste Praha.
Brno - venkov, Jihomoravský
Hodonín, Jihomoravský
Brno-venkov, Jihomoravský kraj
okres Hodonín, Jihomoravský kraj
BM
Brno, Jihomoravský
Královéhradecký kraj
brno jihoo
České Budějovice, Jihočeský kraj
7847,85 %47,85 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké z níže uvedených neziskových organizací znáte? Zaškrtněte prosím ty, které znáte.

 • odpověď Nadační fond Dobrý anděl:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zakladatelé nadace (původní majitelé společnosti Papirius)=1 na otázku 6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Heslo nadačního fondu, že příspěvky odevzdají nemocným do posledního haléře=1 na otázku 6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

4. Nadační fond Dobrý anděl existuje od září roku 2011, jedná se o charitativní projekt pomáhající rodinám s onkologickým onemocněním. Znáte nadační fond Dobrý anděl?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazná grafika, logo vystihující činnost a záměr organizace=5 na otázku 10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

 • odpověď Seznam dobrých andělů=0:
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zakladatelé nadace (původní majitelé společnosti Papirius)=0 na otázku 6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):
 • odpověď Seznam dobrých andělů=5:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zveřejněné příběhy těch, kterým je pomoc určena=5 na otázku 6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):
 • odpověď Zakladatelé nadace (původní majitelé společnosti Papirius)=0:
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam dobrých andělů=0 na otázku 6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

12. Jaký způsob podpory neziskové organizace Vám připadá jako nejefektivnější forma podpory a současně byste byli ochotni touto formou některou nadaci podpořit? Kterou byste preferovali? Prosím ohodnoťte u každé možnosti (1 nejvíce, 5 nejméně):

 • odpověď Pravidelným převodem z účtu=5:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazný slogan vystihující hlavní úkol a cíl organizace=5 na otázku 10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

15. Jaké je Vaše vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklamní spoty v médiích=5 na otázku 10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

16. V jakém pracovním poměru jste v současné době?

 • odpověď Student:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23 a méně na otázku 17. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké z níže uvedených neziskových organizací znáte? Zaškrtněte prosím ty, které znáte.

2. Sbírka Světluška se zaměřuje na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Vyznačte prosím, která z následujících akcí Světlušky Vás nejvíce zaujala:

3. Který z níže uvedených symbolů a marketingových aktivit spojených se sbírkou Světluška upoutaly Vaši pozornost, ohodnoťte jednotlivé symboly, jak na Vás zapůsobily? (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole) Pokud žádné z nich neznáte, přejděte prosím k další otázce:

4. Nadační fond Dobrý anděl existuje od září roku 2011, jedná se o charitativní projekt pomáhající rodinám s onkologickým onemocněním. Znáte nadační fond Dobrý anděl?

5. Jak jste se o nadačním fondu Dobrý anděl dozvěděl(a)?

6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

7. Souhlasíte s tvrzením, že nestátní neziskové organizace jsou ve společnosti potřebné, aby mohly poskytovat pomoc v těch oblastech života společnosti, kde státní podpora rozhodně nestačí (například péče o opuštěné děti, nemocné a staré občany, ochrana životního prostředí a podob.)?

8. Znáte pojem společenská odpovědnost firem, která spočívá v podpoře některé z následujících oblastí: ekonomické, sociální, environmentální?

9. V současné době se diskutuje o rostoucím významu společenské odpovědnosti firem. Jak může podle Vás ovlivnit firmy to, že se společenskou odpovědností zabývají? Prosím ohodnoťte dopad v následujících oblastech (1velmi ovlivní, 5 vůbec neovlivní):

10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

11. Pomohli/přispěli jste někdy některé z níže uvedených neziskových organizací? Můžete vybrat více možností, případně uvést i další organizaci:

12. Jaký způsob podpory neziskové organizace Vám připadá jako nejefektivnější forma podpory a současně byste byli ochotni touto formou některou nadaci podpořit? Kterou byste preferovali? Prosím ohodnoťte u každé možnosti (1 nejvíce, 5 nejméně):

13. Byli byste ochotni přispívat neziskové organizaci, která by Vás zaujala, měsíčně pravidelnou částkou převodem z účtu? Prosím zaškrtněte jakou částkou byste byli ochotni přispět? Případně vepište svou vlastní částku či jinou odpověď:

14. Pohlaví dotazovaného:

15. Jaké je Vaše vzdělání?

16. V jakém pracovním poměru jste v současné době?

17. Jaký je Váš věk?

18. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště, prosím vyplňte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké z níže uvedených neziskových organizací znáte? Zaškrtněte prosím ty, které znáte.

2. Sbírka Světluška se zaměřuje na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Vyznačte prosím, která z následujících akcí Světlušky Vás nejvíce zaujala:

3. Který z níže uvedených symbolů a marketingových aktivit spojených se sbírkou Světluška upoutaly Vaši pozornost, ohodnoťte jednotlivé symboly, jak na Vás zapůsobily? (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole) Pokud žádné z nich neznáte, přejděte prosím k další otázce:

4. Nadační fond Dobrý anděl existuje od září roku 2011, jedná se o charitativní projekt pomáhající rodinám s onkologickým onemocněním. Znáte nadační fond Dobrý anděl?

5. Jak jste se o nadačním fondu Dobrý anděl dozvěděl(a)?

6. Který z následujících symbolů a marketingových aktivit spojených s nadačním fondem Dobrý anděl znáte, nebo Vás nejvíce upoutal? Prosím ohodnoťte (1nejvíce, 5 nejméně, jako ve škole):

7. Souhlasíte s tvrzením, že nestátní neziskové organizace jsou ve společnosti potřebné, aby mohly poskytovat pomoc v těch oblastech života společnosti, kde státní podpora rozhodně nestačí (například péče o opuštěné děti, nemocné a staré občany, ochrana životního prostředí a podob.)?

8. Znáte pojem společenská odpovědnost firem, která spočívá v podpoře některé z následujících oblastí: ekonomické, sociální, environmentální?

9. V současné době se diskutuje o rostoucím významu společenské odpovědnosti firem. Jak může podle Vás ovlivnit firmy to, že se společenskou odpovědností zabývají? Prosím ohodnoťte dopad v následujících oblastech (1velmi ovlivní, 5 vůbec neovlivní):

10. Jak byste ohodnotili níže uvedené způsoby prezentace neziskové organizace na veřejnosti, podle toho jak by Vás oslovily a upoutaly. Prosím vyberte a vyznačte své preference (1nejvíce, 5 nejméně):

11. Pomohli/přispěli jste někdy některé z níže uvedených neziskových organizací? Můžete vybrat více možností, případně uvést i další organizaci:

12. Jaký způsob podpory neziskové organizace Vám připadá jako nejefektivnější forma podpory a současně byste byli ochotni touto formou některou nadaci podpořit? Kterou byste preferovali? Prosím ohodnoťte u každé možnosti (1 nejvíce, 5 nejméně):

13. Byli byste ochotni přispívat neziskové organizaci, která by Vás zaujala, měsíčně pravidelnou částkou převodem z účtu? Prosím zaškrtněte jakou částkou byste byli ochotni přispět? Případně vepište svou vlastní částku či jinou odpověď:

14. Pohlaví dotazovaného:

15. Jaké je Vaše vzdělání?

16. V jakém pracovním poměru jste v současné době?

17. Jaký je Váš věk?

18. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště, prosím vyplňte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kohoutova, J.Neziskové organizace - prezentace a financování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://neziskove-organizace-prezent-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.