Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace

Neziskové organizace

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hanzlíčková
Šetření:17. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a zpracovávám bakalářskou práci na téma „Prezentace neziskových organizací a efektivní získávání finančních prostředků“.

Prosím Vás o spolupráci v zodpovězení několika otázek.


Děkuji
Veronika Hanzlíčková

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem nezisková organizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"firma", která pracuje pro charitu, nevydělává zbytečně velké množství peněz..

doborčiná organizace, organizace zabývající se prací s dětmi, pomáhající potřebným, ekologické organizace, ...

je založe za veřejně prospěšným účelem a jejím cílem není dosažení zisku ale pomáhat v oblasti kterou si vybrala

Nadace

nemá příjmy od státu, nic nevyrábí, příjmy má převážně z darů,

nevydelecnou (sponzory dotovanou) organizaci zabyvajici se nejakou verejne prospesnou veci

Nezisková organizace pracuje na principu finančních darů od sponzorů, donorů (vláda,...)anebo lidí. Nevydělává si na svůj chod ani prodejem ani reklamou.

neziskovou organizaci..... fondy, sdružení, církev

obecně prospěšnou organizaci v nekomerční sféře

organizace , která zajišťuje volnočasové aktivity pro postiže občany atd.

organizace bojující za něco bez vlastního obohacení

Organizace dotovaná státem jejíž hlavní činností je starat se o tělesně a duševně postižené osoby. Jejím cílem není tvorba zisku, ale služba občanům, kteří se bez ní neobejdou.

organizace jejíž cílem je nevytvořit zisk (tzn. nevydělat)

Organizace jenž nevytváří určitou míru zisku...

Organizace která nemá hlavní hospodářský záměr zisk, může si na sebe vydělat, ale využívá spíše dotace, příspěvky, dary atd... Máme různé typy neziskových organizací. Např. Nadace, knihovny, nemocnice...

organizace netvořící zisk, rozpočtová organizace financovaná z externích zdrojů

organizace nevýdělečně činná

Organizace nevytvářející zisk, dotovaná státem

organizace nezávislá na státu. veškerý zisk, kterého dosáhne je použit na další rozvoj společnosti

organizace sdružení majetku, která přerozděluje majetek ostatním subjektům a neočekává žádný zisk. závislá na stáních příspěvcích

organizace zabývající se činností, která přináší užitek celé společnosti a jelikož je to práce dobrovolná a ne zrovna zisková, tak je dotována z financí státu či jiných firem.

Organizace, jejímž cílem není dosahovat zisku, ale jiné hodnoty. (např. poskytování pomoci potřebným)

Organizace, jejíž hlavním cílem není dosažení zisku.

Organizace, jejíž marketingový plán není postaven na zisku. Mělo by se jednat o organizaci prospěšnou společnosti.

Organizace, jejíž náplní činosti není výdělek, zisk

Organizace, jez neprofituje pro sebe samu.

organizace, jež má hlavní náplň jinou, než generovat zisk. rozpočty musí mít vyrovnané.

Organizace, kde zakladatel není stát a zabývá se obecně prospěšnou činností.

Organizace, která dělá něco pro dobro druhých, ale nic za to nechce.

Organizace, která je odkázána na dotace (sponzory), neprodukuje zisky.

Organizace, která je závislá na příjmu sponzorů, ale sama nějak nevydělává

Organizace, která nemá jako svoji náplň maximalizaci zisku, ale např. pomoc někomu jinému.

Organizace, která nemá z práce žádný zisk ... jen na pokrytí nákladů, platů atp.

Organizace, která nemá ze svého obratu zisk, jde vetsinou o charitativni projekty, nadacenebo sportovní podporu

Organizace, která není pro svůj vlastní výdělek, ale pro pomoc druhým..

organizace, která není založena za účelem dosažení zisku a nevytváří ho, není zřizována státem; např. nadace a různé ekologické organizace

organizace, která neni založená za účelem vytváření zisku, ale za účelem správného nakládání s příspěvky od dárců

organizace, která nepůsobí za účelem zisku

organizace, která nevznikla za účelem dosahování zisku

organizace, která pomáhá občanům v nelehkých životních situacích.

Organizace, která pomáhá tam, kde je třeba a ne za účelem zisku.

organizace, která provádí aktivity ne za účelem zisku, např. studentská organizace

Organizace, která provádí svou činnost bez účelu dosažení zisku.

Organizace, která při své činnosti nevytváří zist.

Organizace, která sama nemá vlastní příjmy a dostává na svůj provoz dotaci ze státního rozpočtu, nebo rozpočtu měst a obcí.

Organizace, která se nezřizuje za účelem dosahování zisku a je financována z veřejného rozpočtu.

organizace, která se zabývá obecně prospěšnou práci například nadace, církev

organizace, která si za svou práci nebere žádné peníze, popř. si vezme jen na pokrytí nákladů

Organizace, která svou činností nevytváří zisk.Tyto organizace se zabývají obecně prospěšnou činností.

organizace, ktera svými zisky pokryva castecne naklady jen na svuj provoz a je vetsinou dotovana.

Organizace, která využívá svůj příjem maximálně k pokrytí běhu organizace. Má nějaký dobročinný účel nebo alespoň prospěšná veřejnosti.

organizace, ktera zcela bezplatne poskytuje pomoc urcitym skupinam lidi

Organizace, která zisk nerozděluje svým majitelům, ale celý ho spotřebovává na svou činnost.

organizace, které její činnost nepřináší zisk a své příjmy získává ze státního rozpočtu

organizace, většinou ušlechtilých, neekonomických cílů, výsledkem není získání zisku ale hodnot, financována je prostřednictvím grantů, darů a mecenášů

organizace, žijící z darů a příspěvků

Organizace,která dostává dotace od státu,či soukr.objektů ale stěmito sice hospodaří šetrně,ale nepodniká s nimi dále.

Organizaci, kde se "perou" špinavý peníze. Nic průhlednýho

Organizaci, která žije z darů od sponzorů.

organizaci, který funguje, ale jejím hlavním cílem není tvořit zisk především pro vlastníka/y společnosti

organizece, ktera neni zalozena na ziskavani profitu

pionýři

pomáhá lidem bez nároku na zaplacení

Provádí a podporuje obecně prospěšné aktivity, ale primárně nevytváří zisk, popřípadě ho využívá opět na poskytování obecně prospěšných služeb.

příjmy jsou z dotací nebo darů, ale organizace nemá žádné zisky

příživníci na utrpení jiných

různ dobrovolnbé spolky, charity, odobry atd

různé nadace, fondy...podniky, jejichž hlavní prioritou není zisk, ale dosáhnutí cíle

skauti

skupina lidi prosazujici sve zajmy, ktere nejsou utvareny se zamerem apriory vytvareni k maximalizaci zisku

snaha pomáhat, ale také menší efektivita práce

společnost, jejímž primárním cílem není zisk, ale zaměřuje se na společensky prospěšnou činnost

Společnost, která nic nevidělává a dostává peníze od státu.

Společnost, který by neměla vytvářet zdanitelný zisk.

sportovní klub

státnín nebo soukromá organizace, která žije z doatcí států, z grantů nebo od příspěvku lidí

Veřejně prospěšnou organizaci

xxx

Získává zdroje z veřejných prostředků (dotací státu, sponzorské dary,...)

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8384,69 %83,84 %  
ne 1515,31 %15,15 %  

Graf

3. Jakou neziskovou organizaci znáte? (lze jich uvést více)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ADRA Pastelka Bílá tlapka Člověk v tísni Kapka naděje

ADRA

ADRA, Člověk v tísni, Konto bariéry, Kapka naděje aj.

ADRA, Greenpeace, Člověk v tísni

adra, nadace terezy maxové, slunečnice, nadace venduly svobodové, unicef,dítě v tísni

AIESEC Amnesty International

Amnesty international, Člověk v tísni,

arnika, adra, jurta, duha, greenpeace, amnesty international,

Centrum pro Komunitni praci, Clovek v tisni...

clovek v tisni

česká charita, AI, Unesco ..

Česko-helsinský výbor

Český helsinský výbor Dům světla Linka bezpečí

Český svaz ochránců přírody Armáda spásy Česko-čínská společnost Česko-vietnamská společnost Český svaz bojovníků za svobodu Český červený kříž Český kynologický svaz

Člověk v plísni Humanitas Afrikas Katolická charita Adra Kapka naděje Hnutí duha Amnesty international Bariery

Člověk v tísni ADRA Greenpeace Amnesty International ESET Help Drop IN Letní dům Joker o.s Proxima Sociale Středisko rané péče The British Council Poco a poco animato Světluška Kapka naděje Nadace Terezy Maxové Rozmarýna

člověk v tísni adra kapka naděje

Člověk v tísni

člověk v tísni

Člověk v tísni

Člověk v tísni

Člověk v tísni, Červený kříž, Adra, organizace pomáhájící rozvíjet a naít úplatnění postiženým spoluobčanům

člověk v tísni, český národní vzdělávací institut, slunečnice, kapka naděje, ...

Děti Duhy, Greenpeace, Sunflower Heleny Houdové, Dům romské kultury Most

děti země, .... nevím, ted mě nic nenapadá.

DObrovolný svaz hasičů

fond ohrožených dětí např. různé zájmové organizace......

Fórum dárců Lymfom Help Hnutí Duha Nadace Terezy Maxové Krtek Slunečnice Happy Hearts Adra Světluška Kapka naděje

Greenpeace Děti země Hnutí duha

Greenpeace

greenpeace

Greenpeace, Adra ....

greenpeace, hnutí duha, kapka naděje, život dětem, děti země

Greenpeace, Unicef, Amnesty International, ...

Hospic, K-Centrum, DropIn, LDN, Charity, Emauzské domy

Humanitární organizace Azylové domy Dětské domovy Organizace bojující za práva občanů

Charita, Greenpeace, Bílý kruh bezpečí

chrpa, liga proti rakovině, nadace terezy maxové...a mnoho dalších

International Student Club při ČVUT, celý Erasmus Student Network ČR, ESN International, většina studentských klubů organizace pomáhající ostatním

Jihočeské matky.

Junák, svaz skautů a skautek ČR

K-Centrum Most Emauzy Červený kříž Centrum volného času

Kapka Naděje

Kapka naděje, Slunečnice, Nový prostor, Nadace Terezy Maxové, Světluška, Fond na ochranu dětí, Greenpeace....

klokánek

Klokánek, Nadace Venduly Svobodové,Transparency international, Greenpeace...

Městská knihovna, nemocnice, Nadace Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové, vysoké školy

nadace - kapka naděje

nadace (Kapka naděje, Světluška),zájmová združení

nadace, nadační fondy, kam lze zařadit červený kříž dále církev,

Nadace, spolky

Nový prostor

Občanská sdružení např. myslivecké sdružení, kterého jsem členem.

občanská sdružení, nadace, fondy, policie ČR,ministerstvo, církve,..

ODRAZ, ČČK, nevzpomenu si na další názvy

pomozte dětem

Prakticky všechny charitativní organizace: Kapka naděje,...

Sdružení obrany spotřebitelů, Paraple, Člověk v tísni, Kapka naděje, Lékaři bez hranic

Simpl

Sk bivoj Litvínov, a jiné kluby

skaut, horska sluzba, amnesty international

Slunečnice Děčín

Svaz ochránců zvířat

Svazů průmyslu a dopravy, IQ Roma servis, Transparency international, Amnesty International, Hnutí duha, Klub českých turistů a nespočet dalších.

Světluška, Bílá pastelka, všechny zkrátka nadace

Transparency international Amnesty international Červený kříž

UNICEF, FairTrade, AIESEC, Společnost E, Skaut, Pionýr

Úřad práce, statistický úřad, městský úřad, sociálka,

veškeré charity a pomoci v tísni

Život dětem, Kamelot

4. Jakého/ých je/jsou zaměřeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální služby5268,42 %52,53 %  
ochrana lidských práv4356,58 %43,43 %  
organizovaná dobročinnost4255,26 %42,42 %  
zdraví3242,11 %32,32 %  
ekologie2634,21 %26,26 %  
mezinárodní aktivity2431,58 %24,24 %  
sport, kultura, umění2026,32 %20,2 %  
vzdělávání a výzkum2026,32 %20,2 %  

Graf

5. Myslíte si, že prezentace neziskových organizací v České republice je dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7278,26 %72,73 %  
ano2021,74 %20,2 %  

Graf

6. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9091,84 %90,91 %  
ne 88,16 %8,08 %  

Graf

7. Pokud ano, jakou formou (nejčastěji)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hotovosti do zapečetěné kasičky5460,67 %54,55 %  
dárcovská SMS5258,43 %52,53 %  
na účet organiazce1921,35 %19,19 %  
materiálně1617,98 %16,16 %  
jiným způsobem1617,98 %16,16 %  

Graf

8. Pokud finančně, jak vysokou částkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 50 korunotázka č. 9, 50 - 100 korunotázka č. 9, 100 - 500 korunotázka č. 9, 500- 1000otázka č. 9, 1000 a víceotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 korun4246,67 %42,42 %  
50 - 100 korun2730 %27,27 %  
100 - 500 korun1617,78 %16,16 %  
1000 a více44,44 %4,04 %  
500- 100011,11 %1,01 %  

Graf

9. Jak si myslíte, že NO získávají převážnou část svých finančních prostředky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dary4042,11 %40,4 %  
od státu2526,32 %25,25 %  
vlastní činností1616,84 %16,16 %  
příspěvky od vlastních členů66,32 %6,06 %  
sponzoři11,05 %1,01 %  
záleží na typu NO, školy od státu, nadace dary11,05 %1,01 %  
dary od sponzorů11,05 %1,01 %  
EU11,05 %1,01 %  
Jak které11,05 %1,01 %  
a +c11,05 %1,01 %  
záleží na typu organizace11,05 %1,01 %  
NO mají vícezdrojové financování, platí tedy vše11,05 %1,01 %  

Graf

10. Je podle Vás důležitá medializace NO pro jejich úspěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9091,84 %90,91 %  
ne88,16 %8,08 %  

Graf

11. Všiml/a jste si někdy prezentace NO v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7475,51 %74,75 %  
ne2424,49 %24,24 %  

Graf

12. Odkud se většinou dovídáte o neziskových organizacích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV3750,68 %37,37 %  
internet2230,14 %22,22 %  
tisk68,22 %6,06 %  
rozhlas22,74 %2,02 %  
Od lidí na ulici, kteří vybírají příspěvky11,37 %1,01 %  
přímo na ulici; od známých11,37 %1,01 %  
poutace, letaky11,37 %1,01 %  
poštou11,37 %1,01 %  
billboardy...11,37 %1,01 %  
vše uvedené11,37 %1,01 %  

Graf

13. Znáte nějakou NO, která se zabývá ochranou lidských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5859,18 %58,59 %  
ne4040,82 %40,4 %  

Graf

14. O kterou neziskovou organizaci se jedná? (lze jich uvést více)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
amnesty international1529,41 %15,15 %  
člověk v tísni47,84 %4,04 %  
unicef23,92 %2,02 %  
Český helsinský výbor23,92 %2,02 %  
Transparency international23,92 %2,02 %  
Clovek v tisni23,92 %2,02 %  
ČHV, Romea, Člověk v tísni11,96 %1,01 %  
pomozte dětem11,96 %1,01 %  
člověk v tísni11,96 %1,01 %  
soud11,96 %1,01 %  
ostatní odpovědi ČČK
amnesrty international prague, člověk v tísni
klokánek
kuře
červenej kříž
znám je, ale nevybavím si je ....
Nadace OSF
nevzpomenu si na jm.(proti domácímu násil-Peštová)
AI (amnesty intenational)
Dům romské kultury
amnesty international, bílý kruh bezpečí
UNICEF, Člověk v tísni
Amnesty ínt.
Český svaz mužů
Amnesty International , CSi, Hnutí za lidská práva
Bílý kruh bezpečí
amnesty internatioal
amnesty internation
Liga lidských práv
OSN
2039,22 %20,2 % 

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6972,63 %69,7 %  
muž2627,37 %26,26 %  

Graf

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let7980,61 %79,8 %  
31 - 45 let1313,27 %13,13 %  
46 - 60 let66,12 %6,06 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské4545,92 %45,45 %  
střední s maturitou3636,73 %36,36 %  
magisterské1313,27 %13,13 %  
střední bez maturity33,06 %3,03 %  
základní11,02 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Znáte nějakou NO, která se zabývá ochranou lidských práv?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi amnesty international na otázku 14. O kterou neziskovou organizaci se jedná? (lze jich uvést více)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

4. Jakého/ých je/jsou zaměřeni?

5. Myslíte si, že prezentace neziskových organizací v České republice je dostačující?

6. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou akci?

7. Pokud ano, jakou formou (nejčastěji)?

8. Pokud finančně, jak vysokou částkou?

9. Jak si myslíte, že NO získávají převážnou část svých finančních prostředky?

10. Je podle Vás důležitá medializace NO pro jejich úspěch?

11. Všiml/a jste si někdy prezentace NO v médiích?

12. Odkud se většinou dovídáte o neziskových organizacích?

13. Znáte nějakou NO, která se zabývá ochranou lidských práv?

14. O kterou neziskovou organizaci se jedná? (lze jich uvést více)

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

17. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

4. Jakého/ých je/jsou zaměřeni?

5. Myslíte si, že prezentace neziskových organizací v České republice je dostačující?

6. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou akci?

7. Pokud ano, jakou formou (nejčastěji)?

8. Pokud finančně, jak vysokou částkou?

9. Jak si myslíte, že NO získávají převážnou část svých finančních prostředky?

10. Je podle Vás důležitá medializace NO pro jejich úspěch?

11. Všiml/a jste si někdy prezentace NO v médiích?

12. Odkud se většinou dovídáte o neziskových organizacích?

13. Znáte nějakou NO, která se zabývá ochranou lidských práv?

14. O kterou neziskovou organizaci se jedná? (lze jich uvést více)

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

17. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hanzlíčková, V.Neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://neziskove-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.