Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezletilé maminky

Nezletilé maminky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Chotová
Šetření:28. 04. 2011 - 05. 05. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotázník je důležitý pro mou semestrální práci na téma Nezletilí rodiče:)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěra v opatrnosti partnera3055,56 %55,56 %  
nátlak partnera na rizikový sex2546,3 %46,3 %  
nedostatečné informace (od rodičů, ve škole)2037,04 %37,04 %  
selhání antikoncepce1731,48 %31,48 %  
plánované těhotenství611,11 %11,11 %  

Graf

2. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dysfunkčních rodin3259,26 %59,26 %  
Není pozorováno souvislost mezi těmito jevy2240,74 %40,74 %  

Graf

3. Nezletilé matky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s vlastní matkou5398,15 %98,15 %  
s partnerem712,96 %12,96 %  
s matkou partnera11,85 %1,85 %  

Graf

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 262648,15 %48,15 %  
27 - 302648,15 %48,15 %  
30 a více11,85 %1,85 %  
15 - 1811,85 %1,85 %  

Graf

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2851,85 %51,85 %  
ne2648,15 %48,15 %  

Graf

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých maminek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4481,48 %81,48 %  
spíše ano712,96 %12,96 %  
ne35,56 %5,56 %  

Graf

7. Myslíte si, že je náctiletá maminka schopná postarat se o dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s něčí pomocí ano3055,56 %55,56 %  
spíše ne1018,52 %18,52 %  
spíše ano712,96 %12,96 %  
ano59,26 %9,26 %  
ne23,7 %3,7 %  

Graf

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své nezletilé dcery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nátlak k potratu2851,85 %51,85 %  
podpora a porozumění1935,19 %35,19 %  
nátlak k sňatku611,11 %11,11 %  
zavrhnutí11,85 %1,85 %  

Graf

9. Je podle Vás těžké pro náctileté maminky dokončit studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3870,37 %70,37 %  
ne, bez individuálního plánu916,67 %16,67 %  
ne, bez cizí pomoci611,11 %11,11 %  
ne35,56 %5,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2750 %50 %  
ano2037,04 %37,04 %  
spíše ne611,11 %11,11 %  
ne11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

2. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

3. Nezletilé matky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých maminek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

7. Myslíte si, že je náctiletá maminka schopná postarat se o dítě?

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své nezletilé dcery?

9. Je podle Vás těžké pro náctileté maminky dokončit studium?

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

2. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

3. Nezletilé matky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých maminek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

7. Myslíte si, že je náctiletá maminka schopná postarat se o dítě?

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své nezletilé dcery?

9. Je podle Vás těžké pro náctileté maminky dokončit studium?

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chotová, M.Nezletilé maminky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezletile-maminky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.