Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam neziskových organizací při řešení kriminality mládeže

Význam neziskových organizací při řešení kriminality mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pošíková
Šetření:27. 02. 2011 - 06. 03. 2011
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,


žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Šetření je prováděno studentkou České zemědělské univerzity v Praze a slouží k vypracování diplomové práce. Práce je zaměřena na význam neziskových organizací při řešení kriminality mládeže.

 

Předem děkuji za odpovědi.

Kateřina Pošíková
 

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenal jste v posledním roce nárůst kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11564,97 %64,97 %  
Ne6235,03 %35,03 %  

Graf

2. Pokud ano, čeho se dle Vás nárůst nejvíce týkal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krádeže4032 %22,6 %  
Kriminalita mladistvých2822,4 %15,82 %  
Násilí2721,6 %15,25 %  
Korupce118,8 %6,21 %  
Narkotika97,2 %5,08 %  
nic43,2 %2,26 %  
naprosto všeho ! všechno dohromady10,8 %0,56 %  
Pedofilie10,8 %0,56 %  
únosy dětí10,8 %0,56 %  
týrání dětí10,8 %0,56 %  
nárůst korupce, krádeží, násilí i kriminality mlad10,8 %0,56 %  
Na otázku č.3 nelze odpovědět...:-(10,8 %0,56 %  

Graf

3. Myslíte si, že zákony České republiky jsou přiměřené, co se týče trestů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8749,15 %49,15 %  
Ne7240,68 %40,68 %  
Spíše ano169,04 %9,04 %  
Ano21,13 %1,13 %  

Graf

4. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6637,29 %37,29 %  
Ano5531,07 %31,07 %  
Spíše ne3620,34 %20,34 %  
Ne2011,3 %11,3 %  

Graf

5. Myslíte si, že je aktuálně nutné řešit problematiku kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14179,66 %79,66 %  
Spíše ano3218,08 %18,08 %  
Spíše ne31,69 %1,69 %  
Ne10,56 %0,56 %  

Graf

6. V čem vidíte hlavní příčiny vzniku kriminálního chování u mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nefungující rodinné zázemí7542,37 %42,37 %  
Vliv médií, internetu a počítačových her3218,08 %18,08 %  
Příslušnost mládeže k různým vrstevnickým skupinám2111,86 %11,86 %  
Nedostatek volnočasových aktivit2111,86 %11,86 %  
Jednání pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy)137,34 %7,34 %  
Problémy vzniklé ve škole21,13 %1,13 %  
v podstatě vše uvedné10,56 %0,56 %  
Rasová příslušnost10,56 %0,56 %  
Všechny výše uvedené důvody mají vliv 10,56 %0,56 %  
vidím je ve všech výše uvedených bodech10,56 %0,56 %  
kombinace nabízených možností10,56 %0,56 %  
vice faktoru zaroven.10,56 %0,56 %  
Odpověď B a C10,56 %0,56 %  
neexistuje norma slušnosti 10,56 %0,56 %  
Podle mě vše uvedené může mít na mládež vliv.10,56 %0,56 %  
ztráta tradičních hodnot, nedostatek autorit10,56 %0,56 %  
pravděpodobně kombinace všech výše uvedených10,56 %0,56 %  
nejspolehlivější cesta k penězům10,56 %0,56 %  
všechny dohormady ,každá má svůj vliv10,56 %0,56 %  

Graf

7. Jste pro snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí z 15 let na 14 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15487,01 %87,01 %  
Ne2312,99 %12,99 %  

Graf

8. Slyšel/a jste někdy tzv. alternativních trestech za trestnou činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11263,28 %63,28 %  
Ne 3318,64 %18,64 %  
Nevzpomínám si 3218,08 %18,08 %  

Graf

9. Myslíte si, že mají neziskové organizace určitý význam v boji proti kriminalitě mládeže?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6839,08 %38,42 %  
Spíše ne5632,18 %31,64 %  
Ano4224,14 %23,73 %  
Ne84,6 %4,52 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy se specializovanými programy, které mají působit probačně či resocializačně v případě kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10760,45 %60,45 %  
Ano7039,55 %39,55 %  

Graf

11. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí, která poskytuje tyto specializované programy pro mládež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12369,49 %69,49 %  
Ano5430,51 %30,51 %  

Graf

12. Myslíte si, že se mladistvý/á po absolvování specializovaného programu může zcela "napravit", aby se v budoucnosti nedopouštěl/a trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9050,85 %50,85 %  
Spíše ano6335,59 %35,59 %  
Ano147,91 %7,91 %  
Ne105,65 %5,65 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10861,02 %61,02 %  
Muž6938,98 %38,98 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let11263,28 %63,28 %  
30 - 40 let3218,08 %18,08 %  
40 - 50 let147,91 %7,91 %  
Nad 50 let137,34 %7,34 %  
16 - 20 let63,39 %3,39 %  

Graf

15. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8548,02 %48,02 %  
Vysokoškolské6134,46 %34,46 %  
Vyučen/a1810,17 %10,17 %  
Vyšší odborné63,39 %3,39 %  
Vyučen/a s maturitou52,82 %2,82 %  
Základní21,13 %1,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zaznamenal jste v posledním roce nárůst kriminality?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Násilí na otázku 2. Pokud ano, čeho se dle Vás nárůst nejvíce týkal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenal jste v posledním roce nárůst kriminality?

2. Pokud ano, čeho se dle Vás nárůst nejvíce týkal?

3. Myslíte si, že zákony České republiky jsou přiměřené, co se týče trestů?

4. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

5. Myslíte si, že je aktuálně nutné řešit problematiku kriminality mládeže?

6. V čem vidíte hlavní příčiny vzniku kriminálního chování u mládeže?

7. Jste pro snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí z 15 let na 14 let?

8. Slyšel/a jste někdy tzv. alternativních trestech za trestnou činnost?

9. Myslíte si, že mají neziskové organizace určitý význam v boji proti kriminalitě mládeže?

10. Setkal/a jste se někdy se specializovanými programy, které mají působit probačně či resocializačně v případě kriminality mládeže?

11. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí, která poskytuje tyto specializované programy pro mládež?

12. Myslíte si, že se mladistvý/á po absolvování specializovaného programu může zcela "napravit", aby se v budoucnosti nedopouštěl/a trestné činnosti?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenal jste v posledním roce nárůst kriminality?

2. Pokud ano, čeho se dle Vás nárůst nejvíce týkal?

3. Myslíte si, že zákony České republiky jsou přiměřené, co se týče trestů?

4. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

5. Myslíte si, že je aktuálně nutné řešit problematiku kriminality mládeže?

6. V čem vidíte hlavní příčiny vzniku kriminálního chování u mládeže?

7. Jste pro snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí z 15 let na 14 let?

8. Slyšel/a jste někdy tzv. alternativních trestech za trestnou činnost?

9. Myslíte si, že mají neziskové organizace určitý význam v boji proti kriminalitě mládeže?

10. Setkal/a jste se někdy se specializovanými programy, které mají působit probačně či resocializačně v případě kriminality mládeže?

11. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí, která poskytuje tyto specializované programy pro mládež?

12. Myslíte si, že se mladistvý/á po absolvování specializovaného programu může zcela "napravit", aby se v budoucnosti nedopouštěl/a trestné činnosti?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pošíková, K.Význam neziskových organizací při řešení kriminality mládeže (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://no-a-kriminalita-mladeze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.