Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nerelační databázové systémy ve finančních institucích

Nerelační databázové systémy ve finančních institucích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Stejskal
Šetření:18. 03. 2014 - 01. 04. 2014
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen především pracovníkům z oblasti finančních institucí, vyplnění se ale může zúčastnit každý se zájmem o tuto oblast. Týká se možností využití databázových systémů NoSQL.

 

Cílem dotazníku je ověřit hypotézu existence oblastí vhodných pro využití specifických vlastností databázových systémů NoSQL ve finančních institucích s přidanou hodnotu oproti stávajícím nebo jiným plánovaným řešením.

Odpovědi respondentů

Předem nedefinované schéma, nestrukturovaná data a jejich integrace

1. Uvažovali jste někdy o efektivním zpracování externích dat (o klientech, potenciálních klientech, konkurenčních společnostech,...) z nestrukturovaných různorodých zdrojů (sociální sítě, internet) a jejich integraci se stávajícími strukturovanými daty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zpracování tohoto typu nebylo realizováno.947,37 %47,37 %  
Ano, ale tento typ zpracování se neosvědčil.526,32 %26,32 %  
Ne, tento typ zpracování není vůbec požadován.421,05 %21,05 %  
Ano, takové zpracování již probíhá.15,26 %5,26 %  

Graf

Velký objem dat

2. Existují podle Vás oblasti, ve kterých je možnost získání konkurenční výhody získáváním zásadních informací z dat, které jsou pro běžné technologie těžko dostupné z důvodu jejich nízké informační hodnoty v záplavě velkých objemů dat veřejně dostupných zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, např. data ze sociálních sítí, blogů, webových stránek apod.1684,21 %84,21 %  
Ne, žádné.315,79 %15,79 %  

Graf

Časté změny modelu

3. Vyskytují se ve Vašem podniku opakovaně případy, kdy potřeba rychle reagovat na změny, vyžadující flexibilní úpravu datového modelu, naráží na rigidnost relačního datového modelu a s ní spojené náklady na jeho časté úpravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano842,11 %42,11 %  
nevím736,84 %36,84 %  
ne421,05 %21,05 %  

Graf

Dostupnost, konzistence

4. Existují podle Vás oblasti finančních institucí, ve kterých je vysoká dostupnost dat důležitější než dočasná nekonzistence (tj. k danému okamžiku raději včas poskytovat neaktuální údaje než vůbec žádné)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

ano, často

Ano, např. dojde-li z nějakého důvodu k porušení případného integritního omezení v oblasti instituce, která není zásadní pro samotný chod instituce, ale zároveň nepřímo ovlivňuje jinou, klíčovou oblast pro chod instituce a absence dat by znamenala např. zastavení chodu instituce.

Ano.

existují, určitě

NE

Ne

ne

ne

Ne

nevím

nevím

nevím

nevim

Tam, kde je důležité neodradit zájemce nedostupnymi informacemi při sjednávání obchodu

Teoreticky data používaná pro marketingovou komunikaci s klienty.

Testování produktů a hypotéz

5. Napadají Vás obecné překážky pro zavedení nového databázového systému, ať už jako doplněk stávajícího systému nebo jako jeho náhrada?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Dlouhá navratnost

finance, nedostatek vhodné pracovní síly

náklady, zaškolení pracovníků, výhody by musely převýšit náklady a čas s tím spojené

Např. neochota ze strany případných uživatelů učit se novým věcem

Ne

ne

ne

Ne

Ne.

nenapadají

vysoká pracnost, obava z možných rizik, neznalost nových technologií

6. Doplňte Vaší pracovní pozici

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT vývojář111,11 %5,26 %  
business konzultant111,11 %5,26 %  
Šéf 111,11 %5,26 %  
BI analytik111,11 %5,26 %  
manažer111,11 %5,26 %  
Senior Consultant111,11 %5,26 %  
reditel111,11 %5,26 %  
student111,11 %5,26 %  
Manager v KFC111,11 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stejskal, J.Nerelační databázové systémy ve finančních institucích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nosql.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.