Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nová velodráha v oblasti Praha - Východ

Nová velodráha v oblasti Praha - Východ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Vysloužil
Šetření:21. 11. 2014 - 20. 12. 2014
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem Vysoké školy obchodní v Praze a chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku jako vedlejšího podkladu pro vypracování mé bakalářské práce.

Dále se výsledky tohoto dotazníku mohou podepsat i na rozhodnutí o smyslu pozdější skutečné realizace tohoto projektu, pokud bude zejména technicky proveditelný. Projekt si klade za cíl zpracování nového návrhu na využití opuštěné železniční vlečky do pivovaru ve Velkých Popovicích a také její ochranu před fyzickou likvidací.

---------------------------------------------------------------------------

Tento dotazník je učen respondentům všech věkových vrstev, zejména poté těm, kteří mají rádi cestování a pobyt na čerstvém vzduchu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dva pojmy pro přibližení představy o tomto tématu:

Velodráhou se rozumí samotná železniční trať nebo její úsek, na kterém se nerealizuje pravidelný provoz vlaků a ostatních kolejových vozidel a je možné zde provozovat šlapací/motorové drezíny.

Drezína je lehké kolejové vozidlo, které svou konstrukcí umožňuje přepravu několika osob a jeho pohon je řešen jako šlapací nebo motorový. Z hlediska namáhavosti je možno jízdu na šlapací drezíně přirovnat k jízdě na kole, zejména díky nízkému valivému odporu při jízdě na kolejích.

Odpovědi respondentů

1. Už jste v minulosti zaslechli pojem „velodráha“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10767,3 %67,3 %  
ano5232,7 %32,7 %  

Graf

2. Už jste někdy jeli na velodráze s drezínou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14591,19 %91,19 %  
ano148,81 %8,81 %  

Graf

3. Máte zájem o projížďku se šlapací drezínou po nové velodráze o délce 3km?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12477,99 %77,99 %  
ne3522,01 %22,01 %  

Graf

4. Jakou finanční částku jste ochotni za tuto jízdu (trvání zhruba 2h) zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 200 Kč11672,96 %72,96 %  
201 - 300 Kč3924,53 %24,53 %  
Více než 300 Kč42,52 %2,52 %  

Graf

5. Jaké doplňující služby v okolí této atrakce uvítáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občerstvení, restaurace13386,93 %83,65 %  
Turistická trasa, naučná stezka7951,63 %49,69 %  
Úschovna kol pro cyklisty5032,68 %31,45 %  
Cyklostezka4932,03 %30,82 %  
Ubytování1610,46 %10,06 %  
WC21,31 %1,26 %  
golf10,65 %0,63 %  
chlast10,65 %0,63 %  
výdejna drog10,65 %0,63 %  
Zapůjčení dalekohledu, informace průvodce.10,65 %0,63 %  
dobré spojení s městskou dopravou10,65 %0,63 %  
Vzhledem, že je na venkově málo lidí, je důležitá pro sjezd turistů atraktivita, proto volím tyto body. Na nauč. stez. bych dával povídání o okolní přírodě, historii a něco o té železnici. 10,65 %0,63 %  
železniční zajímavosti či muzeum10,65 %0,63 %  
jiné dopravní spojení než auto a kolo10,65 %0,63 %  
jako doplňkové služby bych uvítal vykřičený dům, striptérky, casino a střelnici!10,65 %0,63 %  
hotel10,65 %0,63 %  
nic10,65 %0,63 %  
hřiště pro děti10,65 %0,63 %  
Suvenýry, muzeum10,65 %0,63 %  
možnost dopravy zpět do výchozího místa10,65 %0,63 %  
JÍDLO!10,65 %0,63 %  
Expozice s historií vlečky10,65 %0,63 %  
Lanové centrum10,65 %0,63 %  
prakticky vše v okolí pivovaru už je10,65 %0,63 %  

Graf

6. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z Prahy a blízkého okolí7345,91 %45,91 %  
Dále5031,45 %31,45 %  
Ze Středočeského kraje3622,64 %22,64 %  

Graf

7. Máte rádi jízdu na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12679,25 %79,25 %  
Ne3320,75 %20,75 %  

Graf

8. Kolik odhadujete, že v průměru ujedete při jedné vyjížďce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více6955,65 %43,4 %  
Do 10 km3125 %19,5 %  
Do 5 km2419,35 %15,09 %  

Graf

9. Zajímá vás mimo jiné také tématika železniční dopravy či dopravy obecně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10568,63 %66,04 %  
ne4831,37 %30,19 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let8352,2 %52,2 %  
31 - 55 let4729,56 %29,56 %  
56 a více1811,32 %11,32 %  
Do 18 let116,92 %6,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Zajímá vás mimo jiné také tématika železniční dopravy či dopravy obecně?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Už jste někdy jeli na velodráze s drezínou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Už jste v minulosti zaslechli pojem „velodráha“?

2. Už jste někdy jeli na velodráze s drezínou?

3. Máte zájem o projížďku se šlapací drezínou po nové velodráze o délce 3km?

4. Jakou finanční částku jste ochotni za tuto jízdu (trvání zhruba 2h) zaplatit?

5. Jaké doplňující služby v okolí této atrakce uvítáte?

6. Odkud jste?

7. Máte rádi jízdu na kole?

8. Kolik odhadujete, že v průměru ujedete při jedné vyjížďce?

9. Zajímá vás mimo jiné také tématika železniční dopravy či dopravy obecně?

10. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Už jste v minulosti zaslechli pojem „velodráha“?

2. Už jste někdy jeli na velodráze s drezínou?

3. Máte zájem o projížďku se šlapací drezínou po nové velodráze o délce 3km?

4. Jakou finanční částku jste ochotni za tuto jízdu (trvání zhruba 2h) zaplatit?

5. Jaké doplňující služby v okolí této atrakce uvítáte?

6. Odkud jste?

7. Máte rádi jízdu na kole?

8. Kolik odhadujete, že v průměru ujedete při jedné vyjížďce?

9. Zajímá vás mimo jiné také tématika železniční dopravy či dopravy obecně?

10. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vysloužil, T.Nová velodráha v oblasti Praha - Východ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nova-velodraha-praha-vychod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.