Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nové formy marketingové komunikac-facebooková aplikace POŠLI PLZNIČKU

Nové formy marketingové komunikac-facebooková aplikace POŠLI PLZNIČKU

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominique Hejlová
Šetření:23. 04. 2010 - 28. 04. 2010
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.37
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí kamarádi, spolužáci, študenti a dobří lidé, kteří jste se proklikali až sem...

Vám bych chtěla nejdřívě poděkovat za Váš čas a ochotu pomoci mi s mou malou průzkoumnou songou týkající se jedné z nových forem marketingové komunikace a to propagace na Facebooku firmy Pilsner Urquell - aplikací "pošli plzničku"

Prosím, vyplňte mi dotazníček ohledně této aplikace

Díky Vám :-))

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovědi respondentů

1. Jste uživatelem sociální sítě Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem uživatelem Facebooku8593,41 %93,41 %  
nejsem uživatelem žádné sociální sítě44,4 %4,4 %  
ne, nejsem uživatelelm Facebooku33,3 %3,3 %  
jsem uživatel jiné sociální sítě11,1 %1,1 %  

Graf

2. Setkali jste se na Facebooku s aplikací "POŠLI PLZNIČKU"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7180,68 %78,02 %  
ne1719,32 %18,68 %  

Graf

3. Poslali jste někdy nebo obdrželi na svůj profil Plzničku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5865,91 %63,74 %  
ne3034,09 %32,97 %  

Graf

4. Jak se Vám aplikace POŠLI PLZNIČKU LÍBÍ? (hodnoťte jako známkování ve škole 1=líbí, 5= nelíbí)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32532,05 %27,47 %  
21823,08 %19,78 %  
51823,08 %19,78 %  
41012,82 %10,99 %  
178,97 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.19
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.43
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Jak hodnotíte kreativitu nápadu (využít k propagaci piva Facebookovou aplikaci typu POŠLI PLZNIČKU) [opět hodnocení jako ve škole 1=kreativní, 5= nekreativní]

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22834,57 %30,77 %  
12429,63 %26,37 %  
31720,99 %18,68 %  
578,64 %7,69 %  
456,17 %5,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Myslíte si, že tato forma propagace je vhodná k cílové skupině (mladí lidé 18+ se zájmem o pivo) [1= vhodná, 5= nevhodná]

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23340,24 %36,26 %  
13036,59 %32,97 %  
31417,07 %15,38 %  
533,66 %3,3 %  
422,44 %2,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.86
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Myslíte si, že tato forma propagace byla finančně nákladná? (1=málo nákladná, 5= příliš nákladná)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14555,56 %49,45 %  
22227,16 %24,18 %  
3911,11 %9,89 %  
444,94 %4,4 %  
511,23 %1,1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.59
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:1
Modus:1

Graf

8. Spojili jste si aplikaci POŠLI PLZNIČKU se značkou piva PILSNER URQUELL? (1= spojili, 5= nespojili)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15465,85 %59,34 %  
21417,07 %15,38 %  
389,76 %8,79 %  
444,88 %4,4 %  
522,44 %2,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.49
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:1
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Poslali jste někdy nebo obdrželi na svůj profil Plzničku?

  • odpověď ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Setkali jste se na Facebooku s aplikací "POŠLI PLZNIČKU"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste uživatelem sociální sítě Facebook?

2. Setkali jste se na Facebooku s aplikací "POŠLI PLZNIČKU"?

3. Poslali jste někdy nebo obdrželi na svůj profil Plzničku?

4. Jak se Vám aplikace POŠLI PLZNIČKU LÍBÍ? (hodnoťte jako známkování ve škole 1=líbí, 5= nelíbí)

5. Jak hodnotíte kreativitu nápadu (využít k propagaci piva Facebookovou aplikaci typu POŠLI PLZNIČKU) [opět hodnocení jako ve škole 1=kreativní, 5= nekreativní]

6. Myslíte si, že tato forma propagace je vhodná k cílové skupině (mladí lidé 18+ se zájmem o pivo) [1= vhodná, 5= nevhodná]

7. Myslíte si, že tato forma propagace byla finančně nákladná? (1=málo nákladná, 5= příliš nákladná)

8. Spojili jste si aplikaci POŠLI PLZNIČKU se značkou piva PILSNER URQUELL? (1= spojili, 5= nespojili)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste uživatelem sociální sítě Facebook?

2. Setkali jste se na Facebooku s aplikací "POŠLI PLZNIČKU"?

3. Poslali jste někdy nebo obdrželi na svůj profil Plzničku?

4. Jak se Vám aplikace POŠLI PLZNIČKU LÍBÍ? (hodnoťte jako známkování ve škole 1=líbí, 5= nelíbí)

5. Jak hodnotíte kreativitu nápadu (využít k propagaci piva Facebookovou aplikaci typu POŠLI PLZNIČKU) [opět hodnocení jako ve škole 1=kreativní, 5= nekreativní]

6. Myslíte si, že tato forma propagace je vhodná k cílové skupině (mladí lidé 18+ se zájmem o pivo) [1= vhodná, 5= nevhodná]

7. Myslíte si, že tato forma propagace byla finančně nákladná? (1=málo nákladná, 5= příliš nákladná)

8. Spojili jste si aplikaci POŠLI PLZNIČKU se značkou piva PILSNER URQUELL? (1= spojili, 5= nespojili)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejlová, D.Nové formy marketingové komunikac-facebooková aplikace POŠLI PLZNIČKU (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nove-formy-marketingove-komunikac-facebookova-aplikace-posli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.