Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nové informační technologie

Nové informační technologie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Peruthová
Šetření:22. 04. 2009 - 29. 04. 2009
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.84
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit pro seminární práci o určitých informačních technologiích, které zde nezmíním, abych respondenty nijak neovlivnila. Dotazník není jen pro ty, kteří se více zajímají o informatiku, ale pro VŠECHNY!

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již s pojmy web2, web3?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ano, ale nevím co to znamenáotázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4564,29 %64,29 %  
Ano, ale nevím co to znamená1420 %20 %  
Ano1115,71 %15,71 %  

Graf

2. Kde jste se s nimi setkali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole218,18 %2,86 %  
v práci19,09 %1,43 %  
seminární práce19,09 %1,43 %  
skola19,09 %1,43 %  
Na internetu jako "WEB 2.0 a WEB 3.0"19,09 %1,43 %  
v článcích na internetu19,09 %1,43 %  
škola19,09 %1,43 %  
internet19,09 %1,43 %  
v odborných článcích19,09 %1,43 %  
www stránky19,09 %1,43 %  

Graf

3. Jak často využíváte tyto technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně545,45 %7,14 %  
Prakticky denně545,45 %7,14 %  
Pouze vyjímečně19,09 %1,43 %  

Graf

4. Jak často posloucháte na internetu hudbu, díváte se na filmy, nebo využíváte komunikačních prostředků pomocí internetu? (youtube, facebook apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prakticky denně4372,88 %61,43 %  
Přiležitostně1118,64 %15,71 %  
Pouze vyjímečně46,78 %5,71 %  
Vůbec ne11,69 %1,43 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4057,14 %57,14 %  
Muž3042,86 %42,86 %  

Graf

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 253550 %50 %  
15 - 203042,86 %42,86 %  
26 - 3034,29 %4,29 %  
31 - 3511,43 %1,43 %  
15 a méně11,43 %1,43 %  

Graf

7. V současné době :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studujiotázka č. 8, Pracuji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji6085,71 %85,71 %  
Pracuji1014,29 %14,29 %  

Graf

8. Studuji :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ → konec dotazníku, SŠ, SOUotázka č. 9, VOŠ, VŠotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ, VŠ5286,67 %74,29 %  
SŠ, SOU610 %8,57 %  
23,33 %2,86 %  

Graf

9. Zaměření :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické3458,62 %48,57 %  
Jiné813,79 %11,43 %  
Informatika813,79 %11,43 %  
Pedagogické46,9 %5,71 %  
Elektrotechnické35,17 %4,29 %  
Zdravotní11,72 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již s pojmy web2, web3?

4. Jak často posloucháte na internetu hudbu, díváte se na filmy, nebo využíváte komunikačních prostředků pomocí internetu? (youtube, facebook apod.)

5. Pohlaví

6. Věk

7. V současné době :

8. Studuji :

9. Zaměření :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již s pojmy web2, web3?

4. Jak často posloucháte na internetu hudbu, díváte se na filmy, nebo využíváte komunikačních prostředků pomocí internetu? (youtube, facebook apod.)

5. Pohlaví

6. Věk

7. V současné době :

8. Studuji :

9. Zaměření :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Peruthová, M.Nové informační technologie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nove-informacni-technologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.