Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nové logo města Ostravy

Nové logo města Ostravy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Multanová
Šetření:09. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
v rámci bakalářské práce na Vysoké škole podnikání, a. s. se věnuji zkoumáním image města Ostravy a hodnocení loga města.

V této souvislosti se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího krátkého dotazníku.

Cílem je zjistit, jak vnímáte nové logo města Ostravy. Dotazník je zcela anonymní, data zde získaná budou použita v bakalářské práci.

Všem zúčastněným předem děkuji za Váš čas a ochotu vyplnit tento krátký dotazník.
 

Odpovědi respondentů

1. Znáte naše nové logo města Ostravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Ano

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11196,52 %94,87 %  
Ne43,48 %3,42 %  

Graf

2. Líbí se Vám naše nové logo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3429,06 %29,06 %  
dobrý3126,5 %26,5 %  
výborný2723,08 %23,08 %  
nedostatečný1411,97 %11,97 %  
dostatečný119,4 %9,4 %  

Graf

3. Chtěli byste, aby město opět začalo používat raději "koníčka" (heraldický znak)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Ano

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6152,59 %52,14 %  
Ano5446,55 %46,15 %  
nevím10,86 %0,85 %  

Graf

4. Jak dostatečně se podle Vás prezentuje město na různých sportovních, kulturních a jiných akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborněotázka č. 6, Chvalitebněotázka č. 6, Dobřeotázka č. 5, Dostatečněotázka č. 5, Nedostatečněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebně6252,99 %52,99 %  
Výborně2823,93 %23,93 %  
Dobře1815,38 %15,38 %  
Dostatečně54,27 %4,27 %  
Nedostatečně32,56 %2,56 %  
dobrý10,85 %0,85 %  

Graf

5. Jak byste na akcích prezentovali město Vy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-snažila bych se logo více prezentovat na akcích -snažila bych se ,aby šlo víced vidět

Dát jim víc peněz. :-)

heraldický znak

jak sportem tak kulturou

Jakkoli jinak, než stylem žáka základní školy, který jen řve nahlas "to svoje", za všechno píše hromadu vykřičníků a cítí se tím strašně důležitě. Město by se mělo prezentovat kulturně a na úrovni, něčím symbolickým a klidně i obsahujícím název města, ale nesmí to vyznívat jak když sprejer čmárá na zeď jen, aby se zviditelně

Klidně marketingovým logem, které nedělal idiot v MS word

na jaké akci Verun? Na každé akci jinak, dle jejího zaměření - reklaní předměty bych určitě vybíral podle toho :-)

nepřemýšlím nad tím

Neuvažovala jsem nad tím.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nijak

památkové předměty

Soustředila bych se na možnosti kulturního vyžití ve všech směrech, historii města bych ponechala spíše stranou...

tak jak je prezentováno doposud, ale jde vymyslet mnoho kreativnějších způsobů prezentace města...

Tak to opravdu nevim

To netuším

větší medializace akcí ve spojení s prezentací města zaměřená na alespoň regionálně dostupná media.

Větší podporou menších akcí a ne jen megalomanských... Větší podporou mládežnických sportů v Ostravě...

vůbec netuším nikdy sem o tom neuvažovala

6. Myslíte si, že logo výstižně symbolizuje a charakterizuje město Ostravu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4135,04 %35,04 %  
chvalitebný2723,08 %23,08 %  
výborný2723,08 %23,08 %  
nedostatečný1613,68 %13,68 %  
dostatečný65,13 %5,13 %  

Graf

7. Víte co má nové logo symbolizovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

3 vykričníky vyjadřují sebevědomí města, dynamiku a energii

absolutně netuším

Abych se přiznal tak vůbec netuším. Snad je to nějaký důraz na to, že se jedná o Ostravu? Podle mne to nepoukazuje ani na smítko toho co Ostrava v minulosti dokázala a co dále dokazuje.

Ani ne

Ani ne :-))

ani ne, jen že 3 vykřičníky mají něco znázorňovat, ale nevím přesně co

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano, ale z loga bych to nepoznal.

ano, rázovitost, odraz občanů, ostrava leží na pomezí třech států,

asi to má nějaký přesný význam, ale myslím si, že si v tom každý najde to svoje. Tak třeba ty tři vykřičníky mi evokují to, že se v Ostravě pořád něco děje, pořád nějaká akce, rozvoj...

asi už nic

bacha kvetem

Baník

bo!!!

četla jsem to, ale neutkvělo mi to v paměti - takže vlastně nevím

dinamiku, energii a sebevědomí

důraznost

Dynamičnost a průraznost, nebo něco takového

dynamičnost města, mladistvost, sílu, odholání

dynamičnost, rvavost, strhnutí pozornosti na vlastní - městský život a jeho kolorit

dynamika, energie A sebevědomí

dynamika, energie, sebevědomí

Dynamika, energie, sebevědomí

dynamika, energie, sebevědomí

Dynamiku a průbojnost našeho města, nebo tak něco.

dynamiku, energii a sebevědomí města, jeho obyvatel

Dynamiku, odvahu, nevšednost...

dynamiku, sebevědomí

dynamyčnost, jednoduchost, dobrá zapamatovelnost. V jednoduchosti je krása a všichni ví co za město je představováno.

energie města

energii, dynamiku, sebovědomí Ostravanů a Ostravy

Hrdost a pracovitost města.

jasnost, přirozenost, efektivitu, funkčnost, nezatíženost minulostí , nádhled a hlavně energii.

Jednoduchost, nespoutanost, vtip...?

kraj razovity

kraj razovitý? :-)

Mělo pomoct zvýraznit Ostravu v kandidatuře na město kultury.

Modernost města

Myslím, že symbolizuje: Jsme silné město.....nebo něco takového

název města plus tři víkříčníky které znázorňují důraznosta a energii kraje trošku taky humor

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

ne

ne

Ne a je to ostuda pro Ostravu,ještě,že to nemusí nosit strážníci na uniformách a mají tam furt toho koníka našeho.

Ne, působí na mě agresivně, ale agresivitu doufám znázorňovat nemá.

ne,i z reakcí cizinců,nechápou vůbec,připadá jim i mě pouze agresívní a bez myšlenky

netuším

netuším, avšak nepochybuju, že to reklamní agentura sáhodlouze s použitím mnoha trendy výrazů v tiskové zprávě zdůvodnila a magistrátní úředníci s radosti z mých peněz zaplatili

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím .... tři vykřičníky se mi spojují s fotbalovým klubem

Nevím, ale působí jednoduše, moderně, dynamicky, trendy

Nevím, nejvíce bych to napasoval na legendární Banik pičo !!! což je nejen urážlivé, ale také hloupé.

Nevím.

nevzpomenu si

ostrava je dulezitym centrem Ceske republiky a proto ma 3 vykricniky

Ostrava tímto logem na sebe upozorňuje, že je "tady" , připravena se se vším "poprat"

Ostrava!!! název města a tři vykřičníky vyjadřují dynamiku, energií a sebevědomí

ostravu

Ostravu :)

Ostravu a vykricniky zdurazneni?

pro mě je spojením s komerčním hitem proto nesouhlasím s jeho používáním

region razovity

sebevědomí, energie,

sílu

To ze ostrava chce byt taky streden zabavy a turistyckeho ruchu ktere jsou vyznamnym prijmem pro tento kraj

Udajne raznost naseho mesta

viz. 6

Vykřičníky jako průbojnost do světa?

vykříčníky mají symbolizovat vývoj a možnosti Ostravy

Vykřičníky snad komíny, výzvu k lepší budoucnosti ...

vyzdvihuje město

zdůraznění ostravy vykřičníkem město kultury a lidí - otazníky naopak jsou lidé

Zdůraznit Ostravu jako město a třikrát ho podtrhnout, abychom byli lépe vidět.

8. Znáte i jiná města, která začala používat logo pro marketingové účely? Pokud ano, napište prosím, která města to jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7261,54 %61,54 %  
Ano4538,46 %38,46 %  

Graf

9. Pokud jste odpověděli na otáčku č.8 ano, napište prosím, která města to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Brno

Brno

brno, plzeň, olomouc, praha

Brno, Plzeň, Zlín

Brno, Praha

Brno, Praha

Havířov

Hradec Králové, Praha, Brno

Cheb

karviná

Mariánské Lázně

mnoho

Nebudu vypisovat názvy měst, protože téměř každé město má své logo a to při marketingových akcích používá.

Olomouc

Olomouc, Praha, Brno, Plzeň

Opava, Olomouc, Hlučín, Kravaře, Praha

Plzeň

Plzeň

Praha

praha

praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

praha

praha, brno

Praha, Brno

Praha, Brno

Praha, Brno

Praha, Brno

Praha, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Kladno...

Praha, Brno, Kuřim,Chotěboř

Praha, Brno, Zlín, Cheb

Praha, Liberec, Brno, Olomouc

Praha, Pardubice, ...

Praha, Zlín, Olomouc, Brno, Kopřivnice

všechny města, pro které jsme realizovali reklamní předměty používají loga: Brno, Jihlava a další

Zlín, Plzeň, Karlovy Vary, Pardubice, Brno, Praha, České Budějovice Olomouc

Zlín, Praha, Karlovy Vary atd...

Žďár nad Sázavou

10. Viděli jste již někde logo na veřejnosti, v televizi, na dopravních prostředcích, tiskovinách apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10388,03 %88,03 %  
ne1411,97 %11,97 %  

Graf

11. Pokud jste v otázce č. 10 odpověděli ano, prosím napište nám, kde jste se s logem potkali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a sportovnich akcich adal si nevybavuju, ale casto logo vidim

auta, web, sportoviště

autobusové zastávky veřejná místa - náměstí úřady

Bilboardy,dopravní prostředky,informační materiály

bilboardy,noviny,

Bilbordy

Billboard o město kultury

COLORS OF OSTRAVA a další kulturní akce

colours of ostrava

časopis, noviny, reklamní bilboardy, dopravní prostředky

dopravni prostredek

dopravni prostredky, upominkove predmety

dopravní prostředky, kulturní a společenské instituce, příspěvkové organizace města, poutače na ulicích apod.

dopravní prostředky, sportovní akce

dopravní prostředky, sportovní utkání, internet, apod.

dopravní prostředky, televize, tiskoviny, kultuní a sportovní akce, majetek města, městské budovy, informační tabule a nástěnky

dopravní prostředky, tiskoviny

Dopravní prostředky, trička, reklamní předměty jako tužky nebo placky atd...

Dopravní prostředky, web, televize

Hokej, autobusy, sportovní akce, upotávky na různé akce, na letácích, apod.

Kšilkovky, trička, deštníky, tramvaje, akce ostravy

kulturní akce, doprava

kulturní či sportovní akce, tramvaje, televize

media, propagační materiály města, aj.

Mestska hromadna doprava, uvitaci mestska tabule, uredni deska

MHD

MHD

MHD Ostrava, noviny, sportovní akce, reklamní předměty atd....

mhd, reklama,bilboardy,...

MHD, tisk, různé akce...atd...

MHD, web, noviny

MHD,auta,reklamní panely,propagační materiály

na autech

na autech od městské policie, na deštnících,na kšiltovkách

Na autech, televize, internet.

na bilboadu cestou do Ostravy

na bilbordech

na budově hlavního nádraží

na dokumentech, reklamních předmětech

na dopravních prostředcích

Na dopravních prostředcích (tramvajích) a v televizi

Na dopravních prostředcích v městské hromadné dopravě, formuláře MMO

Na koncertech, sport. utkáních = kultura

na kulturních akcích a sprotovních kláních

Na kulturních akcích konaných pro veřejnost.

na kulturních akcích, ktere město pořádá

na letácích pro různé kulturní akce, v tramvajích, to hlavně, na tričku :)

Na marketingových akcích, kde se město Ostrava účastnilo jako partner, např. na letácích Colours of Ostrava.

na plakátě

Na sportovních akcích, v práci, v dopravních prostředcích, televizi

na tramvaji, na osobních vozech nemocnice

na tramvaji,na letácích

na trolejbuse

Na trolejbusech, autobesech.

ne letáku Colours of Ostrava

nějaké reklamní letáky v tramvaji

někde ... nemusím si pamatovat kde ...

noviny, mhd

Ostravské komunikace, OZO Ostrava, DPO, a.s., akce podporované městem,

plakáty, dopravní prostředky,

Pokaždé, když dojedu z Brna na Hl. nádraží, v autobuse atd.

Praha

propagační materiály města, televize, tiskoviny

reklama, autobus, leták, všude na propagačních akcích, televize, internet

Reklamní panely v halách, na stadionech, na městských firmách, budovách, autobusech, tramvajích, na tiskovinách města, na dárkových předmětech...

Reklamy na ostravskou "ZOO!!!" a na různé kulturní akce pořádané v Ostravě - většinou na plakátech a billboardech.

různě

sportovní akce, auta, reklamní předměty

televize dopravní prostředky ulice tiskoviny různé akce (společenské, sportovní, atd.)

televize

Televize - dopravní zpravodajství, sportovní přenosy Dopravní prostředky - informační letáky

televize, tiskoviny, reklamní bannery, sport. akce.....

Tisk, bilboardy

tiskoviny, inzerce, auto, bilboardy

tiskoviny, na kulturních akcích (Colours of Ostrava), MHD

Tramvaj, Autobus MHD, na sportovních akcích

Tramvaj, odznáčky, noviny televize

trolejbus,billboardy,tramvaj,letadlo,autech,na fotbale,hokeji...

tv, noviny, internet

úřady, sportovní a kulturní akce

V dopravních prostředcích, jako sponzor akcí, městská nemocice, městské info centrum...

v a na dopravních prostředcích, na letácích různých akcí (pod záštitou města), v různých organizacích, na jejich webových stránkách, letácích, propagačních předmětech města, suvenýrech atd.

v časopisech, na dopravních prostředcích

V deníku Ostravák

V dopravních prostředcích, na autech, v tiskovinách, na bilbordech, u městské nemocnice, u sarezy aj.

v mhd

v MHD

v MHD

V MHD většinou

v MHD, noviny jako Jižní listy, atd., v televizi

v novinách

v novinách a v dopravních prostředcích

v novinách, veřejné akce

v ostravě :-)

v tamvaji

V televizi, na plakátech, v MHD, v novinách, ve všem, s čím má Ostrava něco společného

v tramvaji

v tramvaji, v TV,

ve formě reklam, vozidla MHD, regionální TV, reklamy jako samolepka na osobních vozidlech, apod.

vozidla MHD, kulturní akce, stadion Bazaly

všude , dokonce i na letadle

všude, pracuji v reklamě

zlata tretra , fotbal hokej

12. Dostali se k Vám nějaké reklamní předměty s novým logem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6353,85 %53,85 %  
ano5446,15 %46,15 %  

Graf

13. Pokud jste v otázce č. 12 odpověděli ano,prosím napište nám, kde a o jaký předmět se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- na MMO - bonbony, lízátka, buttony, bloky .....

colours of ostrava, MHD....

Dárkové předměty města, např. taška, propiska, tričko, čepice...

Den otevřených dveří NR.

Den otevřených dveří-dřevěný koník

deštík, igelitová taška

Deštník, tričko

Divadlo?Uz si presne nevzpominam.

dřevěný koník, trička, čepice, deštník věcné ceny ve sprotovních soutěžích

Jéžiš, Veru, všechny...

kšiltovka

kšiltovka - výhra v soutěži

Letáky a myslím, že se různě rozdávali i nějaké drobnosti, ale raději jsem se všemu s tímhle příšerným logem vyhýbal

lízátko, tričko, průpiska, taška

magnet a odznak

Malý koníček, prupiska v práci

Měsíčník města Ostravy.

Mestske noviny

MIC,den otevřených dveří na radnici,trička,hrnky,klíčenky,propisky,igelitové tašky

MMO, celý sortiment

mnoho

mnoho,pracuji v reklamě

modré tričko s logem, dárek

nálepka na auto, placka, apod.

nálepka, koník..

nálepka, strategický plán města, výroční zpráva města, - magistrát města ostravy

noviny

Odznáčky trička hrnky

Odznaky, propisky - od známých.

Ostravák,tak bylo logo Ostrava uveřejněno

placka na oděv

placky

popruh, buton, energy drink - prezentační akce města

propiska, "placky", bonbóny

propiska, kalendář, samolepka

propiska, přívěšek,

propisky, balónky

Prupiska

prupiska, blok, odznáček

prupiska, sňůrka na klíče,

sportovni akce

tašky, hrnek, - informační středisko

tiskoviny, koník

trička, lízátka,placky

trička, magnety, hrnky, průpisky, omalovánky, pastelky, bloky, deštník, odznáčky, šátek, kravata, auto - hračka apod.

Trička, ponožky, publikace

Tričko.

třeba placka

U Nové radnice - magnetka s 3 vykřičníky.

v praci, prupiska,cepice,triko,energ.napoj,

v práci: :) nemusím ti tady všechno jmenova, že ne???? :)

v rámci svého zaměstnání - hrníčky, šitíčka, manikůrky, šátky, čepice

všechny z poslední edice města Ostravy

výhra ve sportovní soutěži

14. Víte o tom, že na všech infocentrech města můžete reklamní předměty zakoupit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9076,92 %76,92 %  
ne2723,08 %23,08 %  

Graf

15. Věděli jste, že Ostrava minimálně jednou ročně pořádá akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8370,94 %70,94 %  
ne3429,06 %29,06 %  

Graf

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděli ano, prosím napište nám, kde jste se o této akci dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v novinách2125,3 %17,95 %  
na internetu2024,1 %17,09 %  
od přátel nebo příbuzných1821,69 %15,38 %  
v televizi nebo rádiu1113,25 %9,4 %  
z letáčku44,82 %3,42 %  
nic33,61 %2,56 %  
vím to, slyšel jsme o tom a pamatuji si to11,2 %0,85 %  
v práci u městské policie11,2 %0,85 %  
z Programu a časopisu Ostravak11,2 %0,85 %  
MMO11,2 %0,85 %  
v zaměstnání11,2 %0,85 %  
pracuji na MMO11,2 %0,85 %  

Graf

17. Byli jste již na akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy (poslední se konala 28.10.2010)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9379,49 %79,49 %  
ano2420,51 %20,51 %  

Graf

18. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7463,79 %63,25 %  
Muž4236,21 %35,9 %  

Graf

19. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 267060,34 %59,83 %  
27 - 403631,03 %30,77 %  
41 - 60108,62 %8,55 %  

Graf

20. Bydlím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Ostravě7867,24 %66,67 %  
v blízkém okolí (do 30 km od Ostravy)2824,14 %23,93 %  
ve vzdálenější lokalitě108,62 %8,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Chtěli byste, aby město opět začalo používat raději "koníčka" (heraldický znak)?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 2. Líbí se Vám naše nové logo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 6. Myslíte si, že logo výstižně symbolizuje a charakterizuje město Ostravu?

8. Znáte i jiná města, která začala používat logo pro marketingové účely? Pokud ano, napište prosím, která města to jsou

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 9. Pokud jste odpověděli na otáčku č.8 ano, napište prosím, která města to jsou?

12. Dostali se k Vám nějaké reklamní předměty s novým logem?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 2. Líbí se Vám naše nové logo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Viděli jste již někde logo na veřejnosti, v televizi, na dopravních prostředcích, tiskovinách apod.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte naše nové logo města Ostravy?

2. Líbí se Vám naše nové logo?

3. Chtěli byste, aby město opět začalo používat raději "koníčka" (heraldický znak)?

4. Jak dostatečně se podle Vás prezentuje město na různých sportovních, kulturních a jiných akcích?

6. Myslíte si, že logo výstižně symbolizuje a charakterizuje město Ostravu?

7. Víte co má nové logo symbolizovat?

8. Znáte i jiná města, která začala používat logo pro marketingové účely? Pokud ano, napište prosím, která města to jsou

9. Pokud jste odpověděli na otáčku č.8 ano, napište prosím, která města to jsou?

10. Viděli jste již někde logo na veřejnosti, v televizi, na dopravních prostředcích, tiskovinách apod.?

12. Dostali se k Vám nějaké reklamní předměty s novým logem?

14. Víte o tom, že na všech infocentrech města můžete reklamní předměty zakoupit?

15. Věděli jste, že Ostrava minimálně jednou ročně pořádá akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy?

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděli ano, prosím napište nám, kde jste se o této akci dozvěděli?

17. Byli jste již na akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy (poslední se konala 28.10.2010)?

18. Jste?

19. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

20. Bydlím

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte naše nové logo města Ostravy?

2. Líbí se Vám naše nové logo?

3. Chtěli byste, aby město opět začalo používat raději "koníčka" (heraldický znak)?

4. Jak dostatečně se podle Vás prezentuje město na různých sportovních, kulturních a jiných akcích?

6. Myslíte si, že logo výstižně symbolizuje a charakterizuje město Ostravu?

7. Víte co má nové logo symbolizovat?

8. Znáte i jiná města, která začala používat logo pro marketingové účely? Pokud ano, napište prosím, která města to jsou

9. Pokud jste odpověděli na otáčku č.8 ano, napište prosím, která města to jsou?

10. Viděli jste již někde logo na veřejnosti, v televizi, na dopravních prostředcích, tiskovinách apod.?

12. Dostali se k Vám nějaké reklamní předměty s novým logem?

14. Víte o tom, že na všech infocentrech města můžete reklamní předměty zakoupit?

15. Věděli jste, že Ostrava minimálně jednou ročně pořádá akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy?

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděli ano, prosím napište nám, kde jste se o této akci dozvěděli?

17. Byli jste již na akci Den otevřených dveří na magistrátu města Ostravy (poslední se konala 28.10.2010)?

18. Jste?

19. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

20. Bydlím

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Multanová, V.Nové logo města Ostravy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nove-logo-mesta-ostravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.