Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Americká prádelna v Brně!

Americká prádelna v Brně!

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Srněnská
Šetření:21. 02. 2012 - 26. 03. 2012
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Chtěla bych Vás touto formou požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se ZŘÍZENÍ SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY V BRNĚ. Dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování podnikatelského plánu, který je předmětem mé bakalářské práce. Prosím, vyplňujte ti, kteří máte k Brnu dlouhodobější vztah, ať už zde trvale bydlíte nebo pobýváte za účelem studia, zaměstnání nebo z jiného důvodu. Vyplnění dotazníku Vám nezabere déle než 2 minuty. Předem děkuji! Jana Srněnská 

Odpovědi respondentů

1. Využívali byste služeb samoobslužné prádelny v Brně, pokud by zde existovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12352,56 %52,56 %  
Ano11147,44 %47,44 %  

Graf

2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát za 14 dní6356,76 %26,92 %  
1krát za týden3027,03 %12,82 %  
méně1816,22 %7,69 %  

Graf

3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?

U odpovědi ŽÁDNÉ další možnosti neoznačujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sušení8778,38 %37,18 %  
Žehlení5852,25 %24,79 %  
Čištění oděvů4742,34 %20,09 %  
Žádné43,6 %1,71 %  

Graf

4. Jakou maximální částku jste ochotni zaplatit za jeden cyklus praní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. do 100 Kč8374,77 %35,47 %  
max. do 150 Kč2623,42 %11,11 %  
i nad 150 Kč21,8 %0,85 %  

Graf

5. Využili byste služby sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6255,86 %26,5 %  
Ano, včetně zpětného dovezení domů4136,94 %17,52 %  
Ano, ale prádlo si vyzvednu sám(a) v prádelně87,21 %3,42 %  

Graf

6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?

U odpovědi ŽÁDNÉ další možnosti neoznačujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítače s přístupem na internet8677,48 %36,75 %  
Nabídka kávy nebo čaje7870,27 %33,33 %  
Koutek na čtení časopisů7567,57 %32,05 %  
Žádné10,9 %0,43 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17474,36 %74,36 %  
Muž6025,64 %25,64 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student19985,04 %85,04 %  
Pracující3012,82 %12,82 %  
Jiné52,14 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využívali byste služeb samoobslužné prádelny v Brně, pokud by zde existovala?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1krát za týden na otázku 2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi max. do 100 Kč na otázku 4. Jakou maximální částku jste ochotni zaplatit za jeden cyklus praní?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi max. do 150 Kč na otázku 4. Jakou maximální částku jste ochotni zaplatit za jeden cyklus praní?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, včetně zpětného dovezení domů na otázku 5. Využili byste služby sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Využili byste služby sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koutek na čtení časopisů na otázku 6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídka kávy nebo čaje na otázku 6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítače s přístupem na internet na otázku 6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čištění oděvů na otázku 3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sušení na otázku 3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žehlení na otázku 3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1krát za 14 dní na otázku 2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využívali byste služeb samoobslužné prádelny v Brně, pokud by zde existovala?

2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?

3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?

4. Jakou maximální částku jste ochotni zaplatit za jeden cyklus praní?

5. Využili byste služby sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?

6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?

7. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využívali byste služeb samoobslužné prádelny v Brně, pokud by zde existovala?

2. Jak často si myslíte, že byste služeb prádelny využívali?

3. Jaké služby byste mimo praní uvítali?

4. Jakou maximální částku jste ochotni zaplatit za jeden cyklus praní?

5. Využili byste služby sběru prádla přímo z Vašeho domu a poté jeho dovezení zpět?

6. Abyste si zkrátili čas čekání v prádelně než bude Vaše prádlo připravené k odběru, jaké služby byste uvítali?

7. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srněnská, J.Americká prádelna v Brně! (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://novinka-americka-pradelna-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.