Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > novodobá společnost - volný čas/PC

novodobá společnost - volný čas/PC

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Fišer
Šetření:23. 02. 2013 - 01. 03. 2013
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Tomáš Fišer a jsem studentem 1. ročníku VŠKE Brno. Prosím Vás o vyplnění dotazníků, který mi pomůže nejen k získání zápočtu do sociologie, ale taktéž k průzkumu, kde bych rád zjistil jak tráví současná společnost svůj volný čas. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9571,43 %71,43 %  
muž3828,57 %28,57 %  

Graf

2. Co nejraději děláte ve volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Odpočívámotázka č. 3, Učím seotázka č. 3, Hraji hry na PCotázka č. 3, Pracujiotázka č. 3, Sportujiotázka č. 3, Serfuji na internetuotázka č. 3, Jinéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpočívám4130,83 %30,83 %  
Serfuji na internetu3123,31 %23,31 %  
Sportuji2216,54 %16,54 %  
Jiné1914,29 %14,29 %  
Hraji hry na PC139,77 %9,77 %  
Učím se53,76 %3,76 %  
Pracuji21,5 %1,5 %  

Graf

3. Kolik hodin průměrně strávíte denně za PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 hodiny a více7455,64 %55,64 %  
2-4 hodiny4332,33 %32,33 %  
do 2 hodin1612,03 %12,03 %  

Graf

4. Dokázali byste si představit svůj všední den bez PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7959,4 %59,4 %  
Ne4030,08 %30,08 %  
Nevím1410,53 %10,53 %  

Graf

5. Používáte PC v práci/ ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11284,21 %84,21 %  
Ne2115,79 %15,79 %  

Graf

6. Používáte ho i k vyřízení soukromých věcí během doby co jste v práci / ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9974,44 %74,44 %  
Ne3425,56 %25,56 %  

Graf

7. K získání informací do práce nebo do škole nejčastěji používám :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet + knihy9470,68 %70,68 %  
Pouze internet3627,07 %27,07 %  
Převážně z knih32,26 %2,26 %  

Graf

8. Stáhnete si raději film, nebo si zajdete do kina?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stáhnu film5944,7 %44,36 %  
Jak kdy4836,36 %36,09 %  
Zajdu do kina2518,94 %18,8 %  

Graf

9. Nakupujete výrobky přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10679,7 %79,7 %  
Ne2720,3 %20,3 %  

Graf

10. Jste si vědomi potencionálnímu nebezpečí na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12392,48 %92,48 %  
Ne53,76 %3,76 %  
Nevím53,76 %3,76 %  

Graf

11. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-269067,67 %67,67 %  
26-503224,06 %24,06 %  
Do 18107,52 %7,52 %  
Nad 5010,75 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví :

2. Co nejraději děláte ve volném čase?

3. Kolik hodin průměrně strávíte denně za PC?

4. Dokázali byste si představit svůj všední den bez PC?

5. Používáte PC v práci/ ve škole?

6. Používáte ho i k vyřízení soukromých věcí během doby co jste v práci / ve škole?

7. K získání informací do práce nebo do škole nejčastěji používám :

8. Stáhnete si raději film, nebo si zajdete do kina?

9. Nakupujete výrobky přes internet?

10. Jste si vědomi potencionálnímu nebezpečí na internetu?

11. Vaše věková kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví :

2. Co nejraději děláte ve volném čase?

3. Kolik hodin průměrně strávíte denně za PC?

4. Dokázali byste si představit svůj všední den bez PC?

5. Používáte PC v práci/ ve škole?

6. Používáte ho i k vyřízení soukromých věcí během doby co jste v práci / ve škole?

7. K získání informací do práce nebo do škole nejčastěji používám :

8. Stáhnete si raději film, nebo si zajdete do kina?

9. Nakupujete výrobky přes internet?

10. Jste si vědomi potencionálnímu nebezpečí na internetu?

11. Vaše věková kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišer, T.novodobá společnost - volný čas/PC (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://novodoba-spolecnost-volny-ca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.