Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Novodobý turismus nebo-li trendy cestovního ruchu

Novodobý turismus nebo-li trendy cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šigutová
Šetření:07. 03. 2013 - 01. 04. 2013
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

dotazník se zabývá novodobým turismeme nebo-li trendy cestovního ruchu, který poslouží k vypracování bakalářské práce a celkové analýze tohoto téma.

 

předem děkuji za Váš čas

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-29672,18 %72,73 %  
3-42619,55 %19,7 %  
necestuji96,77 %6,82 %  
4 a více75,26 %5,3 %  

Graf

2. V jakém ročním období jezdíte nejvíce na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léto12090,23 %90,91 %  
Zima2821,05 %21,21 %  
Jaro1410,53 %10,61 %  
Podzim1410,53 %10,61 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem "novodobý turismus" či "trend" cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6951,88 %52,27 %  
Ano6448,12 %48,48 %  

Graf

4. Setkal/a jste se již s některými z těchto typů novodobého turismu? Jestli ano, s kterými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sexuální turismus6448,12 %48,48 %  
Couchsurfing (sdílení domova)6045,11 %45,45 %  
Léčebný turismus5843,61 %43,94 %  
Seniorský turismus5742,86 %43,18 %  
Volunturismus (dobrovolnický)4231,58 %31,82 %  
Temný turismus3022,56 %22,73 %  
Ne, nikdy jsem o žádném neslyšel/a2418,05 %18,18 %  
Asketická dovolená75,26 %5,3 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy účastníkem jednoho z některých již zmíněných novodobých typů turismu? Jestliže ano, kterého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem účastníkem žádného z uvedených typů nebyl/a.9974,44 %75 %  
Léčebný turismus129,02 %9,09 %  
Couchsurfing (sdílení domova)129,02 %9,09 %  
Temný turismus96,77 %6,82 %  
Sexuální turismus75,26 %5,3 %  
Volunturismus (dobrovolnický)53,76 %3,79 %  
Seniorský turismus21,5 %1,52 %  
Asketická dovolená10,75 %0,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou v České republice předpoklady pro novodobý turismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9974,44 %75 %  
Ne3425,56 %25,76 %  

Graf

7. Myslíte si, že propagace novodobého turismu v České republice je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12190,98 %91,67 %  
Ano129,02 %9,09 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10175,94 %76,52 %  
Muž3224,06 %24,24 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let8765,41 %65,91 %  
26 - 40 let3828,57 %28,79 %  
41 - 5964,51 %4,55 %  
60 a více21,5 %1,52 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6649,62 %50 %  
Vysokoškolské4533,83 %34,09 %  
Vyšší odborné129,02 %9,09 %  
Základní64,51 %4,55 %  
Středoškolské bez maturity43,01 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem "novodobý turismus" či "trend" cestovního ruchu?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy jsem o žádném neslyšel/a na otázku 4. Setkal/a jste se již s některými z těchto typů novodobého turismu? Jestli ano, s kterými?

4. Setkal/a jste se již s některými z těchto typů novodobého turismu? Jestli ano, s kterými?

  • odpověď Couchsurfing (sdílení domova):
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Couchsurfing (sdílení domova) na otázku 5. Byl/a jste někdy účastníkem jednoho z některých již zmíněných novodobých typů turismu? Jestliže ano, kterého?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou?

2. V jakém ročním období jezdíte nejvíce na dovolenou?

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem "novodobý turismus" či "trend" cestovního ruchu?

4. Setkal/a jste se již s některými z těchto typů novodobého turismu? Jestli ano, s kterými?

5. Byl/a jste někdy účastníkem jednoho z některých již zmíněných novodobých typů turismu? Jestliže ano, kterého?

6. Myslíte si, že jsou v České republice předpoklady pro novodobý turismus?

7. Myslíte si, že propagace novodobého turismu v České republice je dostatečná?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou?

2. V jakém ročním období jezdíte nejvíce na dovolenou?

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem "novodobý turismus" či "trend" cestovního ruchu?

4. Setkal/a jste se již s některými z těchto typů novodobého turismu? Jestli ano, s kterými?

5. Byl/a jste někdy účastníkem jednoho z některých již zmíněných novodobých typů turismu? Jestliže ano, kterého?

6. Myslíte si, že jsou v České republice předpoklady pro novodobý turismus?

7. Myslíte si, že propagace novodobého turismu v České republice je dostatečná?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šigutová, V.Novodobý turismus nebo-li trendy cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://novodoby-turismus-nebo-li-tr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.