Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Novorozenecký screening

Novorozenecký screening

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Soukupová
Šetření:09. 05. 2010 - 01. 06. 2010
Počet respondentů:452
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v současnosti pracuji na bakalářské práci týkající se vrozených metabolických vad a s tím spojeného novorozeneckého screeningu.

Děkuji za pár minut, které budete věnovat vyplnění tohoto dotazníku.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vaši odpověď zaškrtněte křížkem

Odpovědi respondentů

1. Ihned po narození dítěte probíhá v ČR novorozenecký laboratorní screening vrozených či dědičných onemocnění. Víte o tom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23050,88 %50,88 %  
ne22249,12 %49,12 %  

Graf

2. Znal/a jste doposud pojem - "Screening vrozených metabolických poruch"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26358,19 %58,19 %  
ne18941,81 %41,81 %  

Graf

3. Víte, která konkrétní onemocnění jsou součástí screeningu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne37282,3 %82,3 %  
ano8017,7 %17,7 %  

Graf

4. Má toto vyšetření podle Vás význam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano41992,7 %92,7 %  
nevím327,08 %7,08 %  
ne10,22 %0,22 %  

Graf

5. Uvítal/a byste pokud by Vás o screeningu informoval dětský lékař dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano43796,68 %96,68 %  
nevím112,43 %2,43 %  
ne40,88 %0,88 %  

Graf

6. Kde jste si informace během těhotenství sháněl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet22449,56 %49,56 %  
lékař16837,17 %37,17 %  
odborná literatura16235,84 %35,84 %  
nesháněl/a15734,73 %34,73 %  
kamarádky, přátelé12928,54 %28,54 %  
jiné408,85 %8,85 %  

Graf

7. Domníváte se, že je v ČR péče o novorozence vzhledem k ostatním státům na dostatečné úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30767,92 %67,92 %  
nevím13128,98 %28,98 %  
ne143,1 %3,1 %  

Graf

8. Pokud by vyšetření nebylo plně hrazeno ze zdravotního pojištění, byl/a byste ochoten/ochotna vyšetření zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0Kč - 299Kčotázka č. 9, 300Kč - 599Kčotázka č. 9, 600Kč - 899Kčotázka č. 9, 900Kč a víceotázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
900Kč a více23050,88 %50,88 %  
300Kč - 599Kč9019,91 %19,91 %  
600Kč - 899Kč8819,47 %19,47 %  
0Kč - 299Kč388,41 %8,41 %  
ne61,33 %1,33 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 10, ženaotázka č. 10, žena (gravidní)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena36881,42 %81,42 %  
muž4710,4 %10,4 %  
žena (gravidní)378,19 %8,19 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20-ti letotázka č. 11, 21 - 30 letotázka č. 11, 31 - 40 letotázka č. 11, nad 40 letotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let27961,73 %61,73 %  
31 - 40 let10723,67 %23,67 %  
do 20-ti let4810,62 %10,62 %  
nad 40 let183,98 %3,98 %  

Graf

11. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26759,07 %59,07 %  
ano18540,93 %40,93 %  

Graf

12. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, vyučen/a → konec dotazníku, středoškolské → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské31068,58 %68,58 %  
vysokoškolské10924,12 %24,12 %  
vyučen/a296,42 %6,42 %  
základní40,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znal/a jste doposud pojem - "Screening vrozených metabolických poruch"?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Víte, která konkrétní onemocnění jsou součástí screeningu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Uvítal/a byste pokud by Vás o screeningu informoval dětský lékař dítěte?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Má toto vyšetření podle Vás význam?

6. Kde jste si informace během těhotenství sháněl/a?

 • odpověď internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena (gravidní) na otázku 9. Pohlaví

10. Věk

 • odpověď 21 - 30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Domníváte se, že je v ČR péče o novorozence vzhledem k ostatním státům na dostatečné úrovni?

11. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 40 let na otázku 10. Věk
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučen/a na otázku 12. Vzdělání
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 10. Věk
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20-ti let na otázku 10. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ihned po narození dítěte probíhá v ČR novorozenecký laboratorní screening vrozených či dědičných onemocnění. Víte o tom?

2. Znal/a jste doposud pojem - "Screening vrozených metabolických poruch"?

3. Víte, která konkrétní onemocnění jsou součástí screeningu?

4. Má toto vyšetření podle Vás význam?

5. Uvítal/a byste pokud by Vás o screeningu informoval dětský lékař dítěte?

6. Kde jste si informace během těhotenství sháněl/a?

7. Domníváte se, že je v ČR péče o novorozence vzhledem k ostatním státům na dostatečné úrovni?

8. Pokud by vyšetření nebylo plně hrazeno ze zdravotního pojištění, byl/a byste ochoten/ochotna vyšetření zaplatit?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Máte děti?

12. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ihned po narození dítěte probíhá v ČR novorozenecký laboratorní screening vrozených či dědičných onemocnění. Víte o tom?

2. Znal/a jste doposud pojem - "Screening vrozených metabolických poruch"?

3. Víte, která konkrétní onemocnění jsou součástí screeningu?

4. Má toto vyšetření podle Vás význam?

5. Uvítal/a byste pokud by Vás o screeningu informoval dětský lékař dítěte?

6. Kde jste si informace během těhotenství sháněl/a?

7. Domníváte se, že je v ČR péče o novorozence vzhledem k ostatním státům na dostatečné úrovni?

8. Pokud by vyšetření nebylo plně hrazeno ze zdravotního pojištění, byl/a byste ochoten/ochotna vyšetření zaplatit?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Máte děti?

12. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Soukupová, K.Novorozenecký screening (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://novorozenecky-screening.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.