Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nutná obrana, krajní nouze.

Nutná obrana, krajní nouze.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Němec
Šetření:25. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.02
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku, který se zabývá problematikou nutné obrany a krajní nouze.

Výsledky, které vzejdou z toho průzkumu použiji ve své diplomové práci, ale myslím, že budou zajímavé i pro veřejnost.

 

Odpovědi respondentů

1. Dá se vaše bydliště označit za "Zasažené vysokým výskytem kriminality?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.5648,7 %48,7 %  
Spíše ano.3126,96 %26,96 %  
Rozhodně ne.2622,61 %22,61 %  
Rozhodně ano.21,74 %1,74 %  

Graf

2. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že vím, o co jde.6153,04 %53,04 %  
Rozhodně ano.2824,35 %24,35 %  
Spíše nevím, o co jde.1815,65 %15,65 %  
Ne, tento pojem neznám76,09 %6,09 %  
Myslím, že vím o co jde.10,87 %0,87 %  

Graf

3. §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. - Myslíte si že je toto paragrafové znění srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5346,09 %46,09 %  
Spíše ne.4034,78 %34,78 %  
Rozhodně ano.1210,43 %10,43 %  
Rozhodně ne.108,7 %8,7 %  

Graf

4. Byl - byla jste někdy fyzicky napaden - napadena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6859,13 %59,13 %  
Ano4740,87 %40,87 %  

Graf

5. Bránil - bránila jste se tomuto útoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3982,98 %33,91 %  
Ne817,02 %6,96 %  

Graf

6. Byla vaše obrana úspěšná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3076,92 %26,09 %  
ne923,08 %7,83 %  

Graf

7. Podařilo se útočníka dostat až před soud nebo přestupkovou komisi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3282,05 %27,83 %  
ano717,95 %6,09 %  

Graf

8. Vystoupil - vystoupila byste (opět) na obranu svoji nebo jiného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7766,96 %66,96 %  
nevím3227,83 %27,83 %  
ne65,22 %5,22 %  

Graf

9. Máte obavu, že pokud útočníka zraníte, bude vám hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7262,61 %62,61 %  
ne2925,22 %25,22 %  
nevím1412,17 %12,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že je obecně dovoleno zajistit svoje obydlí automatickým obraným mechanismem(např. samostřílem, propadlem atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9481,74 %81,74 %  
ano1311,3 %11,3 %  
nevím86,96 %6,96 %  

Graf

11. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5547,83 %47,83 %  
nevím3833,04 %33,04 %  
ano2219,13 %19,13 %  

Graf

12. Máte obavu, že institut nutné obrany může být zneužíván (např. pro páchání násilné trestné činnosti)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4236,52 %36,52 %  
nevím3732,17 %32,17 %  
ne3631,3 %31,3 %  

Graf

13. Co vás zrazuje od použití nutné obrany?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

agresivita útočníka, rozhodování soudů

asi nic,mozna odvaha.

asi strach, že to môže dopadnúť ešte horšie, ako keď sa nebudem brániť vôbec

Bohužel je mnoha případech soudem útočník považovám ve finále za oběť-vlastní zkušenost

ještě agresivnější útok ze strany útočníka.

lidský život

Možnost, že by útočník své útoky obrátil proti mě.

možný postih

můj tělesný stav

například: rasismus naruby

Následné soudní tahanice.

náše právo jednoznačně nechrání soukromý majetek, pak se může stát, že je odsouzen vlastník, který zraní zloděje

NEBEZPEČÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

nedostatek síly

Nejsou definovány hranice kdy jde o nutnou obranu či nikoliv. O těch rozhoduje soud na základě důkazů či svědeckých výpovědí,které mohou být zmanipulovány.Krajní nouze je subjektivní pojem který vyplývá mnohdy ze situace a fysické dispozice napadené osoby,kdy situace kdy k napadení došlo je velmi obtížně rekonstrovatelná ex post,což je mnohdy určující pro klasifikaci.

Nemusel bych se ubránit.

nepřiměřené zranění pachatele, zvýšení rizika pro přátele, pokud nejsem zrovna sám

nerad někomu ubližuji. ale v nutnosti?

nevim

nic

nic

nic

Nic

Nic mě nezrazuje - je lépe být souzen dvanácti, než nesen šesti. Ale pokud by došlo k usmrcení útočníka, spíše bych se snažila zbavit těla a vše zatajit (pokud by to bylo alespoň trochu možné), v české soudy nemám důvěru.

nic, když musíš tak musíš!

Nic, tato možnost je zcela legitimní.

Nic.

Obava s následnými problémy. Ať se jedná o cokoliv...

obava z mého postihu a ne postihu útočníka

obava z možného trestního postihu

Obavy z případné msty na dětech, ...

Pokud útočníka zraním, bude mě čekat nějaký postih, místo toho, aby postih čekal jeho.

postup soudů v našem právním státě, kdy se z agresora najednou stane ten poškozený

právě nejasná legislativa

právní postih

Právní postih - zloděj, násilník má větší práva jak oběť...

problémy kdy by útočník požadoval omluvu a finanční náhradu

případný možný postih mě jako napadeného , nevěřím v objektivitu soudů

Soidnictví ČR

Soudci bez selského rozumu.

Soudy.

Správné odhadnutí přiměřené obrany.

strach

strach z postihu a důsledky z neporozumění a pochopení-jsem přeci v obraně-já sám jsem napaden nejsem příčinou-řeším symptomy sytuace!!!

strach z trestního stíhání pokud útočníka zraním

Strach, že se neubráním.

Strach.že se nakonec já sama dostanu před soud a násilník nebude potrestán .

trest

trestní postih

V případě hloupého úředníka nemajícího ponětí o nutné obraně či dokonce nepřipouštějícího argumenty týkající se nutné obrany, obavy z postihu.

V případě napadení neuvažuji o "nutné obraně" , ale bráním se , seč mi síly stačí. Nutná obrana je podle mě naprosto teoretický pojem . Pud sebezáchovy takový pojem nezná .

velká rozdílnost ve výkladu jednotlivých názorových reprodukcí ustanovení o nutné obraně, a to jak na straně prvotního pachatele, tak na straně možného nepřiměženého užití síly proti prvotnímu pachateli. To samé platí i pro výklad žalobců i soudců.

zákon, inspekce MV

Zdůvodňování přiměřenosti nutné obrany..

zrazoval by mě strach z vlastního postihu, z případů, které proniknou na veřejnost, člověk získává pocit, že vše, co podnikne na obranu svou nebo svých blízkých, bude vyhodnoceno jako nepřiměřená obrana

Že to bude bráno za trestný čin

14. Je vám znám pojem "Krajní nouze" ve smyslu trestního zákoníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že vím, o co jde.5547,83 %47,83 %  
Spíše nevím, o co jde.2521,74 %21,74 %  
Rozhodně ano.2420,87 %20,87 %  
Ne, tento pojem neznám108,7 %8,7 %  
Spíše nevím o co jde.10,87 %0,87 %  

Graf

15. § 28 Trestního zákoníku (Krajní nouze) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Myslíte si že je toto paragrfové znění srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.4740,87 %40,87 %  
Spíše ne.4640 %40 %  
Rozhodně ne.1311,3 %11,3 %  
Rozhodně ano.97,83 %7,83 %  

Graf

16. Použil- použila jste někdy krajní nouze dle trestního zákoníku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9683,48 %83,48 %  
nevím1311,3 %11,3 %  
ano65,22 %5,22 %  

Graf

17. Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na otázku, byla-li nutná obrana v ukázkovém případě oprávněná. Případ č.1: Pan Novák žije na svém statku, který je vzdálen od nejbližší vesnice 2 kilometry. V noci ho probudil štěkot psa. Proto se podíval na dvůr statku, kde je zaparkován traktor s valníkem. Pan Novák si všiml postavy, která se krčí u traktoru. Proto si vzal baterku a posvítil z okna směrem k postavě. Zjistil že někdo krade naftu z nádrže .Zloděj když zjistil že je prozrazen, vzal dva naplněné kanystry a odnáší je ke svému motorovému vozidlu. Další dva kanystry zůstaly na místě. Pan Novák volá mobilním telefonem na policii a oznamuje událost. Policista informuje, že okamžitě posílá na místo hlídku, ta by mohla být na místě do 15 minut. Poté se oblékne a jde se podívat k traktoru. K jeho zděšení zjistil že tento pachatel o kterém si myslel, že již uprchl, se vrací na místo pro zbylé naplněné kanystry. Zloděj si z přítomnosti pana Nováka nic nedělá, bere zbylé kanystry a odchází směrem ke svému vozidlu. Ještě panu Novákovi sprostě nadává. Pan Novák na něj křičí, ať tu naftu nechá na místě. Zloděj nereaguje a dál odchází i s kanystry. Pan Novák bere do ruky montážní dvacetikilový klíč a hodí ho pod nohy zloděje. V důsledku toho došlo k zlomenině pravé holenní kosti zloděje. Chvilku poté přijíždí na místo hlídka policie.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, obrana byla přiměřená.5957,28 %51,3 %  
Ne, obrana byla nepřiměřená.3836,89 %33,04 %  
Nevím.65,83 %5,22 %  

Graf

18. Případ č. 2 :Pan Dvořák bydlí na malé vesnici. Když se vracel z nedělní procházky se svým psem (Německý ovčák), tak si všiml muže, jak ničí silniční patníky. V muži poznal místního obyvatele, který je v místě znám tím, že když požije alkohol, bývá velmi agresivní. Dokonce si nějaký čas odseděl za napadení družky. Pan Dvořák zavolal na muže, ať toho nechá a jde se raději domů z toho vyspat. Muž nechal patníky, rozběhl se proti panu Dvořákovi a křičel: „Ty už mě taky srát nebudeš!“ Dvořák se lekl a když byl muž téměř u něj a napřáhl pěst, vyzval svého psa: „Vem si ho!“ Pes vyskočil a zakousl se muži do napřažené ruky. Pes na ruce útočníka způsobil několik tržných ran. Útočník se poté s nadávkami odebral směrem domu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrana byla v pořádku.7572,82 %65,22 %  
Obrana nebyla v pořádku.1716,5 %14,78 %  
Nevím.1110,68 %9,57 %  

Graf

19. Případ č. 3: Pana Rídla před půl rokem přepadl neznámý pachatel, když si vybíral hotovost z bankomatu. Při přepadení se muž nijak nemaskoval. Počkal si, až bankomat vydal hotovost, udeřil několikrát Rídla pěstí do obličeje a ukradl veškerou hotovost ve výši 5000 Kč. Rídl vše nahlásil na policii, ale vyšetřování zatím nevedlo k nalezení útočníka. Pan Rídl si z obav o svoji bezpečnost zařídil zbrojní průkaz a zakoupil na svoji ochranu pistoli ráže 9mm. Zhruba po půl roce, když šel pan Rídl z práce, si všiml muže, který šel proti němu. S naprostou jistou v něm poznal útočníka od bankomatu. Proto vytáhl svoji legálně drženou zbraň, namířil ji na muže a zakřičel: "Stůj!" Muž se ovšem dal na útěk, proto pan Rídl zamířil na jeho pravou nohu a vystřelil. Muž utrpěl čistý průstřel lýtka. Poté Rídl přivolal policii a záchrannou službu. Doba léčení muže nepřekročila 3 týdny.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrana nebyla v pořádku.8180,2 %70,43 %  
Nevím.1110,89 %9,57 %  
Obrana byla v pořádku.98,91 %7,83 %  

Graf

20. Případ č.4: Pan Kukačka se vracel v nočních hodinách z práce a když zašel do chodby domu, kde bydlel, uslyšel ze sklepních prostor podezřelý hluk. Jelikož již v minulosti došlo ve stejném domě ke vloupání do bytů apod., vydal se do sklepa, kde přistihl neznámého muže, který se právě vloupal do jedné ze sklepních kójí. Při tomto došlo mezi oběma muži k fyzické potyčce, při níž pachatel ohrožoval pana Kukačku šroubovákem, načež pan Kukačka použil proti pachateli svou legálně drženou zbraň ČZ 75 a tím mu jedním výstřelem způsobil průstřel pravé strany hrudníku pod klíční kostí. Pachatel vloupání ještě ze sklepa vyběhl, poté na ulici zkolaboval. Poté pan Kukačka přivolal policii a záchranou službu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrana byla v pořádku.6765,05 %58,26 %  
Obrana nebyla v pořádku.2322,33 %20 %  
Nevím.1211,65 %10,43 %  
Oobrana byla v pořádku.10,97 %0,87 %  

Graf

21. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž.6859,13 %59,13 %  
Žena.4740,87 %40,87 %  

Graf

22. Žijete na venkově, nebo ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě.8473,04 %73,04 %  
Na venkově3126,96 %26,96 %  

Graf

23. Vlastníte zbrojní průkaz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 25, Ne.otázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10187,83 %87,83 %  
Ano.1412,17 %12,17 %  

Graf

24. Chystáte se pořídit zbrojní průkaz a zbraň ke své obraně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9190,1 %79,13 %  
ano109,9 %8,7 %  

Graf

25. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-356859,13 %59,13 %  
35-503328,7 %28,7 %  
nad 50108,7 %8,7 %  
do 18.43,48 %3,48 %  

Graf

26. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou.6354,78 %54,78 %  
Vysokoškolské.4034,78 %34,78 %  
Střední s výučním listem.76,09 %6,09 %  
Základní.54,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Byl - byla jste někdy fyzicky napaden - napadena?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Bránil - bránila jste se tomuto útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byla vaše obrana úspěšná?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Podařilo se útočníka dostat až před soud nebo přestupkovou komisi?

5. Bránil - bránila jste se tomuto útoku?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byla vaše obrana úspěšná?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Podařilo se útočníka dostat až před soud nebo přestupkovou komisi?

26. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Střední s maturitou.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 3. §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. - Myslíte si že je toto paragrafové znění srozumitelné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dá se vaše bydliště označit za "Zasažené vysokým výskytem kriminality?"

2. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

3. §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. - Myslíte si že je toto paragrafové znění srozumitelné?

4. Byl - byla jste někdy fyzicky napaden - napadena?

5. Bránil - bránila jste se tomuto útoku?

6. Byla vaše obrana úspěšná?

7. Podařilo se útočníka dostat až před soud nebo přestupkovou komisi?

8. Vystoupil - vystoupila byste (opět) na obranu svoji nebo jiného?

9. Máte obavu, že pokud útočníka zraníte, bude vám hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

10. Myslíte si, že je obecně dovoleno zajistit svoje obydlí automatickým obraným mechanismem(např. samostřílem, propadlem atd.)?

11. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

12. Máte obavu, že institut nutné obrany může být zneužíván (např. pro páchání násilné trestné činnosti)?

14. Je vám znám pojem "Krajní nouze" ve smyslu trestního zákoníku?

15. § 28 Trestního zákoníku (Krajní nouze) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Myslíte si že je toto paragrfové znění srozumitelné?

16. Použil- použila jste někdy krajní nouze dle trestního zákoníku?

17. Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na otázku, byla-li nutná obrana v ukázkovém případě oprávněná. Případ č.1: Pan Novák žije na svém statku, který je vzdálen od nejbližší vesnice 2 kilometry. V noci ho probudil štěkot psa. Proto se podíval na dvůr statku, kde je zaparkován traktor s valníkem. Pan Novák si všiml postavy, která se krčí u traktoru. Proto si vzal baterku a posvítil z okna směrem k postavě. Zjistil že někdo krade naftu z nádrže .Zloděj když zjistil že je prozrazen, vzal dva naplněné kanystry a odnáší je ke svému motorovému vozidlu. Další dva kanystry zůstaly na místě. Pan Novák volá mobilním telefonem na policii a oznamuje událost. Policista informuje, že okamžitě posílá na místo hlídku, ta by mohla být na místě do 15 minut. Poté se oblékne a jde se podívat k traktoru. K jeho zděšení zjistil že tento pachatel o kterém si myslel, že již uprchl, se vrací na místo pro zbylé naplněné kanystry. Zloděj si z přítomnosti pana Nováka nic nedělá, bere zbylé kanystry a odchází směrem ke svému vozidlu. Ještě panu Novákovi sprostě nadává. Pan Novák na něj křičí, ať tu naftu nechá na místě. Zloděj nereaguje a dál odchází i s kanystry. Pan Novák bere do ruky montážní dvacetikilový klíč a hodí ho pod nohy zloděje. V důsledku toho došlo k zlomenině pravé holenní kosti zloděje. Chvilku poté přijíždí na místo hlídka policie.

18. Případ č. 2 :Pan Dvořák bydlí na malé vesnici. Když se vracel z nedělní procházky se svým psem (Německý ovčák), tak si všiml muže, jak ničí silniční patníky. V muži poznal místního obyvatele, který je v místě znám tím, že když požije alkohol, bývá velmi agresivní. Dokonce si nějaký čas odseděl za napadení družky. Pan Dvořák zavolal na muže, ať toho nechá a jde se raději domů z toho vyspat. Muž nechal patníky, rozběhl se proti panu Dvořákovi a křičel: „Ty už mě taky srát nebudeš!“ Dvořák se lekl a když byl muž téměř u něj a napřáhl pěst, vyzval svého psa: „Vem si ho!“ Pes vyskočil a zakousl se muži do napřažené ruky. Pes na ruce útočníka způsobil několik tržných ran. Útočník se poté s nadávkami odebral směrem domu.

19. Případ č. 3: Pana Rídla před půl rokem přepadl neznámý pachatel, když si vybíral hotovost z bankomatu. Při přepadení se muž nijak nemaskoval. Počkal si, až bankomat vydal hotovost, udeřil několikrát Rídla pěstí do obličeje a ukradl veškerou hotovost ve výši 5000 Kč. Rídl vše nahlásil na policii, ale vyšetřování zatím nevedlo k nalezení útočníka. Pan Rídl si z obav o svoji bezpečnost zařídil zbrojní průkaz a zakoupil na svoji ochranu pistoli ráže 9mm. Zhruba po půl roce, když šel pan Rídl z práce, si všiml muže, který šel proti němu. S naprostou jistou v něm poznal útočníka od bankomatu. Proto vytáhl svoji legálně drženou zbraň, namířil ji na muže a zakřičel: "Stůj!" Muž se ovšem dal na útěk, proto pan Rídl zamířil na jeho pravou nohu a vystřelil. Muž utrpěl čistý průstřel lýtka. Poté Rídl přivolal policii a záchrannou službu. Doba léčení muže nepřekročila 3 týdny.

20. Případ č.4: Pan Kukačka se vracel v nočních hodinách z práce a když zašel do chodby domu, kde bydlel, uslyšel ze sklepních prostor podezřelý hluk. Jelikož již v minulosti došlo ve stejném domě ke vloupání do bytů apod., vydal se do sklepa, kde přistihl neznámého muže, který se právě vloupal do jedné ze sklepních kójí. Při tomto došlo mezi oběma muži k fyzické potyčce, při níž pachatel ohrožoval pana Kukačku šroubovákem, načež pan Kukačka použil proti pachateli svou legálně drženou zbraň ČZ 75 a tím mu jedním výstřelem způsobil průstřel pravé strany hrudníku pod klíční kostí. Pachatel vloupání ještě ze sklepa vyběhl, poté na ulici zkolaboval. Poté pan Kukačka přivolal policii a záchranou službu.

21. Jste muž, nebo žena?

22. Žijete na venkově, nebo ve městě?

23. Vlastníte zbrojní průkaz?

24. Chystáte se pořídit zbrojní průkaz a zbraň ke své obraně?

25. Kolik je vám let?

26. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dá se vaše bydliště označit za "Zasažené vysokým výskytem kriminality?"

2. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

3. §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. - Myslíte si že je toto paragrafové znění srozumitelné?

4. Byl - byla jste někdy fyzicky napaden - napadena?

5. Bránil - bránila jste se tomuto útoku?

6. Byla vaše obrana úspěšná?

7. Podařilo se útočníka dostat až před soud nebo přestupkovou komisi?

8. Vystoupil - vystoupila byste (opět) na obranu svoji nebo jiného?

9. Máte obavu, že pokud útočníka zraníte, bude vám hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

10. Myslíte si, že je obecně dovoleno zajistit svoje obydlí automatickým obraným mechanismem(např. samostřílem, propadlem atd.)?

11. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

12. Máte obavu, že institut nutné obrany může být zneužíván (např. pro páchání násilné trestné činnosti)?

14. Je vám znám pojem "Krajní nouze" ve smyslu trestního zákoníku?

15. § 28 Trestního zákoníku (Krajní nouze) - 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Myslíte si že je toto paragrfové znění srozumitelné?

16. Použil- použila jste někdy krajní nouze dle trestního zákoníku?

17. Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na otázku, byla-li nutná obrana v ukázkovém případě oprávněná. Případ č.1: Pan Novák žije na svém statku, který je vzdálen od nejbližší vesnice 2 kilometry. V noci ho probudil štěkot psa. Proto se podíval na dvůr statku, kde je zaparkován traktor s valníkem. Pan Novák si všiml postavy, která se krčí u traktoru. Proto si vzal baterku a posvítil z okna směrem k postavě. Zjistil že někdo krade naftu z nádrže .Zloděj když zjistil že je prozrazen, vzal dva naplněné kanystry a odnáší je ke svému motorovému vozidlu. Další dva kanystry zůstaly na místě. Pan Novák volá mobilním telefonem na policii a oznamuje událost. Policista informuje, že okamžitě posílá na místo hlídku, ta by mohla být na místě do 15 minut. Poté se oblékne a jde se podívat k traktoru. K jeho zděšení zjistil že tento pachatel o kterém si myslel, že již uprchl, se vrací na místo pro zbylé naplněné kanystry. Zloděj si z přítomnosti pana Nováka nic nedělá, bere zbylé kanystry a odchází směrem ke svému vozidlu. Ještě panu Novákovi sprostě nadává. Pan Novák na něj křičí, ať tu naftu nechá na místě. Zloděj nereaguje a dál odchází i s kanystry. Pan Novák bere do ruky montážní dvacetikilový klíč a hodí ho pod nohy zloděje. V důsledku toho došlo k zlomenině pravé holenní kosti zloděje. Chvilku poté přijíždí na místo hlídka policie.

18. Případ č. 2 :Pan Dvořák bydlí na malé vesnici. Když se vracel z nedělní procházky se svým psem (Německý ovčák), tak si všiml muže, jak ničí silniční patníky. V muži poznal místního obyvatele, který je v místě znám tím, že když požije alkohol, bývá velmi agresivní. Dokonce si nějaký čas odseděl za napadení družky. Pan Dvořák zavolal na muže, ať toho nechá a jde se raději domů z toho vyspat. Muž nechal patníky, rozběhl se proti panu Dvořákovi a křičel: „Ty už mě taky srát nebudeš!“ Dvořák se lekl a když byl muž téměř u něj a napřáhl pěst, vyzval svého psa: „Vem si ho!“ Pes vyskočil a zakousl se muži do napřažené ruky. Pes na ruce útočníka způsobil několik tržných ran. Útočník se poté s nadávkami odebral směrem domu.

19. Případ č. 3: Pana Rídla před půl rokem přepadl neznámý pachatel, když si vybíral hotovost z bankomatu. Při přepadení se muž nijak nemaskoval. Počkal si, až bankomat vydal hotovost, udeřil několikrát Rídla pěstí do obličeje a ukradl veškerou hotovost ve výši 5000 Kč. Rídl vše nahlásil na policii, ale vyšetřování zatím nevedlo k nalezení útočníka. Pan Rídl si z obav o svoji bezpečnost zařídil zbrojní průkaz a zakoupil na svoji ochranu pistoli ráže 9mm. Zhruba po půl roce, když šel pan Rídl z práce, si všiml muže, který šel proti němu. S naprostou jistou v něm poznal útočníka od bankomatu. Proto vytáhl svoji legálně drženou zbraň, namířil ji na muže a zakřičel: "Stůj!" Muž se ovšem dal na útěk, proto pan Rídl zamířil na jeho pravou nohu a vystřelil. Muž utrpěl čistý průstřel lýtka. Poté Rídl přivolal policii a záchrannou službu. Doba léčení muže nepřekročila 3 týdny.

20. Případ č.4: Pan Kukačka se vracel v nočních hodinách z práce a když zašel do chodby domu, kde bydlel, uslyšel ze sklepních prostor podezřelý hluk. Jelikož již v minulosti došlo ve stejném domě ke vloupání do bytů apod., vydal se do sklepa, kde přistihl neznámého muže, který se právě vloupal do jedné ze sklepních kójí. Při tomto došlo mezi oběma muži k fyzické potyčce, při níž pachatel ohrožoval pana Kukačku šroubovákem, načež pan Kukačka použil proti pachateli svou legálně drženou zbraň ČZ 75 a tím mu jedním výstřelem způsobil průstřel pravé strany hrudníku pod klíční kostí. Pachatel vloupání ještě ze sklepa vyběhl, poté na ulici zkolaboval. Poté pan Kukačka přivolal policii a záchranou službu.

21. Jste muž, nebo žena?

22. Žijete na venkově, nebo ve městě?

23. Vlastníte zbrojní průkaz?

24. Chystáte se pořídit zbrojní průkaz a zbraň ke své obraně?

25. Kolik je vám let?

26. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němec, A.Nutná obrana, krajní nouze. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nutna-obrana-krajni-nouze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.