Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nutná obrana v podvědomí občanů

Nutná obrana v podvědomí občanů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Miclík
Šetření:30. 10. 2011 - 29. 11. 2011
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.26
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že jste si našli chvíli na vyplnění mého dotazníku, Tento dotazník se zaměřuje na Nutnou obranu z trestněprávního hlediska a na její znalost u širší veřejnosti.

Výsledky z tohoto průzkumu použiji ve své diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že vím, o co jde14852,11 %52,11 %  
Ano, vím přesně, o co se jedná7125 %25 %  
Spíše nevím, o co jde3913,73 %13,73 %  
Nemám vůbec tušení, co to je269,15 %9,15 %  

Graf

2. Je dle Vašeho názoru ustanovení §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) srozumitelné a dobře pochopitelné – „1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14250 %50 %  
Určitě ano6422,54 %22,54 %  
Spíše ne5820,42 %20,42 %  
Určitě ne207,04 %7,04 %  

Graf

3. Domníváte se, že je ustanovení § 29 Trestního zákoníku dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11239,44 %39,44 %  
Spíše ano10135,56 %35,56 %  
Určitě ne5318,66 %18,66 %  
Určitě ano186,34 %6,34 %  

Graf

4. Víte jaký je rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí ve smyslu trestního zákoníku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17561,62 %61,62 %  
ano10938,38 %38,38 %  

Graf

5. Domníváte se, že je obecně dovoleno zajistit své obydlí automatickým obraným mechanismem (např. samostřílem, propadlem atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24485,92 %85,92 %  
nevím269,15 %9,15 %  
ano144,93 %4,93 %  

Graf

6. Víte, co znamená pojem putativní (zdánlivá) nutná obrana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21475,35 %75,35 %  
ano7024,65 %24,65 %  

Graf

7. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11440,14 %40,14 %  
ne9934,86 %34,86 %  
ano7125 %25 %  

Graf

8. Myslíte si, že je institut nutné obrany před soudy často využíván?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12142,61 %42,61 %  
ano9734,15 %34,15 %  
ne6623,24 %23,24 %  

Graf

9. Je dle Vašeho názoru možné usmrtit útočníka při ochraně majetku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18063,38 %63,38 %  
ano8931,34 %31,34 %  
nevím155,28 %5,28 %  

Graf

10. Do skupiny aktivního obránce NEPATŘÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právnická osoba17963,03 %63,03 %  
Trestně neodpovědná osoba (nedostatek věku, omezená způsobilost apod.)7225,35 %25,35 %  
Pomocník v nutné obraně3110,92 %10,92 %  
Fyzická osoba20,7 %0,7 %  

Graf

11. Do skupiny pasivního obránce PATŘÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická i právnická osoba 11741,2 %41,2 %  
Pouze fyzická osoba9533,45 %33,45 %  
Pouze právnická osoba7225,35 %25,35 %  

Graf

12. Je dle Vašeho názoru možné užít v určitých situacích zbraň v nutné obraně proti neozbrojenému útočníkovi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17059,86 %59,86 %  
ne9132,04 %32,04 %  
nevím238,1 %8,1 %  

Graf

13. Myslíte si, že má zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávnění omezit osobní svobodu osoby, která není ani podezřelá ze spáchání trestného činu a to v případě, že o to bude požádán Orgánem policie ČR při plnění jejich úkolů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15052,82 %52,82 %  
ano7927,82 %27,82 %  
nevím5519,37 %19,37 %  

Graf

14. Je dle Vašeho názoru zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávněn požadovat legitimaci zadržené osoby a provést u ní osobní prohlídku s cílem nalézt odcizené zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20271,13 %71,13 %  
ano5820,42 %20,42 %  
nevím248,45 %8,45 %  

Graf

15. Žijete v místě se zvýšenou kriminalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8128,52 %28,52 %  
Ne 8028,17 %28,17 %  
Spíše ne7827,46 %27,46 %  
Ano4515,85 %15,85 %  

Graf

16. 15. Provozujete nějaký druh bojového umění nebo obdobnou činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24786,97 %86,97 %  
ano3713,03 %13,03 %  

Graf

17. Vlastníte zbrojní průkaz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26994,72 %94,72 %  
ano155,28 %5,28 %  

Graf

18. Byl(a) jste někdy vystaven(a) fyzickému útoku? (Pokud ne, přejděte k otázce 22)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21073,94 %73,94 %  
Ano 7426,06 %26,06 %  

Graf

19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 6182,43 %21,48 %  
Ne1317,57 %4,58 %  

Graf

20. Byla vaše obrana úspěšná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 5168,92 %17,96 %  
Ne2331,08 %8,1 %  

Graf

21. Byl útočník potrestán ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5371,62 %18,66 %  
ano1114,86 %3,87 %  
nevím1013,51 %3,52 %  

Graf

22. Vystoupil(a) jste někdy na obranu někoho jiného? tzv. pomocník v nutné obraně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21575,7 %75,7 %  
Ano 6924,3 %24,3 %  

Graf

23. Vystoupil(a) byste znovu na obranu jiné osoby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5782,61 %20,07 %  
nevím811,59 %2,82 %  
ne45,8 %1,41 %  

Graf

24. Z jakého důvodu byste institut nutné obrany neužili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

???

...

/

abych nedopatla hůř, než napadený

ani nevím, že existuje

Bála bych se, že by bylo rozhodnuto, že nutná obrana byla nepřiměřená.

bála bych se, že by se to v nějakém případě mohlo obrátit proti mně,

časový

Domnívám se, že v případě ohrožení institut nutné obrany využije každý.

Institut nutné obrany bych využil pouze a jedině k obraně své osoby, resp. vlastního zdraví.

já bych ho využila :-)

kkkk

Nebyla jsem nikdy v situaci, kdyby byla nutná.

nedostala jsem se do situace, kdy bych musela

nemám na to povahu

netuším

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, nějak se v tomto problému neorientuji

Nezáleží na důvodu, rozhodující jsou okolnosti.

neznám přesný význam pojmu nutná obrana, neodpovídám

nic

nic mě nenapadá

nido nebyl napaden

nikdy jsem nezažila situaci, že bych musela pomáhat nekomu v obraně

Obava, že budu trestně stíhán.

Obavy o své zdraví?

ochrana marginální majetkové hodnoty

pochybnost o tom, zda zákrok bude posouzen jako nutná obrana

pomalá reakce

protoze by mi v nicem nepomohl?

protoze by to nebylo soudem posouzeno spravedlive

Protože je těžké dokazovat, co je přiměřená obrana.

Protože si nikdy nemůžete být jistí, jestli ji soud uzná jko přiměřenou.

Stále nechápu, o co přesně jde - nevím.

strach

strach

strach z problémů

strach z trestu proti mne

Tam, kde by mohl nastat horší následek po užití nutné obrany.

Teď mě fakt nic nenapadá, ale jen spíš a aby se toho nevyužívalo

užili

v ČR může být vše použito proti vám, ať jste byl či nebyl v právu

V krajním případě, kdybych nevěděla, zda bych za to sama nebyla potrestána...

V případě nejvyšší nouze bych se asi snažila tento institut užít, měla bych ale strach, že se to pak obrátí proti mně a budu odsouzena jako útočník bez ohledu na nutnou obranu

v případě že bych nechtěl aby se na to přišlo... :D

V případě, že bych situaci vyhodnotil jako nevhodnou na jeho užití. Tj. šlo-li by o nepodstatnou záležitost či by užití zjevně nevedlo k požadovanému účinku.

Vážím si svého života

velice těžká otázka. Z mého pohledu věci je tzv. "nepřiměřená obrana" nesmysl. Pokud někdo zasáhne do mých práv, a to i majetkovýmajetkových, měl bych mít veškerou možnost, abych takový zásah odrazil. Samozřejmě otázka zneužití a hájení se tím, že zastřelím souseda, kterého nemám rád, jenom protože vstoupil na moji zahradu je druhá stránka věci. Nicméně jsem toho názoru, že by soudu měly rozhodovat spíše ve prospěch obránce a pojem "nepřiměřená obrana" by měl být méně užíván : Např.: Na slovní útok reagovat se zbraní v ruce je zjevně nepřiměřené, ale například při loupežném přepadení, kterému předchází pouze slovní útok (dej mi tu kabelku, jinak tě zabiju) by dle mého názoru obrana se zbraní v ruce přípustná být měla.

vždy bych ho použil, bylo-li by třeba

vždy když by to pro danou situaci nebylo nutné a kdy by mé osobě nehrozil právní postih

Z důvodu obav před případným trestným stíháním mé osoby.

z důvodu strachu ze zbraně

z obavy o vlastní či blízkou osobu

Z žádného

z žádného

ze strachu

ziadneho

25. Obáváte se, že v případě, kdy útočníka zraníte, Vám bude hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22077,46 %77,46 %  
ne4816,9 %16,9 %  
nevím165,63 %5,63 %  

Graf

26. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18464,79 %64,79 %  
Muž10035,21 %35,21 %  

Graf

27. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let21174,3 %74,3 %  
26-35 let5820,42 %20,42 %  
36-50 let72,46 %2,46 %  
Do 18 let51,76 %1,76 %  
51 let a více31,06 %1,06 %  

Graf

28. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou13647,89 %47,89 %  
Vysokoškolské (Bc.)9633,8 %33,8 %  
Vysokoškolské (Mgr., Ing. a vyšší)2910,21 %10,21 %  
Vyšší odborné113,87 %3,87 %  
Základní72,46 %2,46 %  
Střední s výučním listem51,76 %1,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Víte jaký je rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí ve smyslu trestního zákoníku?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám vůbec tušení, co to je na otázku 1. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

12. Je dle Vašeho názoru možné užít v určitých situacích zbraň v nutné obraně proti neozbrojenému útočníkovi?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?

18. Byl(a) jste někdy vystaven(a) fyzickému útoku? (Pokud ne, přejděte k otázce 22)

 • odpověď Ano :
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Byla vaše obrana úspěšná?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Byla vaše obrana úspěšná?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Byl útočník potrestán ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Byl útočník potrestán ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 21. Byl útočník potrestán ?

19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?

 • odpověď Ano :
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Byla vaše obrana úspěšná?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Byl útočník potrestán ?

20. Byla vaše obrana úspěšná?

 • odpověď Ano :
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Byl útočník potrestán ?

21. Byl útočník potrestán ?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Byla vaše obrana úspěšná?

22. Vystoupil(a) jste někdy na obranu někoho jiného? tzv. pomocník v nutné obraně)

 • odpověď Ano :
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Vystoupil(a) byste znovu na obranu jiné osoby?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Byl útočník potrestán ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

2. Je dle Vašeho názoru ustanovení §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) srozumitelné a dobře pochopitelné – „1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“

3. Domníváte se, že je ustanovení § 29 Trestního zákoníku dostačující?

4. Víte jaký je rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí ve smyslu trestního zákoníku?

5. Domníváte se, že je obecně dovoleno zajistit své obydlí automatickým obraným mechanismem (např. samostřílem, propadlem atd.)?

6. Víte, co znamená pojem putativní (zdánlivá) nutná obrana?

7. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

8. Myslíte si, že je institut nutné obrany před soudy často využíván?

9. Je dle Vašeho názoru možné usmrtit útočníka při ochraně majetku?

10. Do skupiny aktivního obránce NEPATŘÍ:

11. Do skupiny pasivního obránce PATŘÍ:

12. Je dle Vašeho názoru možné užít v určitých situacích zbraň v nutné obraně proti neozbrojenému útočníkovi?

13. Myslíte si, že má zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávnění omezit osobní svobodu osoby, která není ani podezřelá ze spáchání trestného činu a to v případě, že o to bude požádán Orgánem policie ČR při plnění jejich úkolů?

14. Je dle Vašeho názoru zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávněn požadovat legitimaci zadržené osoby a provést u ní osobní prohlídku s cílem nalézt odcizené zboží?

15. Žijete v místě se zvýšenou kriminalitou?

16. 15. Provozujete nějaký druh bojového umění nebo obdobnou činnost?

17. Vlastníte zbrojní průkaz?

18. Byl(a) jste někdy vystaven(a) fyzickému útoku? (Pokud ne, přejděte k otázce 22)

19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?

20. Byla vaše obrana úspěšná?

21. Byl útočník potrestán ?

22. Vystoupil(a) jste někdy na obranu někoho jiného? tzv. pomocník v nutné obraně)

23. Vystoupil(a) byste znovu na obranu jiné osoby?

25. Obáváte se, že v případě, kdy útočníka zraníte, Vám bude hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

26. Jste muž, nebo žena?

27. Kolik je vám let?

28. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je vám znám právní pojem "Nutná obrana" ve smyslu trestního zákoníku?

2. Je dle Vašeho názoru ustanovení §29 Trestního zákoníku (Nutná obrana) srozumitelné a dobře pochopitelné – „1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“

3. Domníváte se, že je ustanovení § 29 Trestního zákoníku dostačující?

4. Víte jaký je rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí ve smyslu trestního zákoníku?

5. Domníváte se, že je obecně dovoleno zajistit své obydlí automatickým obraným mechanismem (např. samostřílem, propadlem atd.)?

6. Víte, co znamená pojem putativní (zdánlivá) nutná obrana?

7. Myslíte si, že v hraničních případech nutné obrany je soudy rozhodováno ve prospěch obránce?

8. Myslíte si, že je institut nutné obrany před soudy často využíván?

9. Je dle Vašeho názoru možné usmrtit útočníka při ochraně majetku?

10. Do skupiny aktivního obránce NEPATŘÍ:

11. Do skupiny pasivního obránce PATŘÍ:

12. Je dle Vašeho názoru možné užít v určitých situacích zbraň v nutné obraně proti neozbrojenému útočníkovi?

13. Myslíte si, že má zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávnění omezit osobní svobodu osoby, která není ani podezřelá ze spáchání trestného činu a to v případě, že o to bude požádán Orgánem policie ČR při plnění jejich úkolů?

14. Je dle Vašeho názoru zaměstnanec soukromé bezpečností agentury oprávněn požadovat legitimaci zadržené osoby a provést u ní osobní prohlídku s cílem nalézt odcizené zboží?

15. Žijete v místě se zvýšenou kriminalitou?

16. 15. Provozujete nějaký druh bojového umění nebo obdobnou činnost?

17. Vlastníte zbrojní průkaz?

18. Byl(a) jste někdy vystaven(a) fyzickému útoku? (Pokud ne, přejděte k otázce 22)

19. Bránil(a) jste se tomuto útoku?

20. Byla vaše obrana úspěšná?

21. Byl útočník potrestán ?

22. Vystoupil(a) jste někdy na obranu někoho jiného? tzv. pomocník v nutné obraně)

23. Vystoupil(a) byste znovu na obranu jiné osoby?

25. Obáváte se, že v případě, kdy útočníka zraníte, Vám bude hrozit postih od orgánů činných v trestním řízení?

26. Jste muž, nebo žena?

27. Kolik je vám let?

28. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miclík, R.Nutná obrana v podvědomí občanů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nutna-obrana-v-podvedomi-obc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.