Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náročné životní situace u studentů VŠ

Náročné životní situace u studentů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Mrštíková
Šetření:01. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:323
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen všem studentům VŠ (těm, co studium ukončili, těm co právě studují, ti co studium nedokončili úspěšně). Jde o výzkumný projekt k mé diplomové práci. Cílem je zjistit, nakolik je studium na VŠ vnímáno jako náročná životní situace - zejména jde o porovnání vnímání studentů denního a kombinovaného studia.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Při vyplňování otázek prosím označte zvolenou možnost hodnocení. Dotazník není časově náročný, zabere Vám nejvýše 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena26080,5 %80,5 %  
Muž6319,5 %19,5 %  

Graf

2. Věk respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 26 let21265,63 %65,63 %  
27 - 35 let7723,84 %23,84 %  
36 - 45 let237,12 %7,12 %  
46 - 55 let103,1 %3,1 %  
56 a více let10,31 %0,31 %  

Graf

3. Studium

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji Bc. 3. ročník9128,17 %28,17 %  
Studuji Mgr. / Ing. 2. ročník8024,77 %24,77 %  
Studium jsem absolvoval/a úspěšně5717,65 %17,65 %  
Studuji Mgr. / Ing. 1. ročník3510,84 %10,84 %  
Studuji Bc. 1. ročník226,81 %6,81 %  
Studuji Bc. 2. ročník185,57 %5,57 %  
Předčasně jsem ukončil/a Bc. studium92,79 %2,79 %  
Přerušil/a jsem studim Bc.82,48 %2,48 %  
Přerušil/a jsem studium Mgr.20,62 %0,62 %  
Předčasně jsem ukončil/a Mgr./Ing. studium10,31 %0,31 %  

Graf

4. Studoval/a jsem nebo studuji následující FORMU studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denní23171,52 %71,52 %  
Kombinované8125,08 %25,08 %  
Distanční113,41 %3,41 %  

Graf

5. Označte prosím druh zaměstnání, které vykonáváte (vykonávali jste) souběžně se studiem na VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní studium - trvale pracuji na částečný úvazek / brigáda8426,01 %26,01 %  
denní studium - v případě potřeby pracuji na částečný úvazek / brigáda7222,29 %22,29 %  
kombinované studium - jsem v trvalém pracovním poměru6419,81 %19,81 %  
denní studium - nepracuji5115,79 %15,79 %  
denní studium - jsem v trvalém pracovním poměru123,72 %3,72 %  
denní studium - podnikám103,1 %3,1 %  
distanční studium - jsem v trvalém pracovním poměru82,48 %2,48 %  
kombinované studium - jsem na mateřské dovolené51,55 %1,55 %  
kombinované studium - podnikám41,24 %1,24 %  
kombinované studium - trvale pracuji na částečný úvazek / brigáda41,24 %1,24 %  
kombinované studium - nepracuji30,93 %0,93 %  
kombinované studium - v případě potřeby pracuji na částečný úvazek / brigáda30,93 %0,93 %  
distanční studium - nepracuji10,31 %0,31 %  
denní studium - jsem na mateřské dovolené10,31 %0,31 %  
distanční studium - podnikám10,31 %0,31 %  

Graf

6. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených oblastí studia na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
- dlouhodobost závazku (min. 3 - 5 let studia)3.4433.497
- vysoká psychická zátěž při studiu (obhajoba prací, zkouškové období)5.3752.271
- vysoká psychická zátěž při dokončení studia (státní zkoušky)5.9661.996
- nutnost vstřebat značné množství informací každý semestr4.442.624
- náročnost vlastní přípravy ke zkouškám (samostudium)4.5632.562
- nedostatek kvalitních studijních materiálů (chybějící skripta, nejasné učební cíle...)4.2823.137
- stres z některých vyučujících (nároční, velmi přísní u zkoušek, rozdíly v hodnocení, ...)4.7832.962
- nejistota, zda jsem zvolil/a správný obor studia (zda "na to mám")3.394.43
- studium náročné není (nebylo), zvládám je dobře3.6283.168

Graf

7. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených ostatních oblastí, související přímo se studim na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dopady studia na rodinu (zhoršená komunikace s partnerem, méně času na děti a z toho vyplývající problémy)3.7553.906
Těhotenství a porod (zhoršená schopnost myslet, porod ve zkouškovém období - nutnost přerušení studia, zdravotní komplikace...)2.34.062
V rámci plného pracovního vytížení studuji jen s velkou námahou3.5054.25
Zaměstnavatel nepodporuje moje studium na VŠ (žádné studijní volno, bez finančních příspěvků apod.)3.0535.239
Náklady na studium získávám šetřením prostředků ze mzdy (šetřím na zbytných věcech - oblečení, dovolená, zábava), nemám jistotu, zda ušetřím dostatek prostředků každý semestr3.75.021
Náklady na studium hradím z poskytnutého úvěru, mám obavy z jeho splácení1.8392.971
Ztráta volného času - nemám čas na přátele, koníčky, relax - pociťuji vyčerpání4.263.598
Studium mi nezasáhlo výrazně do jiných oblastí života3.6974.372

Graf

8. Potkala Vás v době VŠ studia náročná životní situace a jaký měla vliv na Vaše studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, a přesto jsem pokračoval/a ve studiu16149,85 %49,85 %  
Ne, nic vážného se v mém životě nepřihodilo12137,46 %37,46 %  
Ano, studium jsem přerušil/a, ale následně jsem pokračoval/a216,5 %6,5 %  
Ano, a byl/a jsem v důsledku nucen/a studium přerušit a poté ukončit82,48 %2,48 %  
Studium bylo pro mě takovou zátěží, že jsem je raději předčasně ukončil/a72,17 %2,17 %  
Ano, studium jsem předčasně ukončil/a, ale později jsem se ke studiu vrátil/a51,55 %1,55 %  

Graf

9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhoršení finanční situace12338,08 %38,08 %  
Smrt v rodině8726,93 %26,93 %  
Manželské / partnerské neshody8225,39 %25,39 %  
Fyzická nemoc7924,46 %24,46 %  
Změna bydliště7824,15 %24,15 %  
Přizpůsobování se nové práci7121,98 %21,98 %  
Zhoršení zdravotního stavu člena rodiny6219,2 %19,2 %  
Psychická nemoc4614,24 %14,24 %  
Změna zaměstnání4614,24 %14,24 %  
Žádnou náročnou situaci jsem neřešil/a3510,84 %10,84 %  
Zhoršení životních podmínek319,6 %9,6 %  
Sňatek278,36 %8,36 %  
Ztráta zaměstnání278,36 %8,36 %  
Sexuální problémy257,74 %7,74 %  
Velká půjčka / Hypotéka247,43 %7,43 %  
Změna pracovního zařazení247,43 %7,43 %  
Změna školy226,81 %6,81 %  
Problémy s nadřízenými226,81 %6,81 %  
Rozvod206,19 %6,19 %  
Vážný úraz195,88 %5,88 %  
Přírůstek do rodiny185,57 %5,57 %  
Žádná z nich144,33 %4,33 %  
Smrt blízkého přítele134,02 %4,02 %  
Problémy s dětmi113,41 %3,41 %  
Těhotenství113,41 %3,41 %  
Problémy s tchyní nebo s tchánem103,1 %3,1 %  
Manželka začala / přestala pracovat82,48 %2,48 %  
Odchod do důchodu41,24 %1,24 %  
Dítě opouštějící domov30,93 %0,93 %  
Vězení20,62 %0,62 %  
Smrt manžela nebo manželky10,31 %0,31 %  

Graf

10. Vyznačte prosím náročné životní situace, které pro Vás představovaly VĚTŠÍ ZÁTĚŽ než zvládání studia na VŠ? (Označte POUZE ty, které jste ZAŽIL/A)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrt v rodině6018,58 %18,58 %  
Žádná z nich5216,1 %16,1 %  
Žádnou náročnou situaci jsem neřešil/a5015,48 %15,48 %  
Manželské / partnerské neshody4814,86 %14,86 %  
Zhoršení finanční situace4714,55 %14,55 %  
Fyzická nemoc4313,31 %13,31 %  
Psychická nemoc4012,38 %12,38 %  
Zhoršení zdravotního stavu člena rodiny3310,22 %10,22 %  
Změna bydliště247,43 %7,43 %  
Přizpůsobování se nové práci206,19 %6,19 %  
Rozvod206,19 %6,19 %  
Vážný úraz195,88 %5,88 %  
Ztráta zaměstnání175,26 %5,26 %  
Zhoršení životních podmínek164,95 %4,95 %  
Změna zaměstnání154,64 %4,64 %  
Problémy s nadřízenými154,64 %4,64 %  
Smrt blízkého přítele144,33 %4,33 %  
Velká půjčka / Hypotéka134,02 %4,02 %  
Přírůstek do rodiny134,02 %4,02 %  
Sexuální problémy113,41 %3,41 %  
Změna školy92,79 %2,79 %  
Problémy s dětmi92,79 %2,79 %  
Těhotenství82,48 %2,48 %  
Sňatek72,17 %2,17 %  
Problémy s tchyní nebo s tchánem72,17 %2,17 %  
Změna pracovního zařazení51,55 %1,55 %  
Odchod do důchodu30,93 %0,93 %  
Smrt manžela nebo manželky30,93 %0,93 %  
Vězení30,93 %0,93 %  
Manželka začala / přestala pracovat30,93 %0,93 %  
Dítě opouštějící domov10,31 %0,31 %  

Graf

11. Jaké projevy / důsledky měla Vámi prožitá náročná životní situace (viz výše) na Vaše studium? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost soustředit se na přednáškách16651,39 %51,39 %  
Výrazně snížená schopnost zapamatování si v rámci samostudia13441,49 %41,49 %  
Absence ve škole12438,39 %38,39 %  
Výrazně snížená schopnost vyrovnávat se se stresem ve zkouškovém období11635,91 %35,91 %  
Výrazné potíže se spánkem - delší než 2 týdny8626,63 %26,63 %  
Fyzická nemoc - potvrzená lékařem4513,93 %13,93 %  
Psychická nemoc - potvrzená lékařem (úzkosti, deprese,...)278,36 %8,36 %  

Graf

12. Označte prosím dobu, po jakou se Vámi výše zaškrtnuté projevy / důsledky projevovaly ve Vašem životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejdéle 1 měsíc9730,03 %30,03 %  
více než rok4714,55 %14,55 %  
nejdéle půl roku4513,93 %13,93 %  
nejdéle 2 měsíce4413,62 %13,62 %  
nejdéle 3 měsíce3912,07 %12,07 %  
nejdéle rok3410,53 %10,53 %  
léky budu užívat dlouhodobě (několik let)92,79 %2,79 %  
léky budu užívat do konce života82,48 %2,48 %  

Graf

13. Co Vám nejvíce pomohlo s řešením náročné životní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akceptoval/a jsem situaci jaká je (byla) a pokračoval/a jsem v běžných činnostech14243,96 %43,96 %  
Pomoc od ostatních8426,01 %26,01 %  
Hledání řešení (vlastní iniciativa, aktivní hledání cesty z problémů)8225,39 %25,39 %  
Snížení napětí - předčasně jsem ukončil/a studium na VŠ154,64 %4,64 %  

Graf

14. Jaká osoba Vám nejvíce pomohla s řešením a vyrovnáním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odborná pomoc poradců VŠ, kterou navštěvuji a jejich osobní přístup1.4771.575
Odborná pomoc psychologa1.8112.847
Odborná pomoc lékaře psychiatra - medikace1.6282.512
Podpora od rodičů a sourozenců4.7244.98
Podpora od manžela / manželky, dětí3.4466.755
Podpora od spolu studujících3.9474.229
Podpora od přátel a kamarádů5.0683.618
Podpora od osoby, které si vážím a důvěřuji jejím zkušenostem4.7775.325

Graf

15. Jaké aspekty Vaší osobnosti Vám nejvíce pomohly s řešením a vyrovnáváním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Studium je pro mě mimořádně důležité, je mou prioritou.5.183.113
Umím dobře ovládat svoje emoce i v rámci náročných životních situací.4.1023.293
Jsem racionálně založený člověk i v rámci náročných životních situací.4.2793.043
Jsem optimista, i náročná životní situace mi může pomoci v osobním růstu.4.2973.373
Volím si realistické cíle, jsem přesvědčený/á, že jich dosáhnu za jakýchkoliv okolností.4.1952.727
Umím požádat o pomoc, když ji potřebuji.4.3073.24
Přerušení studia mi pomohlo soustředit se na problém a vyřešit jej.2.0033.297
Velmi dobře plánuji svůj čas, pracuji i odpočívám.3.4183.085
Umím se účinně uvolnit pomocí psychické relaxace.2.7373.055
Umím se účinně uvolnit a zregenerovat pomocí fyzického cvičení.3.4924.33

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Studoval/a jsem nebo studuji následující FORMU studia:

 • odpověď Kombinované:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinované studium - jsem v trvalém pracovním poměru na otázku 5. Označte prosím druh zaměstnání, které vykonáváte (vykonávali jste) souběžně se studiem na VŠ:

8. Potkala Vás v době VŠ studia náročná životní situace a jaký měla vliv na Vaše studium?

 • odpověď Ano, a přesto jsem pokračoval/a ve studiu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrt blízkého přítele na otázku 9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)
 • odpověď Ne, nic vážného se v mém životě nepřihodilo:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou náročnou situaci jsem neřešil/a na otázku 9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

 • odpověď Změna bydliště:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změna bydliště na otázku 10. Vyznačte prosím náročné životní situace, které pro Vás představovaly VĚTŠÍ ZÁTĚŽ než zvládání studia na VŠ? (Označte POUZE ty, které jste ZAŽIL/A)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věk respondenta:

3. Studium

4. Studoval/a jsem nebo studuji následující FORMU studia:

5. Označte prosím druh zaměstnání, které vykonáváte (vykonávali jste) souběžně se studiem na VŠ:

6. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených oblastí studia na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

7. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených ostatních oblastí, související přímo se studim na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

8. Potkala Vás v době VŠ studia náročná životní situace a jaký měla vliv na Vaše studium?

9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

10. Vyznačte prosím náročné životní situace, které pro Vás představovaly VĚTŠÍ ZÁTĚŽ než zvládání studia na VŠ? (Označte POUZE ty, které jste ZAŽIL/A)

11. Jaké projevy / důsledky měla Vámi prožitá náročná životní situace (viz výše) na Vaše studium? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

12. Označte prosím dobu, po jakou se Vámi výše zaškrtnuté projevy / důsledky projevovaly ve Vašem životě.

13. Co Vám nejvíce pomohlo s řešením náročné životní situace?

14. Jaká osoba Vám nejvíce pomohla s řešením a vyrovnáním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

15. Jaké aspekty Vaší osobnosti Vám nejvíce pomohly s řešením a vyrovnáváním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věk respondenta:

3. Studium

4. Studoval/a jsem nebo studuji následující FORMU studia:

5. Označte prosím druh zaměstnání, které vykonáváte (vykonávali jste) souběžně se studiem na VŠ:

6. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených oblastí studia na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

7. Zhodnoťte prosím, které z níže uvedených ostatních oblastí, související přímo se studim na VŠ jsou (byly) pro Vás nadměrně psychicky náročné: (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

8. Potkala Vás v době VŠ studia náročná životní situace a jaký měla vliv na Vaše studium?

9. Která z uvedených náročných životních situací Vás potkala v průběhu VŠ studia? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

10. Vyznačte prosím náročné životní situace, které pro Vás představovaly VĚTŠÍ ZÁTĚŽ než zvládání studia na VŠ? (Označte POUZE ty, které jste ZAŽIL/A)

11. Jaké projevy / důsledky měla Vámi prožitá náročná životní situace (viz výše) na Vaše studium? (Označte prosím všechny, které se Vás týkaly/týkají)

12. Označte prosím dobu, po jakou se Vámi výše zaškrtnuté projevy / důsledky projevovaly ve Vašem životě.

13. Co Vám nejvíce pomohlo s řešením náročné životní situace?

14. Jaká osoba Vám nejvíce pomohla s řešením a vyrovnáním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

15. Jaké aspekty Vaší osobnosti Vám nejvíce pomohly s řešením a vyrovnáváním se s náročnou životní situací? (Svůj postoj prosím vyjádřete na škále 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mrštíková, J.Náročné životní situace u studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nzs-u-vs-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.