Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > O jídle a lidech

O jídle a lidech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jirků
Šetření:31. 05. 2015 - 14. 06. 2015
Počet respondentů:462
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto stručného anonymního dotazníku je udělat si přehled, jak české domácnosti nakupují, vaří a zacházejí s jídlem.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let16235,06 %35,06 %  
26-35 let13529,22 %29,22 %  
36-45 let5712,34 %12,34 %  
46-60 let4810,39 %10,39 %  
méně než 18 let4710,17 %10,17 %  
61 a více let132,81 %2,81 %  

Graf

2. Kolik obyvatel má město, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 100 000 obyvatel25454,98 %54,98 %  
500 000 a více obyvatel14230,74 %30,74 %  
100 000 - 500 000 obyvatel6614,29 %14,29 %  

Graf

3. Co děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující25755,63 %55,63 %  
student18540,04 %40,04 %  
jiné6514,07 %14,07 %  

Graf

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
217537,88 %37,88 %  
4 a více14230,74 %30,74 %  
310222,08 %22,08 %  
1439,31 %9,31 %  

Graf

5. Snažíte se stravovat zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano35376,41 %76,41 %  
Ne10923,59 %23,59 %  

Graf

6. Jste to Vy, kdo ve Vaší domácnosti vaří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střídáme se / občas19943,07 %43,07 %  
Ano17437,66 %37,66 %  
Ne8919,26 %19,26 %  

Graf

7. Vaříte obvykle teplou večeři ve všední dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30966,88 %66,88 %  
Ano15333,12 %33,12 %  

Graf

8. Míváte problém, že nevíte, co vařit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29664,07 %64,07 %  
Ne16635,93 %35,93 %  

Graf

9. Vyhazujete jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas33071,43 %71,43 %  
Nikdy11023,81 %23,81 %  
Často224,76 %4,76 %  

Graf

10. Jak často nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x - 4x týdně28862,34 %62,34 %  
1 týdně a méně9721 %21 %  
častěji než 4x týdně7716,67 %16,67 %  

Graf

11. Jak často se stravujete v restauraci - večeře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do měsíce39385,06 %85,06 %  
asi 1 týdně4710,17 %10,17 %  
častěji224,76 %4,76 %  

Graf

12. Hledáte recepty online?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas30465,8 %65,8 %  
Většinou10422,51 %22,51 %  
Nikdy367,79 %7,79 %  
Vždy183,9 %3,9 %  

Graf

13. Uvítali byste službu, která by Vám pomohla s týdenním plánem co zdravého, chutného a rychlého vařit a nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24953,9 %53,9 %  
Ne21346,1 %46,1 %  

Graf

14. Pokud byste s touto službou byli spokojeni (pomohla by Vám ušetřit čas i peníze při přípravě jídla, omezila plýtvání jídlem), byli byste ochotni za ni zaplatit symbolickou částku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26958,23 %58,23 %  
Ano19341,77 %41,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Co děláte?

  • odpověď pracující:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • odpověď student:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 1. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik obyvatel má město, ve kterém žijete?

3. Co děláte?

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

5. Snažíte se stravovat zdravě?

6. Jste to Vy, kdo ve Vaší domácnosti vaří?

7. Vaříte obvykle teplou večeři ve všední dny?

8. Míváte problém, že nevíte, co vařit?

9. Vyhazujete jídlo?

10. Jak často nakupujete potraviny?

11. Jak často se stravujete v restauraci - večeře?

12. Hledáte recepty online?

13. Uvítali byste službu, která by Vám pomohla s týdenním plánem co zdravého, chutného a rychlého vařit a nakupovat?

14. Pokud byste s touto službou byli spokojeni (pomohla by Vám ušetřit čas i peníze při přípravě jídla, omezila plýtvání jídlem), byli byste ochotni za ni zaplatit symbolickou částku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik obyvatel má město, ve kterém žijete?

3. Co děláte?

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

5. Snažíte se stravovat zdravě?

6. Jste to Vy, kdo ve Vaší domácnosti vaří?

7. Vaříte obvykle teplou večeři ve všední dny?

8. Míváte problém, že nevíte, co vařit?

9. Vyhazujete jídlo?

10. Jak často nakupujete potraviny?

11. Jak často se stravujete v restauraci - večeře?

12. Hledáte recepty online?

13. Uvítali byste službu, která by Vám pomohla s týdenním plánem co zdravého, chutného a rychlého vařit a nakupovat?

14. Pokud byste s touto službou byli spokojeni (pomohla by Vám ušetřit čas i peníze při přípravě jídla, omezila plýtvání jídlem), byli byste ochotni za ni zaplatit symbolickou částku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirků, K.O jídle a lidech (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://o-jidle-a-lidech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.