Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > O možnostech třídění odpadu

O možnostech třídění odpadu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Pinkasová
Šetření:24. 02. 2016 - 03. 03. 2016
Počet respondentů:575
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:91,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou České zemědělské univerzity. Vyplněním tohoto krátkého dotazníku mi pomůžete se zpracováním mé diplomové práce na téma Způsoby třídění odpadu v dnešní době. Dotazník je určen široké veřejnosti. Všem, kteří produkují a vyhazují odpad. 
Předem Vám děkuji za Váš čas a poskytnuté informace.
Monika Pinkasová

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let27046,96 %46,96 %  
30 - 44 let13623,65 %23,65 %  
45 - 64 let11920,7 %20,7 %  
0 - 17 let274,7 %4,7 %  
65+234 %4 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena37064,35 %64,35 %  
Muž20335,3 %35,3 %  
Jiné20,35 %0,35 %  

Graf

3. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městě41772,52 %72,52 %  
Obci / vesnici14124,52 %24,52 %  
Městysu172,96 %2,96 %  

Graf

4. V jakém typu zástavby bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převahují panelové nebo bytové domy / sídliště29350,96 %50,96 %  
Převahují rodinné domky / vily26646,26 %46,26 %  
Chatařská osada101,74 %1,74 %  
Samota61,04 %1,04 %  

Graf

5. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění kovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano37765,57 %65,57 %  
Nevím10017,39 %17,39 %  
Ne9817,04 %17,04 %  

Graf

6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sběrný dvůr / výkupna kovů26971,35 %46,78 %  
Sběrný kontejner na kovy (např. v ulici nebo na náměstí)307,96 %5,22 %  
Velkoobjemový kontejner přistavený několikrát ročně307,96 %5,22 %  
Nevím, jaký sběr kovů moje obec nabízí236,1 %4 %  
Jednorázový domovní svoz kovů v předem vyhlášených termínech215,57 %3,65 %  
Domácnosti mají svou vlastní „barevnou popelnici“, která je pravidelně svážena41,06 %0,7 %  

Graf

7. Třídíte drobný kov (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne43074,78 %74,78 %  
Ano14525,22 %25,22 %  

Graf

8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odkládám je do sběrného dvora / výkupny kovů9263,45 %16 %  
Odkládám je do sběrného kontejneru na kovy (který je např. v ulici nebo na náměstí)2315,86 %4 %  
Připravím kovy před dům pro odvoz v určený termín1611,03 %2,78 %  
Sbírám kovy do pytlů, které poskytuje obec74,83 %1,22 %  
Odkládám je do velkoobjemového kontejneru, který obec přistavuje několikrát ročně64,14 %1,04 %  
Moje domácnost má vlastní popelnici na kov, kterou obec sváží10,69 %0,17 %  

Graf

9. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu = tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27447,65 %47,65 %  
Nevím17029,57 %29,57 %  
Ne13122,78 %22,78 %  

Graf

10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sběrný dvůr / kompostárna / bioplynová stanice7728,1 %13,39 %  
Domácnosti mají svou vlastní „hnědou popelnici“, která je pravidelně svážena6824,82 %11,83 %  
Sběrný kontejner na bioodpad (např. v ulici nebo na náměstí)4516,42 %7,83 %  
Velkoobjemový kontejner přistavený několikrát ročně4416,06 %7,65 %  
Nevím, jaký sběr bioodpadu moje obec nabízí2910,58 %5,04 %  
Sběr do pytlů62,19 %1,04 %  
Jednorázový svoz bioodpadu od domů / bytů v předem vyhlášených termínech51,82 %0,87 %  

Graf

11. Třídíte biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne33357,91 %57,91 %  
Ano24242,09 %42,09 %  

Graf

12. Jak třídíte bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám vlastní kompost / kompostér15965,7 %27,65 %  
V domácnosti mám vlastní popelnici na bioodpad, kterou obec sváží3815,7 %6,61 %  
Odkládám ho do sběrného kontejneru na bioodpad (který je např. v ulici nebo na náměstí)249,92 %4,17 %  
Odkládám ho do sběrného dvora / kompostárny / bioplynové stanice135,37 %2,26 %  
Odkládám ho do velkoobjemového kontejneru, který obec přistavuje několikrát ročně41,65 %0,7 %  
Připravím bioodpad před dům pro odvoz v určený termín20,83 %0,35 %  
Sbírám bioodpad do pytlů, které poskytuje obec20,83 %0,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V jakém typu zástavby bydlíte?

 • odpověď Převahují rodinné domky / vily:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácnosti mám vlastní popelnici na bioodpad, kterou obec sváží na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?

5. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění kovu?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednorázový domovní svoz kovů v předem vyhlášených termínech na otázku 6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, jaký sběr kovů moje obec nabízí na otázku 6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběrný dvůr / výkupna kovů na otázku 6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběrný kontejner na kovy (např. v ulici nebo na náměstí) na otázku 6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoobjemový kontejner přistavený několikrát ročně na otázku 6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?

7. Třídíte drobný kov (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…)?

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkládám je do sběrného dvora / výkupny kovů na otázku 8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkládám je do sběrného kontejneru na kovy (který je např. v ulici nebo na náměstí) na otázku 8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připravím kovy před dům pro odvoz v určený termín na otázku 8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):

9. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu = tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácnosti mají svou vlastní „hnědou popelnici“, která je pravidelně svážena na otázku 10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, jaký sběr bioodpadu moje obec nabízí na otázku 10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběrný dvůr / kompostárna / bioplynová stanice na otázku 10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběrný kontejner na bioodpad (např. v ulici nebo na náměstí) na otázku 10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoobjemový kontejner přistavený několikrát ročně na otázku 10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkládám ho do sběrného kontejneru na bioodpad (který je např. v ulici nebo na náměstí) na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácnosti mám vlastní popelnici na bioodpad, kterou obec sváží na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?

11. Třídíte biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám vlastní kompost / kompostér na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkládám ho do sběrného dvora / kompostárny / bioplynové stanice na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkládám ho do sběrného kontejneru na bioodpad (který je např. v ulici nebo na náměstí) na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácnosti mám vlastní popelnici na bioodpad, kterou obec sváží na otázku 12. Jak třídíte bioodpad?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připravím kovy před dům pro odvoz v určený termín na otázku 8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví:

3. Bydlíte v:

4. V jakém typu zástavby bydlíte?

5. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění kovu?

6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?

7. Třídíte drobný kov (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…)?

8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):

9. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu = tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:

11. Třídíte biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

12. Jak třídíte bioodpad?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví:

3. Bydlíte v:

4. V jakém typu zástavby bydlíte?

5. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění kovu?

6. Jaké sběrné místo pro třídění kovů Vaše obec nabízí?

7. Třídíte drobný kov (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…)?

8. Jak třídíte drobné kovy (např. plechovky, konzervy, hřebíky, staré kuchyňské náčiní, staré nářadí,…):

9. Nabízí Vaše obec sběrné místo pro třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu = tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

10. Jaké sběrné místo pro sběr bioodpadu Vaše obec nabízí:

11. Třídíte biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. bioodpad (slupky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí, tráva apod.)?

12. Jak třídíte bioodpad?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pinkasová, M.O možnostech třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://o-moznostech-trideni-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.