Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > O psacím písmu

O psacím písmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hrabcová
Šetření:23. 06. 2012 - 04. 07. 2012
Počet respondentů:300
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci o psacím písmu. Děkuji za Váš čas.

Veronika Hrabcová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23277,33 %77,33 %  
muž6822,67 %22,67 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let23779 %79 %  
30-40 let289,33 %9,33 %  
40-50 let258,33 %8,33 %  
50-60 let93 %3 %  
60 let a více10,33 %0,33 %  

Graf

3. Řadíte se do kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student16454,67 %54,67 %  
pracující13143,67 %43,67 %  
důchodce51,67 %1,67 %  

Graf

4. Používáte ve svém osobním životě rukopisné/psané písmo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř každý den12040 %40 %  
ano, každý den10635,33 %35,33 %  
občas, dávám přednost elektronické formě komunikace5518,33 %18,33 %  
téměř nepoužívám196,33 %6,33 %  

Graf

5. Jakým typem písma píšete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tiskacím i psacím12541,67 %41,67 %  
spíše psacím8026,67 %26,67 %  
pouze tiskacím 3712,33 %12,33 %  
spíše tiskacím3311 %11 %  
pouze psacím 258,33 %8,33 %  

Graf

6. Jak často používáte rukopisné/psané písmo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně (ve škole, v práci)14247,33 %47,33 %  
téměř každý den9732,33 %32,33 %  
občas3812,67 %12,67 %  
výjimečně, dávám přednost elektronické formě komunikace237,67 %7,67 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni se svým rukopisem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem celkem spokojen/á15351 %51 %  
svůj rukopis mám rád/a, je dobře čitelný9933 %33 %  
nejsem spokojen/á4816 %16 %  

Graf

8. Dokázali byste si vzpomenout na krasopisnou předlohu velké abecedy ze základní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nepoužívám ji20267,33 %67,33 %  
pamatuji si jen některá písmena4615,33 %15,33 %  
ano, používám ji3812,67 %12,67 %  
ne, nevzpomínám si144,67 %4,67 %  

Graf

9. Slyšeli jste o novém školním písmu Comenia Script Radany Lencové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21170,33 %70,33 %  
ne8929,67 %29,67 %  

Graf

10. Souhlasili byste s trvalým zavedením tohoto písma na základní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by byla možnost výběru a i nadále se učil i krasopis 8037,91 %26,67 %  
ne7535,55 %25 %  
ano5626,54 %18,67 %  

Graf

11. Chtěli byste, aby se Vaše dítě učilo na základní škole spíše krasopis nebo tiskací písmo Comenia Script?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krasopis13463,51 %44,67 %  
Comenii Script7736,49 %25,67 %  

Graf

12. Myslíte si, že by se i dnes, v době elektronické komunikace, měly děti vést ke krasopisu a úpravě psané stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano21170,33 %70,33 %  
spíše ano7123,67 %23,67 %  
spíše ne124 %4 %  
určitě ne62 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Řadíte se do kategorie:

 • odpověď pracující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-40 let na otázku 2. Kolik je Vám let?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-50 let na otázku 2. Kolik je Vám let?

6. Jak často používáte rukopisné/psané písmo?

 • odpověď denně (ve škole, v práci):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, každý den na otázku 4. Používáte ve svém osobním životě rukopisné/psané písmo?

11. Chtěli byste, aby se Vaše dítě učilo na základní škole spíše krasopis nebo tiskací písmo Comenia Script?

 • odpověď Comenii Script:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Souhlasili byste s trvalým zavedením tohoto písma na základní školy?
 • odpověď krasopis:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Souhlasili byste s trvalým zavedením tohoto písma na základní školy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Řadíte se do kategorie:

4. Používáte ve svém osobním životě rukopisné/psané písmo?

5. Jakým typem písma píšete?

6. Jak často používáte rukopisné/psané písmo?

7. Jak jste spokojeni se svým rukopisem?

8. Dokázali byste si vzpomenout na krasopisnou předlohu velké abecedy ze základní školy?

9. Slyšeli jste o novém školním písmu Comenia Script Radany Lencové?

10. Souhlasili byste s trvalým zavedením tohoto písma na základní školy?

11. Chtěli byste, aby se Vaše dítě učilo na základní škole spíše krasopis nebo tiskací písmo Comenia Script?

12. Myslíte si, že by se i dnes, v době elektronické komunikace, měly děti vést ke krasopisu a úpravě psané stránky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Řadíte se do kategorie:

4. Používáte ve svém osobním životě rukopisné/psané písmo?

5. Jakým typem písma píšete?

6. Jak často používáte rukopisné/psané písmo?

7. Jak jste spokojeni se svým rukopisem?

8. Dokázali byste si vzpomenout na krasopisnou předlohu velké abecedy ze základní školy?

9. Slyšeli jste o novém školním písmu Comenia Script Radany Lencové?

10. Souhlasili byste s trvalým zavedením tohoto písma na základní školy?

11. Chtěli byste, aby se Vaše dítě učilo na základní škole spíše krasopis nebo tiskací písmo Comenia Script?

12. Myslíte si, že by se i dnes, v době elektronické komunikace, měly děti vést ke krasopisu a úpravě psané stránky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrabcová, V.O psacím písmu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://o-psacim-pismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.