Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost neziskové organizace Salus

Znalost neziskové organizace Salus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Mikundová
Šetření:01. 03. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit všeobecné povědomí o organizaci Salus mezi obyvateli Kopřivnice a blízkého okolí. Dotazník je součástí mé diplomové práce, kterou zpracovávám na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho vyplnění Vám zabere max. 10 minut. Vyberte prosím odpovědi, které se nejvíce shodují s Vašim názorem.

Děkuji za vyplnění dotazníku a za Váš čas věnovaný jeho vyplnění.
 

Blanka Mikundová

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Kopřivnici nebo v jejím okolí (okres Nový Jičín)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21396,82 %96,82 %  
ne73,18 %3,18 %  

Graf

2. Znáte organizaci Salus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, už jsem se s ní setkal/aotázka č. 3, ano, jen z doslechuotázka č. 3, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, už jsem se s ní setkal/a9343,66 %42,27 %  
ano, jen z doslechu8238,5 %37,27 %  
ne3817,84 %17,27 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o Salusu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých, přátel (z doslechu)6838,86 %30,91 %  
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví3620,57 %16,36 %  
z tisku2212,57 %10 %  
z kabelové televize1810,29 %8,18 %  
na internetu63,43 %2,73 %  
jako býv. starosta města10,57 %0,45 %  
profesním zaměřením10,57 %0,45 %  
osobně10,57 %0,45 %  
prostřednictvím mé práce10,57 %0,45 %  
je to návazná sociální služba10,57 %0,45 %  
v práci10,57 %0,45 %  
jako zastupitel10,57 %0,45 %  
pracovně10,57 %0,45 %  
všechny nabídky jsou vyhovující10,57 %0,45 %  
v práci, pracuji v SPC10,57 %0,45 %  
spolupracuji se Salusem10,57 %0,45 %  
ze stánku Salusu na akci města10,57 %0,45 %  
profesně10,57 %0,45 %  
v rámci mého zaměstnání10,57 %0,45 %  
ze studia10,57 %0,45 %  
prostě ji znám10,57 %0,45 %  
na pracovišti10,57 %0,45 %  
byla jsem účastníkem na slavnostním otevření10,57 %0,45 %  
z vlastní zkušenosti10,57 %0,45 %  
bývalý zaměstnanec10,57 %0,45 %  
v souvislosti s plněním pracovních povinností10,57 %0,45 %  
ve škole10,57 %0,45 %  
díky pracovní pozici10,57 %0,45 %  
od jejich zaměstnanců ve služebním styku10,57 %0,45 %  
Můj bývalý zaměstnavatel sousedí se Salusem10,57 %0,45 %  

Graf

4. Víte komu organizace Salus pomáhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matkám s dětmi v nouzi a dětem v krizové situaci16192 %73,18 %  
všem lidem v nouzi105,71 %4,55 %  
nevím21,14 %0,91 %  
opuštěným lidem10,57 %0,45 %  
seniorům10,57 %0,45 %  

Graf

5. Víte kde se nachází budova Salusu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, přesně12772,57 %57,73 %  
přibližně vím kde3821,71 %17,27 %  
nevím105,71 %4,55 %  

Graf

6. Víte při řešení jakých problémů může Salus lidem hlavně pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácí násilí12772,57 %57,73 %  
jiné problémy v rodině, kdy rodina není sama schopna zajistit optimální výchovu a péči dětem11867,43 %53,64 %  
řešení bytové situace11163,43 %50,45 %  
dluhová problematika2212,57 %10 %  
nevím52,86 %2,27 %  
závislosti52,86 %2,27 %  
ubytování, ošacení pro lidi v krizových situacích10,57 %0,45 %  

Graf

7. Víte které konkrétní služby Salus provozuje? (označte všechny, které myslíte, že provozuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi12571,43 %56,82 %  
azylový dům10560 %47,73 %  
krizové centrum pro děti9453,71 %42,73 %  
domov se zvláštním režimem6537,14 %29,55 %  
chráněné bydlení3620,57 %16,36 %  
dům na půl cesty2212,57 %10 %  
ubytovna1810,29 %8,18 %  
noclehárna52,86 %2,27 %  
nevím52,86 %2,27 %  

Graf

8. Setkal/a jste se se Salusem na nějaké kulturní akci? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
den sociálních služeb7844,57 %35,45 %  
ne5330,29 %24,09 %  
dny otevřených dveří137,43 %5,91 %  
nesetkal105,71 %4,55 %  
přednášky95,14 %4,09 %  
nesetkala21,14 %0,91 %  
zatím ne21,14 %0,91 %  
jako býv. člen spr. rady10,57 %0,45 %  
ne!10,57 %0,45 %  
dušek 4 dohody10,57 %0,45 %  
nesetkal jsem se na žádné kulturní akci10,57 %0,45 %  
nesetkala nebyla vhodná příležitost10,57 %0,45 %  
nepamatuji se10,57 %0,45 %  
výstava betlémů10,57 %0,45 %  
na kulturní akci ne, pracovně přímo v Salusu10,57 %0,45 %  
Nepamatuji si.10,57 %0,45 %  
ne - dny otevřených dveříá nepovažuji za kulturní akci10,57 %0,45 %  
nenavštěvuju tyhle typy akcí10,57 %0,45 %  
na praxi10,57 %0,45 %  
pracovně10,57 %0,45 %  
osobně ne10,57 %0,45 %  
Šostýnská Venuše - výtěžek akce šel na Salus10,57 %0,45 %  
strávila jsem na něm osobně několik dní10,57 %0,45 %  
prostřednictvím kamáradky, která pracuje v soc.sféře z sociální s10,57 %0,45 %  
Na mém prvním setkáním se Salus10,57 %0,45 %  
nesetkala,neuvědomuji si to10,57 %0,45 %  
navštěva10,57 %0,45 %  
ne, s kolegy jsme darovali Salusu nádobí a jiné potřeby, které nám nadbývaly při stěhování v zaměstnání10,57 %0,45 %  

Graf

9. Znáte někoho kdo využil služeb Salusu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10057,14 %45,45 %  
ano7542,86 %34,09 %  

Graf

10. Zdá se Vám, že máte o Salusu dostatek informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám dostatek informací7241,14 %32,73 %  
ano, mám nějaké informace, ale uvítal(a) bych jich více4525,71 %20,45 %  
nemám dostatek informací a chtěl(a) bych je3117,71 %14,09 %  
nemám dostatek informací a ani je nechci2715,43 %12,27 %  

Graf

11. Považujete za důležité, poskytovat pomoc matkám s dětmi a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16393,14 %74,09 %  
ne, každý by se měl o sebe postarat sám31,71 %1,36 %  
ne, měla by se postarat nejbližší rodina21,14 %0,91 %  
ne, o matky s dětmi by se měl postarat otec dítěte10,57 %0,45 %  
každý případ je jedinečný a měl by se posuzovat zvlášť10,57 %0,45 %  
ne, postarat by se měl stát10,57 %0,45 %  
považuji to za důležité, avšak poskytování takovéto pomoci nemůže ležet výhradně na bedrech státu a veřejného sektoru. Až v případě, že se nedostane matce pomoc od otce či rodiny by měl přijít na řadu veřejný sektor (obec, kraj, stát)10,57 %0,45 %  
pomoci ano avšak pokud si nouzi, tížívou situaci nezavinily samy10,57 %0,45 %  
ano v prvé řadě je zde rodina aby pomohla10,57 %0,45 %  
záleží na okolnostech10,57 %0,45 %  

Graf

12. Nabídl/a jste někdy nějakou pomoc (sponzoring, věcný nebo finanční dar, dobrovolnickou práci) Salusu a z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12068,57 %54,55 %  
ano, pomáhat potřebným je morálně správné2413,71 %10,91 %  
ano, protože organizaci znám a poskytuje potřebné služby158,57 %6,82 %  
ano, protože mě organizace oslovila52,86 %2,27 %  
ano, důvěřuji neziskovým organizacím a proto jim rád/a podle svých možností poskytnu dar31,71 %1,36 %  
ani už nevím, kdysi ano10,57 %0,45 %  
přispívám na jiné a tato možnost mě nenapadla10,57 %0,45 %  
ano, v určitou dobu jsme měli možnost pomoct, tak jsme si vybrali Salus10,57 %0,45 %  
ano, oblečení, hračky10,57 %0,45 %  
Zrovna pomoc Salusu jsem neposkytla z důvodu pomoci jiným 10,57 %0,45 %  
šatstvo,vyřazený nábytek10,57 %0,45 %  
praxe10,57 %0,45 %  
ano, protože organizace v minulosti pomohla někomu z mých blízkých (rodina, přátelé)10,57 %0,45 %  

Graf

13. Jaké jsou důvody, kvůli kterým byste podpořil/a neziskový projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora dobré věci12458,22 %56,36 %  
solidarita4320,19 %19,55 %  
být užitečný209,39 %9,09 %  
organizace v minulosti pomohla někomu z mých blízkých (rodina, přátelé)94,23 %4,09 %  
znám pracovníky organizace73,29 %3,18 %  
žádné20,94 %0,91 %  
zviditelnit se10,47 %0,45 %  
ať pomáhá Kalousek10,47 %0,45 %  
podpora dobré věci, za předpokladu že z projektu nebude cítit nekalost10,47 %0,45 %  
neznam10,47 %0,45 %  
nepodpořil10,47 %0,45 %  
nepodpořil jsem10,47 %0,45 %  
nevím10,47 %0,45 %  
nepodpořila, podporuji jiné projekty10,47 %0,45 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-50 let7133,33 %32,27 %  
27-40 let5525,82 %25 %  
51-60 let3616,9 %16,36 %  
do 26 let2813,15 %12,73 %  
nad 60 let2310,8 %10,45 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8941,78 %40,45 %  
středoškolské s maturitou8138,03 %36,82 %  
střední odborné4018,78 %18,18 %  
základní31,41 %1,36 %  

Graf

16. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15170,89 %68,64 %  
muž6229,11 %28,18 %  

Graf

17. Pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec/zaměstnankyně14869,48 %67,27 %  
důchodce/důchodkyně2612,21 %11,82 %  
v domácnosti, na mateřské, rodičovské dovolené157,04 %6,82 %  
student/ka136,1 %5,91 %  
podnikatel/ka94,23 %4,09 %  
nezaměstnaný /nezaměstnaná20,94 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte kde se nachází budova Salusu?

 • odpověď ano, přesně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, protože organizaci znám a poskytuje potřebné služby na otázku 12. Nabídl/a jste někdy nějakou pomoc (sponzoring, věcný nebo finanční dar, dobrovolnickou práci) Salusu a z jakého důvodu?

6. Víte při řešení jakých problémů může Salus lidem hlavně pomáhat?

 • odpověď jiné problémy v rodině, kdy rodina není sama schopna zajistit optimální výchovu a péči dětem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, protože organizaci znám a poskytuje potřebné služby na otázku 12. Nabídl/a jste někdy nějakou pomoc (sponzoring, věcný nebo finanční dar, dobrovolnickou práci) Salusu a z jakého důvodu?

7. Víte které konkrétní služby Salus provozuje? (označte všechny, které myslíte, že provozuje)

 • odpověď sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dny otevřených dveří na otázku 8. Setkal/a jste se se Salusem na nějaké kulturní akci? (lze označit více odpovědí)

14. Jaký je Váš věk?

 • odpověď do 26 let:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 17. Pracovní zařazení?

17. Pracovní zařazení?

 • odpověď důchodce/důchodkyně:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 60 let na otázku 14. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v Kopřivnici nebo v jejím okolí (okres Nový Jičín)?

2. Znáte organizaci Salus?

3. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o Salusu?

4. Víte komu organizace Salus pomáhá?

5. Víte kde se nachází budova Salusu?

6. Víte při řešení jakých problémů může Salus lidem hlavně pomáhat?

7. Víte které konkrétní služby Salus provozuje? (označte všechny, které myslíte, že provozuje)

8. Setkal/a jste se se Salusem na nějaké kulturní akci? (lze označit více odpovědí)

9. Znáte někoho kdo využil služeb Salusu?

10. Zdá se Vám, že máte o Salusu dostatek informací?

11. Považujete za důležité, poskytovat pomoc matkám s dětmi a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci?

12. Nabídl/a jste někdy nějakou pomoc (sponzoring, věcný nebo finanční dar, dobrovolnickou práci) Salusu a z jakého důvodu?

13. Jaké jsou důvody, kvůli kterým byste podpořil/a neziskový projekt?

14. Jaký je Váš věk?

15. Nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Pohlaví?

17. Pracovní zařazení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v Kopřivnici nebo v jejím okolí (okres Nový Jičín)?

2. Znáte organizaci Salus?

3. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o Salusu?

4. Víte komu organizace Salus pomáhá?

5. Víte kde se nachází budova Salusu?

6. Víte při řešení jakých problémů může Salus lidem hlavně pomáhat?

7. Víte které konkrétní služby Salus provozuje? (označte všechny, které myslíte, že provozuje)

8. Setkal/a jste se se Salusem na nějaké kulturní akci? (lze označit více odpovědí)

9. Znáte někoho kdo využil služeb Salusu?

10. Zdá se Vám, že máte o Salusu dostatek informací?

11. Považujete za důležité, poskytovat pomoc matkám s dětmi a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci?

12. Nabídl/a jste někdy nějakou pomoc (sponzoring, věcný nebo finanční dar, dobrovolnickou práci) Salusu a z jakého důvodu?

13. Jaké jsou důvody, kvůli kterým byste podpořil/a neziskový projekt?

14. Jaký je Váš věk?

15. Nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Pohlaví?

17. Pracovní zařazení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikundová, B.Znalost neziskové organizace Salus (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://obcan-okres-novy-jicin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.