Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Občanské poradny

Občanské poradny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Šifaldová
Šetření:24. 01. 2013 - 05. 02. 2013
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,


dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, jenž je součástí mé diplomové práce s názvem "Jak fungují a komu pomáhají občanské poradny“. Dotazník je určen pro všechny.

Cílem dotazníku je zmapovat a nastínit další vývoj občanských poraden. Směr a četnost problémových okruhů a možný vznik nových problémových okruhů.

 

Veškerá získaná data jsou anonymní a budou použity pro účely diplomové práce.

Dotazník by Vám neměl zabrat více jak 5 minut.

Děkuji za Váš čas při vyplňování.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte o existenci občanských poraden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13964,06 %64,06 %  
ne7835,94 %35,94 %  

Graf

2. Víte, kde sídlí nejbližší občanská poradna k Vašemu bydlišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9062,94 %41,47 %  
ano5337,06 %24,42 %  

Graf

3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3625,53 %16,59 %  
jiné3222,7 %14,75 %  
noviny, časopis3121,99 %14,29 %  
přátelé2517,73 %11,52 %  
TV nebo rozhlas1712,06 %7,83 %  

Graf

4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8762,14 %40,09 %  
ne5337,86 %24,42 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou lidé o těchto možnostech pomoci dostatečně informováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10071,94 %46,08 %  
nevím3223,02 %14,75 %  
ano75,04 %3,23 %  

Graf

6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11884,89 %54,38 %  
ano2115,11 %9,68 %  

Graf

7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně1466,67 %6,45 %  
ano733,33 %3,23 %  

Graf

8. Která z uvedených náročných životních situací Vás v nedávné době potkala? (zaznačte prosím ty, které se Vás týkají)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou náročnou situaci jsem neřešil/a5826,73 %26,73 %  
manželské nebo partnerské neshody4219,35 %19,35 %  
změna bydliště2712,44 %12,44 %  
smrt manžela/manželky, smrt v rodině nebo blízkého přítele2511,52 %11,52 %  
půjčka nebo hypotéka2310,6 %10,6 %  
výrazné zhoršení finanční situace2210,14 %10,14 %  
ztráta zaměstnání2210,14 %10,14 %  
změna zaměstnání a přizpůsobování se novým podmínkám209,22 %9,22 %  
vážný úraz nebo nemoc (i blízké osoby)209,22 %9,22 %  
problémy s kolegy nebo nadřízenými v zaměstnání177,83 %7,83 %  
rozvod156,91 %6,91 %  
problémy s dětmi146,45 %6,45 %  
závislost na návykových látkách nebo gamblerství (i blízké osoby)104,61 %4,61 %  
náročnější reklamace výrobku nebo služeb104,61 %4,61 %  
sňatek83,69 %3,69 %  
odchod do důchodu73,23 %3,23 %  
zhoršení životních podmínek73,23 %3,23 %  
psychické onemocnění41,84 %1,84 %  
domácí násilí31,38 %1,38 %  
občanské soudní řízení20,92 %0,92 %  

Graf

9. Jak jste náročnou situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nijak jsem náročnou situaci neřešil/a8237,79 %37,79 %  
podpora od rodičů, partnera, dětí nebo přátel5927,19 %27,19 %  
vyhledal/a jsem si informace na internetu a pomohl/a si sám/sama3315,21 %15,21 %  
vyhledal/a jsem odbornou pomoc u příslušného orgánu (instituce, úřadu)2210,14 %10,14 %  
vyhledal/a jsem odbornou pomoc příslušného lékaře115,07 %5,07 %  
využitím služeb některé z občanských poraden104,61 %4,61 %  

Graf

10. Uveďte, které z témat v občanských poradnách byste využil/a nejvíce Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovně-pravní vztahy a zaměstnanost6128,11 %28,11 %  
rodina a mezilidské vztahy4118,89 %18,89 %  
finanční a rozpočtová problematika3917,97 %17,97 %  
školství a vzdělávání3013,82 %13,82 %  
žádný3013,82 %13,82 %  
ochrana spotřebitele2712,44 %12,44 %  
sociální služby2611,98 %11,98 %  
občanské soudní řízení2210,14 %10,14 %  
majetkoprávní vztahy a náhrada škody2210,14 %10,14 %  
sociální dávky2210,14 %10,14 %  
bydlení198,76 %8,76 %  
zdravotnictví135,99 %5,99 %  
základy práva ČR135,99 %5,99 %  
pojištění125,53 %5,53 %  
trestní právo125,53 %5,53 %  
veřejná správa83,69 %3,69 %  
pravní systém EU52,3 %2,3 %  
ekologie, právo životního prostředí41,84 %1,84 %  
ústavní právo20,92 %0,92 %  

Graf

11. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15973,27 %73,27 %  
muž5826,73 %26,73 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 35 let10749,31 %49,31 %  
36 – 50 let6228,57 %28,57 %  
51 – 65 let2611,98 %11,98 %  
do 20 let167,37 %7,37 %  
nad 65 let62,76 %2,76 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání8941,01 %41,01 %  
střední vzdělání s maturitní zkouškou8539,17 %39,17 %  
střední vzdělání s výučním listem188,29 %8,29 %  
vyšší odborné vzdělání146,45 %6,45 %  
základní vzdělání115,07 %5,07 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec11452,53 %52,53 %  
student/ka4520,74 %20,74 %  
podnikatel/ka198,76 %8,76 %  
Na mateřské nebo rodičovské dovolené167,37 %7,37 %  
nezaměstnaný/á146,45 %6,45 %  
důchodce94,15 %4,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte o existenci občanských poraden?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Víte, kde sídlí nejbližší občanská poradna k Vašemu bydlišti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopis na otázku 3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV nebo rozhlas na otázku 3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Myslíte si, že jsou lidé o těchto možnostech pomoci dostatečně informováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíte si, že jsou lidé o těchto možnostech pomoci dostatečně informováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?

4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?

6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?

 • odpověď ano:
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?

9. Jak jste náročnou situaci řešil/a?

 • odpověď nijak jsem náročnou situaci neřešil/a:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou náročnou situaci jsem neřešil/a na otázku 8. Která z uvedených náročných životních situací Vás v nedávné době potkala? (zaznačte prosím ty, které se Vás týkají)

14. Jste:

 • odpověď student/ka:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 12. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o existenci občanských poraden?

2. Víte, kde sídlí nejbližší občanská poradna k Vašemu bydlišti?

3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?

4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?

5. Myslíte si, že jsou lidé o těchto možnostech pomoci dostatečně informováni?

6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?

7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?

8. Která z uvedených náročných životních situací Vás v nedávné době potkala? (zaznačte prosím ty, které se Vás týkají)

9. Jak jste náročnou situaci řešil/a?

10. Uveďte, které z témat v občanských poradnách byste využil/a nejvíce Vy?

11. Pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

14. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o existenci občanských poraden?

2. Víte, kde sídlí nejbližší občanská poradna k Vašemu bydlišti?

3. Kde jste se dozvěděli o občanských poradnách?

4. Máte přehled jaké služby občanské poradny nabízejí?

5. Myslíte si, že jsou lidé o těchto možnostech pomoci dostatečně informováni?

6. Využili jste někdy služeb některé z občanských poraden?

7. Pokud ANO, dostalo se Vám zde informací a rad, které Vám následně pomohly vyřešit nepříznivou situaci?

8. Která z uvedených náročných životních situací Vás v nedávné době potkala? (zaznačte prosím ty, které se Vás týkají)

9. Jak jste náročnou situaci řešil/a?

10. Uveďte, které z témat v občanských poradnách byste využil/a nejvíce Vy?

11. Pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

14. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šifaldová, P.Občanské poradny (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obcanske-poradny-75.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.