Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obchod Lidl

Obchod Lidl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pokorná
Šetření:24. 10. 2014 - 09. 11. 2014
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete v obchodě Lidl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně5276,47 %76,47 %  
Dvakrát týdně1217,65 %17,65 %  
Každý den45,88 %5,88 %  

Graf

2. Kolik je ve vašem městě obchodů Lidl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13551,47 %51,47 %  
2 a více2232,35 %32,35 %  
21116,18 %16,18 %  

Graf

3. Jste spokojeni s počtem parkovacích míst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5377,94 %77,94 %  
Nevím1014,71 %14,71 %  
Ne57,35 %7,35 %  

Graf

4. Líbí se Vám týdny zaměřené na zahraniční produkty? (Anlgický, Mexický, Italský, Americký, Řecký)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4972,06 %72,06 %  
Jak, které týdny.1623,53 %23,53 %  
Ne34,41 %4,41 %  

Graf

5. Splňuje Lidl vaše potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5377,94 %77,94 %  
Ne1014,71 %14,71 %  
Nevím57,35 %7,35 %  

Graf

6. Je ve vašem obchodě Lidl dostatečná hygiena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3754,41 %54,41 %  
Ano2739,71 %39,71 %  
Spíše ne34,41 %4,41 %  
Ne11,47 %1,47 %  

Graf

7. Chutná Vám pečivo, upečené přímo v prodejní pekárně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3551,47 %51,47 %  
Ano, velmi2739,71 %39,71 %  
Ne68,82 %8,82 %  

Graf

8. Kolik položek průměrně obsahuje jeden váš nákup v obchodě Lidl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-52435,29 %35,29 %  
10 a více2232,35 %32,35 %  
5-102232,35 %32,35 %  

Graf

9. Vyhovují vám nově zavedené košíky do ruky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4058,82 %58,82 %  
Ano, velmi1826,47 %26,47 %  
Ne811,76 %11,76 %  
Vůbec ne22,94 %2,94 %  

Graf

10. Jste spokojeni s personálem obchodu Lidl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5682,35 %82,35 %  
Ne1014,71 %14,71 %  
Vůbec ne22,94 %2,94 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5583,33 %80,88 %  
Muž1116,67 %16,18 %  

Graf

12. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253248,48 %47,06 %  
15-181522,73 %22,06 %  
25-401319,7 %19,12 %  
40 a více69,09 %8,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Vyhovují vám nově zavedené košíky do ruky?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 12. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete v obchodě Lidl?

2. Kolik je ve vašem městě obchodů Lidl?

3. Jste spokojeni s počtem parkovacích míst?

4. Líbí se Vám týdny zaměřené na zahraniční produkty? (Anlgický, Mexický, Italský, Americký, Řecký)

5. Splňuje Lidl vaše potřeby?

6. Je ve vašem obchodě Lidl dostatečná hygiena?

7. Chutná Vám pečivo, upečené přímo v prodejní pekárně?

8. Kolik položek průměrně obsahuje jeden váš nákup v obchodě Lidl?

9. Vyhovují vám nově zavedené košíky do ruky?

10. Jste spokojeni s personálem obchodu Lidl?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete v obchodě Lidl?

2. Kolik je ve vašem městě obchodů Lidl?

3. Jste spokojeni s počtem parkovacích míst?

4. Líbí se Vám týdny zaměřené na zahraniční produkty? (Anlgický, Mexický, Italský, Americký, Řecký)

5. Splňuje Lidl vaše potřeby?

6. Je ve vašem obchodě Lidl dostatečná hygiena?

7. Chutná Vám pečivo, upečené přímo v prodejní pekárně?

8. Kolik položek průměrně obsahuje jeden váš nákup v obchodě Lidl?

9. Vyhovují vám nově zavedené košíky do ruky?

10. Jste spokojeni s personálem obchodu Lidl?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorná, M.Obchod Lidl (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://obchod-lidl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.