Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obchodní a kulturní zvláštnosti Švýcarska

Obchodní a kulturní zvláštnosti Švýcarska

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Drmolová
Šetření:03. 04. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Tento průzkum zakládám s cílem ověřit mé teoretické poznatky svojí bakalářské práce, která se zabývá obchodními a kulturními zvláštnostmi Švýcarska. Tento průzkum je více zaměřen na obchodní stránku jednání se Švýcary.

Základní hypotézou je, že Švýcarsko je rozmanitá země s mnoha kulturami, což se odráží především v obchodním styku a aby byl odchod se touto zemí úspěšný, je třeba si uvědomit jisté skutečnosti.

Proto děkuji všem respondentům za jejich odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Švýcaři jsou pověstní svojí přesností a dochvilností. Stalo se Vám někdy, že by obchodní partner ze Švýcarska dorazil na schůzku se zpožděním či dokonce bez předchozí omluvy za zpoždění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %100 %  

Graf

2. Používání moderní techniky při představování nabízeného produktu je naprosto nezbytné (např. PC prezentace, grafy, filmy, slide show)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

3. Švýcaři jsou typickým národem, který při obchodním jednání postupuje vždy podle předem připravených bodů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

4. během obchodního jednání se Švýcaři věnují pouze otázkám, které se týkají předmětu obchodu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

5. Švýcaři jsou velmi hrdí na svůj národ, historii, zvyky a tradice. Všimlli jste si, že by tento druh hrdosti někdy dávali najevo i během obchodního jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
je to spíše výjimka125 %25 %  
ne125 %25 %  

Graf

6. na Švýcary nemá význam tlačit stylem taktik k dosažení rozhodnutí či nějakého výsledku. Pocítili jste někdy, že by Švýcar vvůči Vám použil některou taktiku? (např. ultimátum či poslední nabídku)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

7. Švýcaři jsou v rámci obchodního jednání považováni za chladné, seziózní, odměřené a skromné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím250 %50 %  
spíše souhlasím250 %50 %  

Graf

8. při zahájení jednání je upřednostńována spíše krátká seznamovací fáze než obsáhlé konverzace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
někdy250 %50 %  

Graf

9. V jakém jazyce probíhalo obchodní jednání nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v angličtině375 %75 %  
v němčině125 %25 %  

Graf

10. Obchodní schůzka se Švýcary se obvykle dojednává s dostatečným předstihem. (cca 2 týdny předem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Drmolová, J.Obchodní a kulturní zvláštnosti Švýcarska (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://obchodni-a-kulturni-zvlastnosti-svycarska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.