Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obchodní jednání s Němci

Obchodní jednání s Němci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Furchová
Šetření:15. 04. 2009 - 29. 04. 2009
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
do rukou se Vám dostal dotazník, který je součástí mé bakalářské práce, ve které se zabývám kulturními rozdíly a jejich vlivem na obchodní jednání se zaměřením na porovnání České republiky a Německa. Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou využity výhradně pro zpracování praktické části mé práce. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte u otázek vždy jen jednu odpověď.
Předem děkuji za Váš čas.

Šárka Furchová, studentka PEF MZLU v Brně
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často jednáte nebo jste jednal/a s německými obchodními partnery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela výjimečně1244,44 %44,44 %  
občas1037,04 %37,04 %  
pravidelně518,52 %18,52 %  

Graf

2. Kterou formu jednání s Němci využíváte nebo jste využíval/a nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní jednání1555,56 %55,56 %  
elektronickou formu (např. e-mailem, faxem)829,63 %29,63 %  
telefonicky311,11 %11,11 %  
písemně13,7 %3,7 %  

Graf

3. Jaký jazyk při vzájemné komunikaci upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anglický1659,26 %59,26 %  
německý829,63 %29,63 %  
český311,11 %11,11 %  

Graf

4. Jak vnímáte rozdíly mezi obchodním jednáním s Němci a jednáním s Čechy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádné významné rozdíly nevnímámotázka č. 6, rozdíly jsou, ale jen nepatrnéotázka č. 5, existuje několik podstatných rozdílůotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné významné rozdíly nevnímám1244,44 %44,44 %  
existuje několik podstatných rozdílů829,63 %29,63 %  
rozdíly jsou, ale jen nepatrné725,93 %25,93 %  

Graf

5. Jak byste charakterizoval/a základní rozdíly v jednání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absolutní časová přesnost, více formality, žádné vtipkování, bez dvojsmyslů

Dá se řici že jsou více jistí v komunikaci při obchodním jednání než některé české firmy.

jsou blbci

Líbí se mi, že se Němci nespokojují s obyčejným dobrým dnem, ale jako oslovení používají Sehr geehrte Frau Kollegin. Dále jsou formálnější a milejší v závěru jednání, kdy v komunikaci se objevovaly obraty jako ,,zůstáváme s přátelským kolegiálním pozdravem".

něm. strana: a) je plně připravena na jednání b) neodbočuje od tématu - sleduje svou připravenou linii c) rozhoduje přímo naa místě

němci jsou více formální, lpí na dodržování termínů

Německy partner dává najevo svoji arogantnost,nekompromisní, dávají najevo svoji nadřazenost.

věcnost, připravenost na jednání, jasně vymezené hranice

6. Je podle Vás pro jednání s Němci potřebné mít přehled o jejich kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1140,74 %40,74 %  
ne829,63 %29,63 %  
spíše ne622,22 %22,22 %  
ano27,41 %7,41 %  

Graf

7. Myslíte si, že Vy osobně máte dobrý přehled o specifických německých formách chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne933,33 %33,33 %  
spíše ano829,63 %29,63 %  
ne622,22 %22,22 %  
ano414,81 %14,81 %  

Graf

8. Respektujete postupy, tradice a zvyky německých kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, spíše anootázka č. 9, jen částečněotázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1037,04 %37,04 %  
spíše ano829,63 %29,63 %  
ano622,22 %22,22 %  
jen částečně311,11 %11,11 %  

Graf

9. O které postupy, tradice a zvyky se konkrétně jedná? Uveďte příklad.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a)dochvilnost , neodbočování od tématu, b) příprava na jednání - včetně alternativních řešení c) výsledky jednání - zopakování - předložení dalšího postupu

časový plán, dodržování dohod sdělených i ústně, upřednostňování osobního jednání alespoň jednou za čas

dodržování časového rovzrhu, 100% přesné příchody, pití naprosto úletových drinků

formálnost jednání

Jednání osobní u německého partnera,dochvilnost,preciznost,společenské oblečení,osobní představení firmy, osoby,předložení referenci o firmě, předložení fotodokumentace ,dosavadních projektů, kontaktu na sebe(vizitky)

Nevolám jim na Velký pátek, protože vím že mají svátek... :)

Oslovuji stejně (Sehr geehrte Herr Kollege) a jednání ukončuji stějně přátelsky.

Plně zasvěcení do objektivniho přehledu činnosti. Dále se jedná o specifické projednání obchodnich podkladů na straně německé společnosti.

větší formálnost při jednání

Zwei Bier :-)

10. Respektují Vaši němečtí partneři postupy, tradice a zvyky typické pro Českou republiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, spíše anootázka č. 11, jen částečněotázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1348,15 %48,15 %  
spíše ano622,22 %22,22 %  
jen částečně414,81 %14,81 %  
ano414,81 %14,81 %  

Graf

11. O které postupy, tradice a zvyky se konkrétně jedná? Uveďte příklad.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a) vyzouvání bot při následných soukromých návštěvách b) hovory o politice, cenách,nákupech a pod. c) prodlužování jednání

Na žádne zvyky v obchodni komunikaci není kladený důraz, jedná se čistě o obchod.

Ověření adekvátních obchodních informací sloužící k zajištění prodeje komodity.

pozvání na společný oběd nebo večeři

Vínečko bíílééé

12. Napište alespoň 3 charakteristické vlastnosti německých partnerů, které jsou podle Vás pro obchodní jednání nejvíce přínosné.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jsou připraveni na jednání - jsou vstřícní - umí německy :o)

a) připravenost na jednání (věcně i obchodně) b) rozhodování na místě c) platnost dohod i bez nutnosti zápisu

Aktivita, Přehled, Zázemí, Zajištění reklamních hodnot.

debil blbec kreten

dochvilnost serioznost věcná orientace

dochvilnost, přímost, energičtnost

dochvilnost, spolehlivost, odborná připravenost

důslednost, zaměření na konkrétní problematiku, odborné zanlosti konkrétního problému

Korektnost Dochvilnost Přesnost

Mezi velice přinosne patři napřiklad když je dana partnerska společnost adekvatně komunikativni a snaží se ukazat sve aktivni schopnosti při řešení obchodnich podminek. Dalši podstatnou věcí je znalost odvětví v kterem se pohybujeme.

Nejsu obchodník

Nemám zkušenosti

nevím

Pečlivost, Zájem, Důvěra.

pokud je problém snaží se jej co nejrychleji řešit

přátelskost, odhodlanost dosáhnout výsledku, stručnost

Přátelskost, vztřícnost, ochota

Přímočaré jednání Řešení konkretního problému Vedení schuzek -vůdčí osobnost

přímost v jednání, spolehlivost, snaha najít řešení

připravenost svědomitost zdvořilost

připravenost, naplánování času, věcnost

sebejistota,dochvilnost...sebejistota

spolehlivost, časová přesnost, zaujetí pro věc

spolehlivost, jasná specifikace podmínek spolupráce, co slíbím-dodržím, žádné benefity "zdarma"

Spolehlivost, přímost, přehled o daném problému

věcnost přehled o aktuálním problému

vstřícnost, pečlivost, dochvilnost

13. Napište alespoň 3 charakteristické vlastnosti německých partnerů, které podle Vás komunikaci při obchodním jednání nejvíce komplikují.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nedodržují termíny - v angličtině mají mnohdy příšerný přízvuk - občas si myslí, že tu (myšleno v Čechách) lezeme po stromech

a) neradi přistupují na alternativní řešení b) neústupnost v termínech které pro jednání připravili c) arogance , když zjistí , že nemají adekvátního partnera k jednání ,nebo český partener není připraven

jazyková bariéra plynoucí z používání třetího jazyka

jazyková bariéra, cílevědomost, byrokracie

jazykova bariera, přísné dodržovaní norem emocionalita

malá operativnost, neschopnost improvizace, jazyková bariéra a z ní vyplývající mnohdy nepochopení jeden druhého

Monunikaci velice ztěžujé mnoho faktorů mezi ně napřiklad patří neprofesionalita, také se zdě můžeme setkat s přílišnou aktiviotou partnera která může znehodnotit až odvratit zajem připadnych kupčich partnerskych sítí.

náročnost přezíravost neupřímnost

Nejsou přístupni diskusi ,vždy se to musí řídit podle německých zásad a pravidel. Arogantnost,nadřazenost proti partnerovi z východních států

Nejsu obchodník

Německá nacionalita, svrchovanost, dělení práce do složitého systému

nemozne zazraky a ihned

neochota připustit řešení za jejich předem připravenou hranicí

neochota vyjednávat/ustupovat, neschopnost abstrakce a pohledu zvnějšku, neumí "vypnout"

nerespektují nastavená pravidla, trvají na svém - tvrdohlavost,nerespektuji firemní jazyk AJ

neschopnost improvizace, vysoké nároky, přílišná sebejistota

neváží si niže postavených pracovníků

nevím

Sebejistota Jejich větší přehled 3. Nevím

silný perfekcionalismus, jazyková nepřizpůsobivost, přílišný důraz na detaily

strohost, agresivita, egoismus

Taktéž nemám zkušenosti

Unáhlenost, Příliš vysoká horlivost, Nedůvěra v partnerský projekt.

ve snaze prosadit své cíle nehledí na čas - prodlužují jednání málo se přizpůsobují jazykovým bariérám obchodního partnera přílišné zabíhání do detailů

Vysoké nároky, časová náročnost..

Zbrklost, Pasivita, Špatné zázemí firmy

zvědavost, puntičkářství, přehnaná pečlivost

14. Které z charakteristik vystihují nejlépe Vaše německé partnery? Zaškrtněte libovolný počet odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebejistota2074,07 %74,07 %  
dochvilnost, přísné dodržování termínů1866,67 %66,67 %  
pečlivé nakládání s časem, důraz na časový rozvrh1451,85 %51,85 %  
přísné dodržování norem, pravidel a předpisů1244,44 %44,44 %  
perfekcionalismus, důraz na detaily1140,74 %40,74 %  
záliba v písemných protokolech a dokumentech1037,04 %37,04 %  
důraz na organizaci a formální struktury1037,04 %37,04 %  
věcná orientace (vždy jít co nejrychleji k jádru věci)933,33 %33,33 %  
maximální snaha vyhnout se riziku725,93 %25,93 %  
oddělování jednotlivých oblastí života (např. práce x volný čas, formální x neformální vztahy)725,93 %25,93 %  
explicitní a přímá komunikace518,52 %18,52 %  
přednost ústní formy sdělování informací před písemnou 518,52 %18,52 %  
vyhýbání se výměně názorů311,11 %11,11 %  
emocionalita27,41 %7,41 %  
vytváření přátelských vztahů na pracovišti27,41 %7,41 %  

Graf

15. Setkal/a jste se někdy v rámci obchodního jednání s nedorozuměním vyplývajícím z rozdílných kultur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2177,78 %77,78 %  
ano622,22 %22,22 %  

Graf

16. O jaké nedorozumění se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

I. jazyková bariéra - něco jako že podvodník není unterwasserman (nevzpomínám si co to bylo za doslovně přeložené slovo, ale urazilo to jednoho Hamburčana) II. konzumace opravdu ujetých kombinací piva s čímkoliv

jazyk

Jednalo se zakázku která po zajištění byla zamitnuta. ( špatná dokumentace ve firmě s kterou se jednalo )

komunikační bariera-nedorozumění

nedorozumění z jazykových barier u mnohých managerů, tato nedorozumění bylo " mou milou povinností" žehlit - uvést na správnou miru - ať už v odborných věcech nebo ve společenském chování

žadosti o nemožne v ramci jejich nerealnych projektu

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1555,56 %55,56 %  
žena1244,44 %44,44 %  

Graf

18. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let1140,74 %40,74 %  
26-35 let1037,04 %37,04 %  
51 a více let311,11 %11,11 %  
36-50 let311,11 %11,11 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1762,96 %62,96 %  
střední s maturitou829,63 %29,63 %  
střední bez maturity27,41 %7,41 %  

Graf

20. Napište název Vaší pracovní pozice.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technický pracovník210,53 %7,41 %  
Manažer nákupu15,26 %3,7 %  
prjektový inženýr15,26 %3,7 %  
projekt manažer15,26 %3,7 %  
Vedoucí projektu Elektromontáže15,26 %3,7 %  
Malíř15,26 %3,7 %  
Projekt Manažeř15,26 %3,7 %  
technik15,26 %3,7 %  
jednatelka15,26 %3,7 %  
OSVČ- zastupce zahr.firem15,26 %3,7 %  
ostatní odpovědi právník
vedoucí prodeje
Spolumajitelka firmy
student
Podnikatel
Obchodnik
top manager
marketing analytist
842,11 %29,63 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Furchová, Š.Obchodní jednání s Němci (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://obchodni-jednani-s-nemci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.