Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > obchodní taktiky USA vs. EU

obchodní taktiky USA vs. EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Žáková
Šetření:07. 04. 2013 - 14. 04. 2013
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):36 / 36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 prosím o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma:

"Nejčastěji používané obchodní taktiky v mezinárodním obchodním jednání - komparace EU x USA"

 Pokud jste měl v minulosti možnost obchodovat se zahraničními společnostmi v rámci EU a USA,

 najděte si prosím chvíli na vyplnění následujícího dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. S jakými negociačními přístupy jste se nejčastěji setkali při vyjednávání s obchodními partnery z USA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítězství - vítězství457,14 %57,14 %  
vítězství - prohra342,86 %42,86 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy při vyjednávání s obchodními partnery z USA s aplikováním nátlakových taktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

3. Pokud jste se v průběhu jednání v USA setkali s nátlakovými taktikami, o jaké taktiky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal jsem se s nátlakovou taktikou571,43 %71,43 %  
blafování - překrucování informací228,57 %28,57 %  
první nabídka - poslední nabídka114,29 %14,29 %  
projevy citů114,29 %14,29 %  

Graf

4. Na obchodním jednání je USA zastoupeno jedním jednatelem, či skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupina jednatelů571,43 %71,43 %  
jeden jednatel228,57 %28,57 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy v průběhu jednání v USA s korupčními praktikami a úplatkářstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

6. Přistupují američtí obchodníci k jednání jednorázově nebo plánují obchodní vztahy do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá spolupráce685,71 %85,71 %  
jednorázový obchod114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jste spokojeni s americkými obchodními partnery z hlediska dodržování smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
nebylo co dodržet, konkurence byla lepší114,29 %14,29 %  

Graf

8. S jakými negociačními přístupy jste se nejčastěji setkali při vyjednávání s obchodními partnery ze severní části EU (Finsko, Dánsko, Švédsko) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítězství - vítězství685,71 %85,71 %  
vítězství - prohra114,29 %14,29 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy při vyjednávání s obchodními partnery ze severní části EU s aplikováním nátlakových taktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

10. Pokud jste se v průběhu jednání v severní části EU setkali s nátlakovými taktikami, o jaké taktiky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost s nátlakovými taktikami na severu EU685,71 %85,71 %  
buď - anebo114,29 %14,29 %  
omezená pravomoc114,29 %14,29 %  

Graf

11. Při obchodním jednání jsou země severní části EU zastoupeny jedním jednatelem, či skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupina jednatelů457,14 %57,14 %  
jeden jednatel342,86 %42,86 %  

Graf

12. Setkali jste se někdy v daných zemích s korupčními praktikami a úplatkářstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

13. Přistupují k jednání jednorázově nebo plánují obchodní vztahy do budoucna?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá spolupráce685,71 %85,71 %  
jednorázový obchod114,29 %14,29 %  

Graf

14. 12) Jste spokojeni se severoevropskými obchodními partnery z hlediska dodržování smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

15. S jakými negociačními přístupy jste se nejčastěji setkali při vyjednávání s obchodními partnery v zemích jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítězství - prohra571,43 %71,43 %  
vítězství - vítězství228,57 %28,57 %  

Graf

16. Setkali jste se někdy při vyjednávání s obchodními partnery z jižní Evropy s aplikováním nátlakových taktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
ne342,86 %42,86 %  

Graf

17. Pokud jste se v průběhu jednání v jižní části EU setkali s nátlakovými taktikami, o jaké taktiky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projevy citů342,86 %42,86 %  
první nabídka - poslední nabídka228,57 %28,57 %  
buď - anebo228,57 %28,57 %  
omezená pravomoc228,57 %28,57 %  
zastrašování228,57 %28,57 %  
časový nátlak114,29 %14,29 %  
blafování114,29 %14,29 %  

Graf

18. Na obchodním jednání jsou dané země zastoupeny jedním jednatelem, či skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupina jednatelů457,14 %57,14 %  
jeden jednatel342,86 %42,86 %  

Graf

19. Setkali jste se někdy v daných zemích s korupčními praktikami a úplatkářstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

20. Přistupují k jednání jednorázově nebo plánují obchodní vztahy do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázový obchod571,43 %71,43 %  
dlouhodobá spolupráce228,57 %28,57 %  

Graf

21. S jakými negociačními přístupy jste se nejčastěji setkali při vyjednávání s obchodními partnery v zemích střední a východní Evropy (Německo, Česká republika, Maďarsko, Polsko)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítězství - vítězství685,71 %85,71 %  
vítězství - prohra114,29 %14,29 %  

Graf

22. Setkali jste se někdy při vyjednávání s obchodními partnery ze střední a východní Evropy s aplikováním nátlakových taktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

23. Pokud jste se v průběhu jednání ve střední a východní části EU setkali s nátlakovými taktikami, o jaké taktiky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal jsem se s nátlakovými taktikami v zemích střední a východní části EU457,14 %57,14 %  
buď - anebo342,86 %42,86 %  
kladný hrdina - záporný hrdina114,29 %14,29 %  
první nabídka - poslední nabídka114,29 %14,29 %  
zastrašování114,29 %14,29 %  
časový nátlak114,29 %14,29 %  

Graf

24. Na obchodním jednání jsou dané země zastoupeny jedním jednatelem, či skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupina jednatelů457,14 %57,14 %  
jeden jednatel342,86 %42,86 %  

Graf

25. 22) Setkali jste se někdy v daných zemích s korupčními praktikami a úplatkářstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

26. Přistupují k jednání jednorázově nebo plánují obchodní vztahy do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá spolupráce685,71 %85,71 %  
jednorázový obchod114,29 %14,29 %  

Graf

27. Jste spokojeni s obchodními partnery ze střední a východní části EU z hlediska dodržování smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
ne342,86 %42,86 %  

Graf

28. S jakými negociačními přístupy jste se nejčastěji setkali při vyjednávání s obchodními partnery v zemích západní Evropy (VB, Francie, země BENELUXu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítězství - vítězství7100 %100 %  

Graf

29. Setkali jste se někdy při vyjednávání s obchodními partnery ze západní části EU s aplikováním nátlakových taktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

30. Pokud jste se v průběhu jednání na západě EU setkali s nátlakovými taktikami, o jaké taktiky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal jsem se s nátlakovými taktikami v zemích západní části EU685,71 %85,71 %  
první nabídka - poslední nabídka114,29 %14,29 %  
časový nátlak114,29 %14,29 %  
blafování114,29 %14,29 %  

Graf

31. Na obchodním jednání jsou dané země zastoupeny jedním jednatelem, či skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupina jednatelů571,43 %71,43 %  
jeden jednatel228,57 %28,57 %  

Graf

32. Setkali jste se někdy v daných zemích v rámci obchodu s korupčními praktikami a úplatkářstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

33. Přistupují k jednání jednorázově nebo plánují obchodní vztahy do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá spolupráce457,14 %57,14 %  
jednorázový obchod342,86 %42,86 %  

Graf

34. Jste spokojeni s obchodními partnery ze západní části EU z hlediska dodržování smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne342,86 %42,86 %  
ano342,86 %42,86 %  
nebylo co dodržet, konkurence byla lepší114,29 %14,29 %  

Graf

35. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

36. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25228,57 %28,57 %  
27114,29 %14,29 %  
49114,29 %14,29 %  
30114,29 %14,29 %  
34114,29 %14,29 %  
23114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:30.43
Minimum:23
Maximum:49
Variační rozpětí:26
Rozptyl:80.62
Směrodatná odchylka:8.98
Medián:27
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, P.obchodní taktiky USA vs. EU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obchodni-taktiky-usa-vs-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.