Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obchodní zástupce

Obchodní zástupce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Sojáková
Šetření:24. 03. 2013 - 31. 03. 2013
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka třetího ročníku bakalářského studia oboru Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku.

Chtěla bych Vás požádat o přesnost a pravdivost odpovědí. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob vzdělávání považujete za nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školení lektorem3652,17 %52,17 %  
čtení odborných časopisů (články, internet)1521,74 %21,74 %  
čtení odborné literatury1318,84 %18,84 %  
on-line vzdělávání57,25 %7,25 %  

Graf

2. Které oblasti vzdělávání jste v roce 2012 věnovali nejvíce času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové dovednosti2637,68 %37,68 %  
počítačové dovednosti2333,33 %33,33 %  
znalost produktu1115,94 %15,94 %  
efektivní komunikace710,14 %10,14 %  
jiná odpověď (uveďte):22,9 %2,9 %  

Graf

3. Co Vám přinášejí vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nové znalosti a dovednosti4666,67 %66,67 %  
potřebu neustále se dále vzdělávat1420,29 %20,29 %  
ověření účinnosti technik, které uplatňuji v praxi811,59 %11,59 %  
žádný přínos nevnímám11,45 %1,45 %  

Graf

4. Který přístup lektora ke způsobu školení Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktik (lektor z praxe)3855,07 %55,07 %  
mentoring (předávání znalostí zkušenějším kolegou)1115,94 %15,94 %  
coaching (pomoc objevit, zvýšit a využít vlastní potenciál)1014,49 %14,49 %  
odborník (lektor znalý produktu)1014,49 %14,49 %  

Graf

5. Kolik procent Vašeho ročního příjmu jste ochotni investovat do dalšího sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 4%3550,72 %50,72 %  
5% a více2130,43 %30,43 %  
nejsem ochoten investovat nic811,59 %11,59 %  
do 1%57,25 %7,25 %  

Graf

6. Co je pro Vaši práci největším přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praxe (vlastní zkušenosti)5478,26 %78,26 %  
školní vzdělání2434,78 %34,78 %  
přirozený talent1521,74 %21,74 %  
vzdělávací akce1014,49 %14,49 %  

Graf

7. Kolik času ročně jste ochotni věnovat dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 a více pracovních dnů2130,43 %30,43 %  
do 2 pracovních dnů1927,54 %27,54 %  
4 - 6 pracovních dnů1826,09 %26,09 %  
2 - 4 pracovní dny1115,94 %15,94 %  

Graf

8. Jaké vzdělávací akce byste se rádi zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové dovednosti3652,17 %52,17 %  
počítačové dovednosti1521,74 %21,74 %  
efektivní komunikace1014,49 %14,49 %  
znalost produktu710,14 %10,14 %  
jiná odpověď (uveďte):11,45 %1,45 %  

Graf

9. Na jakém typu vzdělávání jste ochotni se podílet v pozici lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem ochoten být v pozici lektora2942,03 %42,03 %  
semináře2231,88 %31,88 %  
rád bych, ale nemám čas913,04 %13,04 %  
vzdělávání kolegů913,04 %13,04 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4666,67 %66,67 %  
vysokoškolské1217,39 %17,39 %  
základní1115,94 %15,94 %  

Graf

11. Jaká je délka Vaší praxe na pozici obchodního zástupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 2 roky5985,51 %85,51 %  
2 - 5 let811,59 %11,59 %  
5 - 10 let22,9 %2,9 %  

Graf

12. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4971,01 %71,01 %  
žena2028,99 %28,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob vzdělávání považujete za nejefektivnější?

2. Které oblasti vzdělávání jste v roce 2012 věnovali nejvíce času?

3. Co Vám přinášejí vzdělávací akce?

4. Který přístup lektora ke způsobu školení Vám nejvíce vyhovuje?

5. Kolik procent Vašeho ročního příjmu jste ochotni investovat do dalšího sebevzdělávání?

6. Co je pro Vaši práci největším přínosem?

7. Kolik času ročně jste ochotni věnovat dalšímu vzdělávání?

8. Jaké vzdělávací akce byste se rádi zúčastnili?

9. Na jakém typu vzdělávání jste ochotni se podílet v pozici lektora?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je délka Vaší praxe na pozici obchodního zástupce?

12. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob vzdělávání považujete za nejefektivnější?

2. Které oblasti vzdělávání jste v roce 2012 věnovali nejvíce času?

3. Co Vám přinášejí vzdělávací akce?

4. Který přístup lektora ke způsobu školení Vám nejvíce vyhovuje?

5. Kolik procent Vašeho ročního příjmu jste ochotni investovat do dalšího sebevzdělávání?

6. Co je pro Vaši práci největším přínosem?

7. Kolik času ročně jste ochotni věnovat dalšímu vzdělávání?

8. Jaké vzdělávací akce byste se rádi zúčastnili?

9. Na jakém typu vzdělávání jste ochotni se podílet v pozici lektora?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je délka Vaší praxe na pozici obchodního zástupce?

12. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sojáková, D.Obchodní zástupce (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obchodni-zastupce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.