Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obchodní značka "Mostecké dromy"

Obchodní značka "Mostecké dromy"

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Krajčovičová
Šetření:24. 10. 2013 - 01. 11. 2013
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dovoluji si Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad k napsání mé bakalářské práce. Cílem průzkumu je zjistit, zda a v jaké míře mostecké dromy lákají návštěvníky a jak velká informovanost je o obchodní značce "Mostecké dromy". Děkuji za Vaši pomoc, ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké dromy jste navštívili? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autodrom738,89 %38,89 %  
Hipodrom633,33 %33,33 %  
Neznám je527,78 %27,78 %  
Aquadrom527,78 %27,78 %  
Vím o nich, ale žádný jsem nenavštívil/a316,67 %16,67 %  
Aerodrom15,56 %5,56 %  

Graf

2. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé dromy, které jste vybrali v předcházející otázce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát1055,56 %55,56 %  
2 - 5 krát422,22 %22,22 %  
5 a častěji422,22 %22,22 %  

Graf

3. Účel návštěvy dromů je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nahodilý1161,11 %61,11 %  
Konkrétní akce316,67 %16,67 %  
neznam15,56 %5,56 %  
závody motocyklů15,56 %5,56 %  
in-line15,56 %5,56 %  
nikdy jsem tam nebyla15,56 %5,56 %  
farmářské trhy15,56 %5,56 %  
neznám a nenavštěvuji, tak mi je nevnucuj!15,56 %5,56 %  

Graf

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o akcích na dromech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu738,89 %38,89 %  
Od známých633,33 %33,33 %  
Z televize527,78 %27,78 %  
Z tisku422,22 %22,22 %  
Z rádia316,67 %16,67 %  
:-) 15,56 %5,56 %  
nijak15,56 %5,56 %  
slyším to poprvé15,56 %5,56 %  

Graf

5. Zaznamenali jste nějaké změny během svých návštěv? (širší nabídka služeb, čistota prostor, chování personálu……)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1372,22 %72,22 %  
Ano, zaznamenal/a jsem zlepšení422,22 %22,22 %  
Jsem zde poprvé15,56 %5,56 %  

Graf

6. Spojujete svou návštěvu dromů i s jinými aktivitami na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %77,78 %  
Ano316,67 %16,67 %  
golfové hřiště15,56 %5,56 %  

Graf

7. Během svých návštěv dromů, využíváte i ubytovací zařízení a pokud ano, tak jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyužívám1372,22 %72,22 %  
Pension211,11 %11,11 %  
Hotel211,11 %11,11 %  
trvalý pobyt15,56 %5,56 %  

Graf

8. Kolik peněz průměrně utratíte při návštěvě dromu? (na osobu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100,- Kč633,33 %33,33 %  
Do 1.000,- Kč422,22 %22,22 %  
Do 500,- Kč422,22 %22,22 %  
Více422,22 %22,22 %  

Graf

9. Vídáte reklamu, která poukazuje na „Mostecké dromy“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1266,67 %66,67 %  
Ano316,67 %16,67 %  
Autodrom211,11 %11,11 %  
nevím, neznám15,56 %5,56 %  

Graf

10. Pokud ano jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamní plochy (billboardy, plakáty...)440 %22,22 %  
V televizi330 %16,67 %  
Tištěnou reklamu (letáky, informační knížky, reklama v tisku...)330 %16,67 %  
V rádiu220 %11,11 %  
nic110 %5,56 %  
furt tvrdím, že neznám a tady mi vnucuje jiné odpovědi110 %5,56 %  

Graf

11. Přijde Vám reklama dromů dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %77,78 %  
Ano422,22 %22,22 %  

Graf

12. Změnila nějakým způsobem návštěva dromů Váš pohled na Mostecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1372,22 %72,22 %  
Ano527,78 %27,78 %  

Graf

13. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký kraj527,78 %27,78 %  
Hlavní město Praha316,67 %16,67 %  
Jihočeský kraj211,11 %11,11 %  
Středočeský kraj211,11 %11,11 %  
Jihomoravský kraj15,56 %5,56 %  
Plzeňský kraj15,56 %5,56 %  
Královehradecký kraj15,56 %5,56 %  
Pardubický kraj15,56 %5,56 %  
Vysočina15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj15,56 %5,56 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1055,56 %55,56 %  
Muž844,44 %44,44 %  

Graf

15. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 -35 let844,44 %44,44 %  
36 - 50 let633,33 %33,33 %  
51 - 65 let316,67 %16,67 %  
Méně než 18 let15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (74,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krajčovičová, M.Obchodní značka "Mostecké dromy" (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obchodni-znacka-mostecke-dro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.