Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Období 1948 - 1989 ve znalostech maturantů

Období 1948 - 1989 ve znalostech maturantů

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nová
Šetření:21. 06. 2009 - 17. 07. 2009
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):23 / 4.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená slečno maturantko, Vážený pane maturante,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je zaměřen na zjištění znalostí maturantů o období 1948 – 1989 v českých dějinách a na jejich pohled na výuku daného tématu. Dotazník je anonymní a slouží pouze k účelům zpracování diplomové práce na téma „Období 1948 – 1989 ve znalostech maturantů“.
Děkuji Vám za spolupráci a čas strávený vyplněním dotazníku.
 

Student 5. ročníku
Univerzita Hradec Králové
 

Odpovědi respondentů

1. Maturoval/a jste tento rok na Gymnáziu v Prostějově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5485,71 %85,71 %  
Ano914,29 %14,29 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19333,33 %4,76 %  
20222,22 %3,17 %  
25111,11 %1,59 %  
21111,11 %1,59 %  
17111,11 %1,59 %  
18111,11 %1,59 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:19.78
Minimum:17
Maximum:25
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.19
Směrodatná odchylka:2.28
Medián:19
Modus:19

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž666,67 %9,52 %  
Žena333,33 %4,76 %  

Graf

4. Studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtyřleté gymnázium777,78 %11,11 %  
Osmileté gymnázium222,22 %3,17 %  

Graf

5. Seřaďte vzestupně události podle data:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Okupace vojsky Varšavské smlouvy1.6670.222
tzv. Sametová revoluce2.7780.173
Komunistické převzetí moci1.5560.691

Graf

6. Seřaďte vzestupně prezidenty podle data výkonu jejich úřadu:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Antonín Novotný2.2221.062
Antonín Zápotocký2.6670.889
Gustav Husák4.5560.469
Klement Gottwald2.3332
Ludvík Svoboda3.2221.951

Graf

7. V politických procesech v 50 letech byli odsouzeni tito lidé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Milada Horáková777,78 %11,11 %  
Rudolf Slánský444,44 %6,35 %  
Klement Gottwald222,22 %3,17 %  
Antonín Zápotocký111,11 %1,59 %  

Graf

8. KSČ v hospodářství prosazovala:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrálně řízenou ekonomiku666,67 %9,52 %  
Kolektivizaci666,67 %9,52 %  
Tržní ekonomiku111,11 %1,59 %  

Graf

9. Moskevský protokol (v souvislosti s rokem 1968):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) legalizoval po vpádu vojsk Varšavské smlouvy jejich pobyt na našem území888,89 %12,7 %  
d) omezoval činnost některých organizací a sliboval prosovětsky orientované personální změny333,33 %4,76 %  
c) umožňoval liberalizaci centrálně řízeného hospodářství v letech 1965 – 1968111,11 %1,59 %  

Graf

10. Jan Palach se upálil na protest proti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okupaci v roce 1968777,78 %11,11 %  
měnové reformě v roce 1953111,11 %1,59 %  
nástupu komunistů k moci v roce 1948111,11 %1,59 %  

Graf

11. Dva tisíce slov je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
text z roku 1968 od Ludvíka Vaculíka vyzívající k pokračování reforem777,78 %11,11 %  
kniha od A. Solženicyna, v níž popisuje jeden den člověka zavřeného v gulagu111,11 %1,59 %  
text z roku 1977 od Václava Havla vyzívající k dodržování lidských práv111,11 %1,59 %  

Graf

12. Ve stalinismu se uplatňuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kult osobnosti 666,67 %9,52 %  
kritika kultu osobnosti111,11 %1,59 %  
tržní ekonomika111,11 %1,59 %  
omezování zbrojní výroby111,11 %1,59 %  

Graf

13. Ve kterém roce byl do ústavy vložen článek o vedoucí úloze KSČ ve státě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1960333,33 %4,76 %  
1948333,33 %4,76 %  
1968222,22 %3,17 %  
1953111,11 %1,59 %  

Graf

14. Okupace v roce 1968 se nezúčastnilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rumunsko444,44 %6,35 %  
Bulharsko333,33 %4,76 %  
Polsko111,11 %1,59 %  
Maďarsko111,11 %1,59 %  

Graf

15. Vysvětli pojmy: A) Vekslák, B)Tuzex, C) SNB, D) Výjezdní doložka

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A - prodejce bonů b - obchod c - sbor národní bezpečnosti d - vízum za komunistu

a smenarnik

a) houmles, b) krám, c) nevim, d)nevim

a) nevim b) obchod v hlubokem minulu se zarh. zbozim c) sbor narodni bezpecnosti d) papir, abys mohl vycestovat ven

A) prodejce valut b) obchod c) policie d) nevim

a)směnárna b)zahraniční zboží c)policie d)poplatek za vývoz

A)Veksloval penize:) Za bony atd,B)Obchod C)Sbor národní bezpečnosti,D)neviiim

a/překupník s bony b/obchod c/policie d/povolení k výjezdu di zahraničí

vekslak - ten, kdo na cerno pasuje a obchoduje s menou tuzex - obchod, kde se daly koupit veci ze zahranici SNB - statni narodni bezpecnost vyjezni dolozka - ?

16. Jakou týdenní hodinovou dotaci měl dějepis, když se vyučovalo zmiňované téma (nejčastěji ve 4. ročníku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednohodinovou666,67 %9,52 %  
Dvouhodinovou 333,33 %4,76 %  

Graf

17. Napiš jakých pomůcek(mapa, projektor, pc, texty, interaktivní tabule atd.) využíval vyučující při výuce zmiňovaného tématu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mapa222,22 %3,17 %  
Mapa, projektor, texty111,11 %1,59 %  
tabule,mapy111,11 %1,59 %  
Mapy,texty111,11 %1,59 %  
texty111,11 %1,59 %  
mapa, projektor, pc111,11 %1,59 %  
žádných111,11 %1,59 %  
mapa, texty, projektor111,11 %1,59 %  

Graf

18. Jak využíval vyučující pomůcky při výuce zmiňovaného tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nevyužíval pomůcky555,56 %7,94 %  
Spíše využíval pomůcky222,22 %3,17 %  
Využíval pomůcky222,22 %3,17 %  

Graf

19. Bylo do výuky zmiňovaného tématu zařazeno i nějaké regionální téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne555,56 %7,94 %  
Ano444,44 %6,35 %  

Graf

20. Pokud ano, bylo toto téma zajímavější než témata obecnější? Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano375 %4,76 %  
kazde bylo zajimave125 %1,59 %  

Graf

21. Kolik času bylo v poměru k jiným dějepisným látkám věnováno zmiňovanému tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani dostatek, ani nedostatek času444,44 %6,35 %  
Nedostatek času222,22 %3,17 %  
Dostatek času111,11 %1,59 %  
Spíše nedostatek času111,11 %1,59 %  
Spíše dostatek času111,11 %1,59 %  

Graf

22. S výrokem: téma "období 1948 - 1989 v českých dějinách" je pro mne zajímavé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím444,44 %6,35 %  
souhlasím333,33 %4,76 %  
nesouhlasím222,22 %3,17 %  

Graf

23. Jaká byla podle Vás odborná připravenost vyučujícího při výuce zmiňovaného tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše připraven555,56 %7,94 %  
Připraven333,33 %4,76 %  
Nepřipraven111,11 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Maturoval/a jste tento rok na Gymnáziu v Prostějově?

2. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Maturoval/a jste tento rok na Gymnáziu v Prostějově?

2. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nová, B.Období 1948 - 1989 ve znalostech maturantů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://obdobi-1948-1989-ve-znalostech-maturantu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.