Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obecná znalost historických a církevních termínů

Obecná znalost historických a církevních termínů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Šmilauerová
Šetření:10. 05. 2013 - 12. 05. 2013
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, děkuji, že jste ochotni věnovat pár minut mému dotazníku, který využiju pro svou bakalářkou práci. 

Překládám z angličtiny populárně-naučný text o britské historii a potřebuji srovnat znalosti českých čtenářů (jakékoli věkové kategorie, pohlaví i vdělání!) se znalostmi čtenářů původního anglického textu, který překládám.

Proto prosím NIC NEVYHLEDÁVEJTE NA INTERNETU ANI JINDE - potřebuji zjistit reálné a přirozené znalosti, abych věděla, které termíny potřebují vysvětlivky.

Děkuji moc za pomoc!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Ještě jednou připomínám, že odpovědi by měly být zcela spontánní a nepodložené žádným vyhledáváním. Vůbec se nestresujte s tím, že jich možná nebudete dost znát (právě to ověřuji)
Tak pojďme na to!
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23815,69 %15,69 %  
22611,76 %11,76 %  
25611,76 %11,76 %  
2459,8 %9,8 %  
1735,88 %5,88 %  
2835,88 %5,88 %  
1323,92 %3,92 %  
2023,92 %3,92 %  
2623,92 %3,92 %  
3211,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 21
27
30
29
49
39
43
16
47
18
35
36
14
1325,49 %25,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.53
Minimum:14
Maximum:43
Variační rozpětí:29
Rozptyl:31.6
Směrodatná odchylka:5.62
Medián:24
Modus:23

Graf

2. vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2447,06 %47,06 %  
SŠ s maturitou1631,37 %31,37 %  
815,69 %15,69 %  
doktorand a výš35,88 %5,88 %  

Graf

3. Jste věřící? (otázka je položena kvůli ne/znalosti církevních termínů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3772,55 %72,55 %  
ano, jiná církev815,69 %15,69 %  
ano, katolík59,8 %9,8 %  
ne, ale zajímám se speciálně o toto téma /studoval/a jsem jej11,96 %1,96 %  

Graf

4. Převorství

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená2243,14 %43,14 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1835,29 %35,29 %  
Tento termín vůbec neznám713,73 %13,73 %  
Tento termín znám, znamená:47,84 %7,84 %  
Určitý typ kláštera, kde je převor.11,96 %1,96 %  
součást církve11,96 %1,96 %  
církevní stavba snad podobná našemu klášteru, ale mám dojem, že s poněkum volnějším režimem11,96 %1,96 %  
je to nějaká organizační jednotka v rámci církve11,96 %1,96 %  
vymezené území, kde sídlí převor11,96 %1,96 %  
něco jako opatství, akorát místo opata mají převora11,96 %1,96 %  
církevní správní jednotka v jejímž čele stojí převor11,96 %1,96 %  
oblast, kterou spravuje převor11,96 %1,96 %  
hlavní osoba v klášteře11,96 %1,96 %  
něco jako klášter11,96 %1,96 %  
uskupení křesťanů11,96 %1,96 %  
klášter11,96 %1,96 %  
jakou funkci má převor v hierarchii církve přesně nevím, ale nějakou podstatnou samozřejmě má11,96 %1,96 %  
Samospravny církevní region11,96 %1,96 %  
nějaká oblast spravovaná převorem11,96 %1,96 %  
to má něco společného s kláštery11,96 %1,96 %  
určitá oblast pod správou církevního hodnostáře - převora11,96 %1,96 %  
něco jako církevní řád11,96 %1,96 %  
Nedokážu ho definovat11,96 %1,96 %  

Graf

5. Lektorium

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám3058,82 %58,82 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1427,45 %27,45 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:713,73 %13,73 %  
souvisí s předčítáním/vzděláváním11,96 %1,96 %  
lekce11,96 %1,96 %  
místnost určena ke studiu11,96 %1,96 %  
místo v klášteře, kde se předčítá Bible11,96 %1,96 %  
místnost v klášteře11,96 %1,96 %  
to má něco společného s katolickými dogmaty11,96 %1,96 %  
Tento termín znám, znamená:11,96 %1,96 %  
místo, z něhož se v kostele předčítá11,96 %1,96 %  

Graf

6. Krucifix

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:3976,47 %76,47 %  
kříž 1427,45 %27,45 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1019,61 %19,61 %  
kříž s Ježíšem35,88 %5,88 %  
kříž s ukřižovaným Ježíšem23,92 %3,92 %  
kříž s ukřižovaným Kristem11,96 %1,96 %  
Ježíš na kříži / nadávka11,96 %1,96 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená11,96 %1,96 %  
kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován (ten tvar)11,96 %1,96 %  
1. mě napadlo "sakra", jinak kříž11,96 %1,96 %  
kriz11,96 %1,96 %  
je to křížek11,96 %1,96 %  
Kříž na kterém je i Ježíš11,96 %1,96 %  
kriz s ukrizovanym Jezisem11,96 %1,96 %  
symbol v podobě ukřižovaného Ježíše11,96 %1,96 %  
model kříže s ukřižovaným Kristem11,96 %1,96 %  
název pro nástroj/nářadí-v určitou chvili potřebná věc11,96 %1,96 %  
žeby kříž?11,96 %1,96 %  
Nadavku11,96 %1,96 %  
křesťanský artefakt- kříž Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován, nyní se třeba nosí malý jako symbol11,96 %1,96 %  
nadávka, kříž11,96 %1,96 %  
ukřižovaný Ježíš11,96 %1,96 %  
Kriz, na kterym visí jezis11,96 %1,96 %  
kříž a taky slovo v rozčilení;)11,96 %1,96 %  
Kristus na kříži, symbol11,96 %1,96 %  
kříž s ukžišovaným kristem11,96 %1,96 %  
u něho se lidé modlili11,96 %1,96 %  
zvolání a taky kříž s ježíšem11,96 %1,96 %  
Kříž, který nosí kněz na krku11,96 %1,96 %  
kříž jako náboženský předmět11,96 %1,96 %  
křížek s kristem11,96 %1,96 %  
křesťanský kříž11,96 %1,96 %  

Graf

7. Národní stát

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:1631,37 %31,37 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1427,45 %27,45 %  
Tento termín vůbec neznám1223,53 %23,53 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1019,61 %19,61 %  
stát, kteří tvoří jen jeden hlavní národ - např. Česko je národní stát, Československo nebylo11,96 %1,96 %  
stát patřící 1 národu11,96 %1,96 %  
ve state zije jeden narod?:D11,96 %1,96 %  
stát skládající se pouze u jednoho národa11,96 %1,96 %  
Stát, ve kterém převládá, nebo se skládá pouze z jednoho národa.11,96 %1,96 %  
stát, jehož základem je určitý národ11,96 %1,96 %  
případ kdy se národnost shoduje se státním zřízením11,96 %1,96 %  
snad ani neexistuje, jedná se o jakési splynutí vytyčeného území (státu) s národem, který ho obývá11,96 %1,96 %  
stát na základě společenství jednoho národa11,96 %1,96 %  
stát, který je vymezen na základě národnosti - velká vlna v 19. století vzniků národních států11,96 %1,96 %  
oblast vzniklá ne politicky či zeměpisně, ale podle národa, tj. lidí se spatých historicky a kulturně11,96 %1,96 %  
stát, který je tvořen národem11,96 %1,96 %  
stát obývaný jedním národem?11,96 %1,96 %  
Stát, ve kterém žije převážně jeden národ11,96 %1,96 %  
stát, který byl vytvořen na základě příslušnosti obyvatel k nějaké národnosti11,96 %1,96 %  
stát, který je státem např. Čechů, Němců atd. Národním státem nebylo např. Rarkousko-Uhersko11,96 %1,96 %  
stát s občany jednoho národa11,96 %1,96 %  
stát obývaný pouze jedním národem11,96 %1,96 %  
území + národ, Evropa=národní státy11,96 %1,96 %  
Jako technický termín přesně nevim...asi státní zřízení, které je určitým způsobem silně identifikované s nějakým národem11,96 %1,96 %  
Stát definovány na zaklade naroda11,96 %1,96 %  
stát, ve kterém jsou lidé většinou z jednoho národa11,96 %1,96 %  
stát jedné národnosti jako např. ČR11,96 %1,96 %  
nějaký stát11,96 %1,96 %  
stát složený z příslušníků jednoho národa11,96 %1,96 %  
stát jednoho národa (rozdíl jugoslávie - chorvatsko)11,96 %1,96 %  
stát, kde žije jeden národ11,96 %1,96 %  
"Stát" definovaný ne územně, ale na základě národnosti (zděděné)11,96 %1,96 %  

Graf

8. tkalcovna

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:3058,82 %58,82 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1733,33 %33,33 %  
místo, kde se tká35,88 %5,88 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená35,88 %5,88 %  
místo, kde se tká látka23,92 %3,92 %  
místnost, kde se tkají látky23,92 %3,92 %  
Tento termín vůbec neznám23,92 %3,92 %  
místo, kde se přede 11,96 %1,96 %  
pracovna tkalce11,96 %1,96 %  
Místo/stroj, kde/na němž se tká? Pokud ne, pak termín neznám. :-)11,96 %1,96 %  
místnost kde se na stavu vyrábí látka11,96 %1,96 %  
místo, kde se tká, nebo i továrna11,96 %1,96 %  
nejaka dilna na spracovani tkaniny11,96 %1,96 %  
výrobna tkaniny11,96 %1,96 %  
dílna, ve které se zpracovávaly tkaniny11,96 %1,96 %  
Místo, kde se vyrábí látka.11,96 %1,96 %  
místo, kde se vyrábějí tkané výrobky11,96 %1,96 %  
misto, kde se vyrabi latky11,96 %1,96 %  
místo, kde se tkají látky11,96 %1,96 %  
místo, kde pracují tkalci :)11,96 %1,96 %  
výrobna látek11,96 %1,96 %  
Dilna kde siji11,96 %1,96 %  
místo, kde se tkají látky :)11,96 %1,96 %  
místo, kde se tkají látky?:)11,96 %1,96 %  
dílna, ve které se tkají látky11,96 %1,96 %  
místnost kde se tká? :D11,96 %1,96 %  
místnost kde se dělaj látky :D11,96 %1,96 %  
místnost pro výrobu látek11,96 %1,96 %  
místo, kde se šije oblečení11,96 %1,96 %  
místo, kde se tká, vyrábějí látky11,96 %1,96 %  
Místo, kde se vyrábí na tkalcovskem stavu textilie11,96 %1,96 %  
tkalcovská dílna?11,96 %1,96 %  
dílna, kde se tkalo plátno11,96 %1,96 %  
dílna na výrobu tkanin11,96 %1,96 %  
místnost, používaná ke tkaní látek11,96 %1,96 %  
výrobna, malá továrna, něco jako přádlena11,96 %1,96 %  
místnost/dům, kde se tká11,96 %1,96 %  
nejspíš výrobna tkalcovských stavů11,96 %1,96 %  
Manufaktura, kde se vyrábějí latky11,96 %1,96 %  
budova tkalců dříve11,96 %1,96 %  
místo kde se tkají látky11,96 %1,96 %  
tkalcovská dílna, kde se tkaly látky, koberce atd.11,96 %1,96 %  
pracoviště tkalce11,96 %1,96 %  
tkalo se tam11,96 %1,96 %  
tkalcovská dílna11,96 %1,96 %  

Graf

9. světskost, světský

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:4282,35 %82,35 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:815,69 %15,69 %  
necírkevní47,84 %7,84 %  
ne církevní35,88 %5,88 %  
profánní23,92 %3,92 %  
opak církevního23,92 %3,92 %  
nenáboženský23,92 %3,92 %  
nekřesťanský, odtržený od církve/víry 11,96 %1,96 %  
necírkevní - např. ve středověku byl církevní hlavou Svaté říše římské papež a světskou římský císař nebo král11,96 %1,96 %  
lidský (světské touhy = základní lidské touhy)11,96 %1,96 %  
opak duchovní11,96 %1,96 %  
kolotocari :-D 11,96 %1,96 %  
nevěřící, nekatolíci11,96 %1,96 %  
opak náboženského11,96 %1,96 %  
Označení čehokoliv, co není děláno v souladu s vírou, náboženstvím. Většinou nějak vybočuje z církevních mravů.11,96 %1,96 %  
opak církevního, nenáboženské11,96 %1,96 %  
nenabozensky, nesouvisejici s nabozenskym ritualem11,96 %1,96 %  
prostý, spíš jakože protiklad k sakrálnímu11,96 %1,96 %  
např. majetek-majetek králů, šlechty...11,96 %1,96 %  
patřící tomuto světu (tedy laický, ne svatý)11,96 %1,96 %  
obyčejný11,96 %1,96 %  
Cirkevni11,96 %1,96 %  
opak církevního, oddělený od církevních záležitostí11,96 %1,96 %  
týkající se mimocírkevních záležitostí11,96 %1,96 %  
světský - kolotočář11,96 %1,96 %  
lidský, pro obyčejné lidi11,96 %1,96 %  
co nemá spojitost s náboženstvím11,96 %1,96 %  
ne-církevní11,96 %1,96 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená11,96 %1,96 %  
necírkevní nebo také od kolotočů11,96 %1,96 %  
opak slova "církevní"11,96 %1,96 %  
neduchovní11,96 %1,96 %  
nemající církevní význam ani původ, pozemskost11,96 %1,96 %  
založený ve věcech pozemského života11,96 %1,96 %  
Opak duchovní, nemajic vztah k náboženství, k víře 11,96 %1,96 %  
opakem je duchovní11,96 %1,96 %  
necírkevní svět, běžný život11,96 %1,96 %  
"ne-duchovní", lidský11,96 %1,96 %  
ateismus, ateistický11,96 %1,96 %  
opozitum k náboženský11,96 %1,96 %  
pozemský, pomíjivý; opak od náboženský11,96 %1,96 %  
sekulární, nenáboženský/necírkevní11,96 %1,96 %  
nesouvisející s církví, laický11,96 %1,96 %  

Graf

10. děkan (u Sv.Pavla)

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:2447,06 %47,06 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1427,45 %27,45 %  
Tento termín vůbec neznám713,73 %13,73 %  
Tento termín znám, znamená:59,8 %9,8 %  
církevní hodnost35,88 %5,88 %  
církevní hodnostář23,92 %3,92 %  
kněz11,96 %1,96 %  
osoba s vyšší řídící funkcí11,96 %1,96 %  
znám jen děkana (šéfa) fakulty11,96 %1,96 %  
Označení v církevní hierarchii. Po biskupovi 2. nejvyšší.11,96 %1,96 %  
nerozumím otázce11,96 %1,96 %  
něco jako vedoucí univerzity11,96 %1,96 %  
představený církevní obce11,96 %1,96 %  
náboženská hodnost, znám termín "děkanství"11,96 %1,96 %  
nějaká církevní funkce11,96 %1,96 %  
správce kostela11,96 %1,96 %  
asi furt děkuje11,96 %1,96 %  
krajský církevní představitel11,96 %1,96 %  
církevní hodnsotář11,96 %1,96 %  
představitel církevní11,96 %1,96 %  
středně vysoká církevní hodnost11,96 %1,96 %  
kněz, který spravuje děkanát11,96 %1,96 %  
hodnostář (církevní )11,96 %1,96 %  
VŠ/akademická funkce11,96 %1,96 %  
jeden z lidí v církvi - v kostele, někdo je děkan, někdo farář11,96 %1,96 %  
církevní titul11,96 %1,96 %  
nějaký církevní hodnostář11,96 %1,96 %  
vrchní kněz11,96 %1,96 %  
šéf fakulty11,96 %1,96 %  
vedoucí kapituly v kostele sv. Pavla11,96 %1,96 %  

Graf

11. konvent

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám1529,41 %29,41 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1529,41 %29,41 %  
Tento termín znám, znamená:1325,49 %25,49 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1019,61 %19,61 %  
klášter59,8 %9,8 %  
něco jako klášter23,92 %3,92 %  
parlament v době Velké francouzské revoluce11,96 %1,96 %  
Znám ve smyslu státního orgánu11,96 %1,96 %  
nejaka jako vlada nebo tak neco11,96 %1,96 %  
člověk, který přestoupí k jiné víře11,96 %1,96 %  
část kostela, církevní stavba11,96 %1,96 %  
ten kdo konvertoval k církvi11,96 %1,96 %  
členové jednoho kláštera tvoří konvent - např. dominikánský konvent v Olomouci jsou bratři Dominikáni, kteří bydlí/působí v klášteře v Olomouci11,96 %1,96 %  
klášter, společenství v něm11,96 %1,96 %  
řád, společenství11,96 %1,96 %  
příbytek mnichů?11,96 %1,96 %  
komplex církevních budov, např. pro mnichy11,96 %1,96 %  
obvytelé kláštera11,96 %1,96 %  
sjezd vysokých círk. hodnostářů11,96 %1,96 %  
schůze11,96 %1,96 %  
nějaký typ sněmu?11,96 %1,96 %  
Sněm11,96 %1,96 %  
shromáždění zástupců sborů, seniorátů11,96 %1,96 %  
klášter nebo tak něco11,96 %1,96 %  
setkání církevních hodnostářů k otázkám víry11,96 %1,96 %  
ženský klášter11,96 %1,96 %  
úmluva11,96 %1,96 %  

Graf

12. vizitace

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám2854,9 %54,9 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1529,41 %29,41 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená59,8 %9,8 %  
Tento termín znám, znamená:35,88 %5,88 %  
návštěva23,92 %3,92 %  
kontrola23,92 %3,92 %  
kontrola, návštěva11,96 %1,96 %  
kontrolní návštěva11,96 %1,96 %  
Akt, kdy výše postavený kněz se přijde účastnit mše v jiném, řadovém kostele.11,96 %1,96 %  
návštěva s někakým závěrečným hodnocením11,96 %1,96 %  
navštívení nemocných11,96 %1,96 %  
že tě navštíví duch svatý?11,96 %1,96 %  
kontrolní návštěva panovníka na nějakém území/v nějaké obci/úřadě11,96 %1,96 %  
návštěva?11,96 %1,96 %  
návštěva určité církevní instituce význaným představitelem církve11,96 %1,96 %  
nějaká návštěva, kontrola11,96 %1,96 %  
návštěva papeže11,96 %1,96 %  
návštěva někoho nebo něčeho11,96 %1,96 %  

Graf

13. kajícník

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:3262,75 %62,75 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1427,45 %27,45 %  
Tento termín vůbec neznám35,88 %5,88 %  
někdo kdo se kaje ze svých hříchů23,92 %3,92 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená23,92 %3,92 %  
někdo, kdo lituje a chce odčinit své hříchy 11,96 %1,96 %  
člověk u zpovědi11,96 %1,96 %  
Ten, kdo se kaje? :-)11,96 %1,96 %  
ten, kdo se kaje, lituje svých činů11,96 %1,96 %  
člověk, který se kaje (lituje, stydí se, že smilnil)11,96 %1,96 %  
člověk litující svých hříchů11,96 %1,96 %  
asi kdyz se nekdo kaje za sve prohresky11,96 %1,96 %  
člověk, který lituje svých hříchů, chodí ke zpovědi, kaje se11,96 %1,96 %  
hříšník, ten, kdo se potom kaje11,96 %1,96 %  
Člověk, který se snaží odčinit své hříchy a zpytuje svědomí. 11,96 %1,96 %  
někdo, kdo lituje svých hříchů a kaje se z nich11,96 %1,96 %  
nekdo, kdo se vyznava ze svych hrichu, v tomto kontextu asi verici, ktery prochazi nejakym procesem pokani kanonizovanym cirkvi11,96 %1,96 %  
ten kdo se kaje ze svých hříchů11,96 %1,96 %  
ten, kdo se kaje za své hříchy11,96 %1,96 %  
člověk, který lituje svých činů a prosí za odpuštění11,96 %1,96 %  
člověk litující svých hříchů, často ten, kdo jde ke zpovědi - tedy se kaje ze svých hříchů11,96 %1,96 %  
člověk asketický 11,96 %1,96 %  
zpovídající se ze svých hříchů11,96 %1,96 %  
člověk, co se kaje, uvědomuje si své hříchy11,96 %1,96 %  
někdo, kdo se kaje po spáchání hříchu11,96 %1,96 %  
člověk kající se ze svých hříchů - lituje jich a chce je odčinit11,96 %1,96 %  
ten kdo se kaje, dělá pokání11,96 %1,96 %  
blbec co si myslí že udělal něco špatně a myslí si že když se bude modlit že u to pomůže11,96 %1,96 %  
člověk žádající o odpuštění hříchu11,96 %1,96 %  
ten, kdo se kaje (lituje svých hříchů)11,96 %1,96 %  
ten kdo prosí o odpuštění11,96 %1,96 %  
Někdo kdo se kaje...11,96 %1,96 %  
ten kdo se kaje, tedy lituje svých hříchů11,96 %1,96 %  
kdo lituje svých činů11,96 %1,96 %  
ten,co se kaje za hříchy11,96 %1,96 %  
člověk, co chce své hříchy odčinit pokáním.11,96 %1,96 %  
hříšník, který se kaje ze svých hříchů11,96 %1,96 %  
vykonávající pokání11,96 %1,96 %  
ten, kdo se kaje11,96 %1,96 %  
tím byl třeba Robert De Niro ve filmu The Mission poté, co si uvědomil, jaké zlo napáchal... prostě člověk, který lituje napáchaného zla a kaje se (více či méně drastickou formou žádá boha o odpuštění).11,96 %1,96 %  
Člověk, který ze sebe smývá hříchy 11,96 %1,96 %  
ten, kdo lituje své hříchy11,96 %1,96 %  
ten, co činí pokání za své hříchy11,96 %1,96 %  
hříšník litující svých činů11,96 %1,96 %  
člověk, který činí pokání (lituje svých hříchů, prosí Boha o odpuštění11,96 %1,96 %  
osoba litující svých hříchů11,96 %1,96 %  
ten, co se kaje11,96 %1,96 %  
člověk, který se kaje za spáchané hříchy11,96 %1,96 %  

Graf

14. kurátor

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1733,33 %33,33 %  
Tento termín znám, znamená:1529,41 %29,41 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1427,45 %27,45 %  
Tento termín vůbec neznám59,8 %9,8 %  
někdo, kdo má určitou míru dohledu/odpovědnosti nad druhým 11,96 %1,96 %  
osoba zodpovědná za někoho/průběh něčeho11,96 %1,96 %  
člověk, který nás zastupuje/řeší nás případ11,96 %1,96 %  
znam jen prokuratora :-D ... 11,96 %1,96 %  
(znám pouze současný význam, např. kurátor výstavy)11,96 %1,96 %  
Člověk, který má dohled nad nějakou věcí či akcí.11,96 %1,96 %  
člověk, který něco spravuje11,96 %1,96 %  
no, v dnešním kontextu je to organizátor umělecké akce11,96 %1,96 %  
správce nějaké oblasti (Římané měli v Izraeli své prokurátory)11,96 %1,96 %  
v moderním pojetí je to osoba zodpovídající, organizující a spravující určitou záležitost11,96 %1,96 %  
znám jen z prostředí "galerie", náboženský význam nevím11,96 %1,96 %  
znám pouze jako kurátor výstavy11,96 %1,96 %  
správce sbírky11,96 %1,96 %  
Organizátor, člověk zodpovědný za bezproblémový chod kulturni akce jako je výstava apod11,96 %1,96 %  
v sociálních službách něco jako poradce11,96 %1,96 %  
poručník11,96 %1,96 %  
zastřešuje výstavu11,96 %1,96 %  
specialista na nějaký druh umění, také pracovník v sociální oblasti 11,96 %1,96 %  
kdo nad někým/něčím dohlíží11,96 %1,96 %  
je to prokurátor, když mu někdo ukradne "pro"... a teď vážně: představitel určité instituce definované v církevním právu, nevim přesně11,96 %1,96 %  
Organizátor výstav 11,96 %1,96 %  
zástupce kněze, faráře, vystudoval asi 5 let? kurz kurátora11,96 %1,96 %  
pracuje s propuštěnými vězni11,96 %1,96 %  
volený zástupce sboru z řad staršovstva11,96 %1,96 %  
někdo přes sociálku11,96 %1,96 %  
správce11,96 %1,96 %  
buď kurátor výstavy, nebo sociální pracovník11,96 %1,96 %  

Graf

15. pašije

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:2039,22 %39,22 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1835,29 %35,29 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1019,61 %19,61 %  
Tento termín vůbec neznám47,84 %7,84 %  
část Velikonoc11,96 %1,96 %  
něco na způsob velikonočních her11,96 %1,96 %  
svátky11,96 %1,96 %  
Vánoce, ale v pohanském světě11,96 %1,96 %  
hry a zpěvy o Velikonocích11,96 %1,96 %  
znam z cestiny... zalozpevy?.. uz si to moc nepamatuji.11,96 %1,96 %  
vánoční mše11,96 %1,96 %  
vyprávění "příběhu" Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
Je to text čtený při Velikonocích, ve kterém je popsán Ježíšův příběh těsně před umučením.11,96 %1,96 %  
něco s Velikonocemi11,96 %1,96 %  
cesky nazev pro zidovsky svatek Pesach11,96 %1,96 %  
něco kolem velikonoc11,96 %1,96 %  
to jsou snad nějaké velikonoční zpěvy?11,96 %1,96 %  
něco o utrpení Krista11,96 %1,96 %  
utrpení Kristovo11,96 %1,96 %  
velikonoční hry11,96 %1,96 %  
velikonoční slavnosti11,96 %1,96 %  
svíce11,96 %1,96 %  
období v církevním roce, během velikonoc?11,96 %1,96 %  
má něco společného s Velikonocemi11,96 %1,96 %  
svátky církevní11,96 %1,96 %  
svátek před Velikonocemi11,96 %1,96 %  
vyprávění nebo příběhy podle evangelia11,96 %1,96 %  
umělecké zpracování příběhu Ježíše - ukřižování11,96 %1,96 %  
umučení11,96 %1,96 %  
je to součást Evangelia vrcholící pohřbem JK, jestli se nepletu11,96 %1,96 %  
Velikonoční bohoslužby 11,96 %1,96 %  
velikonoce - nebo spíš tp , co se událo - utrpení a ukřížování Krista 11,96 %1,96 %  
hry na oslavu buď narození nebo ukřižování Krista tď si nejsem jistá11,96 %1,96 %  
cesta Krista na Golgotu11,96 %1,96 %  
utrpení a smrt Krista ("slaví" se o Velikonocích)11,96 %1,96 %  
židovský svátek velikonoc11,96 %1,96 %  
židovské svátky, termín kolem našich velikonoc11,96 %1,96 %  
náboženský svátek/zvyk11,96 %1,96 %  
Velikonoční bohoslužba (Velký pátek) připomínající utrpení Krista11,96 %1,96 %  

Graf

16. eucharistický svatostánek

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám2141,18 %41,18 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1223,53 %23,53 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:917,65 %17,65 %  
Tento termín znám, znamená:917,65 %17,65 %  
místo, kde se přijímá svátost eucharistie 11,96 %1,96 %  
svatostánek je třeba kostel/kaplička...11,96 %1,96 %  
stanek se Svatým 11,96 %1,96 %  
Označení pro kostel či jiné vysvěcené místo.11,96 %1,96 %  
svatostanek otevreny vice konfesim11,96 %1,96 %  
místo za oltářem, kde je uloženo tělo Kristovo a mešní víno11,96 %1,96 %  
místo v kostele (většinou pozlacená skříňka), kde je ukládán chléb proměněný na tělo Ježíše Krista - tedy eucharistie. Většinou nad ním svítí v kostele červené světlo. Jednou za rok (o Velikonocích) zůstává prázdný...11,96 %1,96 %  
místo, kde probíhá přijímání11,96 %1,96 %  
místo, kde se vykonává bohoslužba11,96 %1,96 %  
místo pro uložení nádob s eucharistiemi11,96 %1,96 %  
místo pro vykonávání svátosti 11,96 %1,96 %  
Místo kde se při bohoslužbě přijímá tělo Páně 11,96 %1,96 %  
tam kde je uložené- ty oblátky u katolíků11,96 %1,96 %  
kostel11,96 %1,96 %  
katolická schrána na hostie11,96 %1,96 %  
eucharistie je místnost za oltářem běžně nepřístupná návštěvníkovi kostela, svatostánek označuje kostel11,96 %1,96 %  
nějaká církevní stavba nebo část stavby11,96 %1,96 %  
církevní svatostánek, "posvátné" místo11,96 %1,96 %  

Graf

17. kněžiště (v kostele)

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:2345,1 %45,1 %  
Tento termín vůbec neznám1427,45 %27,45 %  
Tento termín znám, znamená:713,73 %13,73 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená713,73 %13,73 %  
kazatelna nebo místo, kde se kněz převléká a připravuje na kázání11,96 %1,96 %  
místo za oltářem, kde stojí kněz?11,96 %1,96 %  
místo pro kněze11,96 %1,96 %  
misto kde je knez 11,96 %1,96 %  
část pod oltářem11,96 %1,96 %  
místo ve východní části kostela odkud se slouží mše11,96 %1,96 %  
misto, kde se knez pripravuje k bohosluzbe anebo odkud ji vede (obdoba "bima" v synagoze)11,96 %1,96 %  
sakristie?11,96 %1,96 %  
místo vyhrazené pro kněží?11,96 %1,96 %  
místo, kde kněz pobývá11,96 %1,96 %  
prostor kolem oltáře, kde se pohybuje během mše kněz11,96 %1,96 %  
místo v kostele, odkud kněží vede své projevy11,96 %1,96 %  
prostor pro kněží v kostele11,96 %1,96 %  
místo v kostele, kde se usazuje kněz?11,96 %1,96 %  
v kostele místnost pro kněží11,96 %1,96 %  
vyvýšený balkon pro faráře11,96 %1,96 %  
místo, kde je oltář11,96 %1,96 %  
presbytorium - místnost pro kněze, kde se převléká apod.11,96 %1,96 %  
místo pro kněží11,96 %1,96 %  
prostor v kostele pro kněze11,96 %1,96 %  
prostor pro kněžstvo11,96 %1,96 %  
oblasst v kostele, kam smí jen klér11,96 %1,96 %  
místo, kde se kněží kněží ...11,96 %1,96 %  
Tam co stojí kněz. Před oltářem 11,96 %1,96 %  
tam, kde je kněz před mší a po mši11,96 %1,96 %  
oblast za kazatelnou v katolických kostelech, kam nikdo jiný než kněz nesmí11,96 %1,96 %  
místo, odkud kněz světí mši11,96 %1,96 %  
místnost v kostele11,96 %1,96 %  

Graf

18. hostie

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:4486,27 %86,27 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:59,8 %9,8 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená23,92 %3,92 %  
podává se při eucharistii 11,96 %1,96 %  
oplatka používaná při přijímání11,96 %1,96 %  
oplatka, symbol Kristova těla11,96 %1,96 %  
oplatky11,96 %1,96 %  
tělo kristovo ve formě ""sušenky"", které lidé přijímají při mši od kněze11,96 %1,96 %  
oplatka při eucharistii11,96 %1,96 %  
oplatka...11,96 %1,96 %  
oplatka/chléb u přijímání podobojí11,96 %1,96 %  
"sušenka" - tělo Kristovo11,96 %1,96 %  
Oplatka ztělesňující Ježíšovo tělo, která se přijímá při přijímání.11,96 %1,96 %  
taková ta oplatka, co symbolizuje Ježíšovo tělo a rozdává se na mších11,96 %1,96 %  
oplatka, tělo kristovo, používané při mši11,96 %1,96 %  
symbolicka konzumace Jezisova tela v podobe jakesi oplatky11,96 %1,96 %  
tělo Kristovo11,96 %1,96 %  
oplatka, která symbolizuje tělo Krista11,96 %1,96 %  
tělo páně11,96 %1,96 %  
v dnešní době oplatek - původně chleba z nekvašeného těsta, který se během mše proměňuje v tělo Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
oplatka11,96 %1,96 %  
Oplatku11,96 %1,96 %  
oplatka při přijímání11,96 %1,96 %  
liturgický chléb (symbolizuje Kristovo tělo)11,96 %1,96 %  
oplatka, která se přijímá jako symbol Kristova těla11,96 %1,96 %  
nahrazuje tělo páně při svatém přijímání11,96 %1,96 %  
oplatka která při přijímání zastupuje tělo Krista11,96 %1,96 %  
piškot11,96 %1,96 %  
sušenka 11,96 %1,96 %  
oplatka, která se dává při přijímání11,96 %1,96 %  
Takova ta susenka co se ji na mši11,96 %1,96 %  
ta kulatá sušenka11,96 %1,96 %  
oplatka - tělo páně11,96 %1,96 %  
příjímání těla Krista v kostele11,96 %1,96 %  
Kristovo tělo ve formě sušenky11,96 %1,96 %  
obětní chléb, kterýje obětován při eucharistii11,96 %1,96 %  
tělo Krista, symbol11,96 %1,96 %  
oplatka (při eucharistii)11,96 %1,96 %  
placka z žita (?) používaná křesťany jako symbol pro tělo JK 11,96 %1,96 %  
pokrm u přijímání - symbol chleba11,96 %1,96 %  
to, co přijímají katolíci, nekvašený chléb11,96 %1,96 %  
taková ta sušenka, co se dává věřícím při mši11,96 %1,96 %  
katolický "chléb" u Večeře Páně11,96 %1,96 %  
posvěcený kulatý oplatek11,96 %1,96 %  
oplatka, která symbolizuje Kristovo tělo a kterou věřící při mši přijímají11,96 %1,96 %  
oplatka podávaná při mši, symbol těla kristova11,96 %1,96 %  
to, co někteří křestani jedí v kostele11,96 %1,96 %  
oplatka zastupující tělo Kristovo11,96 %1,96 %  

Graf

19. tichá mše

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám2752,94 %52,94 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1325,49 %25,49 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1019,61 %19,61 %  
mse bezeslov?11,96 %1,96 %  
mše, u které se nezpívá ;) nevím11,96 %1,96 %  
obřady na Velký pátek, kdy se nesmí zpívat11,96 %1,96 %  
mše, která není vedena knězem11,96 %1,96 %  
mše, kde se lidé modlí, ale nemluví se? nebo žeby kde se třeba nezpívá, ale kněz jen mluví?11,96 %1,96 %  
Tento termín vůbec neznám11,96 %1,96 %  
člověk se modlí potichu11,96 %1,96 %  
se při ní nemluví11,96 %1,96 %  
mše bez plkání kněze?11,96 %1,96 %  

Graf

20. eucharistie

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená1835,29 %35,29 %  
Tento termín vůbec neznám1529,41 %29,41 %  
Tento termín znám, znamená:1223,53 %23,53 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:59,8 %9,8 %  
svaté přijímání23,92 %3,92 %  
svátost23,92 %3,92 %  
svátost- přijímání těla a krve Krista 11,96 %1,96 %  
zapomněla jsem, co znamená11,96 %1,96 %  
svátost oltářní11,96 %1,96 %  
Označení pro slavení mše.11,96 %1,96 %  
cast kostela11,96 %1,96 %  
jedna ze sedmi svátostí, proměněná hostie (a víno), kterou mohou pokřtění Křesťané bez těžkého hříchu přijímat 11,96 %1,96 %  
přijímání (pod obojí) snad..11,96 %1,96 %  
druh vedení bohoslužeb11,96 %1,96 %  
svátost přijímání11,96 %1,96 %  
jedna ze svátostí11,96 %1,96 %  
přijímání JK, farář/kněz podává hostii a víno.. ale možná to motám.11,96 %1,96 %  
přijetí Krista v podobě chleba11,96 %1,96 %  
Večeře Páně, u katolíků svaté přijímání11,96 %1,96 %  
místo v kostele za oltářem, kde se farář připravuje na mši11,96 %1,96 %  

Graf

21. apoštol

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:3364,71 %64,71 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1223,53 %23,53 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená47,84 %7,84 %  
učedník Krista- zvěstoval a předával víru a učení- dnešní nástupci- biskupové11,96 %1,96 %  
jeden z Ježíšových dvanácti učedníků11,96 %1,96 %  
společníci Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
osoba, která něco "hlásá", Ježíšovi blízcí11,96 %1,96 %  
posel boží11,96 %1,96 %  
učedníci a vyslanci Kristovi11,96 %1,96 %  
marek, lukas, matous a jan11,96 %1,96 %  
světec11,96 %1,96 %  
Kristův vyslanec11,96 %1,96 %  
Autor evangelií.11,96 %1,96 %  
jeden z dvanácti kristovo učedníků11,96 %1,96 %  
jeden z Jezisovych ucedniku11,96 %1,96 %  
jeden z přímých následovníků Krista11,96 %1,96 %  
církevní hodnostář11,96 %1,96 %  
učedník Ježíše Krista poslaný kázat světu "radostnou zvěst"=evangelium, běžně se zmiňuje především 12 apoštolů, ale ve skutečnosti se to dá chápat šířeji, takže jich bylo mnohem víc11,96 %1,96 %  
Nejblisi jezise krista11,96 %1,96 %  
učedník Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
Ježíšův učedník (1 z těch 12)11,96 %1,96 %  
zvěstovatel zpráv o Ježíšově životě11,96 %1,96 %  
učedník Krista11,96 %1,96 %  
Kristův učedník 11,96 %1,96 %  
12 chlapů11,96 %1,96 %  
učeň Krista11,96 %1,96 %  
jeden z 12 učedníků Krista11,96 %1,96 %  
12 Kristových apoštolů- učedníků11,96 %1,96 %  
učedník kristův11,96 %1,96 %  
církevní hodnost11,96 %1,96 %  
anděl11,96 %1,96 %  
Kristův pomocník11,96 %1,96 %  
ten, koho Ježíš pověřil kázáním víry11,96 %1,96 %  
šiřitel evangelia11,96 %1,96 %  
jeden ze 12 učedníků Krista11,96 %1,96 %  
apoštol je ten, kdo něco zvěstuje...původně Evangelium, ale ten termín se dá používat obecně.11,96 %1,96 %  
Ti, kteří doprovázeli Ježíše11,96 %1,96 %  
Kristuv ucednik11,96 %1,96 %  
následovník Krista hlásající evangelium11,96 %1,96 %  
12 učedníků Kristových11,96 %1,96 %  
člen seskupení JK & his boys11,96 %1,96 %  
Ježíšův učedník11,96 %1,96 %  
Kristův učedník, aby víru rozeslal dál11,96 %1,96 %  
Ježíšův učedník, apř. apoštol Pavel11,96 %1,96 %  
12 Ježíšových učedníků11,96 %1,96 %  
v doslovném překladu věrozvěst, tradičně se užívá pro učedníky kristovy11,96 %1,96 %  
kdo hlásá evangelium, v užším smyslu jeden z 12 učedníků fiktivní postavy Ježíše Krista11,96 %1,96 %  
Kristův učedník hlásající víru11,96 %1,96 %  

Graf

22. antiklerikalismus

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín vůbec neznám1631,37 %31,37 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1325,49 %25,49 %  
Tento termín znám, znamená:1325,49 %25,49 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená815,69 %15,69 %  
proticírkevní hnutí23,92 %3,92 %  
odpůrci klériků- jejich učení 11,96 %1,96 %  
negativní až nepřátelský postoj vůči církvi11,96 %1,96 %  
proti církvi11,96 %1,96 %  
postoj proti církvi či hl.kněžím11,96 %1,96 %  
hnutí proti církvi11,96 %1,96 %  
Myšlení zaměření proti kněžím?11,96 %1,96 %  
hnuti kritizujici institucionalni usporadani v cirkvi11,96 %1,96 %  
hnutí proti církvi?11,96 %1,96 %  
směr zavrhující život v klášterech11,96 %1,96 %  
proticírkevní myšlení11,96 %1,96 %  
asi že jsou proti kněžím, církvi, aby neměli takovou politickou moc11,96 %1,96 %  
že by to nějak souviselo s reformací - kněží by neměl lidem zprostředkovávat styk s bohem?11,96 %1,96 %  
proud odmítající vše církevní11,96 %1,96 %  
odpor proti náboženství/jeho potlačování11,96 %1,96 %  
proticírkevní směr11,96 %1,96 %  
proti církevní hnutí11,96 %1,96 %  
proud zaměřený proti církvi11,96 %1,96 %  
odmítnutí teze, že křesťanství je primárně a původně reprezentováno církví.11,96 %1,96 %  
Proticírkevní postoj11,96 %1,96 %  
proticírkevní názory11,96 %1,96 %  
proti katolickým dogmatům11,96 %1,96 %  
proticírkevní světonázor11,96 %1,96 %  
postoje proti provázání církve se státem11,96 %1,96 %  

Graf

23. klozet

u odpovědi 3 či 4 doplňte prosím do textového pole!

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento termín znám, znamená:2345,1 %45,1 %  
zachod 1427,45 %27,45 %  
Neznám přesný význam, ale odhaduju, že:1019,61 %19,61 %  
Tento termín jsem slyšel/a, ale nevím, co znamená917,65 %17,65 %  
Tento termín vůbec neznám917,65 %17,65 %  
wc35,88 %5,88 %  
toaleta35,88 %5,88 %  
záchod :)23,92 %3,92 %  
Skříň 23,92 %3,92 %  
šatna11,96 %1,96 %  
záchod (středověký)11,96 %1,96 %  
nějaká místnost v kostele11,96 %1,96 %  
znám akorát korzet11,96 %1,96 %  
wc, ale určitě je to v tomto případě chyták;)11,96 %1,96 %  
WC (????)11,96 %1,96 %  
vrchní část oděvu obepínající tělo11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. vzdělání

 • odpověď :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 1. Věk

8. tkalcovna

 • odpověď Tento termín znám, znamená::
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento termín znám, znamená: na otázku 14. kurátor
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento termín znám, znamená: na otázku 20. eucharistie

21. apoštol

 • odpověď Tento termín znám, znamená::
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento termín znám, znamená: na otázku 20. eucharistie

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. vzdělání

3. Jste věřící? (otázka je položena kvůli ne/znalosti církevních termínů)

4. Převorství

5. Lektorium

6. Krucifix

7. Národní stát

8. tkalcovna

9. světskost, světský

10. děkan (u Sv.Pavla)

11. konvent

12. vizitace

13. kajícník

14. kurátor

15. pašije

16. eucharistický svatostánek

17. kněžiště (v kostele)

18. hostie

19. tichá mše

20. eucharistie

21. apoštol

22. antiklerikalismus

23. klozet

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. vzdělání

3. Jste věřící? (otázka je položena kvůli ne/znalosti církevních termínů)

4. Převorství

5. Lektorium

6. Krucifix

7. Národní stát

8. tkalcovna

9. světskost, světský

10. děkan (u Sv.Pavla)

11. konvent

12. vizitace

13. kajícník

14. kurátor

15. pašije

16. eucharistický svatostánek

17. kněžiště (v kostele)

18. hostie

19. tichá mše

20. eucharistie

21. apoštol

22. antiklerikalismus

23. klozet

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmilauerová, M.Obecná znalost historických a církevních termínů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obecna-znalost-historickych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.