Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obecné povědomí o zooterapii a agroturistice

Obecné povědomí o zooterapii a agroturistice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ludmila Rokošová
Šetření:26. 07. 2010 - 05. 08. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění dotazníku, který má za úkol zjistit informovanost veřejnosti o zooterapii a agroturistice. Výsledky použiji ve své bakalářské práci na ČZU.

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Ludmila Rokošová

Odpovědi respondentů

1. Máte nějaké domácí zvíře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6483,12 %84,21 %  
ne1316,88 %17,11 %  

Graf

2. Pořídili byste svému (i budoucímu) dítěti domácí zvíře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6888,31 %89,47 %  
nevím79,09 %9,21 %  
ne22,6 %2,63 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s termínem hipoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5774,03 %75 %  
ne2025,97 %26,32 %  

Graf

4. Kde jste se s hipoterapií seznámili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, časopisů2747,37 %35,53 %  
z televize2442,11 %31,58 %  
jinde1729,82 %22,37 %  
mám osobní zkušenost814,04 %10,53 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s termínem canisterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5166,23 %67,11 %  
ne2633,77 %34,21 %  

Graf

6. Kde jste se s canisterapií seznámili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, časopisů2447,06 %31,58 %  
z televize1835,29 %23,68 %  
jinde1427,45 %18,42 %  
mám osobní zkušenost1223,53 %15,79 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s termínem felinoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6179,22 %80,26 %  
ano1620,78 %21,05 %  

Graf

8. Kde jste se sfelinoterapií seznámili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, časopisů956,25 %11,84 %  
jinde637,5 %7,89 %  
z televize425 %5,26 %  

Graf

9. Věříte,že zvířata mohou pomáhat při léčbě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7293,51 %94,74 %  
ne56,49 %6,58 %  

Graf

10. Čím myslíte, že zvířata pomáhají?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uklidňují24,76 %2,63 %  
už len tým, žesú s človekom, ktorý to potrebuje 12,38 %1,32 %  
přitulí se a zklidní pacienta12,38 %1,32 %  
svým instinktivním chováním12,38 %1,32 %  
tím, že člověku rozumí i beze slov12,38 %1,32 %  
mlčky naslouchají, dobří parťáci, pomazlí se,...12,38 %1,32 %  
němým chápavým výrazem a vnímáním lidí12,38 %1,32 %  
zmírňují stres, chtějí si hrát-rozptyluje to člově12,38 %1,32 %  
svým klidem, vnímavostí k člověku a citem12,38 %1,32 %  
Dotykem, klidem, kontaktem s nemocným12,38 %1,32 %  
ostatní odpovědi Zmírňují u člověka míru stresu.
uklidňují, pomáhají soustředění
koně "pohybem"-houpavou chůzí, psi-hlazením srsti
dokazi naslouchat a vydavaji energii
pacient se uvolní, protože se nestydí
zlepšení psychiky
psychologicky - odreagování
Přítulností a svým teplem
hlavně psychicky
klidem, "duší", i fyzičnem
předáváním energie
svojí přítomností
dokáží vycítit daný problé,
Mohou navozovat kladné pocity a nálady...
teplem a vnitřní energií
kontak s živým tvorem
blízkost a přítomnost živé bytosti
přítulností
přátelství, teplo, uvolnění...
svou přítomností, klidem, příjemně se hladí,
oddaností
Každé specificky dle svých možností a schopností.
pomáhají odbourávat stres - málo prostoru na psaní
pocitem přátelství, klidu, radosti
přítupností, mazlením, teplotou
už jen tím, že tu s námi jsou
teplem svého těla, nebo jsou prostředníkem
svojí schopností milovat i nesnesitelné bytosti
kontaktem, možností doteku
zvedají psychiku
svou přítomností, dotekem, teplotou těla
3173,81 %40,79 % 

Graf

11. Máte zkušenosti s jízdou na koni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4558,44 %59,21 %  
ne3241,56 %42,11 %  

Graf

12. Jaký typ dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávací4254,55 %55,26 %  
Pasivní u moře3140,26 %40,79 %  
Jiná2735,06 %35,53 %  
Lázně22,6 %2,63 %  

Graf

13. Setkali jste se někdy s termínem agroturistika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6280,52 %81,58 %  
ne1519,48 %19,74 %  

Graf

14. Kde jste se s agroturistikou seznámili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, časopisů3556,45 %46,05 %  
z televize2743,55 %35,53 %  
jinde1829,03 %23,68 %  
mám vlastní zkušenost914,52 %11,84 %  

Graf

15. Zajímala by Vás dovolená na českém venkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4963,64 %64,47 %  
ne2836,36 %36,84 %  

Graf

16. Spojená i s tradičními aktivitami, jako je sušení sena nebo krmení a ošetřování zvířat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4285,71 %55,26 %  
ne714,29 %9,21 %  

Graf

17. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6280,52 %81,58 %  
muž1519,48 %19,74 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 -26 let4254,55 %55,26 %  
27-60 let2735,06 %35,53 %  
do 18 let810,39 %10,53 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita3444,16 %44,74 %  
vysokoškolské2836,36 %36,84 %  
základní1114,29 %14,47 %  
vyšší odborné33,9 %3,95 %  
výuční list11,3 %1,32 %  

Graf

20. Jak velké je vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel2532,47 %32,89 %  
1 000 – 5 000 obyvatel1620,78 %21,05 %  
do 1 000 obyvatel1519,48 %19,74 %  
5 000 - 30 000 obyvatel1215,58 %15,79 %  
30 000 - 100 000 obyvatel911,69 %11,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkali jste se někdy s termínem canisterapie?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 6. Kde jste se s canisterapií seznámili?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám osobní zkušenost na otázku 6. Kde jste se s canisterapií seznámili?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z novin, časopisů na otázku 6. Kde jste se s canisterapií seznámili?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z televize na otázku 6. Kde jste se s canisterapií seznámili?
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Setkali jste se někdy s termínem hipoterapie?

15. Zajímala by Vás dovolená na českém venkově?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Spojená i s tradičními aktivitami, jako je sušení sena nebo krmení a ošetřování zvířat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nějaké domácí zvíře?

2. Pořídili byste svému (i budoucímu) dítěti domácí zvíře?

3. Setkali jste se někdy s termínem hipoterapie?

4. Kde jste se s hipoterapií seznámili?

5. Setkali jste se někdy s termínem canisterapie?

6. Kde jste se s canisterapií seznámili?

7. Setkali jste se někdy s termínem felinoterapie?

9. Věříte,že zvířata mohou pomáhat při léčbě

11. Máte zkušenosti s jízdou na koni?

12. Jaký typ dovolené preferujete?

13. Setkali jste se někdy s termínem agroturistika?

14. Kde jste se s agroturistikou seznámili?

15. Zajímala by Vás dovolená na českém venkově?

16. Spojená i s tradičními aktivitami, jako je sušení sena nebo krmení a ošetřování zvířat?

17. Jste

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jak velké je vaše bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nějaké domácí zvíře?

2. Pořídili byste svému (i budoucímu) dítěti domácí zvíře?

3. Setkali jste se někdy s termínem hipoterapie?

4. Kde jste se s hipoterapií seznámili?

5. Setkali jste se někdy s termínem canisterapie?

6. Kde jste se s canisterapií seznámili?

7. Setkali jste se někdy s termínem felinoterapie?

9. Věříte,že zvířata mohou pomáhat při léčbě

11. Máte zkušenosti s jízdou na koni?

12. Jaký typ dovolené preferujete?

13. Setkali jste se někdy s termínem agroturistika?

14. Kde jste se s agroturistikou seznámili?

15. Zajímala by Vás dovolená na českém venkově?

16. Spojená i s tradičními aktivitami, jako je sušení sena nebo krmení a ošetřování zvířat?

17. Jste

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jak velké je vaše bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rokošová, L.Obecné povědomí o zooterapii a agroturistice (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://obecne-povedomi-o-zooterapii-a-agroturistice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.