Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obecný názor veřejnosti na propagaci leteckých zájezd

Obecný názor veřejnosti na propagaci leteckých zájezd

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Křížek
Šetření:07. 03. 2016 - 15. 03. 2016
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se bude zabývat názorem veřejnosti na propagaci služeb, zejména pak leteckých zájezdů. Cílem je zjištění co nejširšího úhlu pohledu obyvatelstva na tuto problematiku a determinace vlivu faktorů ovlivňujících kupní chování spotřebitele.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena956,25 %56,25 %  
Muž743,75 %43,75 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21318,75 %18,75 %  
20212,5 %12,5 %  
23212,5 %12,5 %  
1110016,25 %6,25 %  
2616,25 %6,25 %  
4616,25 %6,25 %  
1416,25 %6,25 %  
2216,25 %6,25 %  
3016,25 %6,25 %  
3116,25 %6,25 %  
1716,25 %6,25 %  
2916,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25
Minimum:17
Maximum:46
Variační rozpětí:29
Rozptyl:53.69
Směrodatná odchylka:7.33
Medián:22.5
Modus:21

Graf

3. Setkáváte se denně s propagací služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1487,5 %87,5 %  
Ne212,5 %12,5 %  

Graf

4. Myslíte si, že vás propagace služeb ovlivňuje při jejich koupi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano956,25 %56,25 %  
Ne743,75 %43,75 %  

Graf

5. S kterým z druhů propagace služebv různých odvětvích se setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Který z těchto komunikačních nástrojů propagace má největší vliv na vaše rozhodování při koupi?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak myslíte, že Vás výše uvedené komunikačními nástroje propagace ovlivňují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně pozitivně637,5 %37,5 %  
neovlivňují637,5 %37,5 %  
převážně negativně425 %25 %  

Graf

8. Kde se nejčastěji setkáváte s propagací let zájezdů?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
televize4.255.813
internet4.9388.559
tiskoviny4.5633.746
billboardy4.251.688
telefonní nabídky3.9387.184
rádio4.4383.371
osobní prodej4.56.125
cestovní kanceláře, prodejní agentury5.1254.484

Graf

9. Zakoupili jste někdy letenku(y) na základě propagace, která vás oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

10. Nakoupili jste v nedávné době letenky(y) / letecký zájezd(y) na základě propagace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

11. Který z již dříve zmíněných komunikačních nástrojů propagace, dle Vašeho názoru, nejvíce ovlivňuje prodej letenek?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
reklama3.3752.609
podpora prodeje2.751.563
osobní prodej2.5631.621
přímý marketing2.751.438
vztahy s veřejností3.5631.996

Graf

12. Když kupujete letenky(y), která kritéria jsou pro vás zásadní?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rychlost přepravy2.8131.152
renomé společnosti2.5631.496
pohodlí a vybavení letadla3.6250.984
cena letenek3.1883.027
ochota personálu2.8132.652

Graf

13. Preferujete létat srenomovanou přepravní společnost, i když za vyšší cenu, nebo upřednostňujetevýhodnější cenu letu od jakékoliv společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji co nejlevnější lety850 %50 %  
mám oblíbenou společnost, ale občas létám i s jinou743,75 %43,75 %  
pravidelně létám s jednou společností16,25 %6,25 %  

Graf

14. Kde nejčastěji kupujete letenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1381,25 %81,25 %  
cestovní kanceláře212,5 %12,5 %  
specializované prodejny letenek16,25 %6,25 %  

Graf

15. 13.Kupujete letenky spíše osobně, nebo si nechávátelet (y) kupovat 3. osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně956,25 %56,25 %  
někdy já, někdy 3. osoba531,25 %31,25 %  
třetí osobou212,5 %12,5 %  

Graf

16. Jak často kupujete letecké zájezdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 do roka850 %50 %  
1 za pár let425 %25 %  
2-3 do roka212,5 %12,5 %  
nikdy16,25 %6,25 %  
Každý týden16,25 %6,25 %  

Graf

17. V případě spokojenosti s daným letem, podáte reference známým o daném letu a společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %50 %  
ano425 %25 %  
spíše ne318,75 %18,75 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

18. Při nákupu letenky přihlížíte na aktuální politickou situaci a vliv terorismu v dané destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy637,5 %37,5 %  
vždy637,5 %37,5 %  
málo kdy425 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížek, K.Obecný názor veřejnosti na propagaci leteckých zájezd (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://obecny-nazor-verejnosti-na-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.